loga aloga bloga c

             RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH   bip   logo termo   ankieta

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

KOLEJNE PIENIĄDZE DLA SAMORZĄDÓW Z POWIATU KONECKIEGO

W czwartek 12 września gościli w Końskich zdjęcie KOLEJNE PIENIĄDZE DLA...Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek i dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Andrzej Klimczak. Celem wizyty było przekazanie informacji o środkach finansowych, które zostaną przekazane gminom naszego powiatu na budowę, remonty i modernizacje w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W spotkaniu zorganizowanym w Urzędzie Miasta i Gminy Końskie uczestniczyli: Starosta Konecki Grzegorz Piec i włodarze gmin będącym beneficjentami wspomnianych środków: burmistrzowie Krzysztof Obratański i Dorota Łukomska, wójtowie Leszek Kuca, Henryk Konieczny, Stanisław Pacocha i Robert Wielgopolan.

Łączna kwota pomocy przekazana dla gmin w ramach tego funduszu to 20 590 908 zł - jak podkreśliła wojewoda poprawa infrastruktury drogowej to także poprawa bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu.

Opracował: Adam Kubka

GALERIA - KOLEJNE PIENIĄDZE DLA...

2

fot. Adam Kubka

fot. arch. Starostwo Powiatowe w Końskich