loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

   ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH   e puap

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

„Biesiady na wolnym powietrzu” – Czas zacząć piknikiem z KGW w Korytkowie

Paweł Goraj - Administrator

Z utęsknieniem czekaliśmy na możliwość zdjęcie grupowe pań z koła gospodyń wiejskich w Korytkowiewspólnego spędzania wolnego czasu. Wiosna i lato sprzyjają relaksowi na łonie natury. Chętnie grillujemy, piknikujemy lub siedzimy przy ognisku. Te sposoby biesiadowania nie wymagają zakładania formalnego stroju i skomplikowanych przygotowań. Tak naprawdę forma nie jest istotna, bo najważniejsze jest dobre towarzystwo, uroki przyrody i oczywiście pyszne jedzenie. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Korytkowie, jak wszyscy, długo czekały na wspólne spotkanie.

Czytaj cały artykuł...„Biesiady na wolnym powietrzu” – Czas zacząć piknikiem z KGW w Korytkowie

Konkurs „Zabytek Zadbany 2021„ - Maleniec jedyną świętokrzyską perłą!

Paweł Goraj - Administrator

Konkurs „Zabytek Zadbany 2021” to przedsięwzięcie, zdjęcie Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu z lotu ptakaorganizowane przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Generalnego Konserwatora Zabytków. Jego celem jest promocja postaw właściwej opieki nad zabytkami oraz propagowanie najlepszych wzorów konserwacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków. Jury konkursu oceniało zgłoszone zabytki w sześciu kategoriach: utrwalenie wartości zabytkowej obiektu, rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe), adaptacja obiektów zabytkowych, architektura i budownictwo drewniane, zabytki techniki (w tym budownictwo przemysłowe i inżynieryjne). Jest też kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.

Czytaj cały artykuł...Konkurs „Zabytek Zadbany 2021„ - Maleniec jedyną świętokrzyską perłą!

Dzień Dziecka - Akcja charytatywna uczniów z Baryczy

Paweł Goraj - Administrator

„Każdy ma coś, co może dać innym”zdjęcie dzieciaków z Baryczy z wizytą w dniu Dnia Dziecka

Barbara Bush

Dzień Dziecka to święto radości i beztroski wszystkich najmłodszych. Każde dziecko zasługuje na miłość, uwagę i poczucie bezpieczeństwa. Bywają jednak trudne momenty w życiu niektórych z nich. W takiej właśnie sytuacji znalazły się dzieci z II Oddziału Klinicznego w Kielcach, które ten szczególny dzień będą spędzać w szpitalnych murach. Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Baryczy pragną aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i być jego częścią.

Czytaj cały artykuł...Dzień Dziecka - Akcja charytatywna uczniów z Baryczy

Ogłoszenie

Paweł Goraj - Administrator

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz  art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz.U.2020 r. poz. 1057 ze zm.)

Zarząd Powiatu w Końskich

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację w 2021 r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach „Rocznego programu współpracy Powiatu Koneckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.

NAZWA I RODZAJ ZADANIA: Organizowanie przedsięwzięć rekreacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży w tym przede wszystkim: organizacja letniego wypoczynku.

Rodzaj zadania: Organizowanie różnych wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu koneckiego w okresie ferii letnich.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

  • kolonie, obozy, biwaki.

Wsparciu nie będą podlegały obozy wędrowne, obozy sportowe realizowane w ramach szkoleń sportowych, spływy kajakowe i inne formy nie wymienione w pkt. 1.

Czytaj cały artykuł...Ogłoszenie

XXVIII Sesja Rady Powiatu w Końskich

Paweł Goraj - Administrator

W dniu 31 maja odbyła się XXVIII sesja zdjęcie z sali konferencyjnej podczas obrad 28 Sesji Rady PowiatuRady Powiatu Koneckiego, podczas której po długiej przerwie, radni powiatowi obradowali stacjonarnie. Na początku Starosta Grzegorz Piec złożył sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy sesjami, w którym mówił o podjętych uchwałach w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2021 rok, czy chociażby o ustaleniach planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w 2021 roku.

Czytaj cały artykuł...XXVIII Sesja Rady Powiatu w Końskich

Powiatowy Rajd dla Małgosi

Paweł Goraj - Administrator

W sobotę 29 maja 2021 roku odbył się zdjęcie wszystkich uczestników Powiatowego Rajdu dla MałgosiPowiatowy Rajd „Z sercem dla Małgosi”, zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Końskich i TWRP „Wszechnica Konecka”. Partnerem wydarzenia było II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Końskich. Celem rajdu było zebranie środków finansowych dla Małgorzaty Pocheć z Nieświnia na operację złośliwego naczyniaka jamistego w obrębie pnia mózgu. W rajdzie udział wzięło około 80 osób. Wśród uczestników rajdu znaleźli się także przedstawiciele powiatowego samorządu na czele ze Starostą Koneckim - Grzegorzem Piecem, Przewodniczącym Rady Powiatu Koneckiego - Zbigniewem Kowalczykiem i członkiem Zarządu Powiatu - Jarosławem Staciwą.

Czytaj cały artykuł...Powiatowy Rajd dla Małgosi

Niewielkie zmiany w powiatowych placówkach oświatowych

Paweł Goraj - Administrator

Z końcem sierpnia bieżącego roku upływa zdjęcie z posiedzenia zarzadu i wręczenia nominacji dyrektorom na kierowanie placówek oświatowychokres na jaki powierzono stanowiska dyrektorom w czterech placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Konecki. W związku z tym Zarząd Powiatu w dniu 24 maja podjął uchwały w sprawie: Zespołu Szkół Ponadpodstawowy nr 1 w Końskich, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Końskich, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Baryczy.

Czytaj cały artykuł...Niewielkie zmiany w powiatowych placówkach oświatowych

Umowy podpisane – jeszcze latem ruszą prace

Paweł Goraj - Administrator

W czwartek 27 maja, wojewoda Zbigniew Koniuszzdjęcie wojewody i przedstawicieli powiatu w dniu podpisania umowy na dofinansowanie podpisał z przedstawicielami ośmiu świętokrzyskich samorządów umowy na dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wśród beneficjentów rządowego wsparcia istotną pomoc otrzymał Powiat Konecki. Starosta – Grzegorz Piec z wicestarostą – Wiesławem Skowronem wraz ze skarbnik – Edytą Drążkiewicz złożyli podpisy pod umową, która opiewa na kwotę 3 078 000 zł. Ta niebagatelna suma, przy wsparciu środków własnych z udziałem gmin Końskie i Stąporków, pozwoli zrealizować gruntowny remont dwóch dróg powiatowych o łącznej długości 8 km 600 m.

Czytaj cały artykuł...Umowy podpisane – jeszcze latem ruszą prace

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Paweł Goraj - Administrator

ZARZĄD POWIATU W KOŃSKICHzdjęcie 2 nieruchomości na sprzedaż

na podstawie art. 38 ust 1 i ust. 2 oraz art. 40 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 z poźn. zm.) - ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z zasobu Powiatu Koneckiego:

Czytaj cały artykuł...Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Powiatowe obchody Dnia Strażaka

Paweł Goraj - Administrator

We wtorek 25 maja, strażacy Powiatowej zdjęcie z obchodów dnia strażaka Komendy Państwowej Straży Pożarnej obchodzili swoje święto. W związku z obecną sytuacją epidemiczną, tegoroczne uroczystości miały niezwykle skromny wymiar, bez dużego grona zaproszonych gości i spotkania z funkcjonariuszami będących już na emeryturze. Tradycyjnie, jak w latach poprzednich pracownicy KPPSP w Końskich otrzymali awanse, odznaczenia i wyróżnienia. Wśród zaproszonych gości znaleźli się st. bryg. Jarosław Piotrowski — Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, reprezentujący władze powiatowe - wicestarosta Wiesław Skowron, dh Jerzy Rąbalski — Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP i bryg. Tadeusz Nowakowski — były Zastępca Komendanta Powiatowego i członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP.

Czytaj cały artykuł...Powiatowe obchody Dnia Strażaka

„Polski Ład” - nowe możliwości i korzyści dla samorządów

Paweł Goraj - Administrator

We wtorek 25 maja, przed siedzibą Starostwa zdjęcie posłów Krzysztofa Lipca i Mariusza Goska promujących rzadowy program Polski ŁadPowiatowego w Końskich świętokrzyscy parlamentarzyści, Posłowie na Sejm RP Krzysztof Lipiec i Mariusz Gosek przedstawiali możliwości, jakie stwarza nowy rządowy program „Polski Ład”. Gości powitał starosta Grzegorz Piec zwracając szczególną uwagę na aspekt samorządowy tych działań. Przemawiając do obecnych, wskazał szanse, jakie otwierają się przed powiatem koneckim w ramach realizacji założeń tego planu. W spotkaniu uczestniczyli także Członek Zarządu Powiatu Jarosław Staciwa, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Jacek Werens i radna miejska Ewa Samson.

Czytaj cały artykuł...„Polski Ład” - nowe możliwości i korzyści dla samorządów