loga aloga bloga c

 RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

POSIEDZENIE ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Administrator

W środę 26 lutego odbyło się w Starostwie Powiatowym zdjęcie POSIEDZENIE ZESPOŁU ZARZĄDZANIA...w Końskich posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego zwołane w trybie alarmowym w związku z objęciem części naszego powiatu strefą ochronną afrykańskiego pomoru świń (ASF). Głównym tematem było określenie zadań i obowiązków jakie nakłada Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. Obecną sytuację, wnikające z tego powinności i sposób postępowania przedstawiła pani Maja Makuch – Powiatowy Lekarz Weterynarii.

Czytaj więcej...

SZANSE FINANSOWANIA DZIAŁAŃ LOKALNYCH STOWARZYSZEŃ

Administrator

We wtorek 25 lutego w sali konferencyjnej Starostwa zdjęcie SZANSE FINANSOWANIA ...Powiatowego w Końskich odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu Warsztatów Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Koneckiego. Przybyłych powitał Starosta Konecki Grzegorz Piec, a następnie specjaliści z Kielecko - Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego przedstawili możliwości wsparcia i pomocy finansowej w celu aktywizowania lokalnych społeczności.

Czytaj więcej...

POWIATOWA KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2020

Administrator

24 lutego 2020 roku, cyklicznie już o tej porze rozpoczęła zdjęcie KWALIFIKACJA WOJSKOWA...działalność Powiatowa Komisja Lekarska. Kwalifikacja Wojskowa na terenie powiatu koneckiego przeprowadzona zostanie w okresie od 24 lutego do 16 marca 2020 roku. Kwalifikacja wojskowa, to badanie, w trakcie którego Komisja Lekarska stwierdza, czy dana kandydatka lub kandydat nadaje się do służby w wojsku. Po spełnieniu medycznych procedur, każdy otrzymuje jedną z czterech kategorii: A, B, D lub E. Powiatowa Komisja Lekarska w Końskich została powołana Zarządzeniem Nr 152/2019 Wojewody Świętokrzyskiego.

Czytaj więcej...

WZRUSZAJĄCA UROCZYSTOŚĆ W KOMENDZIE POWIATOWEJ PSP

Administrator

W minionym tygodniu czynną służbę zakończył zdjęcie WZRUSZAJĄCA UROCZYSTOŚĆ...bryg. Grzegorz Zieliński. Funkcję komendanta w koneckiej jednostce Państwowej Straży Pożarnej pełnił od maja 2017 roku. W tym okresie musiał się zmierzyć z wieloma wyzwaniami, wśród których znalazły się tak trudne akcje, jak wielokrotne pożary składowiska odpadów w Fałkowie, czy katastrofa po zderzeniu pociągu z cysternami i samochodu ciężarowego w Wólce Plebańskiej. Na wysokie kompetencje i ogromne doświadczenie bryg. Grzegorza Zielińskiego zwrócił uwagę świętokrzyski wojewódzki komendant PSP bryg. Krzysztof Ciosek, jednak szanując decyzję zainteresowanego wydał stosowny akt odwołujący z funkcji, który odczytała mł. asp. Małgorzata Trojan.

Czytaj więcej...

POWIAT ZE SMAKIEM

Administrator

W sobotę 22 lutego 2020 r w gościnne progi zdjęcie POWIAT ZE SMAKIEM...ZSP Nr 1 w Końskich zawitało 29 Kół Gospodyń Wiejskich z Powiatu Koneckiego, aby wziąć udział w Powiatowym Przeglądzie Kół Gospodyń Wiejskich pod nazwą „Powiat ze Smakiem”. Inicjatorką tego wydarzenia była Justyna Rupniewska – Prezes Koła Gospodyń Wiejskich w Sworzycach. Imprezę zorganizowało Starostwo Powiatowe w Końskich pod patronatem Wojewody Świętokrzyskiego oraz Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Czytaj więcej...

JUŻ 60 LAT TROSZCZĄ SIĘ O NASZE LASY

Administrator

W czwartek 20 lutego kolegiatę Św. Mikołaja zdjecie 60 LAT TROSZCZĄ SIĘ...w Końskich wypełnili leśnicy, przedstawiciele firm związanych z gospodarką leśną i goście zaproszeni na uroczystości 60-tej rocznicy powstania Nadleśnictwa Barycz. Uroczystą Mszę Św. odprawioną z tej okazji celebrował i homilię wygłosił biskup Henryk Tomasik. Rangę wydarzenia podkreślała także obecność pocztów sztandarowych z RDLP w Radomiu, Nadleśnictwa Barycz oraz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Szczególnego charakteru liturgii nadał Zespół Sygnalistów Myśliwskich z RDLP w Radomiu, który uświetnił także następną część uroczystości odbywającą się w sali bankietowej „Astoria”, tworząc odpowiednią oprawę muzyczną przy wręczaniu nagród i przemówieniach zaproszonych gości.

Czytaj więcej...

SZCZEGÓLNY UPOMINEK DLA PREZYDENTA RP

Administrator

W dniu 7 lutego na zaproszenie starosty Dariusza zdjęcie SZCZEGÓLNY UPOMINEK...Czechowskiego gościł we Włoszczowie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. W spotkaniu uczestniczyli parlamentarzyści i przedstawiciele władz samorządowych Województwa Świętokrzyskiego. W gronie zaproszonych znalazł się również starosta konecki Grzegorz Piec, który wręczył Prezydentowi RP nietypowy upominek promujący powiat i tradycje odlewnicze naszego regionu - żeliwny kociołek.

Czytaj więcej...

KOLEJ PLUS – REALNĄ SZANSĄ NA PRZYWRÓCENIE TRANSPORTU KOLEJOWEGO W POWIECIE KONECKIM

Administrator

13 lutego 2020 roku w siedzibie Starostwa Powiatowegozdjęcie KOLEJ PLUS... w Końskich odbyło się spotkanie władz samorządowych powiatu koneckiego z przedstawicielami PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. reprezentujących Zakład Linii Kolejowych w Kielcach, dotyczące możliwości przywrócenia połączenia kolejowego, które objęłoby swym zasięgiem Końskie. A wszystko to, dzięki rządowemu programowi Kolej Plus, którego celem zasadniczym jest walka z wykluczeniem komunikacyjnym oraz budowa i odbudowa linii kolejowych w mniejszych miejscowościach.

Czytaj więcej...