loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

 RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

Piechotą poszli do Nieba

Paweł Goraj - Administrator

Ponad 80 osób stawiło się w sobotni poranek zdjęcie piechotą poszli do nieba na którym widać grupowe zdjęcie wszystkich uczestnikówna starcie – Letniego Rajdu – PIECHOTĄ DO NIEBA, zorganizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Sportu i Kultury oraz Powiatowe Konto Pomocy. „Naszym celem jest szeroko pojęta integracja społeczna wszystkich grup wiekowych, w propagowaniu zdrowego stylu życia, a więc przede wszystkim aktywności fizycznej. Nie bez znaczenia w tej formie spędzania wolnego czasu jest promocja turystyki pieszej, która odsłania przed nami piękno otaczającej nas przyrody. Dziękuję wszystkim, którzy skorzystali z naszego zaproszenia wspierając jednocześnie działalność charytatywną Stowarzyszenia. Pogoda jest piękna, a jeszcze grzeje nas Piec” – podkreślała z humorem Danuta Leśniewicz – prezes Stowarzyszenia Powiatowe Konto Pomocy.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Powiatu Koneckiego!

Paweł Goraj - Administrator

Zwracam się do Was z apelem – prośbą o pomoc zdjęcie do artykułu apel na którym widać Grzegorza Pieca starostę koneckiegow naszej akcji „Ocalić od zapomnienia”. Otóż pragniemy przeprowadzić zbiórkę dawnych fotografii, dokumentów oraz innych pamiątek, związanych z czynem zbrojnym i żołnierzami walczącymi za wolną Polskę, zwłaszcza w odniesieniu do wojny z Rosją bolszewicką sprzed stu laty.

Szanowni Państwo, w Waszych domach zapewne niejedna taka pamiątka gdzieś się zachowała. Jestem tego pewien, bo w tamtych czasach, z terenu dawnego powiatu koneckiego, w obronie Ojczyzny stanęły tysiące synów tej ziemi, żeby tylko wspomnieć absolwentów koneckiego Gimnazjum św. Stanisława Kostki.

Czytaj więcej...

Informacja - COVID-19

Paweł Goraj - Administrator

zdjęcie Koronawirus raport

Zgodnie z informacją udzieloną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich, Starosta Konecki zawiadamia, że w dniu 19 lipca 2020 r. – według stanu na godzinę 1400– na terenie Powiatu Koneckiego od początku wystąpienia epidemii odnotowano 35 przypadków koronawirusa. 33 osoby są poddane kwarantannie. 4 osoby poddane są nadzorowi epidemiologicznemu.

/-/Grzegorz Piec

STAROSTA KONECKI

Projekt „Międzynarodowe smaki Jagiellonów” w kolejnym etapie konkursu!

Paweł Goraj - Administrator

Koło Gospodyń Wiejskich w Sworzycach, zdjęcie do artykułu projekt smaki jagiellonów na którym widać prezes kół gospodyń - Justyna Rupniewskawspólnie ze Starostwem Powiatowym w Końskich - jako partner projektu, wzięło udział w konkursie sektorowym w Programie Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy. Finansowany on jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W ramach tych funduszy, które są bezzwrotną formą pomocy udzielaną przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein, wydzielone zostały środki dla organizacji społecznych. Na ich wsparcie przeznaczono w Polsce 57 mln EUR. Koło Gospodyń Wiejskich w Sworzycach z udziałem Starostwa Powiatowego w Końskich, po ocenie formalnej wniosków w konkursie dotacyjnym na projekty sektorowe, zakwalifikowało się do kolejnego etapu konkursu, czyli oceny merytorycznej.

Czytaj więcej...

Informacja - COVID-19

Paweł Goraj - Administrator

zdjęcie Koronawirus raport

Zgodnie z informacją udzieloną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich, Starosta Konecki zawiadamia, że w dniu 16 lipca 2020 r. – według stanu na godzinę 1400– na terenie Powiatu Koneckiego od początku wystąpienia epidemii odnotowano 32 przypadki koronawirusa. 62 osoby są poddane kwarantannie. 5 osób poddanych jest nadzorowi epidemiologicznemu.

/-/Grzegorz Piec

STAROSTA KONECKI

W hołdzie bohaterom – w 100. rocznicę bitwy warszawskiej

Paweł Goraj - Administrator

Dokładnie za miesiąc tj. 15 sierpnia, na placu zdjęcie do artykułu w hołdzie bohaterom na którym widać żołnierza trzymającego sztandar przed budynkiem Starostwa Powiatowego  w Końskich, odbędzie się patriotyczna uroczystość pod nazwą: W hołdzie bohaterom – w 100. rocznicę bitwy warszawskiej. Dla podkreślenia podniosłości tego wydarzenia rozpocznie się ona mszą św. polową koncelebrowaną z udziałem ks. Dziekana Andrzeja Zaparta. W dalszej części programu przewidziana jest uroczysta parada oddziału Wojska Polskiego oraz miejscowych służb mundurowych. Następnie młodzież licealna przedstawi krótki, śpiewany obraz, wprowadzający w atmosferą przypominającą niebywałe wydarzenie, jakim było zwycięstwo oręża polskiego w 1920 roku.

Czytaj więcej...

Telewizja Polsat w Starostwie

Paweł Goraj - Administrator

W czwartek 16 lipca w Starostwie Powiatowym zdjęcie do artykułu telewizja polsat na którym widać wywiad z naczelnikiem Wikierągościła TV Polsat. Powodem realizacji tego materiału były zapewne liczne komentarze, pojawiające się w różnych źródłach po publikacji informacji o przygotowaniu ekspozycji, przypominającej wizytę prezydenta Andrzeja Dudy i podpisanie ustawy „Kolej+”. Na pytania dotyczące komentarzy pojawiających w mediach społecznościowych odpowiadał Marian Wikiera - naczelnik Wydziału Promocji i Kultury.

Czytaj więcej...

Dodatkowe pieniądze dla koneckiego szpitala

Paweł Goraj - Administrator

W środę w Urzędzie Marszałkowskim został zdjęcie do artykułu dodatkowe pieniądze dla szpitala na którym widać marszałka, starostę i dyrektorapodpisany aneks do wcześniej umowy, zwiększający dofinansowanie dla 20 placówek leczniczych naszego regionu do kwoty 50,5 mln złotych. Dzięki realizacji projektu InPlaMed „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” powstaną szpitalach nowoczesne systemy informatyczne, usprawniające pracę z korzyścią dla pacjentów. W ramach tych środków finansowych zmodernizowana zostanie też infrastruktura w tym zakresie - rozbudowa serwerowni, zakup sprzętu, budowa systemu do udostępniania i wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, zwiększające bezpieczeństwo danych.

Czytaj więcej...

Porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji podpisane

Paweł Goraj - Administrator

Omówienie dotychczasowej współpracy oraz zarysowaniezdjęcie do artykułu porozumienie z ministerstwem na którym widać osoby pracujące przy projekcie perspektywy dalszych wspólnych działań pomiędzy Ministerstwem Cyfryzacji, a Powiatem Koneckim było celem spotkania online, które miało miejsce 14 lipca 2020 r. W spotkaniu uczestniczyli: Michał Przymusiński – Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Usług Ministerstwa Cyfryzacji, Leszek Gołuchowski – ekspert w Ministerstwie Cyfryzacji, Grzegorz Piec – Starosta Konecki, Radosław Lachowski – Naczelnik Wydziału Organizacji i Informatyzacji Powiatu, Marian Wikiera – Naczelnik Wydziału Promocji i Kultury oraz osoby zaangażowane w tworzenie nowego portalu informacyjnego powiatu koneckiego.

Czytaj więcej...

Informacja - COVID-19

Paweł Goraj - Administrator

zdjęcie Koronawirus raport

Zgodnie z informacją udzieloną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich, Starosta Konecki zawiadamia, że w dniu 15 lipca 2020 r. – według stanu na godzinę 1400– na terenie Powiatu Koneckiego od początku wystąpienia epidemii odnotowano 32 przypadki koronawirusa. 68 osób jest poddanych kwarantannie. 5 osób poddanych jest nadzorowi epidemiologicznemu.

/-/Grzegorz Piec

STAROSTA KONECKI