loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

 RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

Informacja

Administrator

zdjęcie Koronawirus - raport

Zgodnie z informacją udzieloną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich, Starosta Konecki zawiadamia, że w dniu 28 maja 2020 r. – według stanu na godzinę 1400– na terenie Powiatu Koneckiego od początku odnotowano 19 przypadków koronawirusa. 79 (-4) osób jest poddanych kwarantannie.

/-/Grzegorz Piec

STAROSTA KONECKI

Europejskie miliony na przeciwdziałanie skutkom epidemii dla Powiatu Koneckiego

Administrator

Blisko 2,5 miliona złotych wynosi wartość zdjęcie Europejskie miliony na przeciwdziałanie...projektu, który przygotował zespół projektowy składający się z pracowników starostwa powiatowego i koneckiego szpitala w odpowiedzi na ogłoszone w trybie nadzwyczajnym wezwanie Zarządu Województwa z dnia 11 maja. Po ekspresowym tempie naboru wniosków oraz ich oceny w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego odbyło się w dniu 28 maja uroczyste podpisania umowy o dofinansowanie. Na dokumencie określającym warunki przyznania pomocy finansowej swoje podpisy złożyli: Andrzej Bętkowski - Marszałek Województwa i Renata Janik - Wicemarszałek ze strony Województwa Świętokrzyskiego oraz Grzegorz Piec - Starosta Konecki, Wiesław Skowron - Wicestarosta przy kontrasygnacie Edyty Drążkiewicz - Skarbnika ze strony Powiatu Koneckiego.

Czytaj więcej...

Wsparcie dla małych firm z Powiatu Koneckiego

Administrator

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich zdjęcie Powiatowy Urząd Pracy w Końskichogłasza III nabór wniosków w ramach Tarczy Antykryzysowej, który będzie prowadzony od dnia 02.06.2020r do 15.06.2020r. O wsparcie w postaci dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, w związku ze spadkiem obrotów w następstwie wystąpienia COVID-19, mogą się ubiegać przedsiębiorcy, będący osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników. Wnioski o dofinansowanie należy składać do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Czytaj więcej...

Wąsosz to nie miejsce na odpady!

Administrator

Już w zeszłym roku Wąsosz obiegła zdjęcie Wąsosz to nie miejsce na odpady...wiadomość, że w miejscu dawnej odlewni żeliwa, nowy właściciel posesji, przewiduje uruchomić firmę, zajmującą się pozyskiwaniem i przetwórstwem odpadów gastronomicznych. Niebawem mieszkańcy wsi wystosowali pismo protestujące wobec takich zamiarów, w którym można przeczytać:

Nieopodal wsi przebiega granica obszaru chronionego Natura 2000 Dolina Czarnej. Wieś stała się atrakcyjna do zamieszkania, o cennych walorach przyrodniczych. Ze względu na walory krajobrazowe, bliskość lasów i czyste powietrze, wiele rodzin zainwestowało w budowę i remonty domów na terenie Wąsosza. Obawiamy się, że wartość naszych nieruchomości drastycznie spadnie, spadnie również wartość pozostałych gruntów.

Czytaj więcej...

Informacja

Administrator

koronawirus top

Zgodnie z informacją udzieloną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich, Starosta Konecki zawiadamia, że w dniu 27 maja 2020 r. – według stanu na godzinę 1400– na terenie Powiatu Koneckiego od początku odnotowano 19 przypadków koronawirusa. 83 (-5) osoby są poddane kwarantannie.

/-/Grzegorz Piec

STAROSTA KONECKI

Hala pełna odpadów…

Administrator

Przypomnijmy, że w sierpniu 2017 roku, zdjęcie Hala pełna odpadów...na wniosek jednej z bytomskich spółek, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, mocą stosownej decyzji, Starosta Konecki udzielił zezwolenia na zbieranie odpadów, wyłącznie innych niż niebezpieczne, w części hali magazynowej położonej w Stąporkowie, przy ulicy Staszica 5. Już w połowie lutego 2018 r., po przeprowadzonej kontroli na terenie tejże hali, stwierdzono liczne nieprawidłowości i uchybienia, naruszające warunki wydanego zezwolenia. Wobec powyższego, Starosta Konecki wezwał wspomnianą spółkę do niezwłocznego zaniechania wykazanych naruszeń, opatrzonego klauzulą, cofnięcia zezwolenie w drodze decyzji bez odszkodowania, w razie niespełnienia stosownych wymagań.

Czytaj więcej...

Na bezludną wyspę zabrałbym na pewno książkę – jestem z Nią na Ty

Administrator

Kartę biblioteczną w Końskich założył zdjęcie Na bezludną wyspę...w 1968 roku, ale w każdym miejscu gdzie mieszkał wcześniej, z wielką przyjemnością korzystał z Bibliotek. Pan Edward Misiowiec w swoim życiu przeczytał bardzo wiele książek. Nigdy ich nie liczył, bo to dla niego zawsze było mało istotne, liczy się przecież treść. Czytaniem „zaraził” się od wczesnych lat dzieciństwa i tak pozostało do dziś. Jak sam podkreśla książka, to jedna z jego pasji i jest jej wiernym fanem. Gdyby trafił na bezludną wyspę z pewnością towarzyszyłaby mu książka.

Czytaj więcej...

Konkurs o rotmistrzu Witoldzie Pileckim – Kochajcie Ojczystą Ziemię – Drugi zestaw pytań

Administrator

zdjęcie Konkurs...  zdjęcie Konkurs...

6. W sierpniu 1939 r. por. Witold Pilecki został zmobilizowany do służby w Wojsku Polskim. Po wybuchu II wojny światowej walczył w kampanii wrześniowej jako dowódca plutonu w szwadronie kawalerii dywizyjnej 19 Dywizji Piechoty Armii „Prusy”, a następnie w 41 Dywizji Piechoty na przedmościu rumuńskim. Po zakończeniu kampanii wrześniowej przedostał się do Warszawy, gdzie został jednym z organizatorów powołanej 9 listopada 1939 r. organizacji konspiracyjnej.

Pytanie: Jaką nazwę nosiła organizacja wojskowa, której Pilecki był współzałożycielem w 1939 roku?

zdjęcie Konkurs...

7. W 1940 r. władze niemieckie zaczęły organizować na ziemiach polskich obozy koncentracyjne. Aresztowania wśród żołnierzy Tajnej Armii Polskiej, osadzanie coraz większej liczby skazańców w obozie koncentracyjnym Auschwitz i rozszerzająca się jego zła sława wpłynęły na decyzję Witolda Pileckiego, by tam dobrowolnie się udać. Zamiar ten zrealizował 19 września 1940 r. podczas łapanki na Żoliborzu, skąd dostał się do Auschwitz jako więzień nr 4859.

Pytanie: Jakim imieniem i nazwiskiem posługiwał się Pilecki w Auschwitz?

Czytaj więcej...

...

Administrator

życzenia Dzień Samorządu Terytorialnego