loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

Ważne informacje z PUP w Końskich

Paweł Goraj - Administrator

Dyrektor PUP w Końskich przekazuje dwie ważnezdjęcie do artykułu informacje z PUP na którym widać dyrektora urzędu oraz budynek i logo projektu informacje dotyczące wsparcia dla przedsiębiorców. Pierwsza z nich dotyczy mikroprzedsiębiorców, którzy otrzymali pożyczkę w ramach art. 15 zzd dotycząca umorzenia otrzymanej pożyczki. Informujemy, że w związku ze zmianą wymienionej wyżej ustawy, pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej przez mikroprzedsiębiorcę, przez okres 3 miesięcy, od dnia udzielenia pożyczki (otrzymania przelewu na konto). Umorzenie otrzymanej pożyczki nastąpi z urzędu, bez konieczności składania wniosku o umorzenie. Spełnienie warunku umorzenia sprawdzi Powiatowy Urząd Pracy na podstawie dostępnych informacji w CEIDG/KRS.

Czytaj więcej...

Letni Rajd „Piechotą do Nieba”

Paweł Goraj - Administrator

Letni Rajd „Piechotą do Nieba” - pod honorowym zdjęcie do artykułu letni rajd na którym widać nogi maszerującego mężczyzny patronatem Starosty Koneckiego - Grzegorza Pieca. Celem rajdu jest promowanie walorów krajoznawczych Ziemi Koneckiej, rozpowszechnianie turystyki pieszej, propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia, integracja społeczeństwa oraz zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wspieranie działalności charytatywnej prowadzonej przez Stowarzyszenie „Powiatowe Konto Pomocy”. Organizatorami są: Stowarzyszenie „Powiatowe Konto Pomocy” oraz Koneckie Stowarzyszenie Sportu i Kultury.

Czytaj więcej...

Pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady KGW

Paweł Goraj - Administrator

W poniedziałek 29 czerwca o godz. 14.30., w zdjęcie do artykułu pierwsze posiedzenie na którym widać uczestników przy stole konferencyjnymsali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Końskich odbyło się pierwsze spotkanie Powiatowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich, działającej na terenie Powiatu Koneckiego. Celem spotkania było przybliżenie przez Przewodniczącą Rady - Justynę Rupniewską zasad funkcjonowania Kół Gospodyń Wiejskich oraz prawnych podstaw gospodarki finansowej. Przypomniano także o możliwościach wsparcia działalności KGW przez działające organizacje pozarządowe, które w swoich statutach mają zapisane współdziałanie ze społecznością terenów wiejskich.

Czytaj więcej...

40 lat Solidarności – spotkanie z historią najnowszą

Paweł Goraj - Administrator

W środę 1 lipca uroczyście zaprezentowano zdjęcie do artykułu 40 lat solidarności na którym widać wojewodę świętokrzyskiego przemawiającego do mikrofonuwystawę poświęconą 40 rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”. W tym dniu podobne ekspozycje zostały zaprezentowane w 17 miastach Polski, w tym również w Mielcu, gdzie 40 lat temu rozpoczął się strajk pracowników WSK-PZL. Wszystkie te prezentacje mają na celu ukazanie ogólnopolskich masowych strajków z lipca, sierpnia i września 1980 roku. Wystawy składają się z części ogólnopolskiej, części regionalnych oraz lokalnych, ukazujących powstawanie „Solidarności” w niemal każdym zakątku naszego kraju.

Czytaj więcej...

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich ogłasza nabór wniosków

Paweł Goraj - Administrator

Od dnia 25.06.2020 r. w trybie ciągłym będzie zdjęcie do artykułu dyrektor powiatowego urzędu pracy ogłasza nabór wnioskówprowadzony nabór na:

- art. 15 zzc dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych (art. 15zzc ustawy COVID-19*);
- art. 15 zzda niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych (art. 15zzda ustawy COVID-19*);
- art. 15 zze2 dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej (art. 15 zze2 ustawy COVID-19*);

Czytaj więcej...

XV Sesja Rady Powiatu w Końskich

Paweł Goraj - Administrator

W dniu 30 czerwca 2020 odbyła się XV sesja zdjęcie do artykułu 15 sesja rady powiatu na którym widać wszystkich radnych pozujących do zdjęciaRady Powiatu. Wśród uchwał, podjętych podczas tego posiedzenia, niewątpliwie istotne były te, dotyczące udzielenia obecnemu zarządowi wotum zaufania oraz udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2019 r. Uchwały przegłosowano zdecydowaną większością głosów: 16 radnych „za” i 5 wstrzymujących się, nikt nie głosował „przeciw”. Za otrzymane zaufanie wszystkim podziękował Starosta Konecki Grzegorz Piec przypominając, że poprzedni rok był niezwykle trudny. Przypomnijmy, że przez pewien czas funkcję organów powiatowych pełnił jednoosobowo obecny starosta, a w połowie roku odbyły się ponowne wybory do rady powiatu skutkujące zmianą składu zarządu.

Czytaj więcej...

Wybory na Prezydenta wygrywa się w Powiecie Koneckim

Paweł Goraj - Administrator

Telewizja Polska potwierdziła, że w poniedziałek zdjęcie do artykułu wybory wygrywa się w koneckim na którym Andrzej Duda podpisuje ustawę o kolei6 lipca o godzinie 21.00., debata przed II turą wyborów prezydenckich odbędzie się w Końskich! Miejsce tego szczególnego wydarzenia to Hala Sportowa przy ul. Stoińskiego. Zdaniem starosty koneckiego Grzegorza Pieca, jest to bardzo dobre miejsce do zbudowanie dużej, medialnej scenerii, która ma być budowana już w piątek, na okoliczność, tak ważnej dla Polski debaty. Ma ona się odbyć w nowatorskim formacie „Town Hall”, co oznacza, że publiczność będzie miała możliwość zadawania pytań. W tym formacie prowadzący, czyli dziennikarz Michał Adamczyk, będzie moderatorem pytań od publiczności. W studio będzie mogło uczestniczyć od 30 do 50 mieszkańców powiatu, najprawdopodobniej wskazanych przez sztaby kandydatów.

Czytaj więcej...

Letnia edycja Rajdu Bike Orient za nami

Paweł Goraj - Administrator

Stowarzyszenie ImperActive zorganizowało w minionązdjęcie do artykułu rajd bike orient na którym widać przedstawicieli starostwa dziękujących za organizacje sobotę Rajd Bike Orient, który wystartował z Miedzierzy, a trasa prowadziła przez teren Powiatu Koneckiego. Rajdy te, odbywają się w różnych miejscach w kraju od 2007 roku i są rowerową imprezą na orientację, której zadaniem jest odszukiwanie w terenie, wyznaczonych na mapie punktów kontrolnych. Na trzech trasach do pokonania, o łącznej długości 240 kilometrów, stanęła grupa kilkudziesięciu rowerzystów i piechurów. Rywalizacja polegała na potwierdzeniu jak największej liczby punktów, w jak najkrótszym czasie. Start i meta zawodów została zlokalizowana na terenie Szkoły Podstawowej w Miedzierzy.

Czytaj więcej...

Zmiany wprowadzone w tarczy antykryzysowej 4.0

Paweł Goraj - Administrator

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Końskichzdjęcie do artykułu zmiany w tarczy na którym widać dyrektora urzędu pracy w Końskich informuje o istotnych zmianach wprowadzonych w ustawie z dnia z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568 z późn.zm.).

Czytaj więcej...

Wyremontowane warsztaty kuszą kolejnych absolwentów mechanika

Paweł Goraj - Administrator

Jak mogliśmy zobaczyć Zespół Szkół Ponadpodstawowychzdjęcie do artykułu wyremontowane warsztanty na którym widać starostę i członka zarządu z wizytą na wyremontowanej hali nr 1 w Końskich intensyfikuje swe działania w doposażanie i remontowanie kolejnych pracowni – warsztatów, w zakresie kształcenia zawodowego. Tym razem prace objęły warsztaty, w których wiedzę praktyczną szlifować będą przyszli mechanicy samochodowi. We wspomnianym pomieszczeniu na uczniów czekają miedzy innymi dwa bardzo dobrze przygotowane stanowiska, z podnośnikami dla samochodów. W kolejnym warsztacie uczniowie, w równie doskonałych warunkach poznają tajniki diagnostyki samochodowej. Wysokie standardy przygotowanych pracowni pozwalają odbywać na miejscu, nie tylko praktyki, ale także, zdawać egzaminy zawodowe.

Czytaj więcej...

Program tarczy dla samorządów

Paweł Goraj - Administrator

Gminy i Powiaty otrzymają dostęp do wielkiegozdjęcie do artykułu program tarczy na zdjęciu starosta Grzegorz Piec rządowego programu wsparcia inwestycji – to prawdziwa TARCZA DLA SAMORZĄDÓW warta w skali całego kraju nawet 6 miliardów złotych. Środki przekazane przez rząd będzie można wykorzystać na bliskie ludziom inwestycje, jak remonty szkół i przedszkoli, inwestycje w wodociągi i kanalizację, a także inne działania podejmowane w naszych małych Ojczyznach. Pieniądze będą przyznawane gminom w formie przelewów na wniosek samorządów – bez zbędnej biurokracji. To bezprecedensowe wsparcia dla każdej gminy i każdego powiatu w Polsce. Wysokość przekazanych środków będzie zależeć od wartości planowanych przez gminy i powiaty inwestycji.

Czytaj więcej...