loga aloga bloga c

             RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH   bip   logo termo   ankieta

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

ODSŁONIĘCIE POMNIKA AK W ŁODZI Z UDZIAŁEM KONECKIEJ DELEGACJI

Administrator

W środę 20 marca 2019 r. na Placu Hallera w Łodzi miała miejsce zdjęcie ODSLONIECIE POMNIKA ...uroczystość odsłonięcia Pomnika Armii Krajowej. Obelisk ten powstał dzięki inicjatywie i zabiegom kilku kombatantów, a wśród nich ppłk. Tadeusza Barańskiego „Tatara”, jednego z ostatnich żyjących weteranów środowiska partyzanckiego AK „Ponury – Nurt”. Trzeba wiedzieć, że mieszkający od 60 lat w Łodzi wielce sędziwy już Pan Tadeusz pochodzi z Bedlna i jest absolwentem Gimnazjum i Liceum im. św. Stanisława Kostki w Końskich. I to właśnie na Jego osobiste zaproszenie w tej podniosłej uroczystości wzięła udział konecka delegacja.

Czytaj więcej...

SPRAWOZDAWCZO I WYBORCZO W TOWARZYSTWIE PRZYJACIÓŁ DZIECI W KOŃSKICH

Administrator

W Starostwie Powiatowym w Końskich mieści się siedziba zdjęcie SPOTKANIE TPD...Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W dniu 15 marca  2019 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze, na którym dokonano podsumowania z działalności Towarzystwa w mijającej już 4 – letniej kadencji. Podczas spotkania członkowie w/w organizacji, koncentrując się na analizie dotychczasowych działań podsumowali zrealizowane już zadania i głosowali nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Czytaj więcej...

VI SESJA RADY POWIATU KONECKIEGO

Administrator

20 marca 2019 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowegozdjęcie VI SESJA RADY POWIATU... w Końskich odbyła się szósta sesja Rady Powiatu Koneckiego. Tuż po godzinie 8:00 sesję otworzyła Dorota Duda - Przewodnicząca Rady Powiatu.

Projekt porządku obrad przewidywał:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
Czytaj więcej...

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO - AGATY WOJTYSZEK

Administrator

obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego 2019

POPULARYZOWALI KULTURĘ NIEMIECKOJĘZYCZNĄ

Administrator

To już VI edycja Powiatowego Przeglądu Piosenki zdjęcie KONKURS PIOSENKI ...Niemieckojęzycznej, który odbył się 15 marca br. w Miejsko – Gminny Domu Kultury w Końskich. Głównym celem konkursu, jak podkreślała - Beata Fidor – dyrektor ZSP nr 3 w Końskich, jest kształtowanie umiejętności językowych, ale również szeroko rozumiana popularyzacja kultury krajów niemieckojęzycznych wśród młodych ludzi. Organizatorem przedsięwzięcia był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Końskich, którego wspierali nauczyciele języka niemieckiego: Barbara Więcław, Anida Prochowska i Marcin Lis oraz Starostwo Powiatowe w Końskich, które było fundatorem nagród.

Czytaj więcej...

KONWENT POWIATÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Administrator

W dniu 15 marca 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego zdjęcie KONWENT POWIATÓW ...w Jędrzejowie odbył się II Konwent Powiatów Województwa Świętokrzyskiego. Konwenty stanowią cykliczne zgromadzenia starostów, na których poruszane są bieżące aspekty funkcjonowania organów samorządowych. Powiat Konecki podczas prestiżowego konwentu reprezentował urzędujący członek Zarządu Powiatu Koneckiego Damian Rozmus jako upoważniony przez starostę koneckiego Andrzeja Marka Lenarta.

Czytaj więcej...

UROCZYSTE SPOTKANIE ZE STYPENDYSTAMI

Administrator

W dniu 12 marca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego zdjęcie SPOTKANIE ZE STYPENDYSTAMI...w Końskich, przeprowadzono uroczyste spotkanie, na które zaproszono uczniów szkół ponadpodstawowych – stypendystów Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej wraz z rodzicami oraz dyrektorami szkół z terenu Powiatu Koneckiego. Najważniejszym celem inicjatywy było docenienie rangi osiągnięć uzyskanych przez wyróżnionych stypendystów. W spotkaniu wzięli udział: Starosta konecki Andrzej Marek Lenart, Przewodnicząca Rady Powiatu w Końskich Dorota Duda, Wicestarosta Bogdan Soboń oraz etatowy Członek Zarządu Damian Rozmus.

Czytaj więcej...

SPOTKANIE W RAMACH POROZUMIENIA POWIATOWEGO „ZIEMIA ODROWĄŻÓW”

Administrator

Na kolejnym spotkaniu w ramach realizacji porozumieniazdjęcie SPOTKANIE ZO... pod nazwą:  „Ziemia Odrowążów”, które odbyło się w dniu 11 marca 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Końskich, obecni byli włodarze poszczególnych powiatów tj. koneckiego, opoczyńskiego, przysuskiego i szydłowieckiego oraz redaktorzy wydawanego przez 11 lat Kwartalnika Społeczno – Kulturalnego „Ziemia Odrowążów”. Zebrani odnosili się do wielu pomysłów i zamierzeń w zakresie wspólnych działań oraz możliwości ich realizacji w najbliższym czasie.

Czytaj więcej...

DRUŻYNOWY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

Administrator

W dniach od 28.02 – 1.03.2019 w Zespole Szkół zdjęcie DRUŻYNOWY TURNIEJ  TENISA ...Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich odbył się Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Starosty Koneckiego w kategorii dziewcząt i chłopców. Otwarcia turnieju dokonał w imieniu Starosty Koneckiego – Andrzeja Marka Lenarta - Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Końskich - Krzysztof Stachera oraz Dyrektor Szkoły Beata Jakubowska.

Czytaj więcej...

„KOCHAM MOJĄ OJCZYZNĘ” – XVI Diecezjalny Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej pod patronatem honorowym Starosty Koneckiego

Administrator

Dnia 5 marca 2019 roku w Szkole Podstawowej w Gowarczowie zdjęcie KONKURS ...odbył się etap regionalny XVI edycji Diecezjalnego Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej pod hasłem „KOCHAM MOJĄ OJCZYZNĘ”. Patronat honorowy nad tym szczególnym wydarzeniem objęli: Wojewoda Świętokrzyski p. Agata Wojtyszek, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego p. Andrzej Bętkowski, Starosta Konecki p. Andrzej Marek Lenart oraz Wójt Gminy Gowarczów p. Stanisław Pacocha. Głównym organizatorem przedsięwzięcia był Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Gowarczowie, którego prezesem jest p. Janusz Bielecki.

Czytaj więcej...

PIERWSZY STOPIEŃ DO ŻOŁNIERSKIEJ KARIERY – KWALIFIKACJA WOJSKOWA I POWIATOWA KOMISJA LEKARSKA

Administrator

Dnia 4 marca 2019 r. w Szpitalu św. Łukasza w Końskich rozpoczęła zdjęcie PIERWSZY STOPIEŃ DO...swoją działalność Powiatowa Komisja Lekarska, która stanowi pierwszy etap rekrutacji do służby wojskowej. Podczas oficjalnego rozpoczęcia obecni byli: wicestarosta konecki Bogdan Soboń, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kielcach ppłk Mirosław Smerdzyński oraz naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Końskich Wiesław Basiak.

Czytaj więcej...

W HOŁDZIE ŻOŁNIERZOM WYKLĘTYM – TRZY ODSŁONY

Administrator

Ustanowiony osiem lat temu Narodowy Dzień zdjęcie W HOŁDZIE ŻOŁNIERZOM ...Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” wszedł na stałe do lokalnych uroczystości objętych patronatem Starosty Koneckiego oraz Burmistrza MiG Końskie. Pierwsza odsłona tych uroczystości, z udziałem delegacji Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, przedstawicieli samorządu powiatowego i gminnego oraz młodzieży, rozpoczęła się przed dawną siedzibą Urzędu Bezpieczeństwa przy ulicy 1 Maja, przy symbolicznej, pamiątkowej tablicy, wmurowanej dopiero w 1994 roku. Prowadzący to spotkanie wiceburmistrz Końskich Krzysztof Jasiński podkreślił charakter i znaczenie tego miejsca..

Czytaj więcej...