loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

ORMANICHA - POWSTAŃCZA OFIARA

Paweł Goraj - Administrator

To już 152 rocznica tragicznej bitwy jakazdjęcie ORMANICHA miała miejsce na uroczysku leśnym nazywanym Ormanichą. 30 kwietnia br. w miejscu symbolicznej mogiły powstańczej z 1863 roku odbyła się uroczystość upamiętniająca powstańczą ofiarę. Na uroczysku nie zabrakło przedstawicieli rodzin, kombatantów, władz samorządowych powiatu koneckiego, wójtów, przewodniczących Rad, radnych powiatowych, leśników, młodzieży, pedagogów, a także mieszkańców. Władze samorządowe powiatu koneckiego w tym dniu reprezentowali: Marian Król – przewodniczący Rady powiatu koneckiego, oraz Bogdan Soboń – starosta konecki.

Czytaj więcej...

SOSW NA WYCIECZCE W GÓRACH

Paweł Goraj - Administrator

W dniach 13 – 15 kwietnia br. odbyła zdjęcie LOGO SOSWsię wycieczka uczniów SOSW do Białki Tatrzańskiej. Punktualnie o godzinie 8:00 spod Internatu Specjalnego Ośrodka w Baryczy wyruszyło 20 podopiecznych wraz z opiekunami. Trasa wycieczki przebiegała przez strategiczne rejony południowe Polski. Wśród licznych atrakcji nie mogło zabraknąć wizyty na Wawelu w Krakowskim zamku Królewskim czy zwiedzaniu Skarbca Koronnego i Zbrojowni. W planie nie mogło zabraknąć także słynnego Kościoła Mariackiego, renesansowych Sukiennic, Ratusza, pomnika Adama Mickiewicza czy choć by Kopca Kościuszki oraz spaceru po Rynku Starego Miasta.

Czytaj więcej...

UROCZYSTOŚCI ROCZNICOWE W ANIELINIE

Paweł Goraj - Administrator

W dniu 30 kwietnia br. w Anielinie zdjęcie UROCZYSTOŚCIodbyły się obchody 75. rocznicy śmierci mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala”. Organizatorem „Hubalowych” uroczystości był powiat opoczyński. W tegorocznych obchodach uczestniczyli m.in. były premier RP Waldemar Pawlak, wicemarszałek Sejmu Eugeniusz Grzeszczak oraz posłowie Dorota Rutkowska i Robert Telus. Wśród przybyłych gości w tym uroczystym wydarzeniu władze samorządowe Powiatu Koneckiego reprezentował Andrzej Marek Lenart wicestarosta konecki, który złożył wiązankę okolicznościową pod obeliskiem upamiętniającym śmierć bohaterskiego majora.

Czytaj więcej...

POWIATOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR STAROSTY

Paweł Goraj - Administrator

W dniach 21 – 23 kwietnia br. Zespół zdjęcie ZSP Nr 2Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Końskich wraz ze Starostwem Powiatowym w Końskich zorganizował Powiatowy Turniej Szkół Ponadgimnazjalnych o Puchar Starosty Koneckiego – Bogdana Sobonia. We wtorek i środę odbyły się eliminacje w grupach, a w czwartek mecze półfinałowe i finałowe. Uczestniczyły w nich zespoły ze Szkół Ponadgimnazjalnych z terenu powiatu. Drużyny ubiegłorocznych finalistów zostały rozstawione w różnych grupach, ich losowanie odbyło się 26 marca. W grupie A znalazły się: ZSP Nr 2 (gospodarze), ZSP Stąporków, ZSP Nr 1, II LO, a w grupie B – ZSP Nr 3, ZDZ oraz I LO.

Czytaj więcej...

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW

Paweł Goraj - Administrator

W dniu 28 kwietnia br. w Starostwie zdjęcie LOGO TERMOPROJEKTPowiatowym w Końskich odbyła się konferencja prasowa projektu pn. „Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Końskich oraz budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Końskich”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. W konferencji uczestniczyli: Bogdan Soboń - Starosta Konecki, Andrzej Marek Lenart - wicestarosta, Szymon Biały - Naczelnik Wydziału Administracyjno - Gospodarczego, Wiesław Basiak - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego.

Czytaj więcej...

TARGI EDUKACYJNE

Paweł Goraj - Administrator

W dniu 28 kwietnia br. w Koneckiej "Astorii"zdjęcie TARGI EDUKACYJNE odbyły się „Targi Edukacyjne”, których organizatorem było Starostwo Powiatowe w Końskich oraz koneckie szkoły ponadgimnazjalne. Podczas Targów Edukacyjnych wszystkie publiczne szkoły ponadgimnazjalne z powiatu koneckiego zaprezentowały swoją ofertę edukacyjną uczniom klas trzecich gimnazjów. W Targach uczestniczyli: Bogdan Soboń – Starosta Konecki, Andrzej Marek Lenart – Wicestarosta Konecki, Krzysztof Obratański – Burmistrz Miasta i Gminy w Końskich, Zastępca Burmistrza - Krzysztof Jasiński oraz Krystyna Milczarek - Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, Dariusz Kowalski – Naczelnik Wydziału Promocji i Kultury oraz Krzysztof Stachera – Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Końskich.

Czytaj więcej...

XVI POWIATOWE SYMPOZJUM EKOLOGICZNE

Paweł Goraj - Administrator

17 kwietnia 2015 roku w Zespole Szkółzdjęcie KONKURS ECO Ponadgimnazjalnych im Stanisława Staszica w Stąporkowie odbyło się XVI Powiatowe Sympozjum Ekologiczne. Hasłem tegorocznego spotkania było: „Zanieczyszczenie środowiska naturalnego hałasem i oświetleniem”. Na Sympozjum obecni byli między innymi: Bogdana Sobonia – starostę koneckiego w tym dniu reprezentował - Krzysztof Stachera - naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Końskich, Witold Wójcik – naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Końskich.

Czytaj więcej...

KONECKIE DNI PROFILAKTYKI - X EDYCJA

Paweł Goraj - Administrator

To już X edycja akcji pod nazwą Koneckie zdjęcie KONECKIE DNI PROFILAKTYKIDni Profilaktyki. W przedsięwzięciu zaangażowanych jest szereg instytucji i stowarzyszeń z terenu powiatu koneckiego. 23 kwietnia br. w Miejsko -Gminnym Domu Kultury w Końskich zainaugurowano tegoroczne Dni, które odbywać się będą pod hasłem – „Rodzina Wspólną Troską” „Nasza akcja wpisuje się w Świętokrzyskie Dni Profilaktyki. We wszystkich działaniach prowadzonych przez szereg instytucji i stowarzyszeń włączają się również szkoły i przedszkola z terenu naszego powiatu. Wychodzimy również naprzeciw potrzebom, które są zgłaszane przez dane środowiska.

Czytaj więcej...

HISTORYCZNE SYMPOZJUM - W ZSP im. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE

Paweł Goraj - Administrator

21 kwietnia br. na terenie Zespołuzdjęcie HISTORYCZNE SYMPOZJUM Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie odbyło się sympozjum historyczne, którego tematem przewodnim był „Ruch Ludowy na Kielecczyźnie w latach 1939 – 1947”. Organizatorami spotkania był ZSP w Stąporkowie, oraz Instytut Pamięci Narodowej w Kielcach. Honorowy patronat nad sympozjum objęli: Adam Jarubas – marszałek województwa świętokrzyskiego, oraz Bogdan Soboń – starosta konecki. Na sympozjum obecni byli między innymi: Agata Binkowska – członek Zarządu województwa świętokrzyskiego, Bogdan Soboń – starosta konecki, Czesław Kurcbart – członek Zarządu powiatu koneckiego.

Czytaj więcej...

POWIATOWY KONKURS WIEDZY TURYSTYCZNEJ - „EKOLOGIA W POLSKIEJ TURYSTYCE”

Paweł Goraj - Administrator

16 kwietnia br. w Zespole Szkół zdjęcie KONKURS Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich odbył się Powiatowy Konkurs Wiedzy Turystycznej - „Ekologia w Polskiej Turystyce”. Konkurs przeprowadzono w ramach cyklicznej już imprezy organizowanej przez konecki „Ekonomik” - Dni Hotelarstwa i Turystyki. Składał się on z II części: prezentacji multimedialnej, oraz quizu i skierowany był do gimnazjalistów. Zwycięzcą rywalizacji konkursowej okazał się Zespół z Gimnazjum w Rudzie Malenieckiej, który wystąpił w następującym składzie osobowym: Paulina Urbańska i Paulina Kubik.

Czytaj więcej...

ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU - POLSKA NA NIEBIESKO

Paweł Goraj - Administrator

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczyzdjęcie ŚWIATOWY DZIEŃ AUTYZMU w Baryczy w tym roku po raz pierwszy dołączył do akcji „Polska na niebiesko”. Akcja ta związana jest z obchodem Światowego Dnia Świadomości Autyzmu i obchodzona jest 2 kwietnia. Ośrodek od kilku dni przygotowywał się do uczestnictwa w akcji. Na lekcjach wychowawczych nauczyciele rozmawiali z uczniami, starając się wyjaśniać zarówno definicje jak i problematykę autyzm. Uczniowie wspólnie z nauczycielami przygotowali niebieskie kotyliony, które były również wizualną oznaką uczestnictwa w ogólnopolskiej akcji.

Czytaj więcej...