loga aloga bloga c

             RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH   bip   logo termo   ankieta

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

KAZIUKI KONECKIE 2018

Administrator

Wyjątkowa uroczystość poświęcona patronowi powiatu zdjęcie KAZIUKI KONECKIE 2018koneckiego – błogosławionemu księdzu Kazimierzowi Sykulskiemu odbyła się w kolegiacie św. Mikołaja w Końskich. Przed ołtarzem dla zgromadzonych gości wystąpiła młodzież prezentując swe umiejętności wokalne. Mogliśmy posłuchać Julii Pałgan, Zuzanny Szlenk, ale także zespołu „Efekt” ze Stąporkowa i Powiatowej Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Przysuchy VOX CORDIUM. Podczas mszy św. w intencji bł. ks Kazimierza Sykulskiego, której przewodniczył dziekan - ksiądz Andrzej Zapart usłyszeliśmy, że była to postać wzorowego kapłana i człowieka, który zawsze pozostawiał po sobie dobro.

Czytaj więcej...

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BARYCZY MA PATRONÓW

Administrator

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Baryczy zdjęcie SOSW MA PATRONÓW...od piątku 15 czerwca 2018 roku nosi imię Zdzisławy i Stanisława Bytnarów. Decyzję o wyborze patronów podjęto za zgodą dyrekcji szkoły, władz samorządowych, rodziców i uczniów uczęszczających do Ośrodka, ale także przy bardzo istotnym zaangażowaniu przyjaciół szkoły i osób ją wspierających. Podczas uroczystości odsłonięto pamiątkową tablicę umieszczoną na elewacji szkoły, jak również przekazano sztandar, który z rąk dyrektora odbierali wyznaczeni uczniowie Ośrodka.

Czytaj więcej...

„ŚWIĘTOKRZYSKIE KORZENIE” ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Administrator

15 czerwca 2018 roku na terenie ZZH w Maleńcu zdjęcie ŚWIĘTOKRZYSKIE KORZENIE ...odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu pt. „Świętokrzyskie Korzenie”. Nagrodzeni zostali laureaci, którzy uczestnicząc w zmaganiach mieli do wyboru trzy możliwości opowiedzenia o swoich związkach z ziemią kielecką. Pierwsza z nich obejmowała pracę literacką dotycząca historii rodziny, druga zachęcała do literackich zmagań w kwestii monografii miejscowości, a trzecia polegała na wykonaniu pracy plastycznej – drzewa genealogicznego, Organizatorem przedsięwzięcia było Forum Myśli Społecznej w Kielcach. Pomysłodawcą idei poszukiwania przodków oraz poznawania historii był starosta konecki – Bogdan Soboń.

Czytaj więcej...

DOTACYJNE DOFINANSOWANIE DLA GMINY

Administrator

Wkrótce gmina Ruda Maleniecka otrzyma ogromne zdjęcie DOTACYJNE DOFINANSOWANIE DLA GMINY...wsparcie finansowe. 15 czerwca w sali konferencyjnej urzędu marszałek województwa świętokrzyskiego - Adam Jarubas, członek Zarządu Województwa - Agata Binkowska oraz Wójt Gminy - Leszek Kuca podpisali preumowę w ramach projektu rewitalizacji. Łączna kwota środków przeznaczonych na różnego typu inwestycje to ponad 4 mln złotych, a pochodzą one zarówno z funduszy unijnych, jak i budżetu państwa.

Czytaj więcej...

PAMIĘTAMY O POMORDOWANYCH

Administrator

W poniedziałkowe popołudnie w miejscowości Nieświńzdjęcie PAMIĘTAMY O POMORDOWANYCH odbyła się okolicznościowa msza święta upamiętniająca ofiary mordu z 11 czerwca 1944 roku. To właśnie w tym miejscu, na placu kościelnym Niemcy zabili 26 mężczyzn, mieszkańców wsi Smarków i Kozia Wola. W uroczystości uczestniczyły zarówno rodziny pomordowanych, jak i mieszkańcy Smarkowa, Koziej Woli, Nieświnia, ale także władze samorządowe.

Czytaj więcej...

ŚWIATOWY DZIEŃ STWARDNIENIA ROZSIANEGO

Administrator

W sobotnie popołudnie 9 czerwca 2018 roku członkowiezdjęcie ŚWIATOWY DZIEŃ STWARDNIENIA ROZSIANEGO... i sympatycy koneckiego oddziału SM spotkali się w ZZH w Maleńcu. Podczas spotkania propagowano wiedzę na temat choroby, jak również wymieniano się doświadczeniami na jej temat. Specjalny wykład naukowy o chorobie przygotował i przedstawił Waldemar Brola - kierownik oddziału Neurologii Szpitala Św. Łukasza w Końskich, który jest pomysłodawcą założenia koneckiego oddziału Stowarzyszenia SM.

Czytaj więcej...

KOLEJNE SPOTKANIE CZŁONKÓW PAKTU ZATRUDNIENIOWEGO W POWIECIE KONECKIM

Administrator

W piątek 8 czerwca 2018 roku w siedzibie zdjęcie KOLEJNE SPOTKANIE CZŁONKÓW PAKTU ...Centrum Kształcenia Zawodowego w Końskich odbyło się spotkanie członków Paktu Zatrudnieniowego na rzecz Aktywizacji Osób Bezrobotnych po 50 roku życia. Podczas spotkania dyskutowano o kolejnym etapie projektu, efektach dotychczasowych działań aktywizacyjnych w ramach Jobfirmy oraz o codziennych i systematycznych działaniach uczestników projektu. 

Czytaj więcej...

NOWY INTERNAT I HALA SPORTOWA W SOSW W BARYCZY

Administrator

W piątek 8 czerwca 2018 roku w Starostwie Powiatowym zdjęcie NOWY INTERNAT I HALA SPORTOWA...w Końskich dokonano uroczystego podpisania i przekazania pozwolenia na budowę nowego internatu i hali sportowej dla SOSW w Baryczy. W tej podniosłej chwili Janowi Słuszniakowi - dyrektorowi Ośrodka w Baryczy, towarzyszyli uczniowie i rodzice wychowanków. Decyzję zatwierdzającą projekt budowlany dyrektor odebrał z rąk Starosty Koneckiego – Bogdana Sobonia.

Czytaj więcej...

DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

Administrator

4 czerwca br. w siedzibie Starostwa Powiatowegozdjęcie DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO ... w Końskich odbyło się spotkanie przedstawicieli rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego z okazji „Dnia Rodzicielstwa Zastępczego”. Podczas uroczystości wyróżnionym rodzinom zastępczym oraz dyrektorom rodzinnych placówek opiekuńczo – wychowawczych wręczone zostały dyplomy i ordery „Dnia Rodzicielstwa Zastępczego”, natomiast dla najmłodszych przygotowano upominki książkowe.

Czytaj więcej...

PODSUMOWANIE XIII KONECKICH DNI PROFILAKTYKI

Administrator

6 czerwca 2018 r. w auli ZSP nr 1 w Końskich zdjęcie PODSUMOWANIE KONECKICH DNI PROFILAKTYKI...odbyła się konferencja podsumowująca XIII Koneckie Dni Profilaktyki. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz samorządu powiatowego, instytucji uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia, jak również szkół. Podsumowania z przeprowadzonych działań dokonała dyrektor PCPR w Końskich - Urszula Przygodzka.

Czytaj więcej...

NOWOCZESNA SZKOŁA ZAWODOWA

Administrator

Przedsiębiorcy, samorządowcy, przedstawiciele instytucji zdjęcie NOWOCZESNA SZKOŁA ZAWODOWA...rynku pracy, szkół zawodowych, oraz innych instytucji związanych ze szkolnictwem zawodowym z terenu powiatu koneckiego, a także uczniowie wzięli udział w spotkaniu informacyjnym zorganizowanym przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, które odbyło się w ZSP nr 1 w Końskich, w dniu 5 czerwca 2018 r.

Czytaj więcej...