loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

 RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

Informacja

Administrator

koronawirus top

Zgodnie z informacją udzieloną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich, Starosta Konecki zawiadamia, że w dniu 13 maja 2020 r. – według stanu na godzinę 1400– na terenie Powiatu Koneckiego odnotowano 18 przypadków koronawirusa. 329 (-5) osób jest poddanych kwarantannie, 7 osób zostało poddanych nadzorowi epidemiologicznemu.

/-/Grzegorz Piec

STAROSTA KONECKI

URZĄD PRACY Z NOWOCZESNYM ARCHIWUM… - A JEDNAK MOŻNA!

Administrator

Archiwum Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich zdjęcie Urząd Pracy...zostało wyposażone w nowoczesne regały do przechowywania zarchiwizowanych zasobów. Pomieszczenie zyskało nie tylko na estetyce, ale przede wszystkim na funkcjonalności. Pracownicy mają teraz łatwy i wygodny dostęp do zgromadzonych dokumentów, które są należycie zabezpieczone w sposób spełniający obowiązujące standardy. We wtorek 12 maja Starosta - Grzegorz Piec, Wicestarosta - Wiesław Skowron oraz Członkowie Zarządu - Jarosław Staciwa i Dariusz Banasik w towarzystwie dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy - Jacka Werensa i jego zastępcy Marcina Latańskiego mieli okazję zapoznać się ze wspomnianym archiwum w nowej odsłonie.

Czytaj więcej...

Informacja

Administrator

koronawirus top 1

Zgodnie z informacją udzieloną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich, Starosta Konecki zawiadamia, że w dniu 12 maja 2020 r. – według stanu na godzinę 1400– na terenie Powiatu Koneckiego odnotowano 18 przypadków koronawirusa. 334 (+3) osoby są poddane kwarantannie, 7 osób zostało poddanych nadzorowi epidemiologicznemu.

/-/Grzegorz Piec

STAROSTA KONECKI

KONKURS POŚWIĘCONY PAMIĘCI ŚW. JANA PAWŁA II - ROZSTRZYGNIĘTY!

Administrator

zdjęcie Konkurs - Wyniki

zdjęcie Konkurs - Wyniki

 

Wiersz: Janiny Malickiej w grafice: Kamili Dobrowolskiej

W dniach od 4 do 8 maja na stronie starostwa powiatowego były publikowane w trzech odsłonach pytania dotyczące życia i pontyfikatu Jana Pawła II. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Odpowiedzi napływały z całej Polski i nie tylko. Wśród uczestników znaleźli się również nasi sąsiedzi z Rosji. W dniu 12 maja komisja konkursowa w składzie: przewodniczący – Marian Wikiera, ks. Tomasz Janicki, Agnieszka Krakowiak i Iwona Łyczek, zapoznała się z wynikami i na podstawie zapisów regulaminu wskazała laureatów. Na poszczególnych etapach zwyciężyli kolejno: Bartosz Popielski, Ewa Ferens i Natalia Boruń.

Czytaj więcej...

Informacja

Administrator

koronawirus top

Zgodnie z informacją udzieloną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich, Starosta Konecki zawiadamia, że w dniu 11 maja 2020 r. – według stanu na godzinę 1400– na terenie Powiatu Koneckiego odnotowano 18 przypadków koronawirusa. 331 (+7) osób jest poddane kwarantannie, 7 (+3) osób zostało poddanych nadzorowi epidemiologicznemu.

/-/Grzegorz Piec

STAROSTA KONECKI

PORADNIA JUŻ OTWARTA!

Administrator

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Końskich zdjęcie Poradnia już otwartainformuje, że od dnia 11.05.2020r. wraca do pracy stacjonarnej. Pierwszeństwo w diagnozowaniu mają wnioski dotyczące orzeczeń, opinii WWR i gotowości szkolnej. Będą kontynuowane także terapie logopedyczne. Jednocześnie zaznaczamy, że czynności, które nie muszą być realizowane w budynku Poradni będą nadal prowadzone z wykorzystaniem metod i technik na odległość. Z uwagi na sytuację epidemiczną, wizyty w Poradni będą odbywać się w warunkach reżimu sanitarnego. Wdrożone zostały odpowiednie procedury zabezpieczające przed COVID19.

Czytaj więcej...

...

Administrator

OGŁOSZENIE STAROSTY KONECKIEGO

z dnia 8 maja 2020 r.

w sprawie ograniczenia w wykonywaniu zadań publicznych

przez Starostwo Powiatowe w Końskich


Na podstawie §13 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 792 ze zm.) wprowadzam w dniach od 9 maja do 22 maja 2020 r. ograniczenia w wykonywaniu zadań publicznych przez Starostwo Powiatowe w Końskich polegające na:


1) wyłączeniu z bezpośredniej obsługi interesantów Starostwa Powiatowego w Końskich załatwiających sprawy w budynku administracyjnym Starostwa przy ul. Stanisława Staszica 2;
2) wyłączeniu z bezpośredniej obsługi interesantów załatwiających sprawy w pomieszczeniach Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności znajdujących się w budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich, ul. Gimnazjalna 41B


W związku z powyższym, od 9 maja 2020 r. osoby nie będące pracownikami Starostwa Powiatowego w Końskich nie będą mogły wejść do budynku Starostwa Powiatowego w Końskich znajdującego się przy ul. Stanisława Staszica 2 w Końskich oraz pomieszczeń Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności znajdujących się w budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich, ul. Gimnazjalna 41B.
Załatwianie spraw będzie odbywało się po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub pocztą elektroniczną bezpośrednio z właściwym wydziałem Starostwa pod numerami i adresami dostępnymi na stronie internetowej powiatu www.konecki.powiat.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.konecki.wrota-swietokrzyskie.pl.


Do Państwa dyspozycji pozostają również ogólne numery telefonów, za pośrednictwem których otrzymacie podstawowe informacje:
• (41) 260 48 35 (System Interaktywnej Obsługi Klienta)
• (41) 260 47 00 (Sekretariat Starosty Koneckiego)

Proszę również o składanie wniosków, podań, pism oraz innych dokumentów pocztą tradycyjną na adres: ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie lub elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na adres skrytki: /kiwoa2294x/SkrytkaESP


Osoby, które chcą dokonać płatności, mogą to zrobić za pomocą przelewów elektronicznych.


/-/Grzegorz Piec
STAROSTA KONECKI

Dokument podpisany elektronicznie

DO UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH POWIATU KONECKIEGO TRAFIĄ 32 KOMPUTERY Z GRANTU „ZDALNA SZKOŁA”

Administrator

Do uczniów i nauczycieli z 7 jednostek oświatowych zdjęcie ZDALNA SZKOŁAprowadzonych przez Powiat Konecki trafią niebawem 32 laptopy DELL serii Latitude 3500 z torbami, myszkami, zestawem słuchawkowym do nauki zdalnej oraz oprogramowaniem Windows 10 w wersji PRO EDU o wartości blisko 100 tysięcy złotych. Zdaniem producenta sprzęt cechuje bardzo wysoka wydajność, niezawodność i łatwość obsługi mobilnej.

Czytaj więcej...

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

Administrator

W tym roku obchodziliśmy święto Konstytucji zdjęcie ŚWIĘTO KONSTYTUCJI...3 Maja w sposób wyjątkowy. Reprezentujący władze Powiatu Koneckiego – starosta Grzegorz Piec, wicestarosta Wiesław Skowron, członek zarządu Jarosław Staciwa i radny Robert Plech uczestniczyli w uroczystościach przygotowanych przed Urzędem Miasta i Gminy w Końskich. Krótkie okolicznościowe przemówienie wygłosili wiceminister Spraw Zagranicznych Piotr Wawrzyk i burmistrz Krzysztof Obratański. Kulminacyjnym punktem uroczystości było podniesienie flagi państwowej na maszt przy dźwiękach hymnu.

Czytaj więcej...

MAŁACHOWSCY A KONSTYTUCJA 3 MAJA

Administrator

Na Zamku Królewskim w Warszawie prawie zdjęcie MAŁACHOWSCY A KONSTYTUCA...230 lat temu uroczyście odczytano:
W imię Boga w Trójcy Świętej jedynego (…) Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i udoskonalenia konstytucji narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady (…) woli do hańbiących obcej przemocy nakazów (…) ceniąc drożej nad życie niepodległość zewnętrzną narodu (…) dla dobra powszechnego, dla uratowania wolności, dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą konstytucję uchwalamy.

Czytaj więcej...