loga aloga bloga c

             RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH   bip   logo termo   ankieta

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

„SŁUCHAJMY JEJ GŁOSU MATKI BOŻEJ WYCHOWAWCZYNI KTÓRA NIE WYKLUCZA NIKOGO” - PIĘKNY JUBILEUSZ W CZARNEJ

Administrator

To było niezapomniane i piękne przeżycie duchowe. zdjęcie SŁUCHAJMY JEJ GŁOSU...Pierwsza sobota września 2019 roku w Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni w Czarnej przeżywaliśmy wyjątkowy jubileusz. Przybyli parafianie, mieszkańcy Powiatu Koneckiego, ale i bardzo liczni pielgrzymi, składali wspólne dziękczynienie Panu Bogu za Dar Matki Bożej Wychowawczyni na Ziemi Koneckiej w 100 – lecie istnienia Parafii oraz 20 – lecie koronacji Jej obrazu.

Czytaj więcej...

ZAPROSZENIE DO WSPÓLNEJ NAUKI - NOWY ROK SZKOLNY 2019/2020 ROZPOCZĘTY

Administrator

Kalendarz biegnie nieubłaganie i choć jeszcze niedawnozdjęcie ZAPROSZENIE DO WSPÓLNEJ NAUKI ... uczniowie żegnali się z wychowawcami i kolegami szkolnymi, to nadszedł kolejny czas zaproszenia do wspólnej nauki. Powiat Konecki jest organem prowadzącym dla 6 szkół ponadpodstawowych i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Baryczy. Na dzień 4 września 2019 roku, we wszystkich placówkach podległych Powiatowi uczyć się będzie 2584 uczniów. Natomiast naukę w klasach pierwszych rozpoczęło 1163 uczniów. Uczniów, przez kolejny rok szkolny przygotowywać i prowadzić będzie 325 nauczycieli.

Czytaj więcej...

KONKURS - POWIAT KONECKI

Administrator

Starostwo Powiatowe w Końskich zaprasza do udziału zdjęcie KONKURS LOGOTYPw konkursie polegającym na opracowaniu projektu graficznego – logo Powiatu Koneckiego, które stosowane do celów identyfikacji wizualnej, promocji i marketingu będzie wykorzystywane w przekazach elektronicznych, medialnych, na nośnikach reklamy zewnętrznej, w drukowanych materiałach promocyjnych sygnowanych przez Starostwo.

Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

Czytaj więcej...

„NIE OPUŚCIŁEM JESZCZE ANI JEDNEGO KONECKIEGO WRZEŚNIA” – PATRIOTYCZNE ŚWIĘTO W 80 ROCZNICĘ WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

Administrator

Wrzesień, to szczególny czas dla narodu zdjęcie PATRIOTYCZNE ŚWIĘTO...polskiego. 80 lat temu miliony obywateli polskich straciło bezpowrotnie szanse na lepszą przyszłość dla siebie i swoich dzieci. Wybuch II wojny światowej obnażył w całej okazałości przyjaciół i wrogów Polski. Mimo przeważającej siły agresorów, Polacy stawili dzielny opór najeźdźcom i podjęli nierówną walkę. Duch narodu polskiego mimo ogromnych upokorzeń i straszliwych cierpień nigdy nie został złamany. „Przegrali, ale nie zostali zwyciężeni”, jak podkreślał jeden z duchownych.

Czytaj więcej...

I POWIATOWY PRZEGLĄD WIEŃCÓW DOŻYNKOWYCH

Administrator

W sobotę 31 sierpnia 2019 na placu przed zdjęcie I POWIATOWY PRZEGLĄD...Starostwem Powiatowym w Końskich odbył się I Powiatowy Konkurs Wieńców Dożynkowych. Uroczystość oficjalnie otworzył Starosta Konecki Grzegorz Piec. Widzowie gorącymi brawami nagrodzili występ zespołu „Mały Dziebałtów”, a następnie grupy, które zgodnie z tradycją ośpiewywały swoje wieńce. W tym czasie przed jurorami stało niezwykle trudne zadanie – wyłonienie spośród jedenastu wspaniałych dzieł tego jednego, które będzie reprezentowało nasz powiat na Dożynkach Wojewódzkich 8 września w Opatowie.

Czytaj więcej...

V SESJA RADY POWIATU KONECKIEGO

Administrator

W środę 28 sierpnia 2019 r. w Sali konferencyjnej zdjęcie V SESJA RADY POWIATU...Starostwa Powiatowego odbyła się V nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Koneckiego. Tuż po godz. 9.00 sesję otworzył Łukasz Kubka – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Koneckiego. Porządek obrad obejmował:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:

Czytaj więcej...

WOJEWODA O POMOCY DLA ROLNIKÓW

Administrator

W poniedziałek 26 sierpnia 2019 r. w Starostwie Powiatowym zdjęcie WOJEWODA O POMOCY...w Końskich odbyło się spotkanie z Wojewodą Świętokrzyskim -Panią Agatą Wojtyszek. Władze powiatowe reprezentowali: Starosta Grzegorz Piec, Wicestarosta Wiesław Skowron i Członek Zarządu Jarosław Staciwa. Zgodnie z zapowiedzią głównym tematem było szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych poszkodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne. Oprócz przedstawienia ogólnych zasad składania wniosków i wskazania często pojawiających się przy wypełnianiu błędów zainteresowani mieli również szansę otrzymania odpowiedzi na bardziej szczegółowe pytania.

Czytaj więcej...

PIĘKNA POGODA I DOBRA ZABAWA W SŁUPI KONECKIEJ

Administrator

W niedzielę 25 sierpnia 2019 wszystkich gości zdjęcie PIĘKNA POGODA...i uczestników przybyłych na święto plonów powitał Wójt Gminy Słupia Konecka - Robert Wielgopolan. Następnie podziękowania za trud i wysiłek na ręce rolników złożyli - Starosta Konecki Grzegorz Piec i Członek Zarządu Powiatu Jarosław Staciwa. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią na uroczystości pojawił się także Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i Członek Zarządu Województwa Mariusz Gosek. Przybyli goście zgodnie zadeklarowali pomoc dla mieszkańców gminy.

Czytaj więcej...

O NOWYCH SZANSACH DLA MŁODZIEŻY

Administrator

W czwartek 22 sierpnia 2019 roku w siedzibie Starostwa zdjęcie O NOWYCH SZANSACH...Powiatowego w Końskich, Starosta Konecki Grzegorz Piec spotkał się z Komendantem Wojewódzkim OHP Jackiem Sabatem. Tematem rozmowy było podjęcie działań zmierzających do podnoszenia kwalifikacji zawodowych młodzieży oraz kształcenia w kierunkach, które gwarantują zatrudnienie, zaspokajając potrzeby lokalnych pracodawców.

Czytaj więcej...

XIII PAŁACOWE SPOTKANIA ARTYSTYCZNE

Administrator

W czwartek 22 sierpnia Dom Pomocy Społecznej zdjęcie XIII PAŁACOWE SPOTKANIA...„Etola” w Rudzie Pilczyckiej gościł zespoły z zaprzyjaźnionych ośrodków (z Kielc, Końskich, Stąporkowa i Włoszczowy). Pałacowe Spotkania Artystyczne wpisały się już na stałe w kalendarz działań organizowanych przez tę placówkę. Pani Dyrektor Zofia Zięba powitała zaproszonych gości, a uroczystego otwarcia imprezy dokonał Starosta Konecki Grzegorz Piec w towarzystwie Urszuli Przygodzkiej – Dyrektor PCPR w Końskich. Po części oficjalnej na scenie występowały kolejno zespoły artystyczne prezentując programy, których motywem przewodnim była - miłość.

Czytaj więcej...

POWIAT KONECKI WSPIERA FILMOWCÓW

Administrator

We wtorek 20 sierpnia w siedzibie Starostwa Powiatowegozdjęcie POWIAT KONECKI WSPIERA FILMOWCÓW w Końskich odbyło się spotkanie, podczas którego omówiono zagadnienia związane z pomocą logistyczną dla ekipy filmowej, realizującej zdjęcia do filmu „Magnezja”. Spotkanie otworzył Starosta Konecki Grzegorz Piec. Już na wstępie zadeklarował wsparcie ze strony władz powiatowych, podkreślając aspekt promocji naszego regionu poprzez tego typu wydarzenia.

Czytaj więcej...