loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

   ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH   e puap

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

KONKURS Online „Konecki Ojciec Majowej Konstytucji. Marszałek Stanisław Małachowski” – zaczynamy 16 kwietnia!

Paweł Goraj - Administrator
|

Szybkimi krokami zbliża się 230. rocznica zdjęcie plakatu z zapowiedzią konkursu - opis grafiki znajduje się w artykuleuchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja. Dokładnie 3 maja 1791 r. na Zamku Królewskim w Warszawie Sejm Wielki uchwalił Konstytucję - ustawę zasadniczą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie, a drugą – po konstytucji Stanów Zjednoczonych – spisaną ustawą zasadniczą na świecie. Jedenaście artykułów Konstytucji wprowadzało trójpodział władzy, monarchię dziedziczną, opiekę prawną nad chłopami i mieszczaństwem oraz znosiło liberum veto. Konstytucja obowiązywała tylko przez rok – po przegranej wojnie polsko-rosyjskiej została unieważniona przez armię rosyjską i magnatów z konfederacji targowickiej. Była uznawana za ukoronowanie wszystkiego, co dobre i oświecone w polskiej historii i kulturze. Przełom, jakim było powstanie „Solidarności”, sprawił, że 3 maja 1981 r. ponownie przywrócono świętowanie majowej konstytucji, a po zmianie ustroju od 1990 r. Święto Konstytucji 3 Maja należy ponownie do najważniejszych uroczyście obchodzonych polskich świąt.

Czytaj cały artykuł...KONKURS Online „Konecki Ojciec Majowej Konstytucji. Marszałek Stanisław Małachowski” – zaczynamy...

Projekt „Bezpieczna Przyszłość” - dodatkowe środki

Paweł Goraj - Administrator
|

logo efs

W dniu 31 marca 2021 r., pomiędzy zdjęcie Budynek DPS Etola i DPS Cichy ZakątekWojewództwem Świętokrzyskim a Powiatem Koneckim została podpisana kolejna umowa dotycząca realizacji projektu pn. „Bezpieczna Przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. To już kolejne wsparcie dla Powiatu Koneckiego w tym zakresie. Beneficjentami projektu są Domy Pomocy Społecznej: „Cichy Zakątek” w Końskich i „Etola” w Rudzie Pilczyckiej prowadzone przez Powiat Konecki.

Czytaj cały artykuł...Projekt „Bezpieczna Przyszłość” - dodatkowe środki

...

Paweł Goraj - Administrator
|

OGŁOSZENIE STAROSTY KONECKIEGO
z dnia 12 kwietnia 2021 r.

w sprawie ograniczenia w wykonywaniu zadań publicznych przez Starostwo Powiatowe w Końskich

Na podstawie §21 ust. 1 i 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 512 ze zm.)

wprowadzam w dniach od 13 kwietnia do 26 kwietnia 2021 r. ograniczenia w wykonywaniu zadań publicznych przez Starostwo Powiatowe w Końskich

polegające na:

1. wyłączeniu z bezpośredniej obsługi interesantów Starostwa Powiatowego w Końskich załatwiających sprawy w budynku administracyjnym Starostwa przy Stanisława Staszica 2;

2. wyłączeniu z bezpośredniej obsługi interesantów załatwiających sprawy w pomieszczeniach Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności znajdujących się w budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich, Gimnazjalna 41B.

W związku z powyższym, od 13 kwietnia 2021 r. osoby nie będące pracownikami Starostwa Powiatowego w Końskich nie będą mogły wejść do budynku Starostwa Powiatowego w Końskich znajdującego się przy ul. Stanisława Staszica 2 w Końskich oraz pomieszczeń Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności znajdujących się w budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich, ul. Gimnazjalna 41B.

Załatwianie spraw będzie odbywało się po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub pocztą elektroniczną bezpośrednio z właściwym wydziałem Starostwa pod numerami i adresami dostępnymi na stronie internetowej powiatu www.konecki.powiat.pl oraz https://samorzad.gov.pl/powiat-konecki/.

Do Państwa dyspozycji pozostają również ogólne numery telefonów, za pośrednictwem których otrzymacie podstawowe informacje:

  • (41) 260 48 35 (System Interaktywnej Obsługi Klienta),
  • (41) 260 47 00 (Sekretariat Starosty Koneckiego).

Proszę również o składanie wniosków, podań, pism oraz innych dokumentów pocztą tradycyjną na adres: ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie lub elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na adres skrytki: /kiwoa2294x/SkrytkaESP.

Osoby, które chcą dokonać płatności, mogą to zrobić za pomocą przelewów elektronicznych.

/-/Grzegorz Piec

STAROSTA KONECKI

W rocznicę hitlerowskiej pacyfikacji – „Ocalić od zapomnienia”

Paweł Goraj - Administrator
|

W niedzielę 11 kwietnia w gminie Smyków zdjęcie Grzegorza Pieca składającego wieniec przed pomnikiem pomordowanychuczczono 81. rocznicę hitlerowskiej pacyfikacji miejscowości Królewiec i Adamów. Obchody tego wydarzenia rozpoczęły się w Miedzierzy. Przed mszą w kościele parafialnym, Grzegorz Młodawski - prezes OSP Królewiec odczytał apel poległych, wymieniając nazwiska pomordowanych w kwietniu 1940 r. Uroczystą liturgię celebrowali ks. prałat dr Piotr Supierz - proboszcz parafii Miedzierza oraz dziekan radoszycki - ks. Marek Bartosiński, który wygłosił kazanie nawiązujące do tragedii tamtych dni. Podczas mszy służbę pełnili druhowie OSP Królewiec. Czynny udział brali również harcerze z miejscowych szkół, a oprawę muzyczną zapewniła schola Vox Dei.

Następnie wszyscy przemieścili się na Smykowską Górę, gdzie pod pomnikiem upamiętniającym poległych wieńce oraz znicze złożyły poszczególne delegacje: Starosta Konecki - Grzegorz Piec, Przewodnicząca Rady Gminy - Danuta Jarek, zastępca Przewodniczącej - Grzegorz Lesiak, wicewójt - Jerzy Duda, przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Smyków, dyrektorzy szkół z terenu gminy – Beata Janiszewska i Anna Cholewińska, dyrektor Przedszkola w Smykowie - Dorota Kołodziejczyk oraz mieszkańcy wsi Królewiec.

Czytaj cały artykuł...W rocznicę hitlerowskiej pacyfikacji – „Ocalić od zapomnienia”

W 11 rocznicę katastrofy Smoleńskiej

Paweł Goraj - Administrator
|

Pogodny, sobotni poranek 10 kwietnia zdjęcie przedstawicieli powiatu koneckiego składających wiązanki na koneckim cmentarzugodzina 8.41 – 2010 roku… Niedługo potem wszystkie media podają informację, w którą trudno uwierzyć – katastrofa rządowego Tu-154. Na pokładzie samolotu para prezydencka, przedstawiciele władz RP, wojska, kościoła, rodzin katyńskich, załoga – łącznie 96 osób. W podobny sobotni, pogodny poranek 10 kwietnia 2021 roku, na koneckim cmentarzu przy pomniku ofiar Katynia i katastrofy smoleńskiej w pobliżu kościółka Św. Anny spotkali się przedstawiciele władz powiatowych, radni miejscy oraz działacze lokalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości.

Czytaj cały artykuł...W 11 rocznicę katastrofy Smoleńskiej

Obrady XXVI Sesji Rady Powiatu

Paweł Goraj - Administrator
|

W dniu 8 kwietnia odbyła się XXVI sesja zdjęcie Zbigniewa Kowalczyka - Przewodniczącego Rady Powiaturady powiatu koneckiego zwołana w trybie nadzwyczajnym. Tradycyjnie już, radni obradowali w sposób zdalny. W sali obrad pojawili się tylko przewodniczący Zbigniew Kowalczyk, starosta Grzegorz Piec, wicestarosta Wiesław Skowron i członek zarządu Jarosław Staciwa. Przebieg tej sesji ograniczony był do podjęcia istotnych uchwał, wprowadzających zmiany w powiatowym budżecie i związanych z nimi korekt wieloletniej prognozy finansowej. Decyzje dotyczyły skierowania dodatkowych środków finansowych na cele związane z zapobieganiem i zwalczaniem epidemii COVID-19 oraz budowy i przebudowy 13 przejść dla pieszych na drogach powiatowych, służących podniesieniu bezpieczeństwa, głównie w pobliżu placówek oświatowych.

W tej zdalnej sesji uczestniczyło 20 radnych. Proponowane projekty uchwał zgodnie zostały zaakceptowane przez wszystkich uczestników obrad.

Czytaj cały artykuł...Obrady XXVI Sesji Rady Powiatu

Wywieś Flagę! 14 kwietnia – Święto Chrztu Polski!

Paweł Goraj - Administrator
|

Drodzy, Szanowni Mieszkańcy Powiatu Koneckiego!zdjęcie Starosty Grzegorza Pieca

Sejm RP ustanowił Święto Chrztu Polski przyjęciem stosownej ustawy 22 lutego 2019 r. W założeniu święto to, ma na celu „upamiętnienie chrztu Polski, datowanego na 14 kwietnia 966 r., zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, uznawanej za początek Państwa Polskiego”.

Święto Chrztu Polski ma stać się okazją do refleksji nad odpowiedzialnością za przyszłość polskiego narodu. Na podstawie badań historycznych, data ta jest uznana jako dzień narodzin Państwa Polskiego z racji przyjęcia przez Mieszka I chrztu. Jest to jedna z najważniejszych dat w historii Polski: rozpoczęła jej chrystianizację i dała początek państwowości. Święto to, obchodzone jest w Polsce dopiero po raz trzeci, dlatego nie jest ono jeszcze powszechnie przyjęte przez społeczeństwo. Zostało ostatecznie przyjęte w 2019 r., kiedy prezydent Andrzej Duda podpisał dokument, którego treść wcześniej przegłosował Sejm i Senat. Ustawa o Święcie Chrztu Polski mówi, że nie jest to dzień wolny od pracy, co oznacza, że nie zwalnia nas on z zawodowych obowiązków. Dzień ten nie jest także dniem wolnym od nauki.

Czytaj cały artykuł...Wywieś Flagę! 14 kwietnia – Święto Chrztu Polski!

„Kiedy patrzę w hen za siebie - w tamte lata, co minęły…” – zmiany na koneckim rynku

Paweł Goraj - Administrator
|

Dla wielu mieszkańców, miejsce to zdjęcie dawnego wygladu Kościoła Św. Mikołajawiąże się z wieloma wspomnieniami, jak w piosence Janusza Laskowskiego. Dlatego zapewne rozpoczęte wiosną prace w centrum Końskich, mające przygotować ten teren do dalszych działań, już wzbudziły wiele kontrowersji i stały się tematem poruszanym w rodzinnych rozmowach przy świątecznych stołach. Mieszkańcy przyzwyczaili się do obecnej formy urządzenia tej przestrzeni urbanistycznej. Miejmy jednak świadomość, że miejsce to było świadkiem wielu historycznych wydarzeń, które odcisnęły na nim swoje piętno. W dużym skrócie można powiedzieć, że dzieje miejscowości były tak zawiłe, jak litery w herbie nadanym przy lokacji miasta w 1748 roku.

Czytaj cały artykuł...„Kiedy patrzę w hen za siebie - w tamte lata, co minęły…” – zmiany na koneckim rynku

Centrum Nauki Kopernik z wizytą online w Szkole Podstawowej w Pilczycy!

Paweł Goraj - Administrator
|

„Tramwaj ruszył z całych sił, popadali wszyscy w tył.zdjęcie uczestników połączenia online z centrum Kopernik

Tramwaj stanął – co za cud, popadali wszyscy w przód”.

Co powoduje, że dzieje się tak, jak opisuje wierszyk? Dlaczego, jadąc tramwajem, czasem tracimy równowagę? Sprawdzają to uczniowie, uczestniczący w wiosennych zajęciach online e-Naukobus, opracowanych przez Centrum Nauki Kopernik. 8 kwietnia br. Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odwiedza online uczniów ze Szkoły Podstawowej w Pilczycy. Uczniowie korzystają z bezpłatnych zajęć internetowych e-Naukobus „Nauka dla Ciebie”, organizowanych przez Centrum Nauki Kopernik oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Czytaj cały artykuł...Centrum Nauki Kopernik z wizytą online w Szkole Podstawowej w Pilczycy!

„Dom jest tam, gdzie zaczyna się Twoja historia”

Paweł Goraj - Administrator
|

Tadeusz Pałgan to mieszkaniec powiatu zdjęcie Starosta Piec z Tadeuszem Pałganem siedzących przy stolekoneckiego, który z pasją i zaangażowaniem odkrywa dla młodych pokoleń dzieje rodzinnego Kozowa. W opracowaniu monograficznym wydanym w roku 2019 przedstawia rozwój tej miejscowości i losy mieszkańców na tle burzliwych dziejów naszego kraju i wydarzeń rozgrywających się na terenie Ziemi Koneckiej. Jak podkreśla Pan Tadeusz w rozmowie ze starostą koneckim Grzegorzem Piecem, zgromadzenie materiałów, dotarcie do źródeł wymagały cierpliwości i poświęcenia wielu chwil wolnego czasu. Opracowanie pod tytułem „Zachować od zapomnienia”, które jest owocem tych wysiłków z pewnością zainteresuje pasjonatów historii naszego powiatu.

Czytaj cały artykuł...„Dom jest tam, gdzie zaczyna się Twoja historia”

Ostatnia droga Zbigniewa Struzika

Paweł Goraj - Administrator
|

W środę 7 kwietnia 2021 r., o godz. 10:00 wzdjęcie zmarłego Zbigniewa Struzika kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Nowym Kazanowie odbył się pogrzeb Zbigniewa Struzika, wieloletniego pracownika Starostwa Powiatowego w Końskich. Kondukt żałobny odprowadził zmarłego na tamtejszy cmentarz parafialny. Zbigniew Struzik zmarł 1 kwietnia w Szpitalu Specjalistycznym św. Łukasza w Końskich. Pomimo kilkutygodniowej walce lekarzy o jego życie, przegrał z covidem. Miał 62 lata.

Pracował praktycznie od początku utworzenia Powiatu Koneckiego, tj. kwietnia 1999 roku, jako specjalista ds. obrony. Od lipca 2004 r. do lutego 2020 r. roku pełnił funkcję Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Końskich. Naczelnik Struzik był nie tylko długoletnim, doświadczonym, powszechnie lubianym i zaangażowanym pracownikiem, ale także społecznikiem, będąc przez dwie pierwsze kadencje radnym Rady Miejskiej w Końskich oraz członkiem zarządu Miasta i Gminy Końskie. W III kadencji oprócz funkcji radnego, był wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Końskich.

Czytaj cały artykuł...Ostatnia droga Zbigniewa Struzika