loga aloga bloga c

 RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

APEL SMOLEŃSKI – 10 LAT PÓŹNIEJ. PAMIĘTAJMY!!!

Administrator

Pamiętajmy o Tych, co 80 lat temu oddali życie zdjęcie APEL SMOLEŃSKI...na „nieludzkiej ziemi”, za to tylko, że byli Polakami! Pamiętajmy też o Tych, którzy zginęli 10 lat wstecz w katastrofie smoleńskiej. Zginęli, bo bardzo pragnęli pamiętać! Dokładnie 10 lat temu doszło do niespotykanej dotąd katastrofy w dziejach Państwa Polskiego. Przeszła do historii pod nazwą KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ. Zginęło wówczas 96 osób, włącznie z załogą rządowego samolotu, na pokładzie którego znaleźli się: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński wraz Małżonką oraz szereg ważnych osobistości z życia państwowego, a także publicznego, jak choćby legenda „Solidarności” – Anna Walentynowicz.

Czytaj więcej...

„NIECH TRADYCJA OD NIEPAMIĘCI SIĘ WZBRANIA” !!!

Administrator

Powyższe słowa wydają się być szczególnym przesłaniem dla nas wszystkich, w obecnym czasie obostrzeń wywołanych plagą wirusa. Stąd ważnym wydaję się, aby podtrzymać możliwe jak najwięcej ze zwyczajów Wielkiego Tygodnia i tego co ubarwia ten moment, a zwłaszcza duchowo pozwala przeżywać Zmartwychwstanie Pańskie. Jak to zrobić?! Otóż w tym względzie, choć w pewnej części, podpowiada konecka poetka – Janina Malicka w wierszu „Moja wielkanocna święconka”.

 chrystus  swieconka

Czytaj więcej...

KOLEJNY NUMER KWARTALNIKA „POWIAT KONECKI”!

Administrator

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy! Miło nam zdjęcie KWARTALNIK POWIAT KONECKI...zakomunikować, że właśnie dziś ukazał się kolejny numer Kwartalnika Społeczno – Kulturalnego „Powiat Konecki”. Jednak w obliczu stanu epidemii i związanych z tym obostrzeń, mamy problem z dystrybucją jego papierowego wydania. Wobec tego, zdecydowaliśmy się poprosić o pomoc w rozprowadzeniu bezpłatnych egzemplarzy naszego czasopisma, w spożywczych marketach na terenie poszczególnych gmin oraz w Końskich – w sklepach PSS „Społem”.

Czytaj więcej...

ZDALNE KSZTAŁCENIE W NASZYM POWIECIE

Administrator

Stan epidemii i ukazanie się stosownego Rozporządzenia zdjęcie ZDALNE KSZTAŁCENIE...MEN, w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, wymusił określone działania. Chodzi tu przede wszystkim o podjęcie zdalnej nauki, do której potrzebne są stosowne narzędzia. Taki stan rzeczy wymaga  wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość. Jak wynika z udzielonych informacji dyrektorów szkół, we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Konecki, uczniowie i nauczyciele posiadają sprzęt komputerowy oraz możliwość korzystania z dostępu do Internetu w kształceniu zdalnym.

Czytaj więcej...

ZNACZNY WZROST ZAINTERESOWANIA POWIATEM!

Administrator

Za nami pierwszy kwartał tego roku. Nastał zatem zdjęcie WYKRES STATYSTYKA...czas na pewne podsumowania, analizy, spostrzeżenia oraz wyciąganie stosownych wniosków. W tym miejscu chcemy się podzielić z Państwem informacją dotyczącą społecznej komunikacji, w odniesieniu do funkcjonowania stron internetowych Starostwa Powiatowego w Końskich. Otóż, jak wynika z analizy stosownych zestawień, tak zwanych wejść na powiatowe strony, w ciągu ostatnich trzech miesięcy 2020 roku (ilość wejść w styczniu – 62,100; w lutym – 64,400; marcu – 74,700), następuje widoczny wzrost odwiedzin w ramach tej zdalnej platformy komunikacji społecznej.

Czytaj więcej...

...

Administrator

Informacja dla interesantów Starostwa

Powiatowego w Końskich w czasie epidemii.

W związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19,

bieg terminów przewidzianych przepisami prawa krajowego dotyczących postępowań prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Końskich, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Szanowni Państwo !

Pomimo zawieszenia biegu terminów Starostwo Powiatowe w Końskich w dalszym ciągu będzie dążyło do terminowego rozpatrywania wniosków oraz będzie podejmować stosowne działania w celu realizacji wszystkich swoich zadań.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, Starostwo Powiatowe w Końskich w celu zrealizowania swoich zadań jest uprawnione do kierowania do Państwa pism, w tym m.in. wezwań w sprawach dotyczących złożonych wniosków. Należy jednak pamiętać, że termin wskazany w pismach, wezwaniach jest zawieszony, względnie nie rozpoczyna swojego biegu do ogłoszenia zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

Nie ma przeszkód do tego, aby interesanci, którzy otrzymali pismo, dokonywali czynności w związku ze złożonymi wnioskami. Zgodnie z przepisami ustawy, jeżeli podmiot dopełni czynności, do dokonania których został wezwany, czynności te będą uznane za wykonane skutecznie w terminie ich rzeczywistego dokonania.

Przypominamy również o możliwości składania wniosków, podań, pism oraz innych dokumentów pocztą tradycyjną na adres: ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie lub elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na adres skrytki: /kiwoa2294x/SkrytkaESP .

Osoby, które chcą dokonać płatności, mogą to zrobić za pomocą przelewów elektronicznych.

WAŻNE!

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego albo stan epidemii spowodowany COVID-19 przepisy określają, że w okresie ww. stanów w stosunku do organu administracji publicznej nie stosuje się przepisów o bezczynności, przewlekłości oraz przepisów o nie załatwieniu sprawy w terminie.

Pełna treść pisma - (plik.pdf)

podpis

PAMIĘTAMY!

Administrator
zdjęcie Jan Pawel II...

 

  Piętnaście lat temu
Jan Paweł II odszedł do domu Pana!
Żeby wyjednywać dla nas łaski!
 
 
  
 
 Źródło: watykan.com.pl

STO TYSIĘCY NA ZAKUPY DO ZDALNEJ NAUKI

Administrator

Sto tysięcy złotych otrzyma Powiat Konecki w ramach, zdjęcie KONKURS-ZDALNA SZKOŁA...uruchomionego przez Ministerstwo Cyfryzacji, Konkursu Grantowego zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Powiat Konecki znalazł się wśród jednostek z najwyższą możliwą kwotą wsparcia. Środki finansowe zostaną wykorzystane na wyposażenie szkół w laptopy z dostępem do mobilnego Internetu niezbędne do prowadzenia lekcji na odległość.

Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji konkurs jest maksymalnie odformalizowany. Obowiązuje szybki, elektroniczny wniosek do Centrum Projektów Polska Cyfrowa, ekspresowa procedura wnioskowania i wypłata środków.

Czytaj więcej...

ZGODNIE Z APELEM: WSPIERAJMY SIĘ!

Administrator

W związku z zagrożeniem koronawirusem Stowarzyszenie Jednostka zdjęcie PLAKAT INFORMACYJNY...Strzelecka 2026 Końskie we współpracy z Harcerzami Hufiec ZHP Końskie im. Partyzantów Ziemi Koneckiej prowadzi wspólną służbę skierowaną do mieszkańców miasta i gminny Końskie oraz Powiatu Koneckiego. Strzelcy i Harcerze pełnią służbę polegającą na dostarczaniu niezbędnych produktów żywnościowych i leków. Wszelkie informacje dotyczące procedur akcji są przekazywane telefonicznie pod poniższymi numerami. Telefony kontaktowe:

Końskie – tel. 536 836 135 lub 538 459 357
gmina Żarnów i gmina Fałków – tel. 538 459 357

Czytaj więcej...

UWAGA! KONKURS „WIEDZĄ ZABIĆ WIRUSA”!

Administrator

Drodzy Mieszkańcy Powiatu Koneckiego,zdjęcie GRZEGORZ PIEC-STAROSTA...

w obecnym czasie w ramach akcji #zostanwdomu, zapraszamy Was do udziału w konkursie  pn. „Wiedzą zabić wirusa”.  Chcemy zaproponowaną treścią wypełnić powyższe hasło. Liczymy, że zmagania i rywalizacja z zakresu wiedzy na temat naszej małej ojczyzny, pozwolą choć w części, stać się chwilą potrzebnego wytchnienia i pożyteczną rozrywką.

Poniżej przedstawiamy regulamin.Zapoznaj się i weź udział !

Przypominamy, że pierwszy zestaw pytań już w poniedziałek tj. 30 marca 2020 r.

Oczywiście w samo południe !

 

/-/Grzegorz Piec

STAROSTA KONECKI

Regulamin konkursu – (plik.pdf)

Czytaj więcej...