loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

   ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH   e puap

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

Informacja

Paweł Goraj - Administrator

zdjęcie logo projektu ggrantowego

Informacja z realizacji projektu grantowego pn. zdjęcie budynków DPS Etola i Cichy Zakątek „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach, Programu Operacyjnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Beneficjentami projektu były:

  1. Dom Pomocy Społecznej „Cichy Zakątek” w Końskich. Wysokość przyznanego wsparcia w kwocie: 94 062,26 zł.
  2. Dom Pomocy Społecznej „Etola” w Rudzie Pilczyckiej. Wysokość przyznanego wsparcia finansowego w kwocie: 43 894,00 zł.

W ramach grantu dokonano wypłatę dodatków do wynagrodzenia za okres od 1 września 2020r. do 31 grudnia 2020r. dla 5 pielęgniarek z DPS „Etola” w Rudzie Pilczyckiej i dla 13 pielęgniarek z DPS „Cichy Zakątek” w Końskich.

Czytaj cały artykuł...Informacja

„Piłeś - nie płyń! Czasu nie cofniesz” - Spot profilaktyczny

Paweł Goraj - Administrator

Koneccy policjanci, wraz z ratownikami wodnymi zdjęcie aktorów w rowerku wodnym biorących udział w nakręcanym spocie o bezpieczeństwie nad wodąpostanowili przypomnieć, jakie zagrożenia czyhają na nas, kiedy nieodpowiedzialnie wypoczywamy nad wodą. Przy udziale i wsparciu Starostwa Powiatowego w Końskich, nakręcono spot, który ma za zadanie uzmysłowić wszystkim wczasowiczom, jak szybko alkohol w połączeniu z brawurą może doprowadzić do tragedii nad wodą. Jezioro, rzeka, staw, zalew czy też basen - to tam kierujemy się, by odpocząć. Jednak jak pokazują policyjne statystyki, nie zawsze w takich miejscach zachowujemy się rozważnie i bezpiecznie. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Końskich, przy pomocy koneckich ratowników wodnych i Starostwa Powiatowego w Końskich postanowili nagrać nad zalewem w Sielpi spot profilaktyczny, którego ideą było pokazanie, jak szybko można stracić życie łącząc alkohol z wodą.

Czytaj cały artykuł...„Piłeś - nie płyń! Czasu nie cofniesz” - Spot profilaktyczny

Wsparcie psychologiczne dla uczestników WTZ

Paweł Goraj - Administrator

Realizowane po raz kolejny przez Warsztat zdjęcie grupowe włodarzy powiatu i dyrektorów w dniu spotkania na rozpoczeciu w restauracji Terapii Zajęciowej w Końskich zadanie publiczne pn. „Trening czyni mistrza” obejmowało wsparcie psychologiczne w formie warsztatów i konsultacji indywidualnych. Uczestnicy WTZ po długim okresie zawieszania działalności placówki ze względu na panującą epidemię COVID 19 narażeni byli w sposób szczególny na problemy związane z izolacją, brakiem kontaktu z grupą, utratą poczucia stałości i bezpieczeństwa. Realizacja zadania przebiegała przy wsparciu finansowym ze środków samorządu Województwa Świętokrzyskiego, a niezbędny wkład własny pochodził z Towarzystwa Wspierania Rozwoju Powiatu „Wszechnica Konecka”.

Czytaj cały artykuł...Wsparcie psychologiczne dla uczestników WTZ

PFRON dla Powiatu Koneckiego

Paweł Goraj - Administrator

W dniu 5 lipca 2021 r. w Świętokrzyskim Urzędzie zdjęcie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego i Powiatu Koneckiego przy podpisaniu umowy Wojewódzkim w Kielcach miało miejsce podpisanie dwóch umów na realizację projektów dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wynikających z „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2021 r., pomiędzy Pełnomocnikami Zarządu PFRON Oddział Świętokrzyski, reprezentowanymi przez p.o. Dyrektora Oddziału - Andrzeja Michalskiego i ekspert ds. wsparcia i współpracy z pracodawcami - Agnieszkę Matałowską, a Powiatem Koneckim, reprezentowanym przez Starostę Koneckiego - Grzegorza Pieca oraz Członka Zarządu Powiatu - Jarosława Staciwę. Podczas tego wydarzenia obecny też był Senator RP – Krzysztof Słoń.

Czytaj cały artykuł...PFRON dla Powiatu Koneckiego

Spotkanie na najwyższym szczeblu

Paweł Goraj - Administrator

Podczas sobotniego, VI Kongresu zdjęcia Mateusza Morawieckiego oraz Grzegorza Pieca i Jarosława Staciwystatutowo wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, oprócz tego co nakreślał porządek obrad i związany z tym terminarz, doszło do wielu interesujących rozmów, wcześniej nieprzewidzianych protokołem. Wśród uczestników tych konwersacji znaleźli się m.in. Starosta Konecki - Grzegorz Piec, Członek Zarządu Powiatu - Jarosław Staciwa, Radna Powiatowa - Danuta Leśniewicz i Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Urszula Przygodzka.

Czytaj cały artykuł...Spotkanie na najwyższym szczeblu

Wyniki zdawalności matur – optymistyczne dane z naszego powiatu

Paweł Goraj - Administrator

Jak można przeczytać w zestawieniu, udostępnionym zdjęcie uczniów na zakończenie roku szkolnegoprzez naczelnika Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia - Krzysztofa Stacherę, dane dotyczące zdawalności matur w szkołach ponadpodstawowych naszego powiatu są lepsze niż w roku ubiegłym. Dla koneckich placówek średnia ta wynosi 83,29%, podczas gdy dla całego kraju wskaźnik ten jest na poziomie 74,50%, i podobnie dla całego województwa świętokrzyskiego również 74,50 %. Tradycyjnie już największą zdawalność odnotowują licea ogólnokształcące - w koneckim I LO jest to 96,97%, a w przypadku II LO nieco mniej – 92,62% i LO w Stąporkowie 79,17%.

Czytaj cały artykuł...Wyniki zdawalności matur – optymistyczne dane z naszego powiatu

Miody i inne smakołyki czyli bardzo słodko i tłoczno w ZZH Maleniec

Paweł Goraj - Administrator

„I gdy Królik zapytał: – Co wolisz, zdjęcie przedstawicielek jednego z kół gospodyń wiejskich przy swoim stoisku w ZZHmiód czy marmoladę do chleba? – Puchatek był tak wzruszony, że powiedział: – Jedno i drugie. – I zaraz potem, żeby nie wydać się żarłokiem, dodał: – Ale po co jeszcze chleb, Króliku? Nie rób sobie za wiele kłopotu.” W niedzielne popołudnie w Zabytkowym Zakładzie Hutniczym - Maleniec zabrakło tylko tego puchatego sympatyka złocistego i słodkiego przysmaku. Letnia pogoda i masa atrakcji sprawiły, że plac przed tym zabytkowym obiektem zapełniło liczne grono turystów i mieszkańców naszego powiatu. Przygotowana na ten dzień impreza pod hasłem „Miodownia staropolska” okazała się przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę”.

Czytaj cały artykuł...Miody i inne smakołyki czyli bardzo słodko i tłoczno w ZZH Maleniec

Podniosła, strażacka ceremonia

Paweł Goraj - Administrator

W sobotę, 3 lipca br. w Fałkowie, odbyła zdjęcie pocztu sztandarowego OSP oraz trzech strazaków trzymających sztandarsię uroczystość otwarcia i poświęcenia remizy oraz samochodu strażackiego, podczas której oficjalnie włączono jednostkę OSP Fałków do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. Uroczystość rozpoczęła msza święta w kościele pw. Św. Trójcy w Fałkowie. Odprawił ją biskup radomski Marek Solarczyk w asyście księdza proboszcza Andrzeja Gawrysia oraz pełniącego funkcję kapelana wszystkich strażaków z powiatu koneckiego – księdza Tomasza Janickiego.

Czytaj cały artykuł...Podniosła, strażacka ceremonia

O gospodarce, lokalnie i globalnie - śniadanie biznesowe w ZZH Maleniec

Paweł Goraj - Administrator

W środę 30 czerwca, w Maleńcu odbyło się zdjęcie zaproszonych gości śniadania biznesowego na sali konferencyjnej w ZZH w Maleńcuspotkanie przedstawicieli lokalnych przedsiębiorców ze specjalistami i ekonomistami Banku Gospodarstwa Krajowego. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął Starosta Konecki, Grzegorz Piec. Ciekawa i ostatnio często stosowana, luźna formuła śniadania biznesowego, sprzyja nawiązywaniu kontaktów i rozwijaniu efektywnej współpracy między samorządem, przedsiębiorcami, a sektorem bankowym.

Czytaj cały artykuł...O gospodarce, lokalnie i globalnie - śniadanie biznesowe w ZZH Maleniec

XXX Sesja Rady Powiatu w Końskich - Starosta Konecki z absolutorium

Paweł Goraj - Administrator

W środę 30 czerwca br., odbyła się XXX sesja zdjęcie przewodniczącego rady powiatu w momencie składania gratulacji staroscie koneckiemuRady Powiatu Koneckiego. Była to sesja absolutoryjna, podczas której Zarząd Powiatu Koneckiego uzyskał wotum zaufania i absolutorium. Na sesję, w formie stacjonarnej przybyli wszyscy radni. Na prośbę Przewodniczącego Rady, Zbigniewa Kowalczyka porządek obrad został rozszerzony o trzy, nowe punkty, w tym jeden, istotny z punktu widzenia wszystkich samorządów, a mianowicie plan robót drogowo - mostowych na terenie powiatu.

Czytaj cały artykuł...XXX Sesja Rady Powiatu w Końskich - Starosta Konecki z absolutorium

Ostatnia droga porucznika Jana Lagnera

Paweł Goraj - Administrator

W poniedziałek, 28 czerwca w kościele zdjęcie pocztów sztandarowych w ostatniej drodze porucznikaparafialnym pw. Chrystusa Odkupiciela w Końskich najbliższa rodzina, przyjaciele i towarzysze broni pożegnali porucznika Jana Lagnera. W czasie II wojny światowej był żołnierzem Armii Krajowej Placówka "Niemen" w Niekłaniu Wielkim, gdzie służył od 8 sierpnia 1944 roku, do 1 stycznia 1945 roku. Był świadkiem wielu trudnych momentów w losach naszego kraju. Pamięć i prawdę o tamtych czasach podtrzymywał działając od 1989 roku w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Aktywny do ostatnich chwil swojego życia, nie tylko żołnierz, ale także nauczyciel i społecznik czynnie uczestniczył w życiu lokalnej społeczności, działając m.in. w chórze parafialnym od momentu jego utworzenia.

Czytaj cały artykuł...Ostatnia droga porucznika Jana Lagnera

Antoniów – huczne otwarcie!

Paweł Goraj - Administrator

W sobotę 26 czerwca br., odbyło się wydarzenie, zdjęcie grupowe samorządowców i przybyłych gości na otwarcie zbiornika wodnego którego długo wyczekiwali mieszkańcy gminy Radoszyce i całego powiatu, a mianowicie uroczyste otwarcie zalewu „Antoniów” koło Radoszyc. Ceremonia ta, planowo miała odbyć się w 2020 roku, jednak z uwagi na panującą pandemię koronawirusa i szereg rygorystycznych obostrzeń za nią idących, została przełożona na rok 2021.

Czytaj cały artykuł...Antoniów – huczne otwarcie!

Odbiorą mi tylko życie… - grypsy z celi śmierci płk Łukasza Cieplińskiego

Paweł Goraj - Administrator

W ostatnich godzinach życia Bogu dziękuję,zdjęcie starosty koneckiego i naczelnika wydziału promocji z Marcinem Kwaśnym przed występem że mogę umierać, za Jego wiarę świętą, za moją Ojczyznę oraz za to, że dał mi tak dobrą żonę i wielkie szczęście rodzinne… pisał w grypsach z celi śmierci płk Łukasz Ciepliński. W sobotę, 26 czerwca 2021 roku w ZZH w Maleńcu odbyło się wyjątkowe wydarzenie kulturalne, poświęcone płk Łukaszowi Cieplińskiemu ps. „Pług”, żołnierzowi niezłomnemu, bestialsko zamordowanemu przez komunistów strzałem w tył głowy 1 marca 1951 roku. Wydarzenie słowno - muzyczne zatytułowane „GRYPSY Z CELI ŚMIERCI”, jak sama nazwa wskazuje odnosiło się do testamentu płk Łukasza Cieplińskiego, napisanego podczas ostatnich chwil życia, które spędził w katowni więzienia komunistycznego tzw. celi śmierci.

Czytaj cały artykuł...Odbiorą mi tylko życie… - grypsy z celi śmierci płk Łukasza Cieplińskiego