loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

 RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

DECYZJA ZARZĄDU POWIATU O WSPARCIU SZPITALA

Administrator

Podczas ostatniego posiedzenia Zarządu Powiatu w Końskich, jakie odbyło się w Wielki Czwartek, zapadła decyzja o znaczącym dofinansowaniu zakupów sprzętu medycznego przez konecki szpital. Była to odpowiedź na dwa wnioski przedłożone przez dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej - Wojciecha Przybylskiego. Pierwszy wniosek z 31 marca br. zakładał pokrycie, przez organ założycielski - czyli Powiat Konecki, wkładu własnego szpitala do projektu współfinansowanego ze środków europejskich w kwocie 229 897 zł., w ramach 1,3 mln zł. przyznanych wcześniej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dla ZOZ-u w Końskich. Drugi wniosek z 1 kwietnia dotyczył wsparcia finansowego w związku sytuacją epidemiologiczną i złożoną wcześniej deklaracją Starosty Koneckiego – Grzegorza Pieca. Łącznie obydwa wnioski rozpatrzono pozytywnie, a opiewały one na niebagatelną kwotę 706 169 zł.!

zdjęcie SZPITAL ŚW. ŁUKASZA ...  zdjęcie ZARZĄD POWIATU KONECKIEGO...

Czytaj więcej...

POWIATOWY KONKURS „WIEDZĄ ZABIĆ WIRUSA” ROZSTRZYGNIĘTY!

Administrator

Zanim podamy zwycięzców, przedstawiamy Państwu prawidłowe zdjęcie KONKURS WYNIKI...odpowiedzi na pytania konkursowe, które ukazywały się od 30 marca do 10 kwietnia 2020.

I. 8 Gmin: Fałków, Gowarczów, Końskie, Radoszyce, Ruda Maleniecka, Smyków, Słupia Konecka, Stąporków,

II. Koło Wodne,

III. 35 radnych,

IV. Pałac Małachowskich, Tarnowskich, ul. Partyzantów,

Czytaj więcej...

TARCZA ANTYKRYZYSOWA - ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PUP W KOŃSKICH

Administrator

W związku z wejściem w życie ustawy składającej zdjęcie LOGO TARCZA ANTYKRYZYSOWA...się na pakiet rozwiązań dla przedsiębiorców i pracowników oraz z czekającym gospodarkę kryzysem wywołanym epidemią koronawirusa Powiatowy Urząd Pracy w Końskich realizuję następujące zadania:

1. Dofinansowanie przedsiębiorcy części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne (art. 15 zzb ustawy z dnia 31.03.2020 r. -  Dz.U.  poz. 568 - o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw).

Czytaj więcej...

APEL KATYŃSKI POWIATU KONECKIEGO – 2020!

Administrator

Władze Powiatu Koneckiego, w związku z przypadającą zdjęcie APEL KATYŃSKI...80. rocznicą stalinowskiego ludobójstwa obywateli Rzeczypospolitej, zamierzały zorganizować uroczysty apel na koneckiej Alei Katyńskiej. Jednak w obliczu zaistniałej sytuacji epidemicznej, trzeba było zrezygnować z tej zbiorowej manifestacji pamięci. Wczoraj, tj. w poniedziałek 13 kwietnia przypadł Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. To polskie święto obchodzone co roku 13 kwietnia, uchwalone w listopadzie 2007 roku przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej poprzez aklamację, ma na celu oddanie hołdu ofiarom zbrodni katyńskiej.

Czytaj więcej...

WSPARCIE STAROSTWA DLA UCZNIOWSKIEJ INICJATYWY

Administrator

Uczniowie II LO w Końskich wystąpili z cenną zdjęcie WSPARCIE STAROSTWA...inicjatywą w ramach walki z zagrożeniem koronawirusem. Wykorzystując swoje umiejętności i możliwości, jakie dają drukarki 3D postanowili produkować w ten sposób elementy przyłbic ochronnych. Miłosz Bociek, Adam Boczek i Antoni Skiba korzystając z czasu, gdy zawieszone zostały zajęcia w szkole postanowili przedstawić swój pomysł Alicji Sobaś, nauczycielce wspierającej ich działania, a także władzom powiatu koneckiego. Starosta Grzegorz Piec chętnie wsparł inicjatywę młodych ludzi i zdecydował o przeznaczeniu niezbędnych środków na zakup stosownych materiałów i dodatkowych elementów składających się na przyłbice ochronne.

Czytaj więcej...

APEL SMOLEŃSKI – 10 LAT PÓŹNIEJ. PAMIĘTAJMY!!!

Administrator

Pamiętajmy o Tych, co 80 lat temu oddali życie zdjęcie APEL SMOLEŃSKI...na „nieludzkiej ziemi”, za to tylko, że byli Polakami! Pamiętajmy też o Tych, którzy zginęli 10 lat wstecz w katastrofie smoleńskiej. Zginęli, bo bardzo pragnęli pamiętać! Dokładnie 10 lat temu doszło do niespotykanej dotąd katastrofy w dziejach Państwa Polskiego. Przeszła do historii pod nazwą KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ. Zginęło wówczas 96 osób, włącznie z załogą rządowego samolotu, na pokładzie którego znaleźli się: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński wraz Małżonką oraz szereg ważnych osobistości z życia państwowego, a także publicznego, jak choćby legenda „Solidarności” – Anna Walentynowicz.

Czytaj więcej...

„NIECH TRADYCJA OD NIEPAMIĘCI SIĘ WZBRANIA” !!!

Administrator

Powyższe słowa wydają się być szczególnym przesłaniem dla nas wszystkich, w obecnym czasie obostrzeń wywołanych plagą wirusa. Stąd ważnym wydaję się, aby podtrzymać możliwe jak najwięcej ze zwyczajów Wielkiego Tygodnia i tego co ubarwia ten moment, a zwłaszcza duchowo pozwala przeżywać Zmartwychwstanie Pańskie. Jak to zrobić?! Otóż w tym względzie, choć w pewnej części, podpowiada konecka poetka – Janina Malicka w wierszu „Moja wielkanocna święconka”.

 chrystus  swieconka

Czytaj więcej...

KOLEJNY NUMER KWARTALNIKA „POWIAT KONECKI”!

Administrator

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy! Miło nam zdjęcie KWARTALNIK POWIAT KONECKI...zakomunikować, że właśnie dziś ukazał się kolejny numer Kwartalnika Społeczno – Kulturalnego „Powiat Konecki”. Jednak w obliczu stanu epidemii i związanych z tym obostrzeń, mamy problem z dystrybucją jego papierowego wydania. Wobec tego, zdecydowaliśmy się poprosić o pomoc w rozprowadzeniu bezpłatnych egzemplarzy naszego czasopisma, w spożywczych marketach na terenie poszczególnych gmin oraz w Końskich – w sklepach PSS „Społem”.

Czytaj więcej...

ZDALNE KSZTAŁCENIE W NASZYM POWIECIE

Administrator

Stan epidemii i ukazanie się stosownego Rozporządzenia zdjęcie ZDALNE KSZTAŁCENIE...MEN, w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, wymusił określone działania. Chodzi tu przede wszystkim o podjęcie zdalnej nauki, do której potrzebne są stosowne narzędzia. Taki stan rzeczy wymaga  wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość. Jak wynika z udzielonych informacji dyrektorów szkół, we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Konecki, uczniowie i nauczyciele posiadają sprzęt komputerowy oraz możliwość korzystania z dostępu do Internetu w kształceniu zdalnym.

Czytaj więcej...

ZNACZNY WZROST ZAINTERESOWANIA POWIATEM!

Administrator

Za nami pierwszy kwartał tego roku. Nastał zatem zdjęcie WYKRES STATYSTYKA...czas na pewne podsumowania, analizy, spostrzeżenia oraz wyciąganie stosownych wniosków. W tym miejscu chcemy się podzielić z Państwem informacją dotyczącą społecznej komunikacji, w odniesieniu do funkcjonowania stron internetowych Starostwa Powiatowego w Końskich. Otóż, jak wynika z analizy stosownych zestawień, tak zwanych wejść na powiatowe strony, w ciągu ostatnich trzech miesięcy 2020 roku (ilość wejść w styczniu – 62,100; w lutym – 64,400; marcu – 74,700), następuje widoczny wzrost odwiedzin w ramach tej zdalnej platformy komunikacji społecznej.

Czytaj więcej...