loga aloga bloga c

 RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

„WSZYSCY OBYWATELE ŚWIATA MOGĄ URATOWAĆ ŻYCIE”

Administrator

Pod takim hasłem 16 października będzie obchodzony Europejski zdjęcie WSZYSCY OBYWATELE ŚWIATA...Dzień Przywracania Czynności Serca. W ramach tejże akcji zastaną przeprowadzone szkolenia z niesienia pierwszej pomocy na obszarze Powiatu Koneckiego, które potrwają do połowy grudnia br. Inauguracja tychże szkoleń odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Końskich dokładnie w dniu 16 października, a uczestnikami tegoż będą pracownicy starostwa.

 

Przypomnijmy, że co roku u około 400 tys. mieszkańców Starego Kontynentu stwierdza się zatrzymanie akcji serca. Ogólnoeuropejska akcja, organizowana m.in. z udziałem posłów do Parlamentu Europejskiego, ma zwiększyć wiedzę o tym, jak pomóc w momencie zawału. Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca obchodzony jest od 2013 r. z inicjatywy Europejskiej Rady Resuscytacji. Celem inicjatywy jest popularyzacja wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy osobie, u której wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia. Jak przekonują organizatorzy akcji, podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez świadków zdarzenia może spowodować 2-3 krotny wzrost przeżywalności.

Niestety obecnie tylko w trakcie co piątego poza szpitalnego nagłego zatrzymania krążenia podejmowana jest resuscytacja. W ramach Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca w całej Europie organizowane będą pokazy prawidłowej resuscytacji. Udział w akcji kieruje się dla każdej grupy wiekowej w powiecie koneckim. Organizatorem tego przedsięwzięcia jest konecki ratownik medyczny Marcin Pytlos oraz Starostwo Powiatowe w Końskich.

Opracował: Marian Wikiera

2  plakat sdpcs