loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

Tradycja Świętojańska z Powiatową Radą KGW w Maleńcu!

Paweł Goraj - Administrator

Po zakończeniu części oficjalnej, Panie ożywiłyzdjęcie do artykułu tradycja świętojańska na którym przedstawicielki KGW rzucają wianki na wodę tradycję starosłowiańską, wpisującą się w zwyczaje najkrótszej nocy w roku. Aby zaakcentować ten uroczysty wieczór, Gości przywitał wystrzał z armaty, który już na stałe wpisał się w tradycje tego miejsca. W roli kanoniera zadebiutował członek Zarządu Powiatu - Jarosław Staciwa. Niezwykła sceneria i klimat ZZH Maleniec, wprowadziła wszystkich Gości w świętojański nastrój. Na taflę malenieckiego stawu, kolejno trafiały kolorowe wianki przygotowane przez koła. Zwyczajowi temu towarzyszyły dźwięki tradycyjnej, ludowej pieśni „Wiła wianki i rzucała je do falującej wody…, która porwała wszystkich do wspólnej zabawy.

Czytaj więcej...

Powiatowa Rada Kół Gospodyń Wiejskich już działa!

Paweł Goraj - Administrator

Wydarzenie w Maleńcu zorganizowane zostało zdjęcie do artykułu powiatowa rada kół gospodyń na którym widać starostę koneckiego w asyscie gospodyń otwierającego uroczystość z inicjatywy Starosty Powiatu - Grzegorza Pieca oraz Prezes Koła Gospodyń Wiejskich w Sworzycach Justynę Rupniewską. W minioną sobotę 20 czerwca 2020 r., w Zabytkowym Zakładzie Hutniczym w Maleńcu spotkały się przedstawicielki 20 Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu koneckiego, delegowane do uczestnictwa w zebraniu założycielskim Powiatowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Końskich. Organ ten został powołany, dzięki podjętej przez Zarząd Powiatu Uchwały Nr 60/2020 z dnia 3 czerwca 2020r., i ma pełnić rolę konsultacyjną, doradczą i inicjatywną współpracując ze Starostą Koneckim. Korzystając z wiedzy i doświadczenia pań z KGW, będzie można lepiej realizować potrzeby lokalnej społeczności.

Czytaj więcej...

Pomoc dla Dagmary!

Paweł Goraj - Administrator

Z inicjatywy Towarzystwa Wspierania Rozwoju zdjęcie do artykułu pomoc dla Dagmary na krórym widać członka zarządu, kierowniczkę WTZ i Dagmarę na wózku inwalidzkimPowiatu „Wszechnica Konecka” została zorganizowana akcja zbiórki nakrętek dla Dagmary - podopiecznej Warsztatu Terapii Zajęciowej w Końskich, która od dziecka porusza się na wózku. Ich zbieranie to jedna z najbardziej popularnych akcji charytatywnych, która polega na łączeniu przyjemnego z pożytecznym. Marzeniem Dagmary jest zakup sprzętu rehabilitacyjnego, który pragnie zdobyć we własnym zakresie – informuje sekretarz Zarządu Wszechnicy - Monika Równicka.

Pomóżmy Dagmarze w zbiórce nakrętek, które można dostarczyć do siedziby Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Gimnazjalnej 41B tel. 503-356-711 lub do siedziby Towarzystwa Wspierania Rozwoju Powiatu „Wszechnica Konecka” przy ul. Staszica 2 (Starostwo Powiatowe w Końskich), III piętro pokój 307A, tel. 724-180-606.

Czytaj więcej...

Ludzie wierzyli w Boga a później zdziczeli – Niżniów – to była Polska

Paweł Goraj - Administrator

W II Rzeczypospolitej Niżniów był siedzibą zdjęcie do artykułu ludzie wierzyli w Boga na którym widać Józefa Czepiżaka trzymającego książkę siedzącego przy stolegminy wiejskiej w powiecie Tłumacz w województwie stanisławowskim. Dziś, to miejscowość na Ukrainie. Nasza redakcja odnalazła mieszkańca ww. miejscowości, który zamieszkiwał wraz ze swą rodziną właśnie wspomnianym wcześniej Niżniowie i jest naocznym świadkiem bolesnych wydarzeń, które uwypukliła nie tylko II wojna światowa w stosunkach polsko – ukraińskich. Józef Czepiżak, to już sędziwy Pan, który mimo upływu lat wciąż boleśnie wspomina tragedię, jaka spotkała tysiące Polaków, uciekających przed nacjonalizmem ukraińskim w czasie II wojny światowej na Kresach Wschodnich.

Czytaj więcej...

APEL Starosty Koneckiego

Paweł Goraj - Administrator

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Koneckiego!zdjęcie do apelu starosty koneckiego na którym widać Grzegorza Pieca - starostę

Zwracam się do Was z apelem – prośbą o udział w najważniejszym wydarzeniu, związanym z działaniem demokratycznej społeczności.

Jak powszechnie wiemy, 28 czerwca będziemy poprzez swój głos decydować, kto będzie zasiadał na urzędzie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Stan epidemii spowodował, że wokół tych wyborów należało stworzyć nową – nieznaną dotąd rzeczywistość prawną, aby każdy obywatel mógł spełnić swój zaszczytny obowiązek.

Możemy zatem zagłosować korespondencyjnie, po uprzednim dochowaniu stosownych procedur, jak też tradycyjnie - wybrać się osobiście do lokalu wyborczego. Ważne, aby dokonać tego obywatelskiego aktu w poczuciu odpowiedzialności za przyszłość, tę bliższą i tę dalszą, naszej Ojczyzny, mając na względzie Jej harmonijny rozwój, jak też nadzieje na umiejętne pokonywanie pocisków zawistnego losu, w trosce o całą naszą polską wspólnotę.

Dlatego też proszę Was – Drodzy Mieszkańcy Powiatu Koneckiego – naszej małej Ojczyzny, o możliwie najliczniejszy udział w tym szczególnym święcie obywatelskim. Niech zwycięży demokracja!

/-/Grzegorz Piec

STAROSTA KONECKI

Uroczyście i patriotycznie w Kielcach

Paweł Goraj - Administrator

W dniu 15 czerwca uczczono w Kielcachzdjęcie do artykułu uroczyście i patriotycznie na którym widać kamienny pomnik z asystą boczną żołnierzy pamięć żołnierzy 2. Pułku Artylerii Lekkiej Legionów i 76 rocznicę udanego zamachu na Franza Wittka, konfidenta współpracującego z okupantem niemieckim. Specjalnie dobrana grupa żołnierzy AK pod dowództwem cichociemnego, Kazimierza Smolaka "Nurek" (na zdjęciu nr 15), przeprowadziła kolejny zamach, po wielu wcześniejszych, nieudanych próbach. Agent został zlikwidowany na rogu ulicy Paderewskiego i Solnej. W strzelaninie zginął Roman Kasperowicz „Szarada”. Dowódca akcji został ranny i ukrył się w zaroślach nad Silnicą - w miejscu gdzie stoi teraz pomnik. Wieczorem "Nurek" został ewakuowany, ale jego kolejna kryjówka została przez Niemców wytropiona i cichociemny zginął. Pozostałym uczestnikom akcji (niektórzy zostali ranni) udało się opuścić miasto.

Czytaj więcej...

Kaziuki Koneckie 2020

Paweł Goraj - Administrator

Święto patrona Powiatu Koneckiego w tym zdjęcie do artykułu kaziuki koneckie na którym widać starostę koneckie w asyscie członka zarządu powiatu koneckiego i radnego rady powiatu w kościeleroku miały odmienny, niezwykle skromny przebieg. W związku z obostrzeniami związanymi z epidemią koronawirusa organizatorzy zrezygnowali z części artystycznej, która zwykle gromadziła wielu mieszkańców na placu przy kolegiacie Św. Mikołaja. Tym razem pamięć błogosławionego ks. Kazimierza Sykulskiego uczczono uroczystą liturgią, którą poprowadził ks. dziekan Andrzej Zapart. Władze powiatowe reprezentowali: starosta konecki - Grzegorz Piec, członek zarządu - Dariusz Banasik i wiceprzewodniczący rady powiatu - Łukasz Kubka.

Czytaj więcej...

III Nabór wniosków w ramach Tarczy Antykryzysowej

Paweł Goraj - Administrator

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich zdjęcie do artykułu tarcza antykryzysowa na którym widać dyrektora urzędu i budynek PUPogłasza III nabór wniosków w ramach tarczy antykryzysowej:

- w ramach art. 15 zzb, tj. na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców,

- w ramach art. 15 zze, tj dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Czytaj więcej...

Przeciw wirusowi – kolejne punkty dezynfekcyjne w placówkach powiatowych

Paweł Goraj - Administrator

W poniedziałek 8 czerwca w Specjalnym zdjęcie do artykułu przeciw wirusowi na zdjęciu urządzenie - dyspenser i uczeń dezynfekujący dłonieOśrodku Szkolno - Wychowawczym w Baryczy oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Końskich zamontowane zostały dyspensery do dezynfekcji, w związku z programem jaki został ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Zdrowia. To dzięki współpracy tych dwóch instytucji, jest to kolejny etap i sposób na walkę z niewidzialnym przeciwnikiem, którym nadal jest Covid-19. Znaczące to wsparcie jakie otrzymują Szkoły i Placówki Edukacyjne w zakresie dodatkowych środków ochrony przed rozprzestrzenianiem się i możliwością zakażenia koronawirusem. Dyspensery przekazane są na bezpłatne użytkowanie, objęte też są gwarancją i serwisem producenta na okres 18 miesięcy.

Czytaj więcej...

Powiatowa rada do spraw osób niepełnosprawnych w nowym kształcie

Paweł Goraj - Administrator

9 czerwca 2020r. w siedzibie Starostwa zdjęcie do artykułu powiatowa rada na którym widać nowego przewodniczacego Pawła KubiakaPowiatowego w Końskich odbyło się pierwsze spotkanie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w nowym składzie personalnym. Obecnie Rada działa przy Staroście Koneckim w następującym składzie: Jadwiga Wcisło, Barbara Gasińska, Agnieszka Majchrzak, Iwona Majewska i Paweł Kubiak. Podczas tajnego głosowania, spośród trzech zgłoszonych kandydatur, na przewodniczącego, członkowie Rady wybrali Pawła Kubiaka. Zastępcą przewodniczącego została Jadwiga Wcisło, natomiast sekretarzem Barbara Gasińska.

Czytaj więcej...

Biuro Poselskie w Końskich

Paweł Goraj - Administrator

Zgodnie ze swoją przedwyborczą obietnicą Poseł zdjęcie do artykułu biuro poselskie na którym widać posła Piotra Wawrzyka odbierajacego z rąk starosty koneckiego obraz z wizerunkiem J. PiłsudskiegoPiS na Sejm RP Piotr Wawrzyk otworzył 8 czerwca 2020 w Końskich filię biura poselskiego. W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście: Waldemar Bartosz - przewodniczący zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”, Henryk Konieczny – przedstawiciel forum pracodawców powiatu koneckiego, Jerzy Pośpiech – dyrektor Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz przedstawiciele samorządów i lokalni działacze Prawa i Sprawiedliwości. Władze i samorząd szczebla powiatowego reprezentowali: starosta Grzegorz Piec, członek zarządu Jarosław Staciwa, wiceprzewodniczący rady Łukasz Kubka oraz radni: Danuta Leśniewicz, Lilla Brożyna, Grzegorz Jóźwik i Jarosław Lasota.

Czytaj więcej...