loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

 RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

Nowy komunikat Powiatowego Urzędu Pracy!

Paweł Goraj - Administrator

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich informuje, zdjęcie logo Powiatowego Urzędu Pracyże otrzymał dodatkowe środki z rezerwy Funduszu Pracy w wysokości 1 644,0 tys. zł w zakresie następujących programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej:

- 822,0 tys. zł – na program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi (staże, roboty publiczne, prace interwencyjne, szkolenia);

- 822,0 tys. zł - na program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia (staże, roboty publiczne, prace interwencyjne, szkolenia).

W ramach ww. programów Powiatowy Urząd Pracy w Końskich ogłasza nabór wniosków od dnia 21 lipca 2020 roku do wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych na następujące formy wsparcia:

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych "Jodła" - Zaprasza

Paweł Goraj - Administrator

Nowe informacje Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich

Paweł Goraj - Administrator

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich zaprasza przedsiębiorców zdjęcie do artykułu informaje PUP w Końskich na którym widać budynek urzędu i dyrektora do skorzystania ze wsparcia w zakresie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy:

- w ramach projektu pozakonkursowego PO WER dla osób młodych w wieku 18-29 lat zarejestrowanych w PUP Końskie jako bezrobotne, nabór ogłoszony został od dnia 24 czerwca 2020 roku i będzie prowadzony do 27.07.2020r.

- w ramach projektu pozakonkursowego RPO WŚ dla osób w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) zarejestrowanych w PUP Końskie jako bezrobotne, nabór ogłoszony został od dnia 24 czerwca 2020 roku i będzie prowadzony do dnia 27.07.2020r.

Czytaj więcej...

Piechotą poszli do Nieba

Paweł Goraj - Administrator

Ponad 80 osób stawiło się w sobotni poranek zdjęcie piechotą poszli do nieba na którym widać grupowe zdjęcie wszystkich uczestnikówna starcie – Letniego Rajdu – PIECHOTĄ DO NIEBA, zorganizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Sportu i Kultury oraz Powiatowe Konto Pomocy. „Naszym celem jest szeroko pojęta integracja społeczna wszystkich grup wiekowych, w propagowaniu zdrowego stylu życia, a więc przede wszystkim aktywności fizycznej. Nie bez znaczenia w tej formie spędzania wolnego czasu jest promocja turystyki pieszej, która odsłania przed nami piękno otaczającej nas przyrody. Dziękuję wszystkim, którzy skorzystali z naszego zaproszenia wspierając jednocześnie działalność charytatywną Stowarzyszenia. Pogoda jest piękna, a jeszcze grzeje nas Piec” – podkreślała z humorem Danuta Leśniewicz – prezes Stowarzyszenia Powiatowe Konto Pomocy.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Powiatu Koneckiego!

Paweł Goraj - Administrator

Zwracam się do Was z apelem – prośbą o pomoc zdjęcie do artykułu apel na którym widać Grzegorza Pieca starostę koneckiegow naszej akcji „Ocalić od zapomnienia”. Otóż pragniemy przeprowadzić zbiórkę dawnych fotografii, dokumentów oraz innych pamiątek, związanych z czynem zbrojnym i żołnierzami walczącymi za wolną Polskę, zwłaszcza w odniesieniu do wojny z Rosją bolszewicką sprzed stu laty.

Szanowni Państwo, w Waszych domach zapewne niejedna taka pamiątka gdzieś się zachowała. Jestem tego pewien, bo w tamtych czasach, z terenu dawnego powiatu koneckiego, w obronie Ojczyzny stanęły tysiące synów tej ziemi, żeby tylko wspomnieć absolwentów koneckiego Gimnazjum św. Stanisława Kostki.

Czytaj więcej...

Informacja - COVID-19

Paweł Goraj - Administrator

zdjęcie Koronawirus raport

Zgodnie z informacją udzieloną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich, Starosta Konecki zawiadamia, że w dniu 19 lipca 2020 r. – według stanu na godzinę 1400– na terenie Powiatu Koneckiego od początku wystąpienia epidemii odnotowano 35 przypadków koronawirusa. 33 osoby są poddane kwarantannie. 4 osoby poddane są nadzorowi epidemiologicznemu.

/-/Grzegorz Piec

STAROSTA KONECKI

Projekt „Międzynarodowe smaki Jagiellonów” w kolejnym etapie konkursu!

Paweł Goraj - Administrator

Koło Gospodyń Wiejskich w Sworzycach, zdjęcie do artykułu projekt smaki jagiellonów na którym widać prezes kół gospodyń - Justyna Rupniewskawspólnie ze Starostwem Powiatowym w Końskich - jako partner projektu, wzięło udział w konkursie sektorowym w Programie Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy. Finansowany on jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W ramach tych funduszy, które są bezzwrotną formą pomocy udzielaną przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein, wydzielone zostały środki dla organizacji społecznych. Na ich wsparcie przeznaczono w Polsce 57 mln EUR. Koło Gospodyń Wiejskich w Sworzycach z udziałem Starostwa Powiatowego w Końskich, po ocenie formalnej wniosków w konkursie dotacyjnym na projekty sektorowe, zakwalifikowało się do kolejnego etapu konkursu, czyli oceny merytorycznej.

Czytaj więcej...

Informacja - COVID-19

Paweł Goraj - Administrator

zdjęcie Koronawirus raport

Zgodnie z informacją udzieloną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich, Starosta Konecki zawiadamia, że w dniu 16 lipca 2020 r. – według stanu na godzinę 1400– na terenie Powiatu Koneckiego od początku wystąpienia epidemii odnotowano 32 przypadki koronawirusa. 62 osoby są poddane kwarantannie. 5 osób poddanych jest nadzorowi epidemiologicznemu.

/-/Grzegorz Piec

STAROSTA KONECKI

W hołdzie bohaterom – w 100. rocznicę bitwy warszawskiej

Paweł Goraj - Administrator

Dokładnie za miesiąc tj. 15 sierpnia, na placu zdjęcie do artykułu w hołdzie bohaterom na którym widać żołnierza trzymającego sztandar przed budynkiem Starostwa Powiatowego  w Końskich, odbędzie się patriotyczna uroczystość pod nazwą: W hołdzie bohaterom – w 100. rocznicę bitwy warszawskiej. Dla podkreślenia podniosłości tego wydarzenia rozpocznie się ona mszą św. polową koncelebrowaną z udziałem ks. Dziekana Andrzeja Zaparta. W dalszej części programu przewidziana jest uroczysta parada oddziału Wojska Polskiego oraz miejscowych służb mundurowych. Następnie młodzież licealna przedstawi krótki, śpiewany obraz, wprowadzający w atmosferą przypominającą niebywałe wydarzenie, jakim było zwycięstwo oręża polskiego w 1920 roku.

Czytaj więcej...

Telewizja Polsat w Starostwie

Paweł Goraj - Administrator

W czwartek 16 lipca w Starostwie Powiatowym zdjęcie do artykułu telewizja polsat na którym widać wywiad z naczelnikiem Wikierągościła TV Polsat. Powodem realizacji tego materiału były zapewne liczne komentarze, pojawiające się w różnych źródłach po publikacji informacji o przygotowaniu ekspozycji, przypominającej wizytę prezydenta Andrzeja Dudy i podpisanie ustawy „Kolej+”. Na pytania dotyczące komentarzy pojawiających w mediach społecznościowych odpowiadał Marian Wikiera - naczelnik Wydziału Promocji i Kultury.

Czytaj więcej...