loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

 RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

Informacja

Administrator

koronawirus raport

Zgodnie z informacją udzieloną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich, Starosta Konecki zawiadamia, że w dniu 25 maja 2020 r. – według stanu na godzinę 1400– na terenie Powiatu Koneckiego od początku odnotowano 18 przypadków koronawirusa. 84 (+7) osoby są poddane kwarantannie.

/-/Grzegorz Piec

STAROSTA KONECKI

TWRP – Wszechnica Konecka ze wsparciem z budżetu samorządu Województwa Świętokrzyskiego

Administrator

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego zdjęcie TWRP - Wszechnica ze wsparciemw ostatnim czasie podjął decyzję o wsparciu w postaci dofinansowania organizacji pozarządowych, których działalność mieści się w obszarze pomocy społecznej i realizuje tzw. zadania publiczne. Dofinansowanie dotyczyć będzie miedzy innymi tych placówek, których działalność jest ukierunkowana na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wsparcie finansowe, to efekt złożonego wniosku przez Towarzystwo Wspierania Rozwoju Powiatu - „Wszechnica Konecka”, na realizację zadania z zakresu zmniejszania zjawiska wykluczenia społecznego i dyskryminacji wśród osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej...

Zabytki techniki – potencjał turystyczny Naszego Powiatu

Administrator

W związku ze znoszeniem i łagodzeniem kolejnych zdjęcie Zabytki techniki...obostrzeń można rozpocząć planowanie rodzinnych wyjazdów weekendowych, jak również wypraw wakacyjnych w szerszym gronie. Oprócz wspaniałych warunków przyrodniczych, powiat konecki może się poszczycić licznymi zabytkami techniki, stanowiącymi integralną część świętokrzyskiego dziedzictwa kulturowego.

Czytaj więcej...

Konkurs o rotmistrzu Witoldzie Pileckim – Kochajcie Ojczystą Ziemię – Pierwszy zestaw pytań

Administrator

1. Rodzina Pileckich pochodziła z okolic Nowogródczyzny. W wyniku represji za udział w powstaniu styczniowym, część ich majątku uległa konfiskacie, a młodzi Pileccy byli zmuszeni do szukania pracy na stanowiskach rządowych rosyjskiego imperium. Ojciec Witolda - Julian Pilecki po ukończeniu studiów w Instytucie Leśnym w Petersburgu, przyjął posadę leśnika na północy Rosji w Karelii. Po zawarciu związku małżeńskiego z Ludwiką Osiecimską urodziło się im pięcioro dzieci: Maria, Józef (zmarł w wieku 5 lat), Witold, Wanda i Jerzy. Witold Pilecki urodził się 13 maja 1901 roku. Od 1910 Ludwika Pilecka wraz z dziećmi zamieszkała w Wilnie, aby mogły zdobyć lepsze wykształcenie i nie ulec rusyfikacji.

Pytanie: Gdzie urodził się Witold Pilecki?

zdjęcie Konkurs

2, Jesienią 1918 roku, na wieść o wycofywaniu się Niemców z Wilna i zbliżaniu się wojsk bolszewickich, ochotnicy pod komendą gen. Władysława Wejtki, przystąpili do organizowania oddziałów samoobrony. W skład tych oddziałów weszła grupa starszych harcerzy, w której był Witold. Na wieść o polsko-bolszewickiej wojnie w lipcu 1920 roku wstąpił w szeregi wojska polskiego. W sierpniu 1920 roku walczył na przedmieściu Warszawy w szeregach 211 Ochotniczego Pułku Ułanów Nadniemeńskich, a później został skierowany do oddziałów gen. Lucjana Żeligowskiego.

Pytanie: Pod czyją komendą walczył Witold Pilecki w sierpniu 1920 roku? Prosimy podać nazwisko dowódcy 211 pułku ułanów.

Czytaj więcej...

Informacja

Administrator

koronawirus raport

Zgodnie z informacją udzieloną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich, Starosta Konecki zawiadamia, że w dniu 24 maja 2020 r. – według stanu na godzinę 1400– na terenie Powiatu Koneckiego od początku odnotowano 18 przypadków koronawirusa. 77 (-38) osób jest poddanych kwarantannie.

/-/Grzegorz Piec

STAROSTA KONECKI

Informacja

Administrator

koronawirus top

Zgodnie z informacją udzieloną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich, Starosta Konecki zawiadamia, że w dniu 21 maja 2020 r. – według stanu na godzinę 1400– na terenie Powiatu Koneckiego odnotowano 18 przypadków koronawirusa. 115 osób jest poddanych kwarantannie.

/-/Grzegorz Piec

STAROSTA KONECKI

Nowe laptopy dla Szkół Ponadpodstawowych z Powiatu Koneckiego

Administrator

Dyrektorzy 7 jednostek oświatowych prowadzonych zdjęcie Nowe laptopy dla szkół...przez Powiat Konecki we wtorkowe przedpołudnie 19 maja osobiście odebrali 32 laptopy, wraz ze słuchawkami i akcesoriami, zakupione przez Starostwo Powiatowe z grantu Ministerstwa Cyfryzacji w ramach programu „Zdalna Szkoła”. To sprzęt, który będzie służył uczniom i nauczycielom do prowadzenia zajęć na odległość, a po przywróceniu normalnego trybu pracy szkół zasili zasoby jednostek.

Czytaj więcej...

Informacja

Administrator

koronawirus top 1

Zgodnie z informacją udzieloną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich, Starosta Konecki zawiadamia, że w dniu 20 maja 2020 r. – według stanu na godzinę 1400– na terenie Powiatu Koneckiego odnotowano 18 przypadków koronawirusa. 115 (-1) osób jest poddanych kwarantannie.

/-/Grzegorz Piec

STAROSTA KONECKI

Informacja

Administrator

koronawirus top

Zgodnie z informacją udzieloną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich, Starosta Konecki zawiadamia, że w dniu 19 maja 2020 r. – według stanu na godzinę 1400– na terenie Powiatu Koneckiego odnotowano 18 przypadków koronawirusa. 116 (-17) osób jest poddanych kwarantannie.

/-/Grzegorz Piec

STAROSTA KONECKI

Kochajcie Ojczystą Ziemię – Konkurs o rotmistrzu Witoldzie Pileckim – już 25 maja!

Administrator

plakat Konkurs

W ostatnią niedzielę w koneckiej Kolegiacie pw. Św. Mikołaja zostały uroczyście podsumowane chwalebne zmagania konkursowe o Wielkim Polaku – Janie Pawle II. Wtedy to Starosta Konecki – Grzegorz Piec zapowiedział, iż niebawem odbędzie się kolejny konkurs. Jego bohaterem będzie szczególna postać w naszej najnowszej historii – rotmistrz Witold Pilecki. Zgładzony przez komunistyczny reżim i skazany przez wiele lat na zapomnienie.

Czytaj więcej...