loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

   ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH   e puap

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

Spotkanie z Pełnomocnikiem Premiera ds. programu „Czyste Powietrze” - Bartłomiejem Orłem

Paweł Goraj - Administrator

W sobotę, 12 czerwca na zaproszenie Starosty zdjęcie Bartłomieja Orła i Grzegorza Pieca przy stole konferencyjnymKoneckiego - Grzegorza Pieca gościł w Zabytkowym Zakładzie Hutniczym Maleniec Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów - Mateusza Morawieckiego ds. programu „Czyste Powietrze" - Bartłomiej Orzeł. Minister spotkał się z sołtysami i liderami środowisk lokalnych z terenu naszego powiatu. Głównym tematem były działania zmierzające do poprawy jakości powietrza dzięki nowym, ekologicznym źródłom energii. Omówione zostały również zagadnienia wykorzystania systemów fotowoltaicznych, możliwości używania w gospodarstwach gazu ziemnego i kłopotów z dostępem do tego paliwa na terenach wiejskich.

Czytaj cały artykuł...Spotkanie z Pełnomocnikiem Premiera ds. programu „Czyste Powietrze” - Bartłomiejem Orłem

Szansa na nowoczesny plac zabaw - „Podwórko Nivea” w powiecie koneckim

Beata Kij

0J1A8152

NIVEA to marka, znana wszystkim odwiedzającym drogerie i stoiska z kosmetykami. W tym roku firma ta obchodzi 20-lecie swojego zaangażowania społecznego organizując różnorodne akcje pielęgnujące wartości rodzinne. Podobnie jak w latach ubiegłych NIVEA przygotowała skierowany do lokalnych społeczności konkurs „Podwórko Nivea 2021”. Swój udział i planowane miejsca lokalizacji mogły zgłaszać samorządy, placówki edukacyjne, instytucje kultury i inne zajmujące się propagowaniem sportu i rekreacji.

W tegorocznej edycji konkursu z terenu powiatu koneckiego uczestniczy tylko gmina Radoszyce, wskazując jako miejsce na ten nowoczesny plac zabaw, działkę przy ulicy Częstochowskiej. Jest duża szansa, by dzieci mogły korzystać z tej propozycji oferującej im ciekawą i bezpieczną rekreację z walorami edukacyjnymi.

Czytaj cały artykuł...Szansa na nowoczesny plac zabaw - „Podwórko Nivea” w powiecie koneckim

„Bezpieczne wakacje” – Konkurs z nagrodami!

Paweł Goraj - Administrator

Zbliża się długo oczekiwany letni wypoczynek. zdjęcie plakatu zapowiadającego konkurs on-line. Opis plakatu w artykuleWakacje, to czas relaksu, przyjemności i nowych, niezapomnianych wrażeń. By zostały po nich same pozytywne wspomnienia należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Organizując kolejny powiatowy konkurs on-line, chcemy w ten sposób popularyzować wiedzę na temat bezpieczeństwa podczas letnich, aktywnych form wypoczynku, pobudzić wśród dzieci i młodzieży świadomość na temat zagrożeń związanych z wakacyjnymi wyjazdami oraz utrwalić nawyki bezpiecznych zachowań na co dzień. Konkurs ten będzie jednocześnie promocją walorów turystycznych i przyrodniczych powiatu koneckiego. Mamy przecież atrakcyjne szlaki do wędrówek pieszych i rowerowych, kąpieliska, rezerwaty przyrody i zabytki architektury. Stąd pomysł, by każda z trzech odsłon konkursu posiadała hasło przewodnie.

Do udziału w nim zapraszamy wszystkie osoby fizyczne, bez ograniczeń wiekowych. Zmierzą się one w sumie z osiemnastoma pytaniami. Udzielając na nie odpowiedzi wykażą się wiedzą o naszej małej ojczyźnie oraz znajomością zasad bezpieczeństwa.

Czytaj cały artykuł...„Bezpieczne wakacje” – Konkurs z nagrodami!

Nowe przepisy, nowe obowiązki

Beata Kij

Od 1 czerwca 2021 roku kierowców i pieszych policjaobowiązują nowe przepisy, które wprowadza nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym. Nowelizacja wprowadza kilka bardzo istotnych zmian, odnoszących się zarówno do pierwszeństwa pieszych zbliżających się bezpośrednio do przejść dla pieszych, jak i już tych będących na przejściach. Ta zmiana diametralnie, przynajmniej w teorii, ma przewartościować niebezpieczne i niewłaściwe zachowania kierujących pojazdami w stosunku do pieszych. Kolejnym obowiązkiem nakładanym na kierujących jest ograniczenie prędkości w obszarze zabudowanym przez całą dobę

Czytaj cały artykuł...Nowe przepisy, nowe obowiązki

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich

Paweł Goraj - Administrator

loga projektu

W związku z realizacją projektu pt.: „Aktywizacja zawodowa osób logo Powiatowego Urzędu Pracypowyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie koneckim (VII), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 10 Otwarty rynek pracy, Działanie 10.1 Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia (projekty pozakonkursowe),

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich ogłasza nabór wniosków na:

  • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
  • Refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Nabór będzie prowadzony od dnia 10.06.2021r. do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. form wsparcia.

Aktualnie    obowiązująca    maksymalna    kwota    dotacji    oraz    refundacji    w    projekcie    wynosi    25 000,00 zł.

Czytaj cały artykuł...Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich

Kochają ludzi, dlatego dzielą się najcenniejszym darem, jaki posiada człowiek

Paweł Goraj - Administrator

16 czerwca 2021 roku w ZSP Nr 1 w Końskichzdjęcie legitymacji i medalu Honorowego Dawcy Krwi odbędzie się uroczystość uhonorowania 27 wyróżnionych Honorowych Dawców Krwi z Powiatu Koneckiego. 15. z nich otrzyma odznaczenie Honorowy Dawca Krwi Zasłużony Dla Zdrowia Narodu, 9. zostanie wręczona odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, a 3. z nich zostanie uhonorowana Honorową Odznaką Polskiego Czerwonego Krzyża. Jak podkreślają: Jerzy Kisiel i Paweł Szemberg z PCK Oddział w Końskich, wyróżnione osoby, to dawcy, którzy oddali co najmniej 20 litrów krwi. Łącznie wyróżnione osoby oddały dotychczas 590 litrów krwi.

Czytaj cały artykuł...Kochają ludzi, dlatego dzielą się najcenniejszym darem, jaki posiada człowiek

Ewa Dałkowska i wieczór wspomnień o Marszałku Piłsudskim w ZZH w Maleńcu

Paweł Goraj - Administrator

Starosta Konecki Grzegorz Piec

zaprasza na spotkanie artystyczne pt.

WSPOMNIENIE O MARSZAŁKU JÓZEFIE PIŁSUDSKIM

z prezentacją zaadaptowanych fragmentów książki pt. „Ścieżka obok drogi”

autorstwa Kazimiery Iłłakowiczówny, w wykonaniu aktorki Ewy Dałkowskiej.

11 CZERWCA 2021 r. – piątek - godz. 20:00 w Zabytkowym Zakładzie Hutniczym w Maleńcu.

zdjęcie plakatu z zaproszeniem do udziału w spotkaniu - opis w artykule

Czytaj cały artykuł...Ewa Dałkowska i wieczór wspomnień o Marszałku Piłsudskim w ZZH w Maleńcu

Dumni ze swoich modeli

Paweł Goraj - Administrator

Mówi się o nich „modelarscy geniusze” zdjęcie Antoniego Lipskiego z mini kopią traktorai patrząc na efekty ich pracy nie są to słowa wypowiedziane na wyrost. Umiejętności jakimi dysponują ci pasjonaci – hobbiści, z całą pewnością można powiedzieć, że są ponadprzeciętne i wiążą się nie tylko z samym procesem budowy danego modelu, ale i jego kompleksowym projektowaniem. Twórcy tych miniaturowych modeli, sterowanych na odległość za pomocą specjalistycznego nadajnika lub pilota, mają wiele ciekawych pomysłów i potrafią stworzyć niemal coś z niczego. „Świętokrzyski Plac Budowy”, to oficjalna nazwa imprezy, która od 2 lat odbywa się w Fałkowie.

Czytaj cały artykuł...Dumni ze swoich modeli

...

Paweł Goraj - Administrator

OGŁOSZENIE STAROSTY KONECKIEGO
z dnia 7 czerwca 2021 r.

w sprawie ograniczenia w wykonywaniu zadań publicznych przez Starostwo Powiatowe
w Końskich

Na podstawie §21 ust. 1 i 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861 ze zm.)

wprowadzam w dniach od 8 do 21 czerwca 2021 r. ograniczenia w wykonywaniu zadań publicznych przez Starostwo Powiatowe w Końskich

polegające na:

  1. wyłączeniu z bezpośredniej obsługi interesantów Starostwa Powiatowego w Końskich załatwiających sprawy w budynku administracyjnym Starostwa przy Stanisława Staszica 2;
  2. wyłączeniu z bezpośredniej obsługi interesantów załatwiających sprawy w pomieszczeniach Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności znajdujących się w budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich, Gimnazjalna 41B.

W związku z powyższym, od 8 czerwca 2021 r. osoby nie będące pracownikami Starostwa Powiatowego w Końskich nie będą mogły wejść do budynku Starostwa Powiatowego w Końskich znajdującego się przy ul. Stanisława Staszica 2 w Końskich oraz pomieszczeń Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności znajdujących się w budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich, ul. Gimnazjalna 41B.

Załatwianie spraw będzie odbywało się po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub pocztą elektroniczną bezpośrednio z właściwym wydziałem Starostwa pod numerami i adresami dostępnymi na stronie internetowej powiatu www.konecki.powiat.pl oraz https://samorzad.gov.pl/powiat-konecki/ .

Do Państwa dyspozycji pozostają również ogólne numery telefonów, za pośrednictwem których otrzymacie podstawowe informacje:

  • (41) 260 48 35 (System Interaktywnej Obsługi Klienta),
  • (41) 260 47 00 (Sekretariat Starosty Koneckiego).

Proszę również o składanie wniosków, podań, pism oraz innych dokumentów pocztą tradycyjną na adres: ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie lub elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na adres skrytki: /kiwoa2294x/SkrytkaESP

Osoby, które chcą dokonać płatności, mogą to zrobić za pomocą przelewów elektronicznych.

/-/Wiesław Skowron

w.z. STAROSTY KONECKIEGO

WICESTAROSTA

Pamięć o bohaterach czerwcowej nocy 1944 roku

Paweł Goraj - Administrator

W dniu 6 czerwca w kościele Św. Anny zdjęcie pocztów sztandarowych na mszy w kościele św. Anny w Końskichw Końskich na uroczystym nabożeństwie spotkali się wszyscy podtrzymujący pamięć wydarzeń sprzed 77. lat. Wtedy to, nocą z 5 na 6 czerwca 1944 roku miała miejsca brawurowa akcja oddziału AK pod dowództwem Antoniego Hedy „Szarego”. Celem ataku było koneckie więzienie, gdzie przebywali partyzanci aresztowani kilka dni wcześniej podczas wykonywania misji kurierskiej. Choć na wieczną wartę udali się już wszyscy uczestnicy tej akcji, dołączając do czterech poległych tej pamiętnej czerwcowej nocy kolegów, pamięć o ich bohaterstwie i poświęceniu podtrzymywana jest przez środowiska kombatanckie, lokalne samorządy i kolejne pokolenia mieszkańców Ziemi Koneckiej.

Czytaj cały artykuł...Pamięć o bohaterach czerwcowej nocy 1944 roku

Dzień Dziecka w Baryczy - radości co niemiara!

Paweł Goraj - Administrator

1 czerwca, w dniu święta wszystkich zdjęcie z napisem dzień dziecka i balony ułożone jako tło scenydzieci, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Baryczy odbył się festyn z okazji "Dnia Dziecka". To wyjątkowe święto obfitowało w wiele atrakcji. Radość dzieci była tym większa, gdyż przed rokiem, podobne wydarzenie nie miało szans się odbyć z uwagi na obostrzenia sanitarne. Konkursy, zabawy, poczęstunek, dobra muzyka i słoneczna pogoda sprawiły, że uczniowie w tym dniu mieli okazję oderwać się od zajęć edukacyjnych i miło spędzić czas. Dmuchany zamek, gokarty, jazda konno, konkurs w puszczaniu baniek mydlanych, zawody w przeciąganiu liny - to tylko niektóre z atrakcji przy jakich bawili się podopieczni SOSW w Baryczy.

Czytaj cały artykuł...Dzień Dziecka w Baryczy - radości co niemiara!

„Biesiady na wolnym powietrzu” – Czas zacząć piknikiem z KGW w Korytkowie

Paweł Goraj - Administrator

Z utęsknieniem czekaliśmy na możliwość zdjęcie grupowe pań z koła gospodyń wiejskich w Korytkowiewspólnego spędzania wolnego czasu. Wiosna i lato sprzyjają relaksowi na łonie natury. Chętnie grillujemy, piknikujemy lub siedzimy przy ognisku. Te sposoby biesiadowania nie wymagają zakładania formalnego stroju i skomplikowanych przygotowań. Tak naprawdę forma nie jest istotna, bo najważniejsze jest dobre towarzystwo, uroki przyrody i oczywiście pyszne jedzenie. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Korytkowie, jak wszyscy, długo czekały na wspólne spotkanie.

Czytaj cały artykuł...„Biesiady na wolnym powietrzu” – Czas zacząć piknikiem z KGW w Korytkowie

Konkurs „Zabytek Zadbany 2021„ - Maleniec jedyną świętokrzyską perłą!

Paweł Goraj - Administrator

Konkurs „Zabytek Zadbany 2021” to przedsięwzięcie, zdjęcie Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu z lotu ptakaorganizowane przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Generalnego Konserwatora Zabytków. Jego celem jest promocja postaw właściwej opieki nad zabytkami oraz propagowanie najlepszych wzorów konserwacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków. Jury konkursu oceniało zgłoszone zabytki w sześciu kategoriach: utrwalenie wartości zabytkowej obiektu, rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe), adaptacja obiektów zabytkowych, architektura i budownictwo drewniane, zabytki techniki (w tym budownictwo przemysłowe i inżynieryjne). Jest też kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.

Czytaj cały artykuł...Konkurs „Zabytek Zadbany 2021„ - Maleniec jedyną świętokrzyską perłą!