loga aloga bloga c

 RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

O PROPOZYCJACH ZADAŃ DROGOWYCH

Administrator

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Końskich, zdjęcie O PROPOZYCJACH ZADAŃ DROGOWYCHw dniu 10 października br. odbyło się spotkanie włodarzy gminnych oraz radnych Rady Powiatu Koneckiego, które dotyczyło propozycji zadań wskazanych w planie robót drogowych na 2020 rok. Zarząd Powiatu Koneckiego reprezentowali: Grzegorz Piec – starosta, Wiesław Skowron – wicestarosta oraz Jarosław Staciwa – członek Zarządu. Na spotkaniu obecni byli: Dorota Łukomska – burmistrz Stąporkowa, Jarosław Pawelec – wójt gminy Smyków, Henryk Konieczny – wójt gminy Fałków, Robert Wielgopolan – wójt gminy Słupia Konecka, Leszek Kuca – wójt gminy Ruda Maleniecka, Stanisław Pacocha – wójt gminy Gowarczów, Michał Pękala – wójt gminy Radoszyce oraz Marcin Zieliński – wiceburmistrz Końskich.

Czytaj więcej...

RAZEM MAJĄ RADOSNE SERCA - INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

Administrator

Oni wciąż czują się młodzi i cieszą się, że są zdjęcie RAZEM MAJĄ RADOSNE...razem. To słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Końskich, którzy we wtorkowe popołudnie 8 października br. zainaugurowali już 5 rok akademicki. „Kolejny rok naszej działalności otwieram z radością i optymizmem, licząc jednocześnie na Waszą współprace i zaangażowanie. Życzę słuchaczom aby jak najdłużej chciało Nam się chcieć ” – podkreślała podczas otwarcia nowego roku akademickiego Jolanta Rydzewska – prezes UTW w Końskich, której towarzyszyły Grażyna Chwałek – wiceprezes i Teresa Dunajska – członek Zarządu.

Czytaj więcej...

Z SZACUNKIEM DO PRZECIWNIKA - TURNIEJ KARATE KYOKUSHIN O PUCHAR Z ŻELIWA

Administrator

Jak mogliśmy usłyszeć z ust twórcy i organizatora zdjęcie Z SZACUNKU DO PRZECIWNIKA...Koneckiego Turnieju Karate o Puchar z Żeliwa – Mateusza Garbacza, początki organizacyjne turnieju przebiegały dość skromnie, a pierwsza edycja odbyła się w 2010 roku w dość kameralnej salce, w Szkole Podstawowej nr 2 w Końskich. Wtedy w rywalizacji sportowej uczestniczyło zaledwie 40 osób. Dziś turniej ten ma szeroką formułę, w której rywalizuje 300 zawodników z 29 klubów z całej Polski.

Czytaj więcej...

„WSZYSCY OBYWATELE ŚWIATA MOGĄ URATOWAĆ ŻYCIE”

Administrator

Pod takim hasłem 16 października będzie obchodzony Europejski zdjęcie WSZYSCY OBYWATELE ŚWIATA...Dzień Przywracania Czynności Serca. W ramach tejże akcji zastaną przeprowadzone szkolenia z niesienia pierwszej pomocy na obszarze Powiatu Koneckiego, które potrwają do połowy grudnia br. Inauguracja tychże szkoleń odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Końskich dokładnie w dniu 16 października, a uczestnikami tegoż będą pracownicy starostwa.

Czytaj więcej...

PIENIĄDZE DLA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W BARYCZY

Administrator

W piątek 4 października 2019 podczas uroczystego spotkania zdjęcie PIENIĄDZE DLA OŚRODKA...Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek przekazała na ręce Starosty Koneckiego Grzegorza Pieca środki finansowe na rozbudowę SOSW w Baryczy, pochodzące z rezerwy ogólnej budżetu państwa w wysokości prawie 2,5 mln złotych. Kwota stanowiąca wkład własny Starostwa Powiatowego i uzyskana dotacja umożliwią sprawny przebieg realizacji zadania, którego następnym etapem będzie wyłonienie wykonawcy w drodze przetargu.

Czytaj więcej...

"WIEM, CO ZROBIĆ, GDY…"

Administrator

2 października br. w ZSP nr 2 Końskich zorganizowano, zdjęcie WIEM CO ZROBIĆ...po raz kolejny, powiatowy konkurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych pod nazwą „Wiem, co zrobić, gdy…”. Przybyłych gości, uczestników i ich opiekunów powitał dyrektor Jan Rybiński. Byli nimi: wicestarosta Wiesław Skowron, komendant HP Końskie, Monika Jedynak oraz naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Końskich, Krzysztof Stachera.

Czytaj więcej...

VII SESJA RADY POWIATU KONECKIEGO

Administrator

30 września 2019 roku w sali konferencyjnej zdjęcie VII SESJA RADY POWIATU...Starostwa Powiatowego w Końskich odbyła się siódma sesja Rady Powiatu Koneckiego. Tuż po godzinie 9:00 sesję otworzył Zbigniew Kowalczyk - Przewodniczący Rady Powiatu.

Projekt porządku obrad przewidywał:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy sesjami.

Czytaj więcej...

EDUKACJA I INTEGRACJA – WYCIECZKA DO TOKARNI

Administrator

W sobotę 28 września Starostwo Powiatowezdjęcie EDUKACJA I INTEGRACJA... w Końskich zorganizowało dla wszystkich uczestników I Powiatowego Konkursu Wieńców Dożynkowych wycieczkę do Parku Etnograficznego w Tokarni. Ponad 130 osób z Kół Gospodyń Wiejskich i zespołów ludowych działających na terenie naszego powiatu miało okazję zobaczyć najciekawsze zabytki architektury charakterystyczne dla wsi i małych miasteczek regionu świętokrzyskiego.

Czytaj więcej...

POMOC FINANSOWA DLA DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

Administrator

W piątek 27 września w Urzędzie Wojewódzkim zdjęcie POMOC FINANSOWA DLA...w Kielcach odbyło się spotkanie Wojewody Świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek z przedstawicielami powiatów, na którym została przekazana informacja o zwiększeniu dotacji celowej ze środków budżetu państwa na dofinansowanie działania Domów Pomocy Społecznej. Do naszego powiatu trafi kwota 101.600 zł z przeznaczeniem dla dwóch placówek – DPS w Końskich i DPS w Rudzie Pilczyckiej.

Czytaj więcej...

III REGIONALNE TARGI PRACY W KOŃSKICH

Administrator

27 września 2019 roku w godzinach od 10:00 do 12:00 zdjęcie III REGIONALNE TAGI PRACY...odbyły się w Końskich w Hali Sportowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 przy ul. Stanisława Staszica 5 - Regionalne Targi Pracy pod patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego. Organizatorami wydarzenia byli: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, Powiatowy Urząd Pracy w Końskich oraz Starosta Konecki. Współorganizatorami Regionalnych Targów Pracy byli: Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku Kamiennej i Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie.

Czytaj więcej...

POSIEDZENIE POWIATOWEJ RADY RYNKU PRACY

Administrator

W czwartek 26 września 2019 r. w siedzibie Starostwa zdjęcie POSIEDZENIE POWIATOWEJ RADY...Powiatowego w Końskich odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. Na wstępie, po otwarciu posiedzenia nominację z rąk Starosty Koneckiego Grzegorza Pieca jako przedstawiciel starostwa w Radzie odebrał Wicestarosta Wiesław Skowron.

Kolejnymi punktami porządku obrad były:

  1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia za 8 m-cy 2018 r.
Czytaj więcej...

MŁODZIEŻ W TROSCE O ŚRODOWISKO

Administrator

W czwartek 26 września Zespole Szkół Ponadpodstawowychzdjęcie MŁODZIEŻ W TROSCE... Nr 2 odbyło się spotkanie podsumowujące efekty działań w ramach projektu „EKO Patrol 2”, w którym uczestniczyli: Starosta Konecki Grzegorz Piec, Zastępca Wojewódzkiego Komendanta ŚWK OHP w Kielcach – Lucyna Brelska, Dyrektor ZSP nr 2 Jan Rybiński, Główny Specjalista Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Lucyna Ziętek oraz koordynator projektu Paweł Adamczyk i Wiceprezes Mazowiecko - Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego Zbigniew Fijewski. Spotkanie poprowadziła Komendant Koneckiego OHP – Monika Jedynak.

Czytaj więcej...