loga aloga bloga c

 RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

BIOGAZOWNIE – SZANSĄ DLA ROLNICTWA I ŚRODOWISKA - OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA

Administrator

14 listopada br. w budynku ŚODR w Modliszewicach zdjęcie biogazowneodbyła się konferencja pod tytułem „Biogazownie – szansą dla rolnictwa i środowiska”. Konferencja miała zasięg ogólnopolskiej kampanii edukacyjno – informacyjnej poświęconej w/w tematowi. Podczas spotkania, które cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem można było dowiedzieć się jak wygląda całokształt technologi biogazowni. Każdy, kto jest żywotnie zainteresowany prowadzeniem tego typu działalności musi wziąć pod uwagę szereg licznych przepisów i obwarowań, które uwarunkowane są licznymi aspektami zarówno prawnymi, budowlanymi, technologicznymi, czy społecznymi.

Czytaj więcej...

KROK W PRZYSZŁOŚĆ ZAWODOWYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH - DEBATA

Administrator

W dniu 14 listopada br. w ZSP Nr 1 w Końskich zdjęcie debataodbyła się debata pod hasłem „Krok w Przyszłość Zawodowych Szkół Ponadgimnazjalnych”. W spotkaniu z konecką młodzieżą udział wzięli między innymi: Tomasz Jędrzejczak – sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Małgorzata Muzoł – świętokrzyski Kurator Oświaty, Bogdan Soboń – starosta konecki, Andrzej Marek Lenart – wicestarosta konecki, naukowcy: prof. Marian Nowak, prof. Marek Cieśla – reprezentujący Politechnikę Śląską, oraz dyrektorzy i nauczyciele koneckich szkół. „Myślę, że nasza dzisiejsza debata zobowiąże nas do tego, aby szkolnictwo zawodowe traktować w sposób godny i z należytą rangą.

Czytaj więcej...

INTERDYSCYPLINARNIE 2

Administrator

W dniu 14 listopada 2013 roku w Galerii zdjęcie wystawaSztuki „ Zielona„ w Busku - Zdroju została otwarta wystawa koneckiego artysty, Tadeusza Czarneckiego pt. „Nauka i sztuka. Interdyscyplinarnie 2”. Patronat honorowy nad wystawą objął Starosta Konecki – Bogdan Soboń. Wśród zaproszonych gości znaleźli się min. Jerzy Kolarz – Starosta Buski, Marek Krupa – Sekretarz Powiatu Kazimierskiego, Antoni Szkurłat z żoną, Agata Binkowska – przewodnicząca gminy Radoszyce, Wiesław Basiak – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, oraz Dariusz Kowalski – Naczelnik Wydziału Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Końskich.

Czytaj więcej...

WSZYSCY JESTEŚMY POLAKAMI - NARODOWA LEKCJA HISTORII – 11 LISTOPADA 2013 ROKU

Administrator

Obchody tegorocznego Święta Niepodległości zdjęcie 11 listopadarozpoczęły się przed Pomnikiem Wdzięczności. Tuż przed godziną 12 00 zgromadziło się tam wielu mieszkańców miasta i powiatu, liczne poczty sztandarowe, kombatanci, władze powiatu na czele z Krzysztofem Obratańskim, Andrzejem Markiem Lenartem i Danutą Leśniewicz, władze miasta na czele z Michałem Cichockim, Krzysztofem Jasińskim i Jackiem Materą, harcerze, oraz przedstawiciele partii politycznych i organizacji z terenu powiatu. Najliczniejszą grupę stanowiła jednak konecka młodzież, która podczas tegorocznego święta zaprezentowała się w wyjątkowych strojach z różnych dziejów historii Polski.

Czytaj więcej...

PEDAGOGICZNE AWANSE W POWIECIE KONECKIM

Administrator

W dniu 30 października 2013 r. w Zespole zdjęcie pedagogiczne awanseSzkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie odbyło się uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach oświatowych w powiatach: włoszczowskim, jędrzejowskim i koneckim odebrali z rąk pani Małgorzaty Muzoł, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty – akty potwierdzające uzyskanie statusu nauczyciela dyplomowanego. Gratulacje awansującym nauczycielom złożył również starosta włoszczowski - Zbigniew Matyśkiewicz.

Czytaj więcej...

ICHTIOLOGICZNI „ZNAWCY”

Administrator

24 października pasjonaci tematyki ichtiologicznejzdjęcie konkurs z terenu powiatu koneckiego gminy Końskie spotkali się już po raz kolejny w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Końskich na „IX Powiatowym Konkursie Ichtiologicznym”, organizowanym pod patronatem Starosty Koneckiego – Bogdana Sobonia. W konkursie plastycznym dla szkół podstawowych rywalizowało 9 uczniów ze szkół w: Kazanowie, Modliszewicach i Stadnickiej Woli. Hasłem wiodącym tegorocznych zmagań była „Ochrona ryb w Polsce”. Uczestnicy mieli wykonać prace w dowolnej technice.

Czytaj więcej...

XXXIV SESJA RADY POWIATU KONECKIEGO

Administrator

 

W dniu 30 października 2013 roku o godzinie zdjecie sesja11 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Końskich odbyła się XXXIV sesja Rady Powiatu Koneckiego.

Projekt porządku obrad przewidywał:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

  2. Przyjęcie protokołu XXXIII sesji Rady Powiatu w Końskich.

  3. Przyjęcie porządku obrad.

  4. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami wraz z informacją o złożonych oświadczeniach majątkowych pracowników samorządowych i kierowników jednostek.
Czytaj więcej...

AKADEMIA ZDROWIA INAUGURACYJUNY WYKŁAD

Administrator

W dniu 24.10.2013r. w Zespole Szkół zdjęcie akademia zdrowia Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich rozpoczęła swoją działalność „Akademia Zdrowia”. W ramach współpracy ZSP nr 1 oraz II LO w Końskich z Wyższą Szkołą Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, odbędzie cykl wykładów o różnorodnej tematyce. Słuchacze „Akademii Zdrowia” będą mogli pogłębić swoją wiedzę o ludzkim organizmie, poznać zasady zdrowego trybu życia i profilaktyki. Działania te będą mogły pozwolić słuchaczom uchronić się przed wieloma problemami i dolegliwościami. Zajęcia w koneckiej „Akademii Zdrowia” będą odbywać się raz w miesiącu.

Czytaj więcej...

DEBATA O BEZPIECZEŃSTWIE W POWIECIE KONECKIM

Administrator

22 października br. w sali konferencyjnej Starostwazdjęcie debata o bezpieczeństwie Powiatowego w Końskich odbyła się debata o bezpieczeństwie. W spotkaniu udział wzięli: Krzysztof Obratański – przewodniczący Rady Powiatu w Końskich, Bogdan Soboń – starosta konecki, podins. Roman Sobczak – zastępca świętokrzyskiego komendanta Policji, mł. insp. Waldemar Cisowski – komendant KPP w Końskich, wraz ze swym zastępcą mł. insp. Robertem Adamczykiem, Michał Cichocki – burmistrz MiG w Końskich, Witold Wójcik – wójt gminy Słupia, Henryk Konieczny – wójt gminy Fałków, Tomasz Słoka – wójt gminy Gowarczów, Józef Śliz – wójt gminy Smyków.

Czytaj więcej...

HISTORYCZNY WYKŁAD O STEFANIE CZARNIECKIM W ZABYTKOWYM ZAKŁADZIE HUTNICZYM W MALEŃCU

Administrator

 

19 października br. na terenie ZZH w Maleńcuzdjęcie Tofilia Sokolińska odbył się wykład historyczny poświęcony postaci Stefana Czarnieckiego. O tym wspaniałym wodzu, strategu i przede wszystkim wielkim patriocie mówiła prelegentka spotkania Pani Teofilia Sokolińska, która pochodzi z Żelisławic, miejscowości oddalonej zaledwie o 3 km od rodzinnego dworku Czarnieckich. Podczas sobotniego spotkania Pani Teofili towarzyszyły dwie pozycje książkowe jej autorstwa, które poświęcone są właśnie Stefanowi Czarnieckiemu, a były to: „Czarnieccy z Czarncy w Służbie Królów i Rzeczypospolitej”, oraz „Stefan Czarniecki w Ogniu Kresowych Walk 1637 – 1655”.

Czytaj więcej...

GALERIA SZTUKI „BIŁASÓWKA” WERNISAŻ PRAC JANUSZA BUCZKOWSKIEGO I WŁODZIMIERZA PŁANETY

Administrator

W sobotnie popołudnie 19 października zdjęcie galeria biłasówkabr. w Galerii Sztuki „Biłasówka” w Radoszycach odbył się wernisaż prac fotograficznych Janusza Buczkowskiego i Włodzimierza Płanety. Całość prezentowanych prac autorstwa Janusza Buczkowskiego przedstawiano pod tytułem „Z odkurzonej szuflady”. Pan Janusz jest artystą fotografikiem, który na co dzień związany jest z kielecką Szkołą Krajobrazu. W sobotnie popołudnie w/w artysta zaprezentował serie fotografii, które w niezwykle oryginalny sposób przedstawiają pola i Puszczę Jodłową. Drugi z prezentowanych w tym dniu wernisaży, autorstwa Włodzimierza Płanety wystawiany był pod tytułem „Portrety Chasydów”.

Czytaj więcej...

WOJEWÓDZKIE OBCHODY DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

Administrator

11 października br. w Filharmonii Świętokrzyskiej zdjęcie wojewódzi DENodbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W spotkaniu udział wzięła liczna kadra pedagogów z terenu całego województwa świętokrzyskiego. Życzenia i gratulacje wszystkim zgromadzonym nauczycielom składali: Małgorzata Muzoł – świętokrzyski kurator Oświaty, Adam Jarubas – marszałek województwa świętokrzyskiego, oraz Grzegorz Dziubek – wicewojewoda świętokrzyski. Samorząd powiatu koneckiego reprezentowali: Andrzej Marek Lenart – wicestarosta konecki, oraz Krzysztof Stachera – naczelnik wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Końskich.

Czytaj więcej...