loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

   ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH   e puap

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

WSPÓLNE OBRADY ZARZĄDÓW WOJEWÓDZTW ŚWIĘTOKRZYSKIEGO I ŁÓDZKIEGO - PERSPEKTYWY WSPÓŁPRACY

Paweł Goraj - Administrator

18 marca br. w hotelu ELJOT w Sielpi zdjęcie obrady zarządówodbyły się obrady Zarządów województw świętokrzyskiego i łódzkiego. W tej nowej formule posiedzeń udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych szczebla wojewódzkiego oraz samorządowego. Ze strony władz województwa świętokrzyskiego udział wzięli: Adam Jarubas – marszałek województwa świętokrzyskiego, Grzegorz Świercz - wicemarszałek województwa świętokrzyskiego, Kazimierz Kotowski, Piotr Żołądek oraz Jan Maćkowiak – członkowie Zarządu województwa świętokrzyskiego, Bernard Antos – sekretarz województwa świętokrzyskiego. Władze samorządowe powiatu koneckiego reprezentował Bogdan Soboń – starosta konecki.

Czytaj więcej: WSPÓLNE OBRADY ZARZĄDÓW WOJEWÓDZTW ŚWIĘTOKRZYSKIEGO I ŁÓDZKIEGO - PERSPEKTYWY WSPÓŁPRACY

DEBATA W SPRAWIE LINII KOLEJOWEJ L – 25

Paweł Goraj - Administrator

W czwartek 14 marca br. w godzinach zdjęcie likwiadcja L-25przedpołudniowych w Domu Kultury w Końskich odbyło się spotkanie w sprawie zawieszenia linii kolejowej L – 25. W debacie udział wzięli: Michał Cichocki – burmistrz, Andrzej Marek Lenart – wicestarosta konecki oraz przedstawiciele koneckich przedsiębiorstw. W spotkaniu uczestniczyła również Marzena Okła - Drewnowicz – posłanka na Sejm RP. „Witam Państwa na spotkaniu, które ma na celu wypracowanie wspólnego stanowiska, które będziemy chcieli przedstawić zarówno w Ministerstwie Budownictwa, Transportu i Gospodarki Morskiej jak również w PKP PLK S.A.

Czytaj więcej: DEBATA W SPRAWIE LINII KOLEJOWEJ L – 25

MEDALE ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU ORAZ „GWIAZDA AFGANISTANU” - WRĘCZONE

Paweł Goraj - Administrator

14 marca br. w Starostwie Powiatowym zdjęcie medale dla ...w Końskich odbyło się uroczyste wręczenie medali resortowych oraz odznaczeń wojskowych. W tym roku wyróżnionych i uhonorowanych zostało 13 osób. Złotym medalem „Za Zasługi Dla Obronności Kraju” została odznaczona Pani Marianna Góral, natomiast srebrnymi medalami w tej samej kategorii odznaczeń uhonorowano, aż jedenaście osób wśród których znaleźli się:

  1. Adach Czesława
  2. Dulewicz Bogusław

  3. Dulewicz Teresa

Czytaj więcej: MEDALE ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU ORAZ „GWIAZDA AFGANISTANU” - WRĘCZONE

„MISTRZ ORTOGRAFII”

Paweł Goraj - Administrator

Już po raz X w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych zdjęcie konkursnr 3 w Końskich odbył się Powiatowy Konkurs Ortograficzny. Każdego roku Powiatowy Konkurs Ortograficzny cieszy się dużym zainteresowaniem. Biorą w nim udział „Mistrzowie Ortografii” ze szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Koneckiego. Tak było również i w tym roku. W szranki ortograficzne stanęli uczniowie ze szkół koneckich: II LO, ZSP nr 1, ZSP nr 2, ZSP nr 3 oraz ZSP ze Stąporkowa. Dyrektor ZSP nr 3 w Końskich - Pani Jolanta Gregorczyk otworzyła konkurs i przypomniała, że jest on organizowany w ramach obchodów Tygodnia Kultury Języka. Zachęcała do dbałości o poprawność językową, która może być gwarancją przyszłego sukcesu zawodowego.

Czytaj więcej: „MISTRZ ORTOGRAFII”

X POWIATOWE ZAWODY PŁYWACKIE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH O PUCHAR STAROSTY KONECKIEGO

Paweł Goraj - Administrator

W dniu 1 marca 2013 r. na Pływalni zdjęcie zawodyMiejskiej w Końskich odbyły się X Powiatowe Zawody Pływackie Szkół Ponadgimnazjalnych o Puchar Starosty Koneckiego. Organizatorem imprezy był UKS Ekonomik przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich. Uroczystego otwarcia dokonała Jolanta Gregorczyk dyrektor ZSP Nr 3w Końskich. W zawodach wzięły udział następujące szkoły:

  1. I Liceum Ogólnokształcące w Końskich

  2. II Liceum Ogólnokształcące w Końskich

  3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich

Czytaj więcej: X POWIATOWE ZAWODY PŁYWACKIE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH O PUCHAR STAROSTY KONECKIEGO

VI MISTRZOSTWA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SUDOKU - ELIMINACJE POWIATOWE

Paweł Goraj - Administrator

Organizatorem VI Świętokrzyskich Mistrzostw Szkół zdjęcie sudokuPonadgimnazjalnych w Sudoku – Kielce 2012/2013 roku jest Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Kielcach. Patronat nad Mistrzostwami objął Świętokrzyski Kurator Oświaty, a same Mistrzostwa prowadzone są w trzech etapach: szkolnym, powiatowym i wojewódzkim. 12 marca br. w Starostwie Powiatowym w Końskich odbył się drugi etap rywalizacji, w którym uczestniczyło 5 szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu koneckiego. Grupę 15 uczniów wraz z opiekunami, w imieniu Bogdana Sobonia – starosty koneckiego przywitał Krzysztof Stachera – naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Końskich.

Czytaj więcej: VI MISTRZOSTWA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SUDOKU - ELIMINACJE POWIATOWE

KAROLINA WILCZYŃSKA W ZZH W MALEŃCU

Paweł Goraj - Administrator

9 marca 2013 roku w ZZH w Maleńcu odbyło zdjęcie k.wilczyńskasię spotkanie autorskie z Panią Karoliną Wilczyńską. Pani Karolina jest pisarką, terapeutką, a także wykładowcą uniwersyteckim i prezesem fundacji „Efekt Motyla”. Dla pisarki najważniejsza jest rodzina, miłość, poczucie bycia spełnionym i pomoc dla drugiego człowieka, a w szczególności dla młodzieży, która w dzisiejszym świecie często narażona jest na niebezpieczeństwa i pokusy. W swoim dorobku literackim Pani Karolina może się pochwalić między innymi takimi pozycjami jak: „Performens”, „Ta druga”, czy „Anielski kokon”. Jej twórczość została doceniona i wyróżniona na Ogólnopolskim Konkursie Literackim w 2011 roku.

Czytaj więcej: KAROLINA WILCZYŃSKA W ZZH W MALEŃCU

JUNIOR - PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ABSOLWENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Paweł Goraj - Administrator

 

Końskie; 13 marca 2015 r.

PROGRAM pn. „JUNIOR – PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ logo PROGRAM JUNIOR ABSOLWENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH” – realizowany w 2014 r.

Wydział Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Końskich informuje, że dnia 12.03.2015 r. otrzymaliśmy pismo z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Świętokrzyski w Kielcach w sprawie ostatecznego rozliczenia dofinansowania przyznanego Powiatowi Koneckiemu ze środków PFRON na realizację w/w programu.

Rozliczenie dofinansowania przedstawia się następująco:

1. Dnia 12 marca 2014 r. została zawarta umowa nr JUR/000031/13/D w ramach przedmiotowego programu na kwotę dofinansowania wynoszącą 57.600,00 zł. w tym na:

- świadczenia na rehabilitację zawodową dla absolwentów skierowanych na staż przez powiatowy urząd pracy w wysokości 38.400,00 zł.

- premie dla pracodawców z tytułu odbycia staży przez absolwentów w wysokości 19.200,00 zł.,

- premie dla pracodawców zawodowych za sprawowanie opieki nad stażystami
w wysokości 0,00 zł.

2. Środki finansowe na realizacje programu przekazano na konto Realizatora wskazane
w przedmiotowej umowie w dniu 13 marca 2014 r. w kwocie 57.600,00 zł.

Wysokość całkowitych kosztów poniesionych ze środków PFRON wynosi 55.328,00 zł.
w tym na: 36.885,33 zł. na świadczenia na rehabilitację zawodową dla absolwentów skierowanych na staż, 18.442,67 zł. na premie dla pracodawców z tytułu odbycia staży przez absolwentów oraz 0,00 zł. na premie dla pracodawców zawodowych za sprawowanie opieki.

Wysokość zaakceptowanych kosztów kwalifikowanych poniesionych ze środków PFRON

wynosi 55.328,00 zł. w tym: 36.885,33 zł. na świadczenia na rehabilitację zawodową dla absolwentów skierowanych na staż, 18.442,67 zł. na premie dla pracodawców z tytułu odbycia staży przez absolwentów oraz 0,00 zł. na premie dla pracodawców zawodowych za sprawowanie opieki.

W ramach otrzymanych środków staż uzyskało w 2014 r. - 10 osób posiadający umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Oddział Świętokrzyski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kielcach uznał podpisaną umowę z Powiatem Koneckim za rozliczoną od strony finansowo-księgowej.

 

 

 


 

W dniu 12 marca 2014 r. podpisana została umowalogo Junior pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Świętokrzyski w Kielcach a Powiatem Koneckim na realizację programu „JUNIOR - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych" na kwotę 57.600,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset złotych).


CELEM programu jest umożliwienie wejścia w życie zawodowe (odbycie stażu, zdobycie zatrudnienia) młodym osobom niepełnosprawnym, co przyczyni się do poprawy trudnej sytuacji na rynku pracy tej grupy osób.


ADRESATAMI programu są osoby z orzeczonym znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności w wieku do 25 lub w przypadku osób, które ukończyły szkołę wyższą – do 27 r. życia, skierowane na staż zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.) zwane dla potrzeb programu „absolwentami”.


Pomoc finansowa ze środków programu przekazywana jest:


1. absolwentowi, skierowanemu na staż przez powiatowy urząd pracy, w formie dofinansowania będącego świadczeniem na rehabilitację zawodową. Wysokość dofinansowania jest ustalana przez powiatowy urząd pracy w zależności od stopnia niepełnosprawności osoby. (ww. świadczenie na rehabilitację zawodową, jest wypłacane dodatkowo oprócz stypendium przysługującego stażyście odbywającemu staż ustawowy),

2. doradcy zawodowemu w postaci premii za opiekę nad stażystą, w wysokości do 10% najniższego wynagrodzenia (za każdego stażystę objętego opieką),

3. pracodawcy uczestniczącemu w programie – z wyłączeniem pracodawców prowadzących zakłady aktywności zawodowej w postaci premii z tytułu odbycia stażu przez absolwenta. Pracodawcy, rozumie się przez to jednostkę organizacyjną, w tym nieposiadającą  osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one pracowników.


Organizatorowi stażu przysługuje premia finansowana ze środków PFRON z tytułu odbycia stażu przez absolwenta.


Szczegółowych informacji na temat programu „JUNIOR” można zasięgnąć na stronie www.pfron.org.pl


Pracodawcy jak również absolwenci niepełnosprawni zainteresowani w/w  programem proszeni są o zgłaszanie się do Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich, ul. Stanisława Staszica nr 2, tel. (041) 372-63-63.


Wnioski o zawarcie umowy w celu organizacji stażu dostępne są do pobrania od dnia 01.04.2014 r. na stronie www.pup.konskie.pl

W dniu 27 lutego 2013 r. podpisana została umowa z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Świętokrzyski w Kielcach na realizację programu „JUNIOR - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych" na kwotę 77.400,00 zł. ( słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych)

CELEM programu jest umożliwienie wejścia w życie zawodowe (odbycie stażu, zdobycie zatrudnienia) młodym osobom niepełnosprawnym, co przyczyni się do poprawy trudnej sytuacji na rynku pracy tej grupy osób.

ADRESATAMI programu są osoby z orzeczonym znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności w wieku do 25 lub w przypadku osób, które ukończyły szkołę wyższą – do 27 r. życia, skierowane na staż zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.) zwane dla potrzeb programu „absolwentami”.

Pomoc finansowa ze środków programu przekazywana jest:

  1. absolwentowi, skierowanemu na staż przez powiatowy urząd pracy, w formie

dofinansowania będącego świadczeniem na rehabilitację zawodową. Wysokość dofinansowania jest ustalana przez powiatowy urząd pracy w zależności od stopnia niepełnosprawności osoby skierowanej na staż – od 30% do 50% najniższego wynagrodzenia (ww. świadczenie na rehabilitację zawodową, jest wypłacane dodatkowo oprócz stypendium przysługującego stażyście odbywającemu staż ustawowy),

2. doradcy zawodowemu w postaci premii za opiekę nad stażystą, w wysokości do 10% najniższego wynagrodzenia (za każdego stażystę objętego opieką),

3. pracodawcy (rozumie się przez to jednostkę organizacyjną, w tym nieposiadającą osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one pracowników) – premia z tytułu odbycia stażu przez absolwenta.

 

Szczegółowe informacje na temat programu JUNIOR można poznać na stronie www.pfron.org.pl

Pracodawcy zainteresowani przyjęciem na staż absolwentów niepełnosprawnych proszeni są o zgłaszanie się do Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich, ul. Staszica nr 2, tel. (041) 372-63-63.

NAJLEPSI LEKARZE W 2012 ROKU W POWIECIE KONECKIM

Paweł Goraj - Administrator

Bezkonkurencyjnymi lekarzami zdjęcie lekarz rokuw 2012 roku w powiecie koneckim okazali się:

  1. Cezary Struzik – specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii
  2. Marian Sierant - internista, kardiolog

  3. Jerzy Chmielnicki – specjalista chorób wewnętrznych

Wszyscy Panowie pracują w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Łukasza w Końskich. Uroczystość wręczenia wyróżnień odbyła się podczas specjalnej gali w dniu 23 lutego 2013 roku w kieleckim Grand Hotelu.

 

Czytaj więcej: NAJLEPSI LEKARZE W 2012 ROKU W POWIECIE KONECKIM

POWIATOWA KOMISJA LEKARSKA

Paweł Goraj - Administrator

W poniedziałek 11 marca 2013 roku zdjęcie komisja lekarskazainaugurowała swoją działalność Powiatowa Komisja Lekarska. Komisja rozpoczęła kwalifikacje punktualnie o godzinie 9.00 w szpitalu Św. Łukasza w Końskich. Komisje otworzył Wiesław Basiak – naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Końskich, który jest jednocześnie osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Panu naczelnikowi towarzyszyli: Andrzej Marek Lenart – wicestarosta konecki, Krzysztof Jasiński – wiceburmistrz w UMiG w Końskich oraz Jerzy Zieliński - naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich w UMiG w Końskich. Przewodniczącym Komisji Lekarskiej jest lek. med. Marek Ziopaja.

Czytaj więcej: POWIATOWA KOMISJA LEKARSKA

„Z OBŁOKÓW NA ZIEMIĘ” - WYJĄTKOWY SPEKTAKL TEATRALNY Z JANEM NOWICKIM W ZZH W MALEŃCU

Paweł Goraj - Administrator

2 marca ZZH w Maleńcu gościli wyjątkowi zdjęcie jan nowickiprzedstawiciele świata teatralno – muzycznego. Gościem specjalnym był legendarny aktor Jan Nowicki, któremu towarzyszyła niezwykle utalentowana grupa muzyków w osobach: Cezarego Chmiela, Marka Stryszowskiego i Krisa Bodzonia. Licznie zebrana publiczność mogła obejrzeć i wysłuchać niezwykłego spektaklu opracowanego i wyreżyserowanego przez samego Jana Nowickiego. Przygotowany spektakl nosił tytuł „Z obłoków na ziemię”. Maleniecka sala była całkowicie wypełniona i jednocześnie wielce skupiona w oczekiwaniu na pojawienie się wspaniałego aktora i jego przyjaciół. Spektakl opracowany na podstawie poezji ks. Jana Twardowskiego, Jana Pawła II, Bolesława Leśmiana i Jana Nowickiego, który dopełniała fantastycznie przygotowana muzyka.

Czytaj więcej: „Z OBŁOKÓW NA ZIEMIĘ” - WYJĄTKOWY SPEKTAKL TEATRALNY Z JANEM NOWICKIM W ZZH W MALEŃCU

PAMIĘTAMY O „WYKLĘTYCH”

Paweł Goraj - Administrator

1 marca obchodziliśmy „Dzień Pamięci zdjęcie wyklęciŻołnierzy Wyklętych” . W związku z tą datą władze powiatowe i gminne w asyście przedstawicieli Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz licznie zebranej młodzieży wraz z pedagogami postanowiły złożyć symboliczne kwiaty i zapalić znicze przed tablicą pamięci ofiar systemu stalinowskiego, która jest wmurowana w ścianę budynku przy ulicy 1 Maja 44. ŚZŻAK w Końskich reprezentowali: Jerzy Łabentowicz, Mieczysław Kosmulski, Andrzej Kosma, Zdzisław Kowalski oraz Jan Lagner. W imieniu władz powiatowych na uroczystości obecni byli: Bogdan Soboń – starosta, Andrzej Marek Lenart – wicestarosta oraz Wiesław Basiak – naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Końskich.

Czytaj więcej: PAMIĘTAMY O „WYKLĘTYCH”