loga aloga bloga c

             RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH   bip   logo termo   ankieta

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

POSIEDZENIE RADY POWIATOWEJ ŚWIĘTOKRZYSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

Administrator

W dniu 7 sierpnia w siedzibie Starostwa Powiatowego zdjęcie POSIEDZENIE RADY...w Końskich odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej Powiatu Koneckiego. Starosta Grzegorz Piec powitał przybyłych delegatów, którzy otrzymali zaświadczenia o wyborze do Rady Powiatowej ŚIR. 

Czytaj więcej...

DLA BEZPIECZEŃSTWA SENIORÓW

Administrator

W piątek 2 sierpnia odbyło się w Starostwie Powiatowym zdjęcie DLA BEZPIECZEŃSTWA...w Końskich spotkanie seniorów z ekspertami ruchu drogowego w ramach akcji organizowanej przez Ministerstwo Infrastruktury. Celem podejmowanych działań jest zwiększenie bezpieczeństwa ponieważ, jak pokazują statystyki, aż w 40 procentach zdarzeń ich uczestnikami są osoby po 60 roku życia. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem – przybyło ponad 30 osób.

Czytaj więcej...

POSEŁ KRZYSZTOF LIPIEC Z WIZYTĄ W KOŃSKICH

Administrator

W dniu 2 sierpnia 2019 Starosta - Grzegorz Piec zdjęcie POSEŁ KRZYSZTOF LIPIEC...gościł Posła na Sejm RP - Krzysztofa Lipca. Głównym tematem spotkania było omówienie możliwości wsparcia powiatowych inicjatyw w ramach rządowych programów.

Czytaj więcej...

W TROSCE O DROGI POWIATOWE I KOMUNIKACJĘ

Administrator

W dniu 1 sierpnia 2019 r. z inicjatywy Starosty Koneckiegozdjęcie W TROSCE O DROGI... - Grzegorza Pieca odbyło się spotkanie z przedstawicielami gmin dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie remontów i modernizacji dróg powiatowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz udziału naszego powiatu w programie likwidacji problemu wykluczenia komunikacyjnego i przywrócenia zlikwidowanych połączeń autobusowych.

Czytaj więcej...

„TO BYŁ POMYSŁ NA POWSTANIE KROCZĄCE” - KONECKIE OBCHODY 75 ROCZNICY AKCJI „BURZA”

Administrator

Kombatanci, poczty sztandarowe, mieszkańcy ziemi zdjęcie TO BYŁ POMYSŁ NA...koneckiej oraz władze samorządu powiatowego i gminnego uczciły żołnierzy Armii Krajowej biorących udział w Akcji „Burza”. Uroczystości rozpoczęła msza święta w intencji poległych żołnierzy, jak i ostatnich żyjących świadków wydarzeń, jakie miały miejsce 75 lat temu.

„Od wielu lat w tym kościele na przełomie lipca i sierpnia spotykamy się by wspominać Akcję „Burza”. Ona nie ma jakiejś ścisłej rocznicy, była pomysłem na „powstanie kroczące”. To był także pomysł na ujawnienie struktur administracji terenowych i zasobów wojskowych Armii Krajowej, tam gdzie zbliżał się front, tak by witać wkraczające wojska radzieckie, jako gospodarze terenu.

Czytaj więcej...

WOJSKOWE ŚWIĘTO W BIAŁYM ŁUGU - PRZYPOMNIELI HISTORIĘ „ŻÓŁTEJ KAWALERII”

Administrator

„Tu Na Polach Wsi Biały Ług w dniu 27.10.1944r. 25 P.P AK zdjęcie WOJSKOWE ŚWIĘTO...Stoczył Całodzienny Zwycięski Bój Z Przeważającymi Siłami Niemieckiego Wermachtu i SS”. Taki napis umieszczony jest na pamiątkowym obelisku w miejscowości Biały Ług w gminie Słupia Konecka, gdzie w sobotnie popołudnie uroczyście wspominano o wojsku z 27 Pułku Ułanów Armii Krajowej im. Stefana Batorego. Przedsięwzięcie zorganizowało Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „Jodła”, na czele z Dionizym Krawczyńskim – prezesem, który jak zawsze w sposób niezwykle staranny, nie tylko zabezpieczył uroczystości ale także przypomniał o bohaterskich kawalerzystach i żołnierzach z 27 Pułku Ułanów.

Czytaj więcej...

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY DLA SENIORÓW POŚWIĘCONE BEZPIECZEŃSTWU

Administrator

Ministerstwo Infrastruktury, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu zdjęcie WARSZTATY DLA SENIORÓW...Drogowego i Policja realizują już po raz czwarty ogólnopolską akcję dla seniorów. Hasło przewodnie tegorocznych działań, to: „Senior na drodze - pamiętaj o bezpieczeństwie”. Jest to największa z dotychczasowych edycji. W tym roku spotkania z seniorami zaplanowano aż w 94 miejscowościach. Celem akcji jest uświadamianie seniorów - kierowców, rowerzystów i pieszych, jak zgodnie z zasadami, prawidłowo i bezpiecznie poruszać się po drodze oraz najważniejsze - jak unikać drogowych niebezpieczeństw. Nasi eksperci zaprezentują - specjalnie przygotowane do akcji - krótkie filmy edukacyjne, obrazujące właściwe i niewłaściwe zachowania seniorów na drodze. Na ich podstawie porozmawiają z uczestnikami o kwestiach bezpieczeństwa, wskazując jednocześnie właściwe rozwiązania.

Czytaj więcej...

PATRIOCI I FABRYKANCI ZAGŁĘBIA STAROPOLSKIEGO NA V PIKNIKU HISTORYCZNYM W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Administrator

Efektownym strzałem z repliki XIX-wiecznej armaty zdjęcie PATRIOCI I FABRYKANCI...systemu Gribeauvala swój udział w V Pikniku Historycznym w Muzeum Orła Białego w Skarżysku - Kamiennej (20 lipca br.) rozpoczęła Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Patrioci i Fabrykanci Zagłębia Staropolskiego”, działająca przy Zabytkowym Zakładzie Hutniczym w Maleńcu. Grupa jest częścią większego ugrupowania rekonstruującego regionalne tradycje patriotyczne z okresu powstania styczniowego, które współtworzą: Świętokrzyskie Stowarzyszenie Historyczne „GROT” ze Starachowic oraz Stowarzyszenie „W Dolinie Czarnej” z Rudy Malenieckiej.

Czytaj więcej...

PODPISANIE UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU PARTNERSKIEGO pn. „Zielone światło”.

Administrator

loga

Dnia 9 lipca 2019 roku zawarta została przez Powiat Konecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich umowa o dofinansowanie projektu pn. „Zielone światło” w ramach Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych – nabór projektów w formule projektów terytorialnych (projekty pozakonkursowe dla PCPR).

Czytaj więcej...

III SESJA RADY POWIATU KONECKIEGO

Administrator

26 lipca 2019 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowegozdjęcie III SESJA RADY POWIATU w Końskich odbyła się trzecia sesja (nadzwyczajna) Rady Powiatu Koneckiego. Tuż po godzinie 14:30 sesję otworzył Zbigniew Kowalczyk – Przewodniczący Rady Powiatu Koneckiego.

Proponowany porządek obrad przewidywał:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:

Czytaj więcej...

POŻAR W GMINIE FAŁKÓW

Administrator

Szóstą dobę trwa ugaszanie wysypiska śmieci w gminie zdjęcie POŻAR W GMINIEFałków. 21 lipca 2019 r. rano rozpoczęto próbę opanowania rozległego pożaru. W akcję włączyły się 24 jednostki Państwowej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej, na miejscu pracowało ponad stu strażaków. Ogień objął jedną z czterech hałd śmieci o długości około 100 metrów i szerokości 80 metrów, wylano ponad 500 metrów sześciennych wody.

Czytaj więcej...

„WSPANIAŁĄ RZECZĄ JEST SŁUŻYĆ POLSCE” - KONECKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI

Administrator

Policyjne Święto rozpoczęła okolicznościowa msza zdjęcie „WSPANIAŁĄ RZECZĄ JEST...św., którą odprawiono w Kolegiacie św. Mikołaja w Końskich, pod przewodnictwem ks. dziekana Andrzeja Zaparta. „Wasza czujność, poświęcenie i ciężka praca dotyka słabej strony natury człowieka. Wy musicie interweniować, gdy inni się obawiają i mają poczucie lęku i strachu w swoim sercu” – podkreślał podczas kazania ks. dziekan Andrzej Zapart.

Czytaj więcej...