loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

Gospodarska wizyta Posła

Paweł Goraj - Administrator

17 lutego br. w Starostwie Powiatowym zdjęcie posła Lipca i starostów siedzących przy stole w gabinecie starostyw Końskich odbyło się spotkanie z Posłem na Sejm RP - Krzysztofem Lipcem, w którym udział wzięli: Starosta - Grzegorz Piec, Wicestarosta - Wiesław Skowron oraz radny Rady Miejskiej w Stąporkowie - Jacek Trudnos. Podczas spotkania rozmawiano m. in. o mechanizmach rządowego wsparcia dla samorządów, przedsiębiorstw i mieszkańców, jak również bieżących planach inwestycyjnych samorządu powiatowego. Przy okazji ww. wizyty radny RM w Stąporkowie – Jacek Trudnos zwrócił się do świętokrzyskiego parlamentarzysty o wsparcie działań związanych z budową chodnika w miejscowości Kozia Wola, który miałby powstać przy Drodze Krajowej 42.

Czytaj cały artykuł...

Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla najzdolniejszych uczniów z naszego powiatu

Paweł Goraj - Administrator

Stypendium Prezesa Rady Ministrów zdjęcie wszystkich uczestników spotkania może być przyznane uczniowi szkoły kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Wyróżnienie przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Na rok szkolny 2020/2021 Prezes Rady Ministrów przyznał łącznie 7 092 stypendia. Od ubiegłego roku szkolnego wysokość stypendium została zwiększona z 2 580 zł do 3 000 zł.

Czytaj cały artykuł...

Spektakl wyśpiewany przez młodzież ze Stąporkowa w atmosferze 20-lecia międzywojennego

Paweł Goraj - Administrator

Z nowym pomysłem i ciekawym wyzwaniem zdjęcie z kadru spektaklu grupy teatralnej Alter Egozmierzyli się uczniowie ze szkolnej grupy teatralnej "Alter Ego", działającej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie. W efekcie przygotowań, powstał wyśpiewany spektakl na podsumowanie zamierzonego wcześniej naukowego sympozjum literackiego. Aktorsko muzyczny kunszt młodzieży został przedstawiony w formie filmu pod nazwą „Ziemiańska, czyli lata 20-te, lata 30-te...". Z racji wyrażanych treści, nie przypadkowo inauguracja emisji odbyła się w dniu św. Walentego na popularnym kanale youtube. Dyrektor ZSP im. Stanisława Staszica w Stąporkowie Hanna Rzepka informuje, że film jest rejestracją przedstawienia mającego oddać atmosferę okresu dwudziestolecia międzywojennego. Aby spełnić to zadanie sala gimnastyczna ZSP im. S. Staszica w Stąporkowie została zaaranżowana na wnętrze kawiarni artystycznej „Ziemiańska". Zadbano również o stroje dla artystów i odpowiednią oprawę muzyczną. Wszystkich, którzy chcą poznać atmosferę dwudziestolecia międzywojennego i zobaczyć uczniów naszej szkoły w nowych dla nich rolach, zapraszamy do obejrzenia filmu.

Czytaj cały artykuł...

ETAP III – Krystyna Skarbek

Paweł Goraj - Administrator

 zdjęcie napisu etap konkursu

1. Maria Krystyna Skarbek–Giżycka, niezwykle inteligenta, świetnie wykształcona, odważna, piękna kobieta-szpieg. Przeszła do historii jako jeden z najlepszych agentów wywiadu. Karierę szpiegowską rozpoczęła w Anglii, do której wyjechała po wybuchu II wojny światowej. Tam ukończyła mordercze szkolenie z wyróżnieniem i została agentem brytyjskiego wywiadu. Sam Churchill nazywał ją swoim ulubionym szpiegiem. Brawurową służbę rozpoczęła zmieniając tożsamość. Najczęściej posługiwała się trzema pseudonimami: Christine Granville, Pauline Armand, Krystyna Giżycka. Pierwszym punktem jej wywiadowczych działań były Węgry. Do jej zadań należało m.in. nawiązanie współpracy z organizacjami polskiego wywiadu. Właśnie na Węgrzech funkcjonowały agendy Polskiego Rządu na Uchodźctwie. Odbywała niebezpieczne podróże do okupowanej Polski konspiracyjnym szlakiem przez Słowację. Podczas jednej z takich wypraw dostarczyła organizacji konspiracyjnej MUSZKIETER radiostację, która następnie zaczęła działać w Podkowie Leśnej.

Pytanie: Proszę podać nazwę tajnych służb brytyjskich, których agentem była Krystyna Skarbek?

 1a  1b  1c

Czytaj cały artykuł...

...

Paweł Goraj - Administrator

OGŁOSZENIE STAROSTY KONECKIEGO
z dnia 15 lutego 2021 r.

w sprawie ograniczenia w wykonywaniu zadań publicznych przez Starostwo Powiatowe
w Końskich

Na podstawie §22 ust. 1 i 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2316 ze zm.)

wprowadzam w dniach od 16 lutego do 1 marca 2021 r. ograniczenia w wykonywaniu zadań publicznych przez Starostwo Powiatowe w Końskich

polegające na:

  • wyłączeniu z bezpośredniej obsługi interesantów Starostwa Powiatowego w Końskich załatwiających sprawy w budynku administracyjnym Starostwa przy Stanisława Staszica 2;
  • wyłączeniu z bezpośredniej obsługi interesantów załatwiających sprawy w pomieszczeniach Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności znajdujących się w budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich, Gimnazjalna 41B.

W związku z powyższym, od 16 lutego 2021 r. osoby nie będące pracownikami Starostwa Powiatowego w Końskich nie będą mogły wejść do budynku Starostwa Powiatowego w Końskich znajdującego się przy ul. Stanisława Staszica 2 w Końskich oraz pomieszczeń Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności znajdujących się w budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich, ul. Gimnazjalna 41B.

Załatwianie spraw będzie odbywało się po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub pocztą elektroniczną bezpośrednio z właściwym wydziałem Starostwa pod numerami i adresami dostępnymi na stronie internetowej powiatu www.konecki.powiat.pl oraz https://samorzad.gov.pl/powiat-konecki/

Do Państwa dyspozycji pozostają również ogólne numery telefonów, za pośrednictwem których otrzymacie podstawowe informacje:

  • (41) 260 48 35 (System Interaktywnej Obsługi Klienta)
  • (41) 260 47 00 (Sekretariat Starosty Koneckiego)

Proszę również o składanie wniosków, podań, pism oraz innych dokumentów pocztą tradycyjną na adres: ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie lub elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na adres skrytki: /kiwoa2294x/SkrytkaESP

Osoby, które chcą dokonać płatności, mogą to zrobić za pomocą przelewów elektronicznych.

 /-/Grzegorz Piec

STAROSTA KONECKI

ETAP II - Elżbieta Zawacka „Zo”

Paweł Goraj - Administrator

zdjęcie napisu etap konkursu

1. Polskie przepisy nie dawały kobietom prawa do bycia żołnierzami, mogły być tylko cywilnymi pomocniczkami. W lutym 1943 roku wyruszyła jako emisariuszka Komendanta Głównego AK Stefana Roweckiego przez Niemcy, Francję, Andorę, Hiszpanię i Gibraltar do Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie - „W tej sprawie jechałam z misją do Londynu, uregulować służbę kobiet, żeby zdobyć te prawa dla kobiet, żeby ona z ochotniczki Pomocniczej Służby wojskowej stała się żołnierzem Rzeczypospolitej Polskiej”- wspominała Elżbieta Zawadzka „Zo”. Miała dwie misje: lepsze koordynowanie wędrówek poczt krajowych, przerzucanych przez bazy łączności Sztabu NW, funkcjonujące w krajach neutralnych oraz referowanie żądań gen. Roweckiego, dotyczących uprawnień służby żołnierzy - kobiet AK. Miała również przekazać generałowi Sikorskiemu meldunek o łączności w Polsce. Szlak podróży przygotowywała cztery miesiące, wykorzystując m.in. mikrofilmy należące do wywiadu. W Londynie jednak nie została wysłuchana. Do kraju wróciła w nocy z 9 na 10 września 1943 roku. Skoczyła ze spadochronem w ramach akcji „Neon 4" na placówkę „Solnica”, pomiędzy zabudowaniami majątku we wsi Osowiec, a folwarkiem we wsi Chawłowo (obecnie Adamów Wieś, okolice dzisiejszego Grodziska Mazowieckiego). Za nią z samolotu wyskoczyli jeszcze dwaj cichociemni. Była jedyną kobietą wśród cichociemnych.

Pytanie: Podaj dwa nazwiska cichociemnych, z którymi została zrzucona tej nocy?

 1  1a  1b

Czytaj cały artykuł...

W rocznicę utworzenia Armii Krajowej

Paweł Goraj - Administrator

W niedzielę 14 lutego 2021 r. w Sanktuarium zdjęcie posła Krzysztofa Lipca i starosty Grzegorza Pieca uczestniczących w mszy rocznicowejMatki Bożej Wychowawczyni w Czarnej odprawiona została uroczysta msza św. za Ojczyznę dla uczczenia w 79. rocznicy utworzenia Armii Krajowej. Udział w tej podniosłej celebrze wzięli m.in.: Poseł na Sejm RP – Krzysztof Lipiec, Starosta Konecki – Grzegorz Piec oraz Radna Powiatu – Lilla Brożyna. Przypomnijmy, że dokładnie14 lutego 1942 roku dotychczasowy Związek Walki Zbrojnej został przekształcony w Armię Krajową. Rozkaz w tej sprawie wydał Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski, aby scalić możliwie najwięcej ugrupowań zbrojnego podziemia do walki z okupantem.

Czytaj cały artykuł...

...

Paweł Goraj - Administrator

Dorota Łukomskazdjęcie Starosty Grzegorza Pieca

Burmistrz Stąporkowa

Odpowiadając na Pani kolejne pismo dotyczące Odrowąża, pragniemy zwrócić uwagę, że ponownie poruszany problem odpadów na działce nr 588 został szczegółowo opisany w naszym stanowisku, opublikowanym w dniu 10.02.2021r.

Namawiamy Panią do ponownej analizy treści i argumentów podanych przez nas w odpowiedzi na Pani sugestie i zarzuty, jakoby Powiat był współodpowiedzialny za pozostawione odpady na działce 588.

W naszej ocenie bezpośrednią odpowiedzialność za zaistniałą sytuację ponosi Burmistrz Stąporkowa. To nie Starosta miał obowiązek wydać decyzję nakazującą usunięcie zgromadzonych tam  odpadów oraz jej wyegzekwowanie.

Szanowna Pani Burmistrz zdecydowanie podtrzymujemy nasze wszystkie dotychczasowe opinie i stanowiska w sprawie problemów odpadowych w Odrowążu oraz to, że Powiat dokonał wszelkich czynności w sposób zgodny z prawem i metodami z niego wynikającymi.

Wyrażamy przekonanie, że podane przez nas argumenty i uzasadnienia przekonały Panią Burmistrz, że wszystkie ostateczne decyzje w tej sprawie należą do Burmistrza Stąporkowa i zbyteczne jest dalsze prowadzenie korespondencji w poruszanych  kwestiach.

Z poważaniem

/-/Grzegorz Piec

STAROSTA KONECKI

Oni pierwsi czekali na Cichociemnych – pamięci żołnierzy placówki odbiorczej ZWZ AK Obwodu Końskie

Paweł Goraj - Administrator

W nocy z 15 na 16 lutego 1941 roku zdjęcie przypinki odbył się pierwszy skok bojowy spadochroniarzy do okupowanej Polski. Rodziła się wtedy legenda skoczków, nazywanych później cichociemnymi. Od tamtych wydarzeń mija 80 lat i z tego powodu przywołuje się to wydarzenie, przypominając owych pierwszych skoczków, którzy zapoczątkowali skoki do Kraju. Zapomina się przy tym o tych, których zadaniem było przyjąć zrzutków i bezpiecznie przeprowadzić dalej. Mowa tu o żołnierzach Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej tak zwanej placówki odbiorczej, inaczej „koszu”.

W tym miejscu pragnę przywołać pamięć właśnie takiej placówki odbiorczej i jej żołnierzy - dywersantów z Obwodu ZWZ – AK Końskie, którzy jako pierwsi w Kraju czekali na wspomnianych uczestników operacji powietrznej ekipy 0 pod kryptonimem Adolphus.

A było to na krótko przed świętami Bożego Narodzenia 1940 roku! To właśnie wtedy miał się odbyć pierwszy zrzut lotniczy skoczków spadochronowych z Anglii do okupowanej Polski! W przygotowaniach tego szczególnego mostu powietrznego, trwających kilka miesięcy, uczestniczył, co trzeba podkreślić, kpt. Maciej Kalenkiewicz, który jako były hubalczyk, znał okolice Końskich z własnego bojowego doświadczenia.

Czytaj cały artykuł...

ETAP I - Danuta Helena Siedzik „Inka”

Paweł Goraj - Administrator

zdjecie napisu etap konkursu

1. Tragiczna śmierć matki „Inki”- Eugenii Siedzik, która po rocznym pobycie w więzieniu została rozstrzelana przez hitlerowców we wrześniu 1943r., była decydującym impulsem do wstąpienia zaledwie piętnastoletniej Danuty w szeregi AK. Jako sanitariuszka służyła w oddziałach: „Konusa”, „Piasta”, „Mścisława”. Przez krótki czas jej przełożonym był ówczesny adiutant „Łupaszki”, a późniejszy znany historyk.

Proszę podać imię i nazwisko owego adiutanta „Łupaszki ”oraz jego pseudonimy: wojskowy i literacki?

1  1a  1b

Czytaj cały artykuł...

Wilk – drapieżnik który niesie zagrożenie czy równowagę?

Paweł Goraj - Administrator

W ostatnim czasie w wielu mediach zdjęcie budynku nadleśnictwa Radoszycemożna usłyszeć o pojawiających się w okolicznych lasach wilkach. Powiat Konecki, którego lasy zajmują ponad 49 % powierzchni, wydaje się, że jest bardzo interesującym miejscem dla tych drapieżników, które mają tu również pokaźny wachlarz innej dzikiej zwierzyny. To niemal idealne warunki, dla tego typu drapieżnika, który podkreślmy, jest pod całkowitą ochroną. Nasza redakcja postanowiła szczegółowiej przyjrzeć się temu, ostatnio bardzo nośnemu tematowi i o tą sytuację, na terenie naszego powiatu spytać leśniczych. Rozmowę przeprowadziliśmy w Nadleśnictwie Radoszyce, a wiedzą o wilkach, ich zwyczajach i zachowaniach podzielił się z  nami Damian Mazur – specjalista ds. Ochrony Lasu.

Czytaj cały artykuł...