loga aloga bloga c

             RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH   bip   logo termo   ankieta

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

„WSZYSCY OBYWATELE ŚWIATA MOGĄ URATOWAĆ ŻYCIE”

Pod takim hasłem 16 października będzie obchodzony Europejski zdjęcie WSZYSCY OBYWATELE ŚWIATA...Dzień Przywracania Czynności Serca. W ramach tejże akcji zastaną przeprowadzone szkolenia z niesienia pierwszej pomocy na obszarze Powiatu Koneckiego, które potrwają do połowy grudnia br. Inauguracja tychże szkoleń odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Końskich dokładnie w dniu 16 października, a uczestnikami tegoż będą pracownicy starostwa.

 

Przypomnijmy, że co roku u około 400 tys. mieszkańców Starego Kontynentu stwierdza się zatrzymanie akcji serca. Ogólnoeuropejska akcja, organizowana m.in. z udziałem posłów do Parlamentu Europejskiego, ma zwiększyć wiedzę o tym, jak pomóc w momencie zawału. Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca obchodzony jest od 2013 r. z inicjatywy Europejskiej Rady Resuscytacji. Celem inicjatywy jest popularyzacja wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy osobie, u której wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia. Jak przekonują organizatorzy akcji, podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez świadków zdarzenia może spowodować 2-3 krotny wzrost przeżywalności.

Niestety obecnie tylko w trakcie co piątego poza szpitalnego nagłego zatrzymania krążenia podejmowana jest resuscytacja. W ramach Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca w całej Europie organizowane będą pokazy prawidłowej resuscytacji. Udział w akcji kieruje się dla każdej grupy wiekowej w powiecie koneckim. Organizatorem tego przedsięwzięcia jest konecki ratownik medyczny Marcin Pytlos oraz Starostwo Powiatowe w Końskich.

Opracował: Marian Wikiera

2  plakat sdpcs