loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

Noworoczne życzenia Ministra dla Mieszkańców Powiatu

Paweł Goraj - Administrator

Podczas ostatniej, świątecznej wizyty w Końskich, zdjęcie starosty i Wiceministrawiceminister spraw zagranicznych i Poseł na Sejm RP Piotr Wawrzyk - na ręce starosty Grzegorza Pieca - złożył wszystkim mieszkańcom powiatu koneckiego najlepsze życzenia noworoczne. W trakcie wymiany zdań, obaj rozmówcy nie kryli szczególnej chwili i czasu odwiedzin. Rozmowa dotyczyła również perspektyw dalszej współpracy w kontekście ewentualnego wyboru ministra Piotra Wawrzyka na zaszczytny urząd Rzecznika Praw Obywatelskich.

Nowy radiowóz dla Komendy Powiatowej Policji w Końskich

Paweł Goraj - Administrator

W środę, 30 grudnia 2020 roku, na placu zdjęcie nowego radiowozu policyjnegoprzed Komendą Powiatową Policji w Końskich,odbyła się oficjalna prezentacja nowego radiowozu marki KIA CEED. Auto, zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Powiatu z dnia 29 maja 2020, dofinansowane zostało z budżetu Powiatu Koneckiego, w kwocie 50 tysięcy złotych. Środki te wydatkowano zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Powiatem Koneckim, a Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach. Oficjalnego przekazania oznakowanego radiowozu dokonał Starosta Konecki Grzegorz Piec oraz Przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Kowalczyk. Gości przywitał Komendant Powiatowy Policji w Końskich mł. insp. Rafał Zieliński, który podziękował przedstawicielom władz powiatowych za okazane wsparcie.

Czytaj cały artykuł...

XXIII Sesja Rady Powiatu Koneckiego – Budżet uchwalony!

Paweł Goraj - Administrator

30 grudnia 2020 r. odbyła się XXIII Sesja zdjęcie z XXIII Sesja na którym widać starostę i członka zarząduRady Powiatu w Końskich. Podobnie jak poprzednie, została przeprowadzona w trybie zdalnym, ze względu na zagrożenie pandemiczne. W obradach sesji uczestniczyło 21 radnych. Po oficjalnym otwarciu sesji i stwierdzeniu quorum, przystąpiono do przyjęcia porządku obrad. Następnie Starosta Grzegorz Piec przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.Głównym tematem tego posiedzenia było uchwalenie budżetu Powiatu Koneckiego na 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2021-2026.

Czytaj cały artykuł...

Jasełka i Wigilia w Domu Pomocy Społecznej „Etola”

Paweł Goraj - Administrator

Na wspólne kolędowanie i Wigilię w Domu zdjęcie uczestników Wigilii z DPS EtolaPomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej, jak co roku, przybyli zaproszeni goście: Starosta Konecki – Pan Grzegorz Piec, Członek Zarządu Powiatu – Pan Jarosław Staciwa, Wójt Gminy Słupia Konecka - Pan Robert Wielgopolan, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Pani Urszula Przygodzka – Przyjaciel Naszego Domu oraz Kierownik Ośrodka Zdrowia w Słupi – Pani Aneta Anioł. Tą szczególną uroczystość rozpoczął mszą św. Proboszcz Parafii Pilczyca ks. Dariusz Szambor. Nasi mieszkańcy pod opieką Pani terapeutki przygotowali jasełka, które wraz z zaproszeniem Pani Dyrektor Iwony Wielgopolan, rozpoczęły wspólne kolędowanie.

Czytaj cały artykuł...

Projekt „Końskie zdrowie...” dla Szpitala w Końskich

Paweł Goraj - Administrator

Projekt „Końskie zdrowie - zapobieganie, zdjęcie materiałów do osłony przeciw wirusowi przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19…”, realizowany jest skutecznie dla 27 jednostek w powiecie koneckim, między innymi dla Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich, Komendy Powiatowej Policji w Końskich, Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Końskich, PCPR w Końskich, jednostek oświatowych, w tym dla wszystkich gmin w powiecie. Jednak największe wsparcie zawarte w projekcie, przypisane jest Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Końskich, który bezpośrednio włączony jest do walki z pandemią COVID-19. Celem tego potrzebnego projektu jest udzielenie pomocy rzeczowej w postaci nieodpłatnego przekazania środków ochrony osobistej oraz urządzeń do dezynfekcji.

Czytaj cały artykuł...

Projekt „Końskie zdrowie...” dla powiatowych służb i straży

Paweł Goraj - Administrator

Projekt „Końskie zdrowie - zapobieganie, przeciwdziałaniezdjęcie materiałów do zwalczania wirusa i policjanta i zwalczanie COVID-19 w powiecie koneckim”, realizowany jest skutecznie dla jednostek organizacyjnych Powiatu Koneckiego, w tym dla Komendy Powiatowej Policji w Końskich oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich. Celem tego ważnego i potrzebnego projektu jest udzielenie pomocy rzeczowej w postaci nieodpłatnego przekazania środków ochrony osobistej oraz urządzeń do dezynfekcji pomieszczeń dla 27 jednostek naszego powiatu, określonych we wniosku projektowym.

Czytaj cały artykuł...

...

Paweł Goraj - Administrator

OGŁOSZENIE STAROSTY KONECKIEGO
z dnia 28 grudnia 2020 r.

w sprawie ograniczenia w wykonywaniu zadań publicznych przez Starostwo Powiatowe
w Końskich

Na podstawie §22 ust. 1 i 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2316 ze zm.)

wprowadzam w dniach od 29 grudnia 2020 r.
do 18 stycznia 2021r. ograniczenia w wykonywaniu zadań publicznych przez Starostwo Powiatowe w Końskich

polegające na:

  • wyłączeniu z bezpośredniej obsługi interesantów Starostwa Powiatowego w Końskich załatwiających sprawy w budynku administracyjnym Starostwa przy Stanisława Staszica 2;
  • wyłączeniu z bezpośredniej obsługi interesantów załatwiających sprawy w pomieszczeniach Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności znajdujących się w budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich, Gimnazjalna 41B.

W związku z powyższym, od 29 grudnia 2020 r. osoby nie będące pracownikami Starostwa Powiatowego w Końskich nie będą mogły wejść do budynku Starostwa Powiatowego w Końskich znajdującego się przy ul. Stanisława Staszica 2 w Końskich oraz pomieszczeń Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności znajdujących się w budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich, ul. Gimnazjalna 41B.

Załatwianie spraw będzie odbywało się po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub pocztą elektroniczną bezpośrednio z właściwym wydziałem Starostwa pod numerami i adresami dostępnymi na stronie internetowej powiatu www.konecki.powiat.pl oraz https://samorzad.gov.pl/powiat-konecki/

Do Państwa dyspozycji pozostają również ogólne numery telefonów, za pośrednictwem których otrzymacie podstawowe informacje:

  • (41) 260 48 35 (System Interaktywnej Obsługi Klienta)
  • (41) 260 47 00 (Sekretariat Starosty Koneckiego)

Proszę również o składanie wniosków, podań, pism oraz innych dokumentów pocztą tradycyjną na adres: ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie lub elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na adres skrytki: /kiwoa2294x/SkrytkaESP

Osoby, które chcą dokonać płatności, mogą to zrobić za pomocą przelewów elektronicznych.

/-/Grzegorz Piec

   STAROSTA KONECKI

Program operacyjny Wiedza - Edukacja - Rozwój

Paweł Goraj - Administrator

loga projektu

Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie 1.2 – Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

Poddziałanie 1.2.1– Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŃSKICH

REALIZUJE PROJEKT KONKURSOWY DOFINANSOWYWANY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH pt.:

„Wsparcie na starcie w powiecie koneckim”

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Czytaj cały artykuł...

Życzenia Starosty Koneckiego

Paweł Goraj - Administrator

starosta Grzegorz Piec  zyczenia bn 2020

„Praca która daje chleb” – aby nie zabrakło go na żadnym polskim stole

Paweł Goraj - Administrator

Przed nami Święta. Wielu z nas myśli zdjęcie chleba który powinien być na każdym stoleo prezentach, niespodziankach. Ciągle gdzieś biegniemy i czy potrzebujemy, czy nie gromadzimy mnóstwo jedzenia. Niewielu z nas może przewidzieć ile z przygotowanych potraw zostanie nam po świątecznej gorączce i jak tą nadwyżkę, którą sami sobie przeważnie zafundowaliśmy, spożytkować, ze szczególnym uwzględnieniem… no właśnie czego? Chleba, chleba którego dziś przeważnie nie brakuje na naszych stołach.

Czytaj cały artykuł...

Życzenia od Przewodniczącej Powiatowej Rady KGW

Paweł Goraj - Administrator

justyna rupniewska  zyczenia kgw