loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

 RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

Hala pełna odpadów…

Administrator

Przypomnijmy, że w sierpniu 2017 roku, zdjęcie Hala pełna odpadów...na wniosek jednej z bytomskich spółek, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, mocą stosownej decyzji, Starosta Konecki udzielił zezwolenia na zbieranie odpadów, wyłącznie innych niż niebezpieczne, w części hali magazynowej położonej w Stąporkowie, przy ulicy Staszica 5. Już w połowie lutego 2018 r., po przeprowadzonej kontroli na terenie tejże hali, stwierdzono liczne nieprawidłowości i uchybienia, naruszające warunki wydanego zezwolenia. Wobec powyższego, Starosta Konecki wezwał wspomnianą spółkę do niezwłocznego zaniechania wykazanych naruszeń, opatrzonego klauzulą, cofnięcia zezwolenie w drodze decyzji bez odszkodowania, w razie niespełnienia stosownych wymagań.

Czytaj więcej...

Na bezludną wyspę zabrałbym na pewno książkę – jestem z Nią na Ty

Administrator

Kartę biblioteczną w Końskich założył zdjęcie Na bezludną wyspę...w 1968 roku, ale w każdym miejscu gdzie mieszkał wcześniej, z wielką przyjemnością korzystał z Bibliotek. Pan Edward Misiowiec w swoim życiu przeczytał bardzo wiele książek. Nigdy ich nie liczył, bo to dla niego zawsze było mało istotne, liczy się przecież treść. Czytaniem „zaraził” się od wczesnych lat dzieciństwa i tak pozostało do dziś. Jak sam podkreśla książka, to jedna z jego pasji i jest jej wiernym fanem. Gdyby trafił na bezludną wyspę z pewnością towarzyszyłaby mu książka.

Czytaj więcej...

Konkurs o rotmistrzu Witoldzie Pileckim – Kochajcie Ojczystą Ziemię – Drugi zestaw pytań

Administrator

zdjęcie Konkurs...  zdjęcie Konkurs...

6. W sierpniu 1939 r. por. Witold Pilecki został zmobilizowany do służby w Wojsku Polskim. Po wybuchu II wojny światowej walczył w kampanii wrześniowej jako dowódca plutonu w szwadronie kawalerii dywizyjnej 19 Dywizji Piechoty Armii „Prusy”, a następnie w 41 Dywizji Piechoty na przedmościu rumuńskim. Po zakończeniu kampanii wrześniowej przedostał się do Warszawy, gdzie został jednym z organizatorów powołanej 9 listopada 1939 r. organizacji konspiracyjnej.

Pytanie: Jaką nazwę nosiła organizacja wojskowa, której Pilecki był współzałożycielem w 1939 roku?

zdjęcie Konkurs...

7. W 1940 r. władze niemieckie zaczęły organizować na ziemiach polskich obozy koncentracyjne. Aresztowania wśród żołnierzy Tajnej Armii Polskiej, osadzanie coraz większej liczby skazańców w obozie koncentracyjnym Auschwitz i rozszerzająca się jego zła sława wpłynęły na decyzję Witolda Pileckiego, by tam dobrowolnie się udać. Zamiar ten zrealizował 19 września 1940 r. podczas łapanki na Żoliborzu, skąd dostał się do Auschwitz jako więzień nr 4859.

Pytanie: Jakim imieniem i nazwiskiem posługiwał się Pilecki w Auschwitz?

Czytaj więcej...

...

Administrator

życzenia Dzień Samorządu Terytorialnego

Informacja

Administrator

koronawirus top 1

Zgodnie z informacją udzieloną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich, Starosta Konecki zawiadamia, że w dniu 26 maja 2020 r. – według stanu na godzinę 1400– na terenie Powiatu Koneckiego od początku odnotowano 19 (+1) przypadków koronawirusa. 88 (+4) osób jest poddanych kwarantannie.

/-/Grzegorz Piec

STAROSTA KONECKI

Nieodpłatna Pomoc Prawna dostępna dla prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

Administrator

Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową zdjęcie Nieodpłatna pomoc prawnadziałalność gospodarczą - niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku, zostały włączone do katalogu podmiotów, które mogą być objęte nieodpłatną pomocą prawną świadczoną przez radców prawnych i adwokatów. Zakresem poradnictwa objęte są sprawy dotyczące wykonywanej działalności gospodarczej.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Sprawiedliwości oraz w trosce o zdrowie mieszkańców powiatu szczególnie narażonych na skutki koronawirusa, w czasie epidemii udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej. Po ustaleniu daty i godziny wyznaczony radca prawny lub adwokat kontaktuje się telefonicznie na wskazany w zgłoszeniu nr telefonu.

Czytaj więcej...

Maleniec gotowy do sezonu!

Administrator

Jednym z najlepiej zachowanych reliktów dawnego zdjęcie Maleniec gotowy do sezonu...Zagłębia Staropolskiego jest Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu, który w 2019 roku przeszedł gruntowną rewaloryzację. Na nowo uruchomiono większość unikalnych konstrukcji i maszyn przemysłowych, pamiętających czasy Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. W oparciu o zrewaloryzowaną, zabytkową infrastrukturę organizowane są warsztaty edukacyjne oraz wydarzenia o charakterze kulturalnym, turystycznym i rekreacyjnym. Od maja br. obiekt można zwiedzać według nowych zasad, uwzględniających stan aktualnego zagrożenia epidemicznego.

Czytaj więcej...

Informacja

Administrator

koronawirus raport

Zgodnie z informacją udzieloną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich, Starosta Konecki zawiadamia, że w dniu 25 maja 2020 r. – według stanu na godzinę 1400– na terenie Powiatu Koneckiego od początku odnotowano 18 przypadków koronawirusa. 84 (+7) osoby są poddane kwarantannie.

/-/Grzegorz Piec

STAROSTA KONECKI

TWRP – Wszechnica Konecka ze wsparciem z budżetu samorządu Województwa Świętokrzyskiego

Administrator

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego zdjęcie TWRP - Wszechnica ze wsparciemw ostatnim czasie podjął decyzję o wsparciu w postaci dofinansowania organizacji pozarządowych, których działalność mieści się w obszarze pomocy społecznej i realizuje tzw. zadania publiczne. Dofinansowanie dotyczyć będzie miedzy innymi tych placówek, których działalność jest ukierunkowana na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wsparcie finansowe, to efekt złożonego wniosku przez Towarzystwo Wspierania Rozwoju Powiatu - „Wszechnica Konecka”, na realizację zadania z zakresu zmniejszania zjawiska wykluczenia społecznego i dyskryminacji wśród osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej...