loga aloga bloga c

 RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH   bip   logo termo ankieta LOGO TERMOMODERNIZACJA

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

UCZESTNICY PROJEKTU „COMENIUS” Z WIZYTĄ U STAROSTY

Administrator

17 grudnia 2012 roku w Zespole Szkół zdjęcie comeniusPonadgimnazjalnych nr 1 w Końskich rozpoczęła się wizyta młodzieży i opiekunów z Francji, Rumunii, Turcji i Finlandii, która wspólnie z naszą placówką oświatową realizuje unijny projekt „Comenius”. Hasło obecnego działania trwającego na przestrzeni dwóch lat to "Wpływ pogody na ukształtowanie krajobrazu miejskiego i naturalnego regionów Europy”. W projekcie biorą udział uczniowie z Turcji, Rumunii, Francji, Finlandii, Hiszpanii, Grecji, Włoch i Polski. Ze względów finansowych uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy – wyjaśniła dyrektor Beata Jakubowska. Do nas przyjechali przedstawiciele czterech pierwszych państw – 14 uczniów i ich opiekunowie.

Czytaj więcej...

MIKOŁAJKOWE SPOTKANIE W TOWARZYSTWIE PRZYJACIÓŁ DZIECI

Administrator

14 grudnia w Szkole Podstawowej Nr 2 w Końskich zdjęcie tpd mikołajodbyło się od dawna wyczekiwane przez podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Końskich spotkanie z Mikołajem. Mikołajowi towarzyszył miedzy innymi starosta konecki Bogdan Soboń, który w asyście Marii Stanek – prezes TPD i Krzysztofa Stachery – naczelnika Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego, Krzysztofa Jasińskiego – wiceburmistrza oraz Krystyny Milczarek – naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych UMiG, uczestniczyli w obdarowywaniu najmłodszych upominkami. „Jednym z przepisów TPD na udane Święta jest z pewnością spełnianie zwykłych przyziemnych marzeń.

Czytaj więcej...

ŚWIĘTOKRZYSKA IZBA ROLNICZA – SPOTKANIE ROBOCZE

Administrator

11 grudnia 2012 roku w sali konferencyjnej zdjęcie izba rolniczaStarostwa Powiatowego w Końskich odbyło się cykliczne spotkanie robocze w ramach Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. Wojewódzką Izbę Rolniczą reprezentował Robert Fatyga – członek Zarządu ŚIR, Powiatową Izbę Rolniczą reprezentował jej przewodniczący – Stanisław Stanik, Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach był reprezentowany przez Adama Bukowskiego – kierownika Zespołu Doradczego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa reprezentowała Teresa Pietrusiewicz – kierownik Agencji, Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa reprezentowała Agata Binkowska – naczelnik Wydziału, Powiatowy Urząd Pracy reprezentował dyrektor jednostki – Marek Krawczyk.

Czytaj więcej...

DEBATA SPOŁECZNA O BEZPIECZEŃSTWIE PUBLICZNYM

Administrator

11 grudnia 2012 r. w siedzibie Starostwa zdjęcie debataPowiatowego w Końskich odbyła się debata społeczna dotycząca problematyki bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu koneckiego z udziałem – zastępcy komendanta wojewódzkiego policji podinspektora Rafała Kochańczyka, przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Janusza Łacha, samorządowców miast i gmin powiatu koneckiego oraz społeczności lokalnej. Przybyłych gości przywitał współorganizator debaty Bogdan Soboń – starosta konecki oraz Wiesław Basiak – w/z sekretarza powiatu i naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego.

Czytaj więcej...

IV SEJMIK ZIEMI ODROWĄŻÓW

Administrator

7 grudnia 2012 roku odbył się IV Sejmik zdjęcie sejmikw ramach porozumienia Ziemi Odrowążów. Tym razem przedstawiciele samorządów skupiających już 5 powiatów spotkali się w powiecie szydłowieckim na zamku w Chlewiskach. Powiat konecki reprezentowali: Bogdan Soboń – starosta konecki, Wiesław Skowron – przewodniczący Rady powiatu, Andrzej Marek Lenart – wicestarosta, Danuta Leśniewicz – członek Zarządu, oraz liczna grupa radnych powiatowych, burmistrzów i wójtów. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością posłowie na Sejm RP w osobach Mirosława Pawlaka oraz Marka Gosa, którzy gratulowali dalszego rozwoju tej wspaniałej inicjatywie i jednocześnie życzyli wytrwałości w dążeniu do wzajemnej współpracy w ramach szeroko rozumianego porozumienia Ziemi Odrowążów.

Czytaj więcej...

PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI II

Administrator

Wydział Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia zdjęcie starostwow ramach pozyskanych dodatkowych środków PFRON, zaprasza do składania wniosków. W dniu 6 grudnia 2012r. podpisana została umowa między Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a Powiatem Koneckim o dofinansowanie projektów w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze G. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie ze środków PFRON następującego projektu: aktywizacja zawodowa poprzez dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej oraz zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych w Powiecie Koneckim.

Pełna treść programu - (plik.pdf)

71 ROCZNICA ŚMIERCI PATRONA POWIATU KONECKIEGO

Administrator

11 grudnia 2012 roku obchodziliśmy zdjęcie71 rocznicę śmierci patrona powiatu koneckiego – bł. Ks. Kazimierza Sykulskiego. Przedstawiciele samorządu powiatowego na czele ze starostą koneckim Bogdanem Soboniem, przewodniczącym Rady Powiatu - Wiesławem Skowronem, wicestarostą koneckim - Andrzejem Markiem Lenartem, w/z sekretarza powiatu - Wiesławem Basiakiem w południe złożyli symboliczny wieniec oraz zapalili znicze przed pomnikiem patrona, który znajduje się przed siedzibą Starostwa Powiatowego w Końskich.

Wieczorem w Kolegiacie św. Mikołaja odprawiono Mszę Św. w intencji mieszkańców naszego miasta i powiatu, wspominając postać orędownika – bł. Ks. Kazimierza.

Czytaj więcej...

„SIĘGAJĄ GDZIE NIKT NIE SIĘGA” - JANUSZ KĘDRACKI I JAROSŁAW KUBALSKI W ZZH W MALEŃCU

Administrator

1 grudnia 2012 roku w ZZH w Maleńcu zdjęcie ZZHodbyło się spotkanie autorskie z twórcami cyklu reportaży - „Odkrywamy Świętokrzyskie” - Januszem Kędrackim i Jarosławem Kubalskim. Wyżej wymieniony cykl zaczął się w czerwcu 2004 roku i to właśnie od powiatu koneckiego, a ściślej mówiąc od Czarnieckiej Góry. Do tej pory twórcy - „odkrywcy” mogą pochwalić się 400 odcinkami, na które pracowali przeszło 8 lat. Panowie zawodowo związani z Gazetą Wyborczą postanowili połączyć obowiązki z pewną pasją, którą okazały się mniej lub bardziej zapomniane ciekawostki i legendy szeroko rozumianej kultury regionalnej, znajdujące się na terenie województwa świętokrzyskiego.

Czytaj więcej...

PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO W KONECKIM SZPITALU

Administrator

W czwartek – 29 listopada – otwarto zdjęcie rezonansPracownię Rezonansu Magnetycznego w koneckim szpitalu. W czerwcu br. dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich Wojciech Przybylski podpisał umowę z dyrektorem firmy TMS „Diagnostyka” Andrzejem Weiglem, która wygrała przetarg, na adaptację pomieszczeń w pobliżu szpitalnej stołówki. Koszt całej inwestycji to 6 mln złotych. „Warto zaznaczyć, że nasza placówka już od dawna nosiła się z zamiarem powstania takiej pracowni, jednak nie mieliśmy odpowiednich możliwości finansowych. Zdecydowaliśmy, aby to zadanie zlecić firmie zewnętrznej w drodze konkursu – za dzierżawę pomieszczeń firma TMS miesięcznie do naszego budżetu będzie wpłacać 6 tys. złotych” – powiedział dyrektor Przybylski.

Czytaj więcej...

XIII TURNIEJ PIŁKI KOSZYKOWEJ O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU KONECKIEGO

Administrator

W dniach 26 – 27 listopada br. na halizdjęcie turniej sportowej Publicznego Gimnazjum w Stąporkowie odbył się XIII Turniej Piłki Koszykowej dziewcząt i chłopców o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Koneckiego. Głównym organizatorem imprezy sportowej był UKS „Staszic” działający przy ZSP im. S. Staszica w Stąporkowie. Otwarcia turnieju dokonał starosta konecki – Bogdan Soboń. Pierwszy dzień turnieju to zmagania dziewcząt, w których uczestniczyły reprezentacje następujących placówek oświatowych – ZSP Stąporków, I LO Końskie, ZSP nr 1 Końskie, ZSP nr 3 Końskie. Grano systemem „każdy z każdym” – rozegrano 6 spotkań.

Czytaj więcej...

DNI HONOROWEGO KRWIODAWSTWA NA TERENIE KOŃSKICH

Administrator

Dnia 23 listopada 2012 r. w Zespole zdjecie krwiodawstwoSzkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich odbyły się uroczystości związane z obchodami Dni Honorowego Krwiodawstwa. W trakcie spotkania w którym uczestniczyli krwiodawcy z terenu Końskich usłyszeliśmy wiele słów wdzięczności, podziękowań za przekazywany dar jakim jest krew oraz wręczono okolicznościowe medale najaktywniejszym krwiodawcom. „Należy pamiętać, że krew jest najcenniejszym darem jaki człowiek może ofiarować drugiemu” – mówili w swych wystąpieniach zarówno starosta konecki – Bogdan Soboń, jak również burmistrz Miasta i Gminy Końskie – Michał Cichocki.

Czytaj więcej...

PRZYRODNICZE KLIMATY W ZZH W MALEŃCU

Administrator

W sobotnie popołudnie 24 listopada 2012 roku na zdjęcie zzhterenie ZZH w Maleńcu odbyło się spotkanie z Jarosławem Chyrą – leśnikiem, fotografem, filmowcem przyrody. W spotkaniu udział wzięli okoliczni mieszkańcy, wśród których nie zabrakło również gości z Końskich oraz Bogdana Sobonia – starosty wraz z małżonką. „Na temat Jarosława Chyry, naszego dzisiejszego gościa napisano już bardzo wiele, dlatego bycie oryginalnym w tej sprawie wcale nie jest łatwe. O pracy Pana Jarosława można z pewnością powiedzieć, że jest bardzo interesująca i inspirująca, która w efekcie ostatecznym dostarcza z pewnością samych pozytywnych odczuć, o czym za chwilę Państwo sami się przekonacie” - mówił Emilian Niemiec – dyrektor muzeum w Maleńcu.

Czytaj więcej...