loga aloga bloga c

 RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

XII SESJA RADY POWIATU KONECKIEGO

23 stycznia 2020 roku w sali konferencyjnej zdjęcie XII SESJA RADY POWIATUStarostwa Powiatowego w Końskich odbyła się dwunasta Sesja Rady Powiatu Koneckiego. Tuż po godzinie 14:30 sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu - Zbigniew Kowalczyk.

Projekt porządku obrad przewidywał:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

Czytaj więcej...

ODPRAWA KADRY KIEROWNICZEJ POLICJI GARNIZONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

W środę 21 stycznia 2020 w Komendzie Wojewódzkiej Policji zdjęcie ODPRAWA KADRY...odbyła się coroczna odprawa kadry kierowniczej policji Garnizonu Świętokrzyskiego. Szefowie poszczególnych pionów przedstawili statystyki dotyczące działań w 2019 roku. Na uwagę zasługuje fakt, że wyniki osiągane przez policjantów świętokrzyskich już od wielu lat plasują się w czołówce zestawienia krajowego. Komendant Wojewódzki nadinsp. Paweł Dzierżak podziękował wszystkim policjantom za zaangażowanie i osiągnięte wyniki oraz zwrócił uwagę na dobrą współpracę z samorządami województwa świętokrzyskiego.

Czytaj więcej...

WIERNI TRADYCJI – ARTYSTYCZNE JASEŁKA W MGDK W KOŃSKICH

Piątkowe popołudnie 17 stycznia 2020 roku w MGDK zdjęcie WIERNI TRADYCJI 2020w Końskich obfitowało w wiele bardzo ciekawych i artystycznych wrażeń. A wszystko to dzięki koneckiej młodzieży działającej przy Domu Kultury w Końskich i słuchaczom UTW, którzy zagrali w perfekcyjnie przygotowanych jasełkach. „Jasełka, to w pewien sposób celebracja Świąt Bożego Narodzenia. My dzisiejszego wieczoru dochowamy tej tradycji i będziemy dla Państwa kolędować” – witał przybyłych gości Piotr Salata - dyrektor MGDK w Końskich.

Czytaj więcej...

„SĄ POTRZEBNI I TO BARDZO” - POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŃSKICH - ŚWIĘTOWAŁO XX - LECIE ISTNIENIA

17 stycznia 2020 roku Powiatowe Centrum Pomocyzdjęcie 20 LECIE PCPR W KOŃSKICH... Rodzinie w Końskich obchodziło XX – lecie swojej działalności. Na uroczystość przybyło wielu gości reprezentujących zarówno instytucje samorządowe, pomocowe oraz społeczne z terenu powiatu koneckiego, ale także z województwa świętokrzyskiego. Jubileusz poprowadzili: Justyna Nowak oraz Mariusz Słowiński. W pierwszej części obchodów wręczono specjalne podziękowania zarówno przyjaciołom, jak i sponsorom, z którymi PCPR w Końskich współpracuje i współuczestniczy w różnych przedsięwzięciach.

Czytaj więcej...

FABRYKA ŻELAZA W MALEŃCU ZAPRASZA NA POWSTAŃCZĄ NOC!

Styczeń to okazja do przypomnienia patriotycznych zdjęcie ZZH W MALEŃCU - ZAPROSZENIEi metalurgicznych tradycji regionu, zwłaszcza tych, które bezpośrednio nawiązują do okresu powstania styczniowego. Przemysłowe tereny Zagłębia Staropolskiego, w tym okolice Opoczna, Końskich i Stąporkowa pełniły istotną rolę w planach władz powstańczych. Ziemie te miały stanowić zaplecze materiałowe i zbrojeniowe dla wysiłku niepodległościowego.

Czytaj więcej...