loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

Nowy rok i…nowe, cenne inicjatywy ZZH w Maleńcu

Paweł Goraj - Administrator

Zabytkowy Zakład Hutniczy, oprócz zdjęcie historia barnictwa prezentacji samego obiektu, urządzeń i starych procesów produkcyjnych podejmuje również dodatkowe inicjatywy. Wszyscy uczestnicy imprez organizowanych przez Starostwo Powiatowe pamiętają zapewne salwy oddawane przez zrekonstruowaną przez ZZH Maleniec armatę czarnoprochową i działania grupy rekonstrukcyjnej, przywołującej pamięć o bohaterach Powstania Styczniowego 1863 roku. W tym roku, jak informuje dyrektor Maciej Chłopek, zakład w Maleńcu wspólnie z osobami i podmiotami działającymi na rzecz zachowania rzemiosł tradycyjnych, chce przywrócić dawną wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie węglarstwa, smolarstwa, mydlarstwa, snycerstwa, wikliniarstwa, ale także piwowarstwa i bartnictwa.

Czytaj cały artykuł...

Sala widowiskowa w Stąporkowie w nowej odsłonie

Paweł Goraj - Administrator

Sala widowiskowa w Miejsko-Gminnym zdjęcie plakatu z odnowioną salą kinowąOśrodku Kultury i Sportu w Stąporkowie została gruntownie wyremontowana i czeka już na widzów. W ramach wykonywanych prac, odnowiona została sala kinowa łącznie ze sceną. Wszystko to w nowej kolorystyce. Dokonano również wymiany instalacji sanitarnej oraz elektrycznej. Zamontowane nowe, 207 wygodnych foteli przykuwa oko. Wymiany doczekała się podłoga sceny, zainstalowany został nowy ekran do projekcji filmów oraz nagłośnienie.Łączna kwota poniesionych wydatków na ten cel wyniosła 575 tysięcy złotych. Gmina przeznaczyła na potrzebną inwestycję blisko 350 tys. zł, w tym 16 tys. zł. stanowiły środki własne wygospodarowane z budżetu stąporkowskiego MGOKiS.

Czytaj cały artykuł...

Powiatowa Rada Kół Gospodyń Wiejskich dostrzeżona przez Ministra

Paweł Goraj - Administrator

Podczas niedawnej wizyty pełnomocnika zdjęcie na którym jest Bartłomiej Orzeł i Justyna RupniewskaPremiera RP ds. programu „Czyste Powietrze”, padły słowa uznania dla działalności Powiatowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Powiecie Koneckim, której przewodniczy Pani Justyna Rupniewska. „Cieszę się, że nasza praca na rzecz lokalnych wspólnot jest dostrzegana również na wyższym szczeblu ministerialnym. Mamy nadzieję, że ta działalność będzie płaszczyzną wymiany doświadczeń i zainicjuje szersze zaangażowanie środowiska wiejskiego na rzecz lokalnych wspólnot” - podkreślała podczas spotkania Justyna Rupniewska – przewodnicząca PRKGW w Powiecie Koneckim.

Czytaj cały artykuł...

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich wyróżniony dyplomem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii

Paweł Goraj - Administrator

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zdjęcie dyrektora Urzędu Pracy w Końskichprzekazało dyplom dla Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich za wdrożenie Tarczy antykryzysowej  w 2020 roku. W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy w Końskich wdrożył zadania w ramach Tarczy antykryzysowej określone w ustawie z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Czytaj cały artykuł...

Pilotażowy projekt kompleksowej rehabilitacji wznawia działanie - PFRON

Paweł Goraj - Administrator

zdjęcie programu powrót do zdrowia - powrót do pracy

W następstwie tego, że Ośrodki Rehabilitacji Kompleksowej działają w normalnym trybie, przy zachowaniu wymaganych środków ostrożności zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020 poz.2316), Świętokrzyski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuję, że został ponownie wznowiony projekt pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji, umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”. Dlatego też, od stycznia 2021 roku wznowione zostały działania polegające na kierowaniu nowych uczestników do ośrodków kompleksowej rehabilitacji.

Czytaj cały artykuł...

II POWIATOWY MARSZ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH – TROPEM WILCZYM – 27 LUTEGO 2021!

Paweł Goraj - Administrator

Wzorem ubiegłego roku, Starostwo Powiatowezdjęcie zapowiedź tropem wilczym w Końskich, przy współudziale TWRP „Wszechnica Konecka”, organizuje II POWIATOWY MARSZ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH – TROPEM WILCZYM. Wydarzenie to przewidziane jest na sobotę 27 lutego br., którego celem jest uczczenie pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego i Żołnierzy Wyklętych oraz promowanie aktywności fizycznej wśród mieszkańców konecczyzny poprzez indywidualny ruch na świeżym powietrzu, no i oczywiście promocja powiatu koneckiego.

Czytaj cały artykuł...

Nasze szkoły w rankingu „Perspektyw”

Paweł Goraj - Administrator

Wielu rodziców i uczniów ostatnich klas zdjęcie szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu koneckiegoszkół podstawowych zastanawia się, którą ze szkół ponadpodstawowych wybrać, by zapewnić sobie optymalne przygotowanie do podjęcia dalszego kształcenia w formie studiów wyższych, bądź rozpocząć karierę zawodową w wymarzonym zawodzie. Ogólnopolski ranking liceów i techników, już po raz dwudziesty trzeci przygotowała redakcja miesięcznika „Perspektywy”. Przedstawiono również wyniki dotyczące poszczególnych województw. W wymienionych zestawieniach pojawiły się także szkoły ponadpodstawowego naszego powiatu.

Czytaj cały artykuł...

...

Paweł Goraj - Administrator

OGŁOSZENIE STAROSTY KONECKIEGO
z dnia 1 lutego 2021 r.

w sprawie ograniczenia w wykonywaniu zadań publicznych przez

Starostwo Powiatowe w Końskich

Na podstawie §22 ust. 1 i 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2316 ze zm.)

wprowadzam w dniach od 2 do 15 lutego 2021 r. ograniczenia w wykonywaniu zadań publicznych przez Starostwo Powiatowe w Końskich

polegające na:

  • wyłączeniu z bezpośredniej obsługi interesantów Starostwa Powiatowego w Końskich załatwiających sprawy w budynku administracyjnym Starostwa przy Stanisława Staszica 2;
  • wyłączeniu z bezpośredniej obsługi interesantów załatwiających sprawy w pomieszczeniach Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności znajdujących się w budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich, Gimnazjalna 41B.

W związku z powyższym, od 2 lutego 2021 r. osoby nie będące pracownikami Starostwa Powiatowego w Końskich nie będą mogły wejść do budynku Starostwa Powiatowego w Końskich znajdującego się przy ul. Stanisława Staszica 2 w Końskich oraz pomieszczeń Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności znajdujących się w budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich, ul. Gimnazjalna 41B.

Załatwianie spraw będzie odbywało się po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub pocztą elektroniczną bezpośrednio z właściwym wydziałem Starostwa pod numerami i adresami dostępnymi na stronie internetowej powiatu www.konecki.powiat.pl oraz https://samorzad.gov.pl/powiat-konecki/.

Do Państwa dyspozycji pozostają również ogólne numery telefonów, za pośrednictwem których otrzymacie podstawowe informacje:

  • (41) 260 48 35 (System Interaktywnej Obsługi Klienta),
  • (41) 260 47 00 (Sekretariat Starosty Koneckiego).

Proszę również o składanie wniosków, podań, pism oraz innych dokumentów pocztą tradycyjną na adres: ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie lub elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na adres skrytki: /kiwoa2294x/SkrytkaESP

Osoby, które chcą dokonać płatności, mogą to zrobić za pomocą przelewów elektronicznych.

/-/Grzegorz Piec

STAROSTA KONECKI

Nabór wniosków o dotację dla mikro i małych przedsiębiorców

Paweł Goraj - Administrator

Uruchomienie naboru wniosków o dotację zdjęcie logo Powiatowego Urzędu Pracy dla mikro i małych przedsiębiorców na podstawie rozporządzenia w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich ogłasza nabór wniosków w zakresie:

- dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, o których mowa odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, którzy na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami:

Czytaj cały artykuł...

Wizyta która daje kolejne szanse na rozwój Gminy Smyków

Paweł Goraj - Administrator

Po zakończeniu spotkania w Starostwie Powiatowym zdjęcie Bartłomieja Orła w towarzystwie starosty i włodarzy gminy Smykóww Końskich – Pełnomocnik Premiera ds. Czystego Powietrza – Bartłomiej Orzeł odwiedził również gminę Smyków. Tu, w spotkaniu z ministrem udział wzięli: Grzegorz Piec – Starosta Konecki, Jarosław Staciwa - Członek Zarządu Powiatu Koneckiego, Jarosław Pawelec – Wójt Gminy Smyków, Jerzy Duda – Wicewójt Gminy Smyków, Grzegorz Lesiak – Wiceprzewodniczący Gminy Smyków oraz Justyna Rupniewska – Przewodnicząca Powiatowej Rady KGW.

Czytaj cały artykuł...

Z gospodarską wizytą

Paweł Goraj - Administrator

29 stycznia 2021 roku w siedzibie Starostwazdjęcie na którym jest Bartłomiej Orzeł, Grzegorz Piec, Wiesław Skowron, Jarosłw Staciwa i Justyna Rupniewska Powiatowego w Końskich gościł pełnomocnik Premiera RP ds. programu „Czyste Powietrze” – Bartłomiej Orzeł. W roboczym spotkaniu udział wzięli: Grzegorz Piec – Starosta Konecki, Wiesław Skowron – Wicestarosta Konecki, Jarosław Staciwa – Członek Zarządu  Powiatu Koneckiego oraz Justyna Rupniewska – Prezes Powiatowego Koła Gospodyń Wiejskich. Podczas wizyty rozmawiano o Rządowym Programie „Czyste Powietrze”, który jest aktualnie realizowany na terenie naszego kraju i ma potrwać aż do 2029 roku.

Czytaj cały artykuł...