loga aloga bloga c

             RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH   bip   logo termo   ankieta

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

WIZYTA STAROSTY U MINISTRA CYFRYZACJI

Administrator

Przedstawienie koncepcji cyfryzacji kraju oraz poszukiwaniezdjęcie WIZYTA STAROSTY... możliwości współpracy pomiędzy Powiatem Koneckim a Ministerstwem Cyfryzacji były przedmiotem rozmowy Ministra Cyfryzacji – Marka Zagórskiego oraz Starosty Koneckiego – Grzegorza Pieca, która odbyła się 8 sierpnia 2019 r. w gabinecie Ministra. W spotkaniu wzięli również udział: Szef Gabinetu Politycznego Ministra – Radosław Skrzetuski, Z-ca Dyrektora Rozwoju Usług Cyfrowych w Ministerstwie Cyfryzacji – Michał Przymusiński, Naczelnik Wydziału Organizacji i Informatyzacji Powiatu – Radosław Lachowski oraz Sławomir Słoka – organizator tego spotkania.

Czytaj więcej...

IV SESJA RADY POWIATU KONECKIEGO

Administrator

13 sierpnia 2019 roku w sali konferencyjnej Starostwa zdjęcie IV SESJA RADY POWIATU...Powiatowego w Końskich odbyła się czwarta sesja Rady Powiatu Koneckiego.Tuż po godz. 10.00 sesję otworzył Zbigniew Kowalczyk – Przewodniczący Rady Powiatu Koneckiego.

Porządek obrad obejmował:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy sesjami.

Czytaj więcej...

SPOTKANIE ZARZĄDU POWIATU Z DYREKTOREM ZOZ W KOŃSKICH

Administrator

Z inicjatywy Zarządu Powiatu Koneckiego odbyło zdjęcie SPOTKANIE ZARZĄDU...się spotkanie władz powiatu w osobach: Starosty Koneckiego - Grzegorza Pieca, Wicestarosty Koneckiego - Wiesława Skowrona oraz Członka Zarządu - Jarosława Staciwy wraz z Dyrektorem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich - Wojciechem Przybylskim i Markiem Basiakiem - Zastępcą Dyrektora ds. finansowych. Celem spotkania było zapoznanie się z obecnym stanem Szpitala i jego funkcjonowaniem.

Czytaj więcej...

TERMOMODERNIZACJA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „CICHY ZAKĄTEK” W KOŃSKICH

Administrator

W związku z trwającymi pracami termomodernizacyjnymi zdjęcie TERMOMODERNIZACJA DOMU POMOCY ...budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich, w dniu 12 sierpnia br. odbyła się kolejna narada koordynacyjna. W naradzie udział wzięli przedstawiciele wykonawcy, zamawiającego oraz inspektorzy nadzoru. Naradę poprowadził Pan Jarosław Staciwa – Członek Zarządu Powiatu Koneckiego.

Czytaj więcej...

I N F O R M A C J A

Administrator

uwaga 1

Informujemy, że od dnia 07.08.2019 r.

w Wydziale Komunikacji i Transportu można dokonywać płatności kartą.

Z dniem 26 sierpnia 2019 r. następuje zmiana godziny urzędowania Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Końskich.

Zgodnie z nowymi godzinami pracy sprawy będzie można załatwiać:

- poniedziałek 7:30 - 18:00 – od godziny 14:30 do 18:00 płatność będzie można dokonać tylko kartą płatniczą,

- wtorek, środa, czwartek, piątek: 7:30 - 15:30.

Niezmienione pozostają godziny otwarcia kasy:

- poniedziałek – piątek 8:00 – 14:30 przerwa w godz. 11:30-12:00.

POSIEDZENIE RADY POWIATOWEJ ŚWIĘTOKRZYSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

Administrator

W dniu 7 sierpnia w siedzibie Starostwa Powiatowego zdjęcie POSIEDZENIE RADY...w Końskich odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej Powiatu Koneckiego. Starosta Grzegorz Piec powitał przybyłych delegatów, którzy otrzymali zaświadczenia o wyborze do Rady Powiatowej ŚIR. 

Czytaj więcej...

DLA BEZPIECZEŃSTWA SENIORÓW

Administrator

W piątek 2 sierpnia odbyło się w Starostwie Powiatowym zdjęcie DLA BEZPIECZEŃSTWA...w Końskich spotkanie seniorów z ekspertami ruchu drogowego w ramach akcji organizowanej przez Ministerstwo Infrastruktury. Celem podejmowanych działań jest zwiększenie bezpieczeństwa ponieważ, jak pokazują statystyki, aż w 40 procentach zdarzeń ich uczestnikami są osoby po 60 roku życia. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem – przybyło ponad 30 osób.

Czytaj więcej...

POSEŁ KRZYSZTOF LIPIEC Z WIZYTĄ W KOŃSKICH

Administrator

W dniu 2 sierpnia 2019 Starosta - Grzegorz Piec zdjęcie POSEŁ KRZYSZTOF LIPIEC...gościł Posła na Sejm RP - Krzysztofa Lipca. Głównym tematem spotkania było omówienie możliwości wsparcia powiatowych inicjatyw w ramach rządowych programów.

Czytaj więcej...

W TROSCE O DROGI POWIATOWE I KOMUNIKACJĘ

Administrator

W dniu 1 sierpnia 2019 r. z inicjatywy Starosty Koneckiegozdjęcie W TROSCE O DROGI... - Grzegorza Pieca odbyło się spotkanie z przedstawicielami gmin dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie remontów i modernizacji dróg powiatowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz udziału naszego powiatu w programie likwidacji problemu wykluczenia komunikacyjnego i przywrócenia zlikwidowanych połączeń autobusowych.

Czytaj więcej...

„TO BYŁ POMYSŁ NA POWSTANIE KROCZĄCE” - KONECKIE OBCHODY 75 ROCZNICY AKCJI „BURZA”

Administrator

Kombatanci, poczty sztandarowe, mieszkańcy ziemi zdjęcie TO BYŁ POMYSŁ NA...koneckiej oraz władze samorządu powiatowego i gminnego uczciły żołnierzy Armii Krajowej biorących udział w Akcji „Burza”. Uroczystości rozpoczęła msza święta w intencji poległych żołnierzy, jak i ostatnich żyjących świadków wydarzeń, jakie miały miejsce 75 lat temu.

„Od wielu lat w tym kościele na przełomie lipca i sierpnia spotykamy się by wspominać Akcję „Burza”. Ona nie ma jakiejś ścisłej rocznicy, była pomysłem na „powstanie kroczące”. To był także pomysł na ujawnienie struktur administracji terenowych i zasobów wojskowych Armii Krajowej, tam gdzie zbliżał się front, tak by witać wkraczające wojska radzieckie, jako gospodarze terenu.

Czytaj więcej...

WOJSKOWE ŚWIĘTO W BIAŁYM ŁUGU - PRZYPOMNIELI HISTORIĘ „ŻÓŁTEJ KAWALERII”

Administrator

„Tu Na Polach Wsi Biały Ług w dniu 27.10.1944r. 25 P.P AK zdjęcie WOJSKOWE ŚWIĘTO...Stoczył Całodzienny Zwycięski Bój Z Przeważającymi Siłami Niemieckiego Wermachtu i SS”. Taki napis umieszczony jest na pamiątkowym obelisku w miejscowości Biały Ług w gminie Słupia Konecka, gdzie w sobotnie popołudnie uroczyście wspominano o wojsku z 27 Pułku Ułanów Armii Krajowej im. Stefana Batorego. Przedsięwzięcie zorganizowało Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „Jodła”, na czele z Dionizym Krawczyńskim – prezesem, który jak zawsze w sposób niezwykle staranny, nie tylko zabezpieczył uroczystości ale także przypomniał o bohaterskich kawalerzystach i żołnierzach z 27 Pułku Ułanów.

Czytaj więcej...