loga aloga bloga c

             RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH   bip   logo termo   ankieta

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

POSIEDZENIE POWIATOWEJ RADY RYNKU PRACY

W czwartek 26 września 2019 r. w siedzibie Starostwa zdjęcie POSIEDZENIE POWIATOWEJ RADY...Powiatowego w Końskich odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. Na wstępie, po otwarciu posiedzenia nominację z rąk Starosty Koneckiego Grzegorza Pieca jako przedstawiciel starostwa w Radzie odebrał Wicestarosta Wiesław Skowron.

Kolejnymi punktami porządku obrad były:

  1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia za 8 m-cy 2018 r.
  2. Informacja o zmianie planu podziału środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego w 2019 r.
  3. Zaopiniowanie wniosku o umorzenie należności z tytułu zwrotu dofinansowania kosztów studiów podyplomowych.
  4. Sprawy różne.

Opracował: Adam Kubka

GALERIA - POSIEDZENIE POWIATOWEJ RADY...

2  3

fot. Adam Kubka

fot. arch. Starostwo Powiatowe w Końskich