loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

"Obrazy Wojennych Zdarzeń" - "Szary" wkracza do Końskich

Paweł Goraj - Administrator

zdjęcie do słuchowiska radiowego

Oddział partyzancki Antoniego Hedy ps. "Szary" wsparty miejscowymi konspiratorami opanował więzienie w Końskich. Uwolniono 65 więźniów. Dlaczego doszło do akcji? I z jakiego powodu zlikwidowano jednego z uwolnionych? Na te pytania odpowiada kolejny odcinek słuchowiska: Obrazy Wojennych zdarzeń.

Tytuł odcinka: „Szary” wkracza do Końskich (05.06.1944 r.) - Link do słuchowiska

Szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich - CIT 8

Paweł Goraj - Administrator

29 marca br. odbyło się szkolenie o tematyce zdjęcie uczestników wideoszkoleniafinansów i rozliczeń dla Kół Gospodyń Wiejskich. Z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Starostwa Powiatowego w Końskich, Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi oraz Powiatowej Rady KGW w Końskich zaproszono osoby chętne do udziału w tym wideo szkoleniu. Tuż po godzinie 17.00 spotkanie rozpoczęła Edyta Koper – doradczyni Sieci Doradców Lokalnych, która przygotowała i w fachowy sposób przedstawiła sposoby rozliczania przychodów i ponoszonych kosztów przez Koła Gospodyń Wiejskich funkcjonujące na terenie naszego kraju.

Czytaj cały artykuł...

„Blok na osiedlu jednorodzinnym. Mieszkańcy protestują!”

Paweł Goraj - Administrator

Szanowni Państwo odnosząc się do artykułuzdjęcie Zarządu Powiatu Koneckiego „Blok na osiedlu jednorodzinnym. Mieszkańcy protestują!”

Pragnę poinformować, że inwestycja realizowana na Osiedlu Jana Pawła II polegająca na budowie czterech budynków jednorodzinnych dwulokalowych, z których każdy z punktu widzenia techniczno-budowlanego stanowi konstrukcyjnie samodzielną całość, zgodnie z dokumentacją projektową, jest realizowana na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę wydanej przez Starostę Koneckiego. Przedmiotowe zamierzenie jest zgodne z przepisami prawa, w tym także z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego na tym terenie. Uchwała Nr XLIV/420/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 grudnia 2017 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w granicach ulic: Izabelowskiej, Browarnej, cieku wodnego od Wincentowa, ulicy Południowej po granice administracyjne miasta” ustala na przedmiotowym obszarze między innym teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.

Czytaj całą treść pisma...

XXV Sesja Rady Powiatu w Końskich

Paweł Goraj - Administrator

Spotkania, konferencje i zebrania, zdjęcie z obrad sesji rady powiatu koneckiego na sali konferencyjnejodbywane w sposób zdalny stały się w czasie epidemii codziennością. W ten właśnie sposób przebiegała też XXV sesja Rady Powiatu, a na sali posiedzeń pojawili się tylko: Przewodniczący Rady Zbigniew Kowalczyk, Starosta Grzegorz Piec, Wicestarosta Wiesław Skowron, Członek Zarządu Jarosław Staciwa, Skarbnik Edyta Drążkiewicz i radca prawny Iwona Bogacka. Po otwarciu sesji i stwierdzeniu quorum, przewodniczący przedstawił porządek obrad, który został przyjęty przez radnych w głosowaniu zdalnym, a następnie starosta poinformował o działaniach Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy sesjami.

Czytaj cały artykuł...

„Tobie powierzam mą drogę…” – Nocna droga krzyżowa

Paweł Goraj - Administrator

To była pierwsza taka w naszej małej zdjęcie uczestników nocnej drogi krzyżowejOjczyźnie Droga Krzyżowa. Z pewnością wymagająca i to dosłownie w każdym wymiarze. Nocna Konecka Droga Krzyżowa do Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni w Czarnej stanowiła dla każdego jej uczestnika wyjątkowe przeżycie, które pozostanie na długo w sercach i pamięci. I choć pandemia mocno ograniczała tą duchową wędrówkę, to znalazła się, w tym trudnym czasie grupa chętnych osób, które postanowiły wziąć w niej udział. Przypomnijmy Droga Krzyżowa odbyła się 26 marca br. w godzinach nocnych, gdzie po nabożeństwie, pod przewodnictwem ks. Tomasza Janickiego – proboszcza parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Końskich, wierni ruszyli w indywidualną pielgrzymkę do Sanktuarium.

Czytaj cały artykuł...

...

Paweł Goraj - Administrator

OGŁOSZENIE STAROSTY KONECKIEGO
z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie ograniczenia w wykonywaniu zadań publicznych przez Starostwo Powiatowe w Końskich

Na podstawie §21 ust. 1 i 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 512 ze zm.)

wprowadzam w dniach od 30 marca do 12 kwietnia 2021 r. ograniczenia w wykonywaniu zadań publicznych przez Starostwo Powiatowe w Końskich

polegające na:

1. wyłączeniu z bezpośredniej obsługi interesantów Starostwa Powiatowego w Końskich załatwiających sprawy w budynku administracyjnym Starostwa przy Stanisława Staszica 2;

2. wyłączeniu z bezpośredniej obsługi interesantów załatwiających sprawy w pomieszczeniach Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności znajdujących się w budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich, Gimnazjalna 41B.

W związku z powyższym, od 30 marca 2021 r. osoby nie będące pracownikami Starostwa Powiatowego w Końskich nie będą mogły wejść do budynku Starostwa Powiatowego w Końskich znajdującego się przy ul. Stanisława Staszica 2 w Końskich oraz pomieszczeń Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności znajdujących się w budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich, ul. Gimnazjalna 41B.

Załatwianie spraw będzie odbywało się po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub pocztą elektroniczną bezpośrednio z właściwym wydziałem Starostwa pod numerami i adresami dostępnymi na stronie internetowej powiatu www.konecki.powiat.pl oraz https://samorzad.gov.pl/powiat-konecki/.

Do Państwa dyspozycji pozostają również ogólne numery telefonów, za pośrednictwem których otrzymacie podstawowe informacje:

  • (41) 260 48 35 (System Interaktywnej Obsługi Klienta),
  • (41) 260 47 00 (Sekretariat Starosty Koneckiego).

Proszę również o składanie wniosków, podań, pism oraz innych dokumentów pocztą tradycyjną na adres: ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie lub elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na adres skrytki: /kiwoa2294x/SkrytkaESP.

Osoby, które chcą dokonać płatności, mogą to zrobić za pomocą przelewów elektronicznych.

/-/Grzegorz Piec

STAROSTA KONECKI

W Czermnie za Ojczyznę i nadzieję…

Paweł Goraj - Administrator

W Niedzielę Palmową 29 marca, w kościelezdjęcie uczestników mszy świętej pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja w Czermnie, została odprawiona uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny i nadziei... Liturgię celebrował miejscowy proboszcz – ks. Jerzy Rozmysłowski, a we wspólnej modlitwie o ustanie pandemii i pomyślność dla Kraju wśród wiernych obecni byli: poseł na Sejm RP - Krzysztof Lipiec, szef świętokrzyskich struktur Prawa i Sprawiedliwości, starosta konecki – Grzegorz Piec, radna powiatowa – Danuta Leśniewicz oraz wójt Fałkowa Henryk Konieczny wraz panią skarbnik Gminy - Anną Wajnberger.

Czytaj cały artykuł...

Był Dom Kultury – będzie Koneckie Centrum Kultury!

Paweł Goraj - Administrator

Przebudowa budynku po Gimnazjum zdjęcie przebudowywanego Koneckiego Centrum KulturyNr 2 przy ul. Partyzantów, czyli nowej siedziby Miejsko-Gminnego Domu Kultury trwa. Postępy prac są już widoczne. Przebudowa budynku na potrzeby działalności kulturalnej realizowana jest z dotacji przyznanej na rewitalizację centrum Końskich. Koszty wykonywanych właśnie prac to około 2 miliony 700 tysięcy złotych.

Czytaj cały artykuł...

Stypendia dla uczniów koneckich liceów i techników

Paweł Goraj - Administrator

Od 1 października do 16 listopada 2020 roku zdjęcie książek dla stypendystówodbywał się nabór wniosków do V edycji Świętokrzyskiego programu stypendialnego. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego miał do rozdysponowania w sumie 450 stypendiów dla uczniów liceów ogólnokształcących oraz uczniów szkół zawodowych. Komisja Stypendialna obradująca pod przewodnictwem Piotra Kisiela, wicedyrektora Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, oceniła 909 wniosków, które wpłynęły w ramach ogłoszonego naboru. W dniu 17 marca 2021 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zatwierdził listę referencyjną, przygotowaną przez wymienioną komisję, wskazującą 200 licealistów i 250 uczniów szkół zawodowych.

Czytaj cały artykuł...

Spotkanie w trybie zdalnym z gminą Bajkowce na Ukrainie

Paweł Goraj - Administrator

W środę 24 marca, w koneckim starostwie zdjęcie przedstawicieli Powiatu Koneckiego na wideokonferencjiodbyło się spotkanie w popularnej obecnie formule - on-line. Korzystając z możliwości nowych technologii, przedstawiciele władz powiatowych: starosta Grzegorz Piec, wicestarosta Wiesław Skowron i członek zarządu Jarosław Staciwa, rozmawiali o możliwości nawiązania współpracy między naszymi wspólnotami samorządowymi. Inicjatorką spotkania była Justyna Rupniewska - przewodnicząca Powiatowej Rady KGW, a stronę ukraińską reprezentował Roman Sushko odpowiedzialny w gminie Bajkowce za sprawy promocji. Uczestnicy przedstawili różne formy aktywności społecznej, działalność stowarzyszeń i zespołów artystycznych.

Czytaj cały artykuł...

Nakręcone serce

Paweł Goraj - Administrator

Choć jest metalowe, to wygląda jakby zdjęcie uczestników akcji serce dla Dagmary przekazujących korkitętniło życiem. Od kiedy stanęło przed Starostwem Powiatowym w Końskich praktycznie nie ma chwili wytchnienia i odpoczynku. Stało się na tyle popularne, że niemal co kilkanaście minut ktoś podchodzi i wrzuca do niego uzbierane nakrętki. Są to różne ilości ale liczy się przecież gest. Jak już wiemy wrzucane, z nieukrywanym entuzjazmem nakrętki, to nie tylko doskonały surowiec wtórny ale, a może przede wszystkim realna pomoc dla osób potrzebujących.

Czytaj cały artykuł...