loga aloga bloga c

 RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

100 LAT POLICJI PAŃSTWOWEJ – UROCZYSTOŚCI I ODZNACZENIA

Administrator

Ta okrągła rocznica była okazją do uroczystego zdjęcie 100 LAT POLICJI...spotkania funkcjonariuszy i szerokiego grona osób, które współpracują z policją w ramach wykonywania swojej pracy zawodowej oraz przedsiębiorców, samorządowców i pedagogów działających na rzecz profilaktyki zwalczania przestępczości.

Czytaj więcej...

QUEDLINBURG - Z WIZYTĄ W RATUSZU

Administrator

W ramach programu wizyty w Quedlinburgu zdjęcie QUEDLINBURG - Z WIZYTĄ...w dniu 21 listopada Starosta Konecki Grzegorz Piec spotkał się z burmistrzem tego malowniczego miasta. Tematem rozmowy była współpraca na polu organizacji pomocy osobom niepełnosprawnym, wymiany młodzieży szkolnej oraz działań w sferze kultury i promocji regionów. Frank Ruch, sprawujący funkcję Burmistrza Quedlinburga od 2015 roku, przedstawił zadania priorytetowe na bieżącą kadencję. Wśród najistotniejszych planów inwestycyjnych znalazły się zagadnienia związane z kulturą i ochroną zabytków, a całość zamierzeń przedstawiona została w ciekawej formie graficznej, tak by móc na bieżąco określać postępy w realizacji.

Czytaj więcej...

VIII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ MASZYN WIATROWYCH

Administrator

Wiatr, to niebezpieczny żywioł. Młodzi, utalentowani zdjęcie VIII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ...technicy, postanowili wykorzystać jego moc konstruktywnie. Z pasją zajęli się budowaniem silników wiatrowych i wzięli udział w VIII Ogólnopolskim Turnieju Maszyn Wiatrowych pod hasłem „DBAJMY O ŚRODOWISKO”. Eliminacje regionalne konkursu odbyły się na terenie ZSP nr 1 w Końskich. Do rywalizacji stanęło około 200 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Najlepsi będą reprezentować swoje szkoły w ogólnopolskim finale, który odbędzie się w Piasecznie 14 grudnia 2019 r.

Czytaj więcej...

TELEINFORMATYCZNA WSPÓŁPRACA DLA PRZYSZŁOŚCI

Administrator

15 listopada w Zespole Szkół Ponadpodstawowych zdjęcie TELEINFORMATYCZNA...nr 3 w Końskich, w obecności nauczycieli i uczniów z klasy II Technikum Informatycznego „ekonomika”, przedstawiciele Politechniki Świętokrzyskiej zadeklarowali się wziąć w opiekę naukową uczniów II klasy TI. Profesor Zbigniew Koruba, prorektor PŚ, z Beatą Fidor, dyrektor ZSP 3, sygnowali umowę o współpracy obu szkół. Od teraz 34 uczniów TI, będzie pod opieką naukowców politechniki.

Czytaj więcej...

KONDOLENCJE

Administrator

W związku ze śmiercią śp. księdza proboszcza Aleksego Kołsuta, zdjęcie KS. ALEKSY KOŁSUTskładamy wyrazy głębokiego współczucia rodzinie i najbliższym. Zmarły Kapłan pełnił przez wiele lat posługę duszpasterską na terenie Diecezji Radomskiej, a szczególnie na terenie Powiatu Koneckiego w parafii Chrystusa Odkupiciela w Końskich. Jednocześnie przez wiele lat związany był z młodzieżą I Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Końskich oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich. Zapamiętamy Go jako osobę otwartą i życzliwą dla każdego człowieka potrzebującego pomocy i wsparcia.

fot. Radio Plus Radom

Z wyrazami głębokiego współczucia:

Zarząd Powiatu Koneckiego     

XX TURNIEJ PIŁKI KOSZYKOWEJ O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU

Administrator

W dniach od 4 do 5 listopada 2019 r. odbywał się zdjęcie XX TURNIEJ PIŁKI KOSZYKOWEJ...XX Turniej Piłki Koszykowej Dziewcząt i Chłopców o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Koneckiego. Organizatorem byli: UKS ,,Staszic” działający przy ZSP im. Stanisława Staszica w Stąporkowie - nauczyciele wych - fiz: Bożena Hozer, Robert Kusztal. Sędziowie: Sławomir Jedynak - nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Stąporkowie.

Czytaj więcej...

STYPENDYŚCI MINISTRA DO SPRAW OŚWIATY I WYCHOWANIA

Administrator

Kandydatami do stypendium ministra właściwego do spraw zdjęcie STYPENDYŚCI MINISTRA...oświaty i wychowania mogą być uczniowie szkół publicznych dla młodzieży lub szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży, którzy w roku szkolnym 2018/2019 uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne, zwłaszcza wyszczególnione w art. 90 i ust. 1 ww. ustawy o systemie oświaty. Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania może być przyznane uczniowi uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności:

Czytaj więcej...

POWIATOWY DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI

Administrator

Uroczysta msza w kolegiacie pw. Św. Mikołaja odprawiona zdjęcie POWIATOWY DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCIw intencji ojczyzny była pierwszym punktem obchodów Powiatowego Dnia Niepodległości. Po nabożeństwie kolumna marszowa na czele z pododdziałami 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej, jednostki strzeleckiej i klas mundurowych wyruszyła w kierunku siedziby starostwa. Władze powiatu uczestniczące w przemarszu złożyły wieńce i kwiaty pod tablicą pamiątkową, poświęconą czynowi zbrojnemu żołnierzy Polskiej Organizacji Wojskowej, przy budynku DPS przy ul. Warszawskiej.

Czytaj więcej...

POSIEDZENIE W TRYBIE ALARMOWYM POWIATOWEGO ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Administrator

Posiedzenie odbyło się na wniosek Przewodniczącego zdjęcie POSIEDZENIE W TRYBIE ALARMOWYM...Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – Grzegorza Pieca – Starostę Koneckiego. Spotkanie zorganizowane w trybie alarmowym dotyczyło w całości, bardzo trudnej sytuacji związanej z kolejnym już pożarem, który miał miejsce na terenie składowiska odpadów w gminie Fałków. W spotkaniu uczestniczyli: Wojewoda Świętokrzyski - Agata Wojtyszek, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW w Kielcach – Michał Warszawski, Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska - Witold Bruzda, zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej - st. bryg. - Robert Sabat, gminę Fałków reprezentował Krzysztof Bajor – zastępca wójta.

Czytaj więcej...

DOBIEGA KOŃCA PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH 2019

Administrator

Stan nawierzchni dróg powiatowych to temat często pojawiający zdjęcie DOBIEGA KOŃCA PRZEBUDOWA DRÓG...się nie tylko na sesjach Rady Powiatu, ale także zebraniach sołeckich czy w codziennych rozmowach mieszkańców. Podczas spotkań władz powiatowych z włodarzami Gmin zostały ustalone priorytety – znaczenie poszczególnych odcinków dróg dla lokalnych społeczności, a w związku z tym kolejność wykonywanych prac.

Czytaj więcej...

IX SESJA RADY POWIATU KONECKIEGO

Administrator

30 października 2019 roku w sali konferencyjnej Starostwa zdjęcie IX SESJA RADY POWIATU...Powiatowego w Końskich odbyła się dziewiąta sesja Rady Powiatu Koneckiego. Tuż po godzinie 9:00 sesję otworzył Zbigniew Kowalczyk - Przewodniczący Rady Powiatu.

Porządek obrad przewidywał:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy sesjami.

Czytaj więcej...

ŚWIĘTOKRZYSKI ANIOŁ DOBROCI TRAFIŁ DO NASZEGO POWIATU

Administrator

Na uroczystej gali w Filharmonii Świętokrzyskiej w dniuzdjęcie ŚWIĘTOKRZYSKI ANIOŁ... 28 października poznaliśmy wszystkich nominowanych do nagród w plebiscycie „Świętokrzyski Anioł Dobroci”. W tym roku wyjątkowo w kategorii indywidualnej nagrodzono statuetkami dwie osoby: Ewę Sałaj, wiceprezes Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół „Nasz Dom” z Piekoszowa oraz Urszulę Przygodzką – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich. W kategorii zespołowej ta zaszczytna nagroda trafiła do Anny i Edwarda Zawieruchów, którzy prowadząc rodzinny dom dziecka wychowali do tej pory 23 dzieci. Warto zaznaczyć, że wśród wielu nominowanych znalazł się również Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Stąporkowie.

Czytaj więcej...