loga aloga bloga c

             RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH   bip   logo termo   ankieta

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

TROPEM CICHOCIEMNYCH NA ZIEMI KONECKIEJ

Administrator

Pod takim hasłem odbyło się spotkanie w Domu Kultury zdjęcie TROPEM CICHOCIEMNYCH ...w Rogowie. Jako pierwszy wystąpił historyk, regionalista z zamiłowania Marian Wikiera, który tym razem przygotował i opracował materiał historyczno – biograficzny o ppor. Janie Ciasiu ps. „Kula”, „Kula – Skoczek”. Bohater pierwszej prelekcji, kurier, radiotelegrafista, to jeden z ponad 300 Cichociemnych, którzy w okresie okupacji zostali „zrzuceni” do kraju, podejmując się dalszej działalności konspiracyjno – dywersyjnej.

Czytaj więcej...

W 78 ROCZNICĘ WYDARZEŃ Z 7 KWIETNIA 1940 ROKU

Administrator

To było 78 lat temu podczas jednej z najstraszniejszych wojenzdjęcie 78 ROCZNICA WYDARZEŃ... dla ludzkości. Zagłębiając się w dukt leśny w kierunku Wąsosza docieramy do miejsca, gdzie dokonano bestialskiego mordu na 13 niewinnych mieszkańcach Wąsosza, Małachowa i okolic: Izabelowa i Sielpi Małej. Oddziały niemieckie dokonały mordu 7 kwietnia 1940 roku, a zamordowanych Polaków zagrzebano na istniejącym wtedy pastwisku. W intencji ofiar modlono się w miejscu ich zagłady, w którym obecnie stoi pamiątkowa tablica informująca o tym tragicznym zdarzeniu.

Czytaj więcej...

MŁODZIEŻ Z 13-5 HUFCA PRACY W KOŃSKICH CZYTAŁA DLA PRZEDSZKOLAKÓW W RAMACH AKCJI „BAJKOWE CZYTANIE”

Administrator

10 kwietnia, we wtorkowe przedpołudnie, czworo uczestników zdjęcie MŁODZIEŻ Z 13-5 HUFCA PRACY...13-5 Hufca Pracy pod opieką wychowawcy udało się do Przedszkola Samorządowego nr 3 w Końskich. Celem wizyty było kontynuowanie akcji „Bajkowe czytanie” dla przedszkolaków. W pierwszej części wydarzenia młodzież przeczytała baśń braci Grimm pt: „Czerwony Kapturek”. W rolę tytułową wcieliła się Elżbieta Staniszewska; Patryk Trębarczyk zagrał rolą złego wilka; rolę babci odegrała Klaudia Pawłowska; natomiast narratorem była Katarzyna Wiśniewska.

Czytaj więcej...

ZGINĘLI NA SŁUŻBIE OJCZYŹNIE - 8 ROCZNICA KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

Administrator

10 kwietnia 2010 roku przyniósł ogromnie smutną wiadomość,zdjęcie ZGINĘLI NA SŁUŻBIE ... której skutki pamiętać będziemy jeszcze jako naród przez wiele dziesięcioleci. W całym kraju trwają obchody rocznicowe związane z 96 ofiarami, największej po drugiej wojnie światowej katastrofy, która dotknęła tak wielu najważniejszych przedstawicieli naszego państwa, na czele z prezydentem Lechem Kaczyńskim. Jak wielokrotnie mogliśmy usłyszeć, to ogromna wyrwa w naszym narodzie, której rozmiar przekraczał wszelkie wyobrażenia.

Czytaj więcej...

XV DIECEZJALNY KONKURS PIEŚNI I POEZJI PATRIOTYCZNEJ „KOCHAM MOJĄ OJCZYZNĘ”.

Administrator

W Gowarczowie 5 kwietnia 2018 r. odbył się XV regionalny zdjęcie XV DIECEZJALNY KONKURS ...etap Diecezjalnego Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej pod hasłem „Kocham Moją Ojczyznę”. Głównym organizatorem przedsięwzięcia był Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Gowarczowie, wójt Stanisław Pacocha i Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie. Patronat Honorowy nad konkursem objął Ks. Bp. Henryk Tomasik, zaś nad etapem powiatowym Bogdan Soboń - Starosta Konecki. Uczestników przywitali pani Dorota Duda - członek Zarządu Powiatu Koneckiego oraz Stanisław Pacocha - wójt Gminy Gowarczów, którzy podkreślali doniosłość konkursu w roku obchodów stulecia odzyskania niepodległości.

Czytaj więcej...

POWIATOWY KONKURS PIOSENKI O ZDROWIU 2018

Administrator

Dnia 6 kwietnia 2018 r. w Miejsko – Gminnym Domu Kultury zdjęcie POWIATOWY KONKURS...w Końskich odbył się finał VIII Edycji Powiatowego Konkursu Piosenki o Zdrowiu. Organizatorem wydarzenia byli: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Końskich oraz Miejsko - Gminny Dom Kultury w Końskich. Partnerami akcji - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich oraz Tygodnik Konecki. Celem konkursu było zainteresowanie dzieci i ich opiekunów tematyką zdrowia oraz aktywizacja środowisk szkolnych w zakresie działań prozdrowotnych.

Czytaj więcej...

SPRAWDZAJĄ SWOJĄ WIEDZĘ O POŻARNICTWIE

Administrator

W siedzibie Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnejzdjęcie SPRAWDZAJĄ SWOJĄ WIEDZĘ ... w Końskich 6 kwietnia 2018 roku odbyły się eliminacje powiatowe do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. Eliminacje odbywały się w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Jury w następującym składzie: bryg. Marek Kowalczyk – przewodniczący, kpt. Robert Pałosz – sekretarz oraz bryg. w st. spocz. Tadeusz Nowakowski – członek oceniało wiedzę kilkudziesięciu uczestników. Patronat honorowy nad konkursem objęli: starosta konecki – Bogdan Soboń oraz Wojewódzki Komendant Straży Pożarnej - st. bryg. Adam Czajka.

Czytaj więcej...

KOLEJNE ZAGRANICZNE PRAKTYKI ZAWODOWE UCZNIÓW TECHNIKUM ZSP W STĄPORKOWIE

Administrator

Grupa uczniów, realizujących projekt „Kreatywni Technicy w zdjęcie - KOLEJNE ZAGRANICZNE PRAKTYKI ...nowoczesnej Europie”, 21 października 2017 r. w ramach programu Erasmsus+ odbyła czterotygodniowe praktyki zawodowe we Włoszech w miejscowości Parma. Piękne stare miasto położone w regionie Emilia Romania przywitało uczniów i opiekunów ciepłem i słońcem. Instytucją goszczącą oraz organizatorem praktyk była firma IFOM mająca swoją siedzibę w Bolonii.

Czytaj więcej...

ŚWIĄTECZNIE W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „CICHY ZAKĄTEK” W KOŃSKICH

Administrator

Tuż przed Świętami Wielkanocnymi 28 marca 2018r. Zarządzdjęcie ŚWIĄTECZNIE W DOMU POMOCY... Powiatu Koneckiego odwiedził mieszkańców DPS w Końskich. Delegację gości reprezentował Bogdan Soboń - Starosta Konecki, Dorota Duda - członkini Zarządu Powiatu. Zarząd Powiatu jest organem prowadzącym dla tej jednostki. W Domu Pomocy Społecznej w Końskich zamieszkuje 150 osób w wieku od 27 do 96 lat, w tym 43 kobiety i 107 mężczyzn. Gości przywitała Barbara Krawczyk - dyrektor placówki.

Czytaj więcej...