loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich ogłasza nabory wniosków na...

Paweł Goraj - Administrator

- Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

- Refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

wsparcie finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Aktualnie obowiązująca maksymalna kwota dotacji i refundacji w PUP Końskie wynosi 25 000 złotych.

Niniejszy nabór prowadzony będzie od dnia 15 lutego 2021 roku do momentu wyczerpania limitu środków przeznaczonych na w/w formy wsparcia.

Czytaj cały artykuł...

...

Paweł Goraj - Administrator

Dorota Łukomskazdjęcie starosty koneckiego Grzegorza Pieca

Burmistrz Stąporkowa

Po zapoznaniu się z opublikowanym oświadczeniem w dniu 08.02.2021r. Powiat Konecki pragnie zwrócić uwagę, że poruszane w tym oświadczeniu fakty dotyczące naszego Powiatu nie znajdują potwierdzenia w rzeczywistości, a stan faktyczny dotyczący gromadzonych odpadów na działkach 389 i 588 w Odrowążu jest inny niż opisany przez Panią w przytoczonym oświadczeniu.

Spółki związane z gospodarką odpadami na tym terenie nie posiadają ważnych zezwoleń wydanych przez Starostę do prowadzenia działalności na działkach 389 i 588, za wyjątkiem Spółki BIO-EKOL, która otrzymała zezwolenie na zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne na działce 389 w Odrowążu w 2017r. i jest obowiązujące.

Ze względu na zmianę przepisów dotyczących gospodarowania odpadami i konieczności dostosowania zezwolenia do obecnie obowiązujących, prowadzone jest postępowanie dotyczące zmiany tego zezwolenia. Procedura ta przez wydaniem rozstrzygnięcia wymaga przeprowadzenia kontroli przez WIOŚ, Starostwo i Straż Pożarną.

Reasumując, Powiat Konecki nie jest obowiązany, za wyjątkiem wyżej wymienionego przypadku (zezwolenia z 2017r.) do kontrolowania terenu przedmiotowych działek.

Pragniemy też zwrócić uwagę, że na przestrzeni kilku lat była z Panią Burmistrz prowadzona korespondencja wyjaśniająca szczegółowo decyzyjność i wpływ Powiatu na rozwiązania prawne dotyczące odpadów na tym terenie. Dla przykładu pragniemy przypomnieć o korespondencji prowadzonej pomiędzy Panią Burmistrz a Powiatem, w szczególności pragniemy zwrócić uwagę na korespondencję z lipca 2017r., która przedstawiła stanowisko i opinię  Powiatu odnośnie odpadów gromadzonych w Odrowążu.

Powiat Konecki wszystkie swoje decyzje i procedury oraz odpowiedzialność za usunięcie porzuconych odpadów realizuje w sposób zgodny z prawem i metodami z niego wynikającymi.

                                                                                              Z poważaniem

/-/Grzegorz Piec

STAROSTA KONECKI

PAMIĘCI DZIEWCZYN WYKLĘTYCH – POWIATOWY KONKURS ONLINE

Paweł Goraj - Administrator

Stanę na każde Twoje zawołanie Polskokonkurs 1
Po Bogu pierwsza, poza Nim, przed Tobą nikt
Płaczesz gdy zło wyklina Twoje wierne wojsko
Upomnisz się jak matka o synów swych

W najbliższy piątek, tj. 12 lutego, rozpoczynamy kolejny już konkurs online. Z tej racji, że pierwszy marca został ustanowiony Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych, pragniemy zatem złożyć hołd tym wszystkim niezłomnym bojownikom o wolną Ojczyznę.

Oczywiście, w ramach tegoż konkursu, nie sposób przedstawić konkretnie zbyt wielu postaci. Chcemy jedynie przywołać pamięć, zaangażować do chwalebnej rywalizacji na gruncie wiedzy o niezbyt odległej przeszłości, często jeszcze dziś przesłoniętej mroczną kurtyną naszej najnowszej historii.

Myśląc nad konwencją zmagań konkursowych, postanowiliśmy skorzystać z tytułu słynnego kiedyś obrazu kinowego „Siedmiu wspaniałych”, opartego na wcześniejszej ekranizacji „Siedmiu samurajów”, gdzie bohaterowie filmu podjęli się na pozór niewykonalnej misji…

Stąd taki nasz wybór i ukazanie siedmiu kobiet, dziewczyn, które podjęły się takiej właśnie niewykonalnej misji, tyle, że to już nie była fabuła, tylko dramatyczna rzeczywistość, często z tragicznym epilogiem. Przedstawiamy zatem w formie pytań fragmenty z życiorysów „Siedmiu Wspaniałych Dziewczyn”, chcąc przywołać i utrwalić o Nich pamięć. Nasze bohaterki to: Danuta Siedzikówna Inka, Elżbieta Zawacka Zo, Krystyna Skarbek, Emilia Izdebska Malessa Marcysia, Maria Szelągowska Rysia, Józefa Życińska Zośka oraz Stefania Firkowska Feluś.

Czytaj cały artykuł...

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2030

Paweł Goraj - Administrator

W związku z rozpoczęciem przez Powiat zdjęcie uczestników spotkania powiatowej strategii Konecki prac związanych z opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Koneckim na lata 2021-2030 odbyło się, w dniu 8 lutego, pierwsze spotkanie organizacyjne przedstawicieli podmiotów odpowiedzialnych za przygotowanie, opracowanie i wdrożenie tego dokumentu. Zarządzeniem Starosty Koneckiego Nr 8/2021 z dnia 4 lutego 2021 r. do realizacji tego zadania zostały powołane: Komitet sterujący i Zespół zadaniowy. Pracami Komitetu pokieruje z-ca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia- Marcin Wiaderny.

Czytaj cały artykuł...

75 lat Biblioteki Pedagogicznej

Paweł Goraj - Administrator

Z okazji dostojnego jubileuszu Wojewódzkiej zdjęcie starosty Grzegorza Pieca i Elżbiety FitasBiblioteki Pedagogicznej w Kielcach, Staroście Koneckiemu – Grzegorzowi Piecowi, w poniedziałek 8 lutego, złożyła wizytę przedstawicielka tej zacnej instytucji oświatowej – Elżbieta Fitas, kierownik koneckiej filii wspomnianej placówki. Zapowiedziany gość przypomniała pokrótce historię Biblioteki Pedagogicznej, przedstawiając jej współczesne oblicze i zakres działalności. Starosta G. Piec podziękował za ofiarną pracę wszystkim Bibliotekarzom, życząc sukcesów na niwie zawodowej, jak i w życiu osobistym.

Czytaj cały artykuł...

KGW Sworzyce w kolejnym etapie konkursu „Międzynarodowa integracja środowisk wiejskich w powiecie koneckim”

Paweł Goraj - Administrator

Koło Gospodyń Wiejskich w Sworzycach, zdjęcie dokumentów konkursowych dla KGW w Sworzycachwspólnie ze Starostwem Powiatowym w Końskich - jako partnerem projektu, bierze udział w konkursie tematycznym w Programie Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy. Jest on jednym z 11 programów prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014 - 2021 i jednym z dwóch przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji społecznych. Celem Funduszu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.

Czytaj cały artykuł...

Starosta Konecki wspiera młodych sportowców

Paweł Goraj - Administrator

4 lutego 2021 roku, w siedzibie Starostwazdjęcie starosty wręczającego upominki dla młodych sportowców Powiatowego w Końskich odbyło się spotkanie włodarza powiatu - starosty Grzegorza Pieca z młodymi sportowcami KSSPR Końskie. Juniorom towarzyszyli: prezes KSSPR Końskie Andrzej Kos, trener Michał Przybylski oraz wiceprezes Kamil Kosmal. Jak mogliśmy usłyszeć, drużyna jest silnie zmotywowana i nastawiona na walkę do ostatniej sekundy turnieju w Płocku, który zaczyna się już w piątek 5 lutego. Rozgrywki, to 1/16 Finału Mistrzostw Polski Juniorów, a awans do kolejnej fazy Mistrzostw uzyskają tylko dwie najlepsze drużyny z grupy.

Czytaj cały artykuł...

Dyplomy i statuetki dla KGW Sworzyce

Paweł Goraj - Administrator

W środę 3 lutego 2021 r., przedstawicielki zdjęcie przedstawicielek Koła Gospodyń Wiejskich w SworzycachKoła Gospodyń Wiejskich w Sworzycach (Renata Biniek, Grażyna Giermach oraz Justyna Rupniewska) odwiedziły siedzibę redakcji ECHA DNIA w Kielcach. Odebrały tam, z rąk redaktora naczelnego - Stanisława Wróbla, dyplomy i statuetkę za udział w Plebiscycie Mistrzowie AGRO 2020 – za zajęcie 1 miejsca w Powiecie Koneckim i II miejsca w Województwie Świętokrzyskim. Gratulujemy wyróżnienia w tym prestiżowym plebiscycie.

Czytaj cały artykuł...

Nowy rok i…nowe, cenne inicjatywy ZZH w Maleńcu

Paweł Goraj - Administrator

Zabytkowy Zakład Hutniczy, oprócz zdjęcie historia barnictwa prezentacji samego obiektu, urządzeń i starych procesów produkcyjnych podejmuje również dodatkowe inicjatywy. Wszyscy uczestnicy imprez organizowanych przez Starostwo Powiatowe pamiętają zapewne salwy oddawane przez zrekonstruowaną przez ZZH Maleniec armatę czarnoprochową i działania grupy rekonstrukcyjnej, przywołującej pamięć o bohaterach Powstania Styczniowego 1863 roku. W tym roku, jak informuje dyrektor Maciej Chłopek, zakład w Maleńcu wspólnie z osobami i podmiotami działającymi na rzecz zachowania rzemiosł tradycyjnych, chce przywrócić dawną wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie węglarstwa, smolarstwa, mydlarstwa, snycerstwa, wikliniarstwa, ale także piwowarstwa i bartnictwa.

Czytaj cały artykuł...

Sala widowiskowa w Stąporkowie w nowej odsłonie

Paweł Goraj - Administrator

Sala widowiskowa w Miejsko-Gminnym zdjęcie plakatu z odnowioną salą kinowąOśrodku Kultury i Sportu w Stąporkowie została gruntownie wyremontowana i czeka już na widzów. W ramach wykonywanych prac, odnowiona została sala kinowa łącznie ze sceną. Wszystko to w nowej kolorystyce. Dokonano również wymiany instalacji sanitarnej oraz elektrycznej. Zamontowane nowe, 207 wygodnych foteli przykuwa oko. Wymiany doczekała się podłoga sceny, zainstalowany został nowy ekran do projekcji filmów oraz nagłośnienie.Łączna kwota poniesionych wydatków na ten cel wyniosła 575 tysięcy złotych. Gmina przeznaczyła na potrzebną inwestycję blisko 350 tys. zł, w tym 16 tys. zł. stanowiły środki własne wygospodarowane z budżetu stąporkowskiego MGOKiS.

Czytaj cały artykuł...

Powiatowa Rada Kół Gospodyń Wiejskich dostrzeżona przez Ministra

Paweł Goraj - Administrator

Podczas niedawnej wizyty pełnomocnika zdjęcie na którym jest Bartłomiej Orzeł i Justyna RupniewskaPremiera RP ds. programu „Czyste Powietrze”, padły słowa uznania dla działalności Powiatowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Powiecie Koneckim, której przewodniczy Pani Justyna Rupniewska. „Cieszę się, że nasza praca na rzecz lokalnych wspólnot jest dostrzegana również na wyższym szczeblu ministerialnym. Mamy nadzieję, że ta działalność będzie płaszczyzną wymiany doświadczeń i zainicjuje szersze zaangażowanie środowiska wiejskiego na rzecz lokalnych wspólnot” - podkreślała podczas spotkania Justyna Rupniewska – przewodnicząca PRKGW w Powiecie Koneckim.

Czytaj cały artykuł...