loga aloga bloga c

 RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

XVII WOJEWÓDZKIE BIEGI PRZEŁAJOWE „SPRAWNI RAZEM”

Administrator

18 września 2019 r. w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym zdjęcie XVII WOJEWÓDZKIE BIEGI...w Baryczy odbyły się Wojewódzkie Biegi Przełajowe. Coroczna impreza przyciągnęła wielu amatorów lekkoatletyki, a zacięta rywalizacja dostarczyła dużo emocji. To już 27. edycja tej imprezy, która po raz kolejny skupiła uczestników z całego województwa świętokrzyskiego.

Czytaj więcej...

DZIECKO TO NASZA PRZYSZŁOŚĆ

Administrator

LOGA PROJEKTU

Powiat konecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, w związku z realizacją projektu pn. „Zielone światło” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 9, Działanie 9.2 Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, prowadzi działania mające na celu promocję rodzicielstwa zastępczego. Doradztwo w zakresie tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej realizowane będzie we wszystkich gminach powiatu koneckiego.

Czytaj więcej...

KOLEJNE PIENIĄDZE DLA SAMORZĄDÓW Z POWIATU KONECKIEGO

Administrator

W czwartek 12 września gościli w Końskich zdjęcie KOLEJNE PIENIĄDZE DLA...Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek i dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Andrzej Klimczak. Celem wizyty było przekazanie informacji o środkach finansowych, które zostaną przekazane gminom naszego powiatu na budowę, remonty i modernizacje w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W spotkaniu zorganizowanym w Urzędzie Miasta i Gminy Końskie uczestniczyli: Starosta Konecki Grzegorz Piec i włodarze gmin będącym beneficjentami wspomnianych środków: burmistrzowie Krzysztof Obratański i Dorota Łukomska, wójtowie Leszek Kuca, Henryk Konieczny, Stanisław Pacocha i Robert Wielgopolan.

Czytaj więcej...

VI SESJA RADY POWIATU KONECKIEGO

Administrator

12 września 2019 roku w sali konferencyjnej zdjęcie VI SESJA RADY POWIATUStarostwa Powiatowego w Końskich odbyła się szósta sesja Rady Powiatu Koneckiego. Tuż po godzinie 14:00 sesję otworzył Zbigniew Kowalczyk - Przewodniczący Rady Powiatu.

Projekt porządku obrad przewidywał:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

Czytaj więcej...

WYNIKI MATUR 2019 - INFORMACJA

Administrator

Informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju, czerwcu oraz sierpniu 2019 roku,

dla absolwentów po raz pierwszy przystępujących do matury

Lp.  Nazwa Szkoły

Liczba przystępujących do matury

Liczba absolwentów, którzy zdali egzamin maturalny

1. I Liceum Ogólnokształcące 135 132
2. II Liceum Ogólnokształcące 139 139
3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 50 38
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 3 1
5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 53 51
6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie 61 50
    LO - 295 291
      98,6%
    T - 146 120
      82,1%
    POWIAT - 441 411
      93,1%
Czytaj więcej...

POMOC FINANSOWA DLA SZPITALA

Administrator

We wtorek 10 września 2019 r. w Świętokrzyskim zdjęcie POMOC FINANSOWA ...Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja z udziałem wojewody Agaty Wojtyszek i wicewojewody Bartłomieja Dorywalskiego. Obecni na spotkaniu dyrektorzy placówek służby zdrowia z naszego regionu usłyszeli dobrą wiadomość o przekazaniu dodatkowej puli środków na funkcjonowanie szpitali powiatowych.

Czytaj więcej...

WOJEWÓDZKIE OBCHODY DNIA WETERANA W DWÓCH ODSŁONACH

Administrator

Dzień 1 września ustanowiony został Dniem zdjęcie WOJEWÓDZKIE DNI WETERANA...Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, przyjęty uchwałą przez sejm RP w 1997 roku, jako święto obrońców Ojczyzny, upamiętniające poległych w obronie niepodległości na polu walki. W piątek 6 września w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyły się świętokrzyskie obchody Dnia Weterana, w których uczestniczyła wojewoda Agata Wojtyszek. Podczas uroczystości obecni byli również parlamentarzyści ziemi świętokrzyskiej, przedstawiciele Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, przedstawiciele instytucji państwowych i samorządowych, a wśród nich Jarosław Staciwa – członek Zarządu  Powiatu Koneckiego.

Czytaj więcej...

NAJPIĘKNIEJSZE WIEŃCE DOŻYNKOWE W OPATOWIE

Administrator

W niedzielę 8 września w Opatowie uroczyście zdjęcie NAJPIĘKNIEJSZE WIEŃCE...obchodzono święto plonów. Na XIX Świętokrzyskie Dożynki Wojewódzkie przybyli rolnicy, przedstawiciele władz i reprezentacje powiatów z naszego regionu. Po uroczystej mszy w kolegiacie św. Marcina korowód dożynkowy udał się na opatowski rynek, gdzie odbyła się dalsza część obrzędu. Jednym z najważniejszych punktów był wybór najpiękniejszego wieńca dożynkowego. W części konkursowej nasz powiat reprezentowały gospodynie z Czerwonej Woli z gminy Słupia Konecka, które wspierali włodarze samorządowi: członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Mariusz Gosek, wicestarosta konecki Wiesław Skowron, wójt Robert Wielgopolan i przewodniczący RG Słupia Konecka Mirosław Wilk.

Czytaj więcej...

„ŻOŁNIERZ NIEZŁOMNY W WALCE O PAMIĘĆ” – UROCZYSTOŚĆ W TRAWNIKACH

Administrator

Już po raz 37. w Trawnikach, na skraju gminy Smyków, zdjęcie ŻOŁNIERZ NIEZŁOMNY...jak co roku w pierwszą sobotę września, pod pomnikiem wystawionym ku czci poległych w bitwie partyzantów z oddziału Antoniego Hedy „Szarego”, odbyła się patriotyczna uroczystość. Zgromadziła ona liczne grono mieszkańców sąsiadujących gmin Smyków i Mniów. Stawili się jak zwykle przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy AK, w tym ze środowiska „Szaraków” z Bliżyna, Skarżyska, Starachowic.

Czytaj więcej...

„SŁUCHAJMY JEJ GŁOSU MATKI BOŻEJ WYCHOWAWCZYNI KTÓRA NIE WYKLUCZA NIKOGO” - PIĘKNY JUBILEUSZ W CZARNEJ

Administrator

To było niezapomniane i piękne przeżycie duchowe. zdjęcie SŁUCHAJMY JEJ GŁOSU...Pierwsza sobota września 2019 roku w Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni w Czarnej przeżywaliśmy wyjątkowy jubileusz. Przybyli parafianie, mieszkańcy Powiatu Koneckiego, ale i bardzo liczni pielgrzymi, składali wspólne dziękczynienie Panu Bogu za Dar Matki Bożej Wychowawczyni na Ziemi Koneckiej w 100 – lecie istnienia Parafii oraz 20 – lecie koronacji Jej obrazu.

Czytaj więcej...

ZAPROSZENIE DO WSPÓLNEJ NAUKI - NOWY ROK SZKOLNY 2019/2020 ROZPOCZĘTY

Administrator

Kalendarz biegnie nieubłaganie i choć jeszcze niedawnozdjęcie ZAPROSZENIE DO WSPÓLNEJ NAUKI ... uczniowie żegnali się z wychowawcami i kolegami szkolnymi, to nadszedł kolejny czas zaproszenia do wspólnej nauki. Powiat Konecki jest organem prowadzącym dla 6 szkół ponadpodstawowych i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Baryczy. Na dzień 4 września 2019 roku, we wszystkich placówkach podległych Powiatowi uczyć się będzie 2584 uczniów. Natomiast naukę w klasach pierwszych rozpoczęło 1163 uczniów. Uczniów, przez kolejny rok szkolny przygotowywać i prowadzić będzie 325 nauczycieli.

Czytaj więcej...

KONKURS - POWIAT KONECKI

Administrator

Starostwo Powiatowe w Końskich zaprasza do udziału zdjęcie KONKURS LOGOTYPw konkursie polegającym na opracowaniu projektu graficznego – logo Powiatu Koneckiego, które stosowane do celów identyfikacji wizualnej, promocji i marketingu będzie wykorzystywane w przekazach elektronicznych, medialnych, na nośnikach reklamy zewnętrznej, w drukowanych materiałach promocyjnych sygnowanych przez Starostwo.

Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

Czytaj więcej...