loga aloga bloga c

             RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH   bip   logo termo   ankieta

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

„ZDROWY” KONKURS

Administrator

„Czas i zdrowie to dwa cenne skarby, których nie rozpoznajemy zdjęcie ZDROWY KONKURSi nie doceniamy dopóki się nie wyczerpią” - pisał Denis Waitley i oczywiście nie sposób się z nim nie zgodzić, gdyż bardzo trafnie podkreśla ich niebagatelne znaczenie dla każdego z nas. Dlatego też wpisując się w tę symbolikę prozdrowotną, w MGDK w Końskich zorganizowano Powiatowy Konkurs Piosenki o Zdrowiu. Na zaproszenie organizatorów odpowiedziało 10 szkół podstawowych z terenu powiatu koneckiego. Organizatorem przedsięwzięcia byli: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Końskich oraz Miejsko Gminny Dom Kultury w Końskich. Pomysłodawców wsparli także: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich i Tygodnik Konecki.

Czytaj więcej...

„DO HYMNU” - II EDYCJA KONKURSU

Administrator

„Jeszcze Polska nie zginęła, Kiedy my żyjemy…”, dumnie śpiewali zdjęcie DO HYMNU...uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy im. Z.S. Bytnarów w dniu 1 kwietnia 2019 r. podczas przesłuchania do II edycji Ogólnopolskiego Konkursu pt. „ Do Hymnu”, organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury z okazji 101. rocznicy Odzyskania Nieodległości przez Polskę.

Czytaj więcej...

KAPITUŁA NAGRODY KOZIOŁKA

Administrator

Zespół roboczy przy Kapitule nagrody „Koziołek” po podsumowaniu zdjęcie KAPITUŁA NAGRODY ...sprawozdań z realizacji programu „Bezpieczne Świętokrzyskie” w 2018 roku zakwalifikował Powiat Konecki, jako jeden z sześciu do wizytacji w celu wyłonienia laureata tegorocznej edycji nagrody „Koziołek”. W piątek 29.03.2019 r. w Starostwie Powiatowym w Końskich odbyła się wizytacja z udziałem zespołu roboczego w/w nagrody w osobach: podinspektor Monika Wierzbicka, reprezentująca KWP w Kielcach, dyrektor Michał Warszawski, reprezentujący Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach oraz kierownik Grzegorz Niechciał, reprezentujący Biuro Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.

Czytaj więcej...

CZŁOWIEK ROKU 2018 – JAN SŁUSZNIAK

Administrator

W cyklicznym już plebiscycie „Echa Dnia”, Człowiekiem zdjęcie CZŁOWIEK ROKU ...Roku 2018 w powiecie koneckim w kategorii działalność społeczna i charytatywna, został wybrany dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Jan Słuszniak. Zaszczytny laur odebrał osobiście na początku marca tego roku podczas uroczystej gali, jaka odbyła się w Hotelu Kongresowym w Kielcach, w trakcie której laureaci odbierali okolicznościowe statuetki oraz dyplomy.

Czytaj więcej...

KOŃSKIE NICZYM DRUGI ŚWIĘTY KRZYŻ

Administrator

Z początkiem marca tego roku mieszkańców Końskich zdjęcie KOŃSKIE NICZYM...obiegła niezwykła, szczególna i doniosła wiadomość. W kolegiacie pod wezwaniem św. Mikołaja znajdują się Relikwie Krzyża Świętego! Taką niebywałą wieść oznajmił ks. proboszcz Andrzej Zapart. Trzeba dodać, iż czekał na takie publiczne obwieszczenie dość długo. Dopiero, kiedy stała się pewność w tym względzie, potwierdził, iż Końskie są jedynym takim miejscem w Diecezji Radomskiej, w którym znajdują się tego typu najcenniejsze dla chrześcijan relikwie.

Czytaj więcej...

ODSŁONIĘCIE POMNIKA AK W ŁODZI Z UDZIAŁEM KONECKIEJ DELEGACJI

Administrator

W środę 20 marca 2019 r. na Placu Hallera w Łodzi miała miejsce zdjęcie ODSLONIECIE POMNIKA ...uroczystość odsłonięcia Pomnika Armii Krajowej. Obelisk ten powstał dzięki inicjatywie i zabiegom kilku kombatantów, a wśród nich ppłk. Tadeusza Barańskiego „Tatara”, jednego z ostatnich żyjących weteranów środowiska partyzanckiego AK „Ponury – Nurt”. Trzeba wiedzieć, że mieszkający od 60 lat w Łodzi wielce sędziwy już Pan Tadeusz pochodzi z Bedlna i jest absolwentem Gimnazjum i Liceum im. św. Stanisława Kostki w Końskich. I to właśnie na Jego osobiste zaproszenie w tej podniosłej uroczystości wzięła udział konecka delegacja.

Czytaj więcej...

SPRAWOZDAWCZO I WYBORCZO W TOWARZYSTWIE PRZYJACIÓŁ DZIECI W KOŃSKICH

Administrator

W Starostwie Powiatowym w Końskich mieści się siedziba zdjęcie SPOTKANIE TPD...Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W dniu 15 marca  2019 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze, na którym dokonano podsumowania z działalności Towarzystwa w mijającej już 4 – letniej kadencji. Podczas spotkania członkowie w/w organizacji, koncentrując się na analizie dotychczasowych działań podsumowali zrealizowane już zadania i głosowali nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Czytaj więcej...

VI SESJA RADY POWIATU KONECKIEGO

Administrator

20 marca 2019 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowegozdjęcie VI SESJA RADY POWIATU... w Końskich odbyła się szósta sesja Rady Powiatu Koneckiego. Tuż po godzinie 8:00 sesję otworzyła Dorota Duda - Przewodnicząca Rady Powiatu.

Projekt porządku obrad przewidywał:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
Czytaj więcej...

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO - AGATY WOJTYSZEK

Administrator

obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego 2019

POPULARYZOWALI KULTURĘ NIEMIECKOJĘZYCZNĄ

Administrator

To już VI edycja Powiatowego Przeglądu Piosenki zdjęcie KONKURS PIOSENKI ...Niemieckojęzycznej, który odbył się 15 marca br. w Miejsko – Gminny Domu Kultury w Końskich. Głównym celem konkursu, jak podkreślała - Beata Fidor – dyrektor ZSP nr 3 w Końskich, jest kształtowanie umiejętności językowych, ale również szeroko rozumiana popularyzacja kultury krajów niemieckojęzycznych wśród młodych ludzi. Organizatorem przedsięwzięcia był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Końskich, którego wspierali nauczyciele języka niemieckiego: Barbara Więcław, Anida Prochowska i Marcin Lis oraz Starostwo Powiatowe w Końskich, które było fundatorem nagród.

Czytaj więcej...

KONWENT POWIATÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Administrator

W dniu 15 marca 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego zdjęcie KONWENT POWIATÓW ...w Jędrzejowie odbył się II Konwent Powiatów Województwa Świętokrzyskiego. Konwenty stanowią cykliczne zgromadzenia starostów, na których poruszane są bieżące aspekty funkcjonowania organów samorządowych. Powiat Konecki podczas prestiżowego konwentu reprezentował urzędujący członek Zarządu Powiatu Koneckiego Damian Rozmus jako upoważniony przez starostę koneckiego Andrzeja Marka Lenarta.

Czytaj więcej...