loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

Projekt „Końskie zdrowie…” dla gmin powiatu koneckiego

Paweł Goraj - Administrator

Projekt „Końskie zdrowie - zapobieganie, zarzadprzeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w powiecie koneckim”, którego wartość wynosi ponad 2,5 miliona złotych, realizowany jest sukcesywnie nie tylko dla jednostek organizacyjnych Powiatu Koneckiego, ale w szerokim zakresie dla gmin naszego powiatu. Przypomnijmy, że jego cel rozplanowywany i wykonywany jest poprzez udzielenie pomocy rzeczowej w postaci nieodpłatnego przekazania środków ochrony osobistej oraz urządzeń do dezynfekcji pomieszczeń dla ośmiu gmin naszego powiatu. Wszystkie środki zostały Herb powiat koneckizakupione w ramach opisywanego projektu realizowanego przez Powiat Konecki. Warto zaznaczyć, że adaptacja tego projektu potrwa do końca czerwca 2021 roku.

Gminy, decyzją Zarządu Powiatu Koneckiego, otrzymały lub otrzymają w najbliższych dniach stosowne środki i sprzęt, w tym: gogle ochronne, kombinezony ochronne, maski chirurgiczne, przyłbice ochronne, rękawice ochronne, środki do dezynfekcji rąk i powierzchni oraz fartuchy flizelinowe - zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

- Każdego dnia słyszymy o liczbie chorych na koronawirusa w całym kraju. Również w naszym powiecie liczba chorych rośnie. Cieszę się, że dzięki realizowanemu przez Powiat Konecki projektowi, mogliśmy zakupić środki ochrony osobistej dla Urzędów Gmin, które z pewnością przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa pracowników i osób korzystających z ich pomocy – podkreśla Starosta Konecki Grzegorz Piec.

Czytaj cały artykuł...

Konecka wigilia z Polonią w Rosji

Paweł Goraj - Administrator

To był wyjątkowy, pełen wzruszeń, zdjęcie z uczestnikami wigilii przy świątecznym stole niezapomniany wieczór. Wigilijny stół połączył przedstawicieli Powiatu Koneckiego z rodakami w Rosji. Spotkanie ze względów epidemicznych odbyło się w wersji on – line, a jego inicjatorem był Starosta Konecki – Grzegorz Piec. W świąteczny klimat kolędami i pastorałkami wprowadził gości zespół folklorystyczny „Królewiaczki”. „Choć jesteśmy tak daleko od siebie, okazuje się, że możemy być tak blisko. Bóg - Honor - Ojczyzna, to wartości, które pozwoliły nam Polakom wiele przetrwać i to One są spoiwem naszej tożsamości narodowej, bez względu na zakątek globu, w którym obecnie przebywamy. Państwa dzisiejsza obecność z nami, to świadectwo tego, że w sercu, Polska jest taka sama dla nas wszystkich. Dziękuję za Waszą troskę o narodową tradycje i kulturę, jestem zaszczycony, że w ten wyjątkowy czas możemy być razem” – dziękował Starosta Konecki – Grzegorz Piec.

Czytaj cały artykuł...

Nowy komendant koneckiej policji - zaprzysiężony

Paweł Goraj - Administrator

W poniedziałek 21 grudnia, w siedzibie zdjęcie nowego komendanta który odbiera pamiątkowy obraz z rąk starosty koneckiegoKomendy Powiatowej Policji w Końskich miała miejsce uroczysta przysięga, związana z objęciem stanowiska przez nowego komendanta - młodszego inspektora Rafała Zielińskiego. Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną spotkanie zostało zorganizowane zgodnie z reżimem sanitarnym. Komendant świętokrzyskiej policji - nadinspektor Paweł Dzierżak - pogratulował zaprzysiężonemu objęcia stanowiska. Złożył też nowemu szefowi koneckich funkcjonariuszy dalszych sukcesów zawodowych, jednocześnie podkreślił, że awans jest zasługą profesjonalizmu i ogromnego doświadczenia, którym cechuje się mł. insp. Rafał Zieliński. Do tych życzeń dołączyli m.in. kapelan koneckich policjantów - ks. dziekan Andrzej Zapart oraz starosta konecki – Grzegorz Piec, który do słów gratulacyjnych dołączył obraz Jana Piwnika „Ponurego” – patrona policjantów.

Podczas tego spotkania został przedstawiony - przez rzecznik prasową KPP Końskie, st. sierż. Martę Przygodzką - dotychczasowy przebieg służby nowego koneckiego komendanta.

Czytaj cały artykuł...

Motywuje do sięgania i umacniania dziedzictwa kultury wsi

Paweł Goraj - Administrator

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsizdjęcie uczestników w dniu objazdu po instytucjach Warsztatów i ZZH w Maleńcu ma spełniać rolę łącznika i zarazem motywatora nawiązującego do przeszłości i teraźniejszości, w szeroko rozumianym dziedzictwie kultury polskiej wsi, ze szczególnym uwzględnieniem postaw patriotycznych. Ta narodowa instytucja powstała w wyniku połączenia z Centralną Biblioteką Rolniczą im. M. Oczapowskiego w Warszawie 16 października 2019 roku, na podstawie Zarządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Inicjatorami jej powołania byli: Premier – Beata Szydło i Minister Rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. W swych ramach programowych Instytut ma nawiązywać do tradycyjnych wartości prezentowanych przez przedwojenny Państwowy Instytut Kultury Wsi, który do życia powołał Prezydent Ignacy Mościński w 1936 roku.

Czytaj cały artykuł...

Szpital Św. Łukasza w Końskich najlepszy w województwie

Paweł Goraj - Administrator

W czwartek 17 grudnia br. zostały ogłoszonezdjęcie szpitala Św. Łukasza w Końskich wyniki XVII edycji rankingu polskich szpitali „Bezpieczny Szpital 2020”, przygotowywanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) we współpracy z dziennikiem „Rzeczpospolita”. Szpital Specjalistyczny św. Łukasza w Końskich w tej rywalizacji uczestniczy od samego początku jej istnienia i zawsze lokuje się w najlepszej tzw. „Złotej setce” tego rankingu.

Czytaj cały artykuł...

Fundusz który znacząco wpływa na rozwój samorządów i poprawia sytuację życiową mieszkańców

Paweł Goraj - Administrator

Fundusz Inwestycji Lokalnych, to bez wątpienia zdjęcie Michała Cieślaka i Grzegorza Pieca w momencie przekazania czekuznaczące wsparcie finansowe dla samorządu terytorialnego, o które dziś zabiega wiele województw gmin i powiatów. Obecnie wręczane są środki w ramach drugiego naboru, a 21 grudnia 2020 kończy się już składanie kolejnych wniosków, które również zgłosił Powiat Konecki. W piątek 18 grudnia 2020 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Końskich odbyło się symboliczne spotkanie podczas którego wręczono promesy w ramach drugiego naboru Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych. Symboliczne czeki Staroście Koneckiemu – Grzegorzowi Piecowi i Burmistrzowi MiG – Krzysztofowi Obratańskiemu, wręczał sam Minister ds. samorządów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Michał Cieślak.

Czytaj cały artykuł...

Rehabilitacja 25 PLUS w Baryczy

Paweł Goraj - Administrator

Od 1 listopada tego roku w Specjalnym Ośrodku zdjęcie Grzegorza Pieca wraz z niepełnosprawnymi uczestnnikami programu 25 plusSzkolno – Wychowawczym w Baryczy ruszył długo oczekiwany program pod nazwą „Rehabilitacja 25 plus”. Byłym absolwentom naszej placówki z pewnością przyniesie wymierne korzyści. Wspomnę, że to osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, które nie są nigdzie zatrudnione i nie są objęte żadną rehabilitacją w innych placówkach aktywności dziennej – informuje dyr. Ośrodka Jan Słuszniak. Dodajmy, że ten pilotażowy program jest finansowany ze środków PFRON. W Baryczy objął on wsparciem 10 osób, które uczestniczą w wielu ciekawych formach aktywności. Należą do nich zajęcia terapeutyczne i wspierające ruchowo, w tym rehabilitacja, zajęcia logopedyczne, oraz dogoterapia i alpakoterapia.

Czytaj cały artykuł...

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich ogłasza nabór wniosków (...)

Paweł Goraj - Administrator

w ramach Tarczy antykryzysowej w zakresie:Logo Powiatowy Urząd Pracy

- dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro przedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, o których mowa odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. — Prawo przedsiębiorców, którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.

Czytaj cały artykuł...

Betlejemskie światło dla powiatu

Paweł Goraj - Administrator

Tradycja przekazywania Betlejemskiego Światła zdjecie Grzegorza Pieca i Jarosława Staciwy odbierających od harcerzy światła betlejemskiegoPokoju liczy sobie ponad trzydzieści lat. Ta coroczna skautowa i harcerska akcja przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem jest pomyślana jako działanie charytatywne na rzecz dzieci niepełnosprawnych i osób potrzebujących. Światło co roku przywożone jest z Betlejem do Wiednia, gdzie w katedrze przekazywane jest skautom - harcerzom z sąsiednich krajów. Następnie sztafeta trafia do najdalszych zakątków kontynentu.

Czytaj cały artykuł...

Kolędowanie w Baryczy

Paweł Goraj - Administrator

Co roku o tej porze w Ośrodku Szkolnym zdjęcie starosty Grzegorza Pieca wraz z uczestnikami kolędowaniaw Baryczy trwały przygotowania do wystawienia Jasełek oraz Wieczerzy Wigilijnej i wspólnego kolędowania. Na szkolnych Wigiliach spotykali się wszyscy uczniowie, rodzice/opiekunowie, nauczyciele, pracownicy, zaproszeni goście z władzami lokalnymi, księdzem biskupem oraz duże grono przyjaciół. Wtedy to w Baryczy rozbrzmiewały kolędy, trwały próby do Jasełek, mieniły się światła lampek, brokatu, ozdób świątecznych. Bożonarodzeniowe dekoracje, zapach wigilijnych potraw, wspólne przeżywanie Wieczerzy Wigilijnej, przy pięknie przystrojonych stołach, w tak dużym gronie pozostał w pamięci i wspomnieniach uczniów oraz wielu osób związanych z Ośrodkiem w Baryczy.

Czytaj cały artykuł...