loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

XII SESJA RADY POWIATU KONECKIEGO

23 stycznia 2020 roku w sali konferencyjnej zdjęcie XII SESJA RADY POWIATUStarostwa Powiatowego w Końskich odbyła się dwunasta Sesja Rady Powiatu Koneckiego. Tuż po godzinie 14:30 sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu - Zbigniew Kowalczyk.

Projekt porządku obrad przewidywał:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

 

3. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:

a) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2020-2026,

b) zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2020 r.,

c) wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

d) wysokości diet dla radnych.

4. Zakończenie obrad XII sesji Rady Powiatu.

 

sesja

KLIKNIJ TUTAJ - KLIKNIJ TUTAJ - KLIKNIJ TUTAJ...

GALERIA - XII SESJA RADY POWIATU...

2  3  4

5

fot. Adam Kubka

fot. arch. Starostwo Powiatowe w Końskich