loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

ETAP VII – Stefania Firkowska „Feluś”

Paweł Goraj - Administrator

zdjęcie napisu etap konkursu

1. W czasie II wojny światowej Stefania Firkowska była łączniczką oddziału partyzanckiego, który w 1944 r. zasilił szeregi 25 pułku AK, stanowiąc kompanię w jego II batalionie. Dowódca tego oddziału, tak ją wspomina w „Pamiętnikach partyzanta” wydanych w Londynie w 1991 roku:

„Młoda szatynka z zadartym noskiem i trochę łobuzerskim wyrazem twarzy. Można ją było zaliczyć do tego rodzaju kobiet, o których się mówi, że gdzie diabeł nie może, tam babę wyśle – właśnie taką babę jak Felek. Można ją było posłać naprawdę wszędzie czy dać udział w akcji. Potrafiła przemawiać takim tonem, że jej się nikt nie sprzeciwił. Choć była ubrana po kobiecemu, polecenia jej były zawsze wykonywane, mimo że nie posługiwała się „spluwą”, którą zawsze ukrytą nosiła”.

Pytanie: Kto był dowódcą tak wspominającym partyzantkę „Feluś”? Podaj jego imię, nazwisko i pseudonim wojskowy?

 1a  1b  1c

Czytaj cały artykuł...

Cichociemni – Żołnierze wyklęci Ziemi Koneckiej

Paweł Goraj - Administrator

Rondo Cichociemnych w Końskich - Fundacjazdjęcie ronda Cichociemnych w Końskich im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej opublikowała w lutym 2014 roku zestawienie pod nazwą CICHOCIEMNI ŻOŁNIERZE WYKLĘCI, dodając w nawiasie dopisek – lista niepełna. Znalazło się na niej ponad 70 nazwisk skoczków spadochronowych, zrzucanych do Kraju w latach 1941 – 1944, którzy działali w imię wolnej Polski po wkroczeniu Armii Czerwonej na ziemie polskie. Tak się składa, że w tym roku (dokładnie 16 lutego) minęła 80. rocznica przeprowadzenia operacji powietrznej pod kryptonimem Adolphus, związanej z lądowaniem pierwszych skoczków z Anglii. Przez kolejne lata okupacji przybyło ich ponad 300. Dla wielu cichociemnych walka z wrogiem nie skończyła się w 1945 roku. Warto przypomnieć ten fakt w kontekście Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych.

Czytaj cały artykuł...

Spotkanie z Pierwszą Damą w Koneckim Starostwie

Paweł Goraj - Administrator

To było wyjątkowe spotkanie on – line. zdjęcie uczestkników wideokonferencji z Pierwszą DamąZ przedstawicielkami Powiatowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Końskich i władzami Powiatu Koneckiego rozmawiała Pierwsza Dama RP Agata Kornhauser - Duda.

Jestem przekonana, że Koła Gospodyń Wiejskich stanowią podporę lokalnych społeczności. Mam nadzieję, ze Panowie się nie obrażą, ale Panie w tych Kołach są niewątpliwie liderkami swoich społeczności i najlepiej dbają o sprawy swoich środowisk. Muszę przyznać, że Powiatowa Rada Kół Gospody Wiejskich, to dla mnie pewne novum i nigdy dotychczas nie spotkałam się z taką Radą – zaznaczała podczas pierwszych kilku minut rozmowy Pierwsza Dama RP - Agata Kornhauser - Duda

Czytaj cały artykuł...

XXIV Sesja Rady Powiatu

Paweł Goraj - Administrator

W dniu 25 lutego radni powiatowi obradowali zdjęcie Przewodniczącego Rady Powiatu w Końskichpo raz kolejny w trybie zdalnym. Okres pandemii wymusił tę formę pracy w roku ubiegłym i zapewne będzie jeszcze obowiązywał w najbliższym czasie. Przewodniczący Rady - Zbigniew Kowalczyk poinformował radnych o unieważnieniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny Uchwały Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 września 2020 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich za rok 2019.

Przedstawiony przez prowadzącego porządek obrad XXIV sesji obejmował trzy istotne zagadnienia dotyczące:

  1. Zamiaru likwidacji Technikum nr 2 im. Gen. Antoniego Piwowarczyka w Końskich wchodzącego w skład ZSP nr 2 w Końskich,
  2. Zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 w Końskich wchodzącej w skład ZSP nr 1 w Końskich,
Czytaj cały artykuł...

ETAP VI – Józefa Życińska „ZOŚKA”

Paweł Goraj - Administrator

zdjęcie napisu etap konkursu

1. Józefa, urodzona w Wołowie w 1930 roku, już od wczesnej młodości była zaangażowana w działalność konspiracyjną. Od początku okupacji jej matka, ojciec, brat i dwie siostry wspierali działalność oddziałów partyzanckich. Ich dom służył za skrzynkę kontaktową nie tylko do 1945 roku, ale również i później. Ojciec utrzymywał kontakty z oddziałami Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, Antoniego Szackiego „Bohuna”, Jana Piwnika „Ponurego” i Eugeniusza Kaszyńskiego „Nurta”. Już w wieku 13 lat Józefa wykonywała swoje pierwsze zadania jako łączniczka. Cała rodzina za swoją działalność patriotyczną zapłaciła najwyższą cenę.

Pytanie: Jak brzmi nazwisko rodowe Pani Józefy?

1  1a

Czytaj cały artykuł...

ETAP V - Maria Szelągowska

Paweł Goraj - Administrator

zdjęcie napisu etap konkursu

1. Maria Magdalena Antonina Szelągowska urodziła się 19 stycznia 1905 we Lwowie. Była córką profesora historii Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie - Adama Szelągowskiego. Maria nie poszła jednak w ślady ojca, podejmując studia humanistyczne. Zdobyła zupełnie inne wykształcenie – inżynier chemik.

Pytanie: Podaj w którym roku i jaką uczelnię ukończyła Maria Szelągowska?

zdjęcie źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Czytaj cały artykuł...

To już rok aktywnej działalności KGW w Naszym Powiecie

Paweł Goraj - Administrator

Rok 2020 Koła Gospodyń Wiejskich rozpoczęły zdjęcie z napisem rok aktywności KGW w powiecie koneckimniezwykle dynamicznie, przygotowując I Powiatowy Przegląd KGW pod hasłem „Powiat ze Smakiem”. W gościnnych progach Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich spotkały się panie z 29 kół, by zaprezentować tradycyjne dla naszego regionu przysmaki, wymienić doświadczenia i wspólnie spędzić w wesołej atmosferze ten dzień. Wśród zaproszonych gości znalazło się wielu parlamentarzystów, radnych powiatowych i radnych gmin z terenu powiatu koneckiego. Podczas rozmów, wielokrotnie podkreślano potrzebę tego typu spotkań i wsparcia aktywności środowisk wiejskich. Reagując na te sugestie Starosta konecki Grzegorz Piec wyszedł z inicjatywą, a Zarząd Powiatu w Końskich uchwałą z dn. 3 czerwca 2020 roku powołał Powiatową Radę Kół Gospodyń Wiejskich. Na przewodniczącą tego gremium została wybrana pani Justyna Rupniewska. Wiele inicjatyw naszych powiatowych gospodyń aktywnie wspiera Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu.

Czytaj cały artykuł...

Już za tydzień, w sobotę, marsz Tropem Wilczym!

Paweł Goraj - Administrator

Wzorem ubiegłego roku, Starostwo Powiatowe zdjęcie medali w zapowiedzi marszu na 27 lutego 2021 rokuw Końskich, przy współudziale TWRP „Wszechnica Konecka”, organizuje II POWIATOWY MARSZ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH – TROPEM WILCZYM. Wydarzenie to odbędzie się już za tydzień, w sobotę 27 lutego. Uczestnicy będą mieli do pokonania indywidualnie ok. 5-kilometrową trasę drogami i ścieżkami położonymi na terenie gminy Końskie. Każdy uczestnik, podczas weryfikacji otrzyma szczegółowy opis trasy wraz z mapką. W trakcie tego patriotycznego wydarzenia występ trębacza Kuby Kowalskiego „Na żołnierską nutę” oraz prezentacja popularno – naukowa o „Świętokrzyskich żołnierzach wyklętych” dr. Marka Jedynaka z IPN - Delegatura w Kielcach.

Czytaj cały artykuł...

ETAP IV - Emilia Izdebska Malessa „Marcysia”

Paweł Goraj - Administrator

zdjęcie napisu etap konkursu

1. Emilia Izdebska urodziła się w Rosji, 26 lutego 1909 roku, w Rostowie nad Donem. Jej rodzicami byli Władysław Izdebski i Maria z domu Krukowska. Miała czterech braci, a także przyrodnią siostrę Janinę Boryszkiewiczową. Jej ociec był urzędnikiem carskim, a potem sędzią powiatowym w II RP, zaś matka pianistką. Po przyjeździe do Polski w 1924 roku, ukończyła Szkołę Handlową Polskiej Macierzy Szkolnej w Łucku. Przed wojną rozpoczęła też studia na Wydziale Pedagogicznym w Wolnej Wszechnicy Polskiej. Przez pewien czas pracowała w Głównym Urzędzie Statystycznym w Warszawie, po czym wyjechała do Gdyni, gdzie w roku 1935 poślubiła Stanisława Malessę. We wrześniu 1939 r. zgłosiła się ochotniczo do wojskowej służby pomocniczej, którą pełniła jako kierowca. Tam też poznała dowódcę pułku - ppłk. Klemensa Rudnickiego.

Pytanie: Podaj, w dowództwie którego pułku pełniła funkcję jako kierowca?

1a  1b  1c

Czytaj cały artykuł...

Ankieta do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

Paweł Goraj - Administrator

Szanowni Państwo, w związku z prowadzonymi ankieta strategia problemów spolecznychpracami związanymi z opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Koneckim na lata 2021 – 2030 informujemy, że opracowana została ankieta celem której jest ocena istniejących problemów społecznych i możliwości ich rozwiązywania oraz zebranie opinii i wniosków mieszkańców powiatu w dążeniu do wyznaczenia celów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Koneckim na lata 2021 – 2030. Ankieta umożliwi zgromadzenie informacji o potrzebach społecznych mieszkańców powiatu. Wspólne uczestnictwo pozwoli na wypracowanie metod, które umożliwią wczesne diagnozowanie problemów oraz sprawne tworzenie i skuteczną realizację planów rozwojowych przy tworzeniu i wdrażaniu strategii oraz programów w obszarach integracji społecznej i zrównoważonego rozwoju.

Czytaj cały artykuł...