loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

FABRYKA ŻELAZA W MALEŃCU ZAPRASZA NA POWSTAŃCZĄ NOC!

Styczeń to okazja do przypomnienia patriotycznych zdjęcie ZZH W MALEŃCU - ZAPROSZENIEi metalurgicznych tradycji regionu, zwłaszcza tych, które bezpośrednio nawiązują do okresu powstania styczniowego. Przemysłowe tereny Zagłębia Staropolskiego, w tym okolice Opoczna, Końskich i Stąporkowa pełniły istotną rolę w planach władz powstańczych. Ziemie te miały stanowić zaplecze materiałowe i zbrojeniowe dla wysiłku niepodległościowego.

 

W wybranych zakładach i fabrykach metalurgicznych uruchomiono zakonspirowane wytwórnie broni i amunicji, produkujące na potrzeby walki zbrojnej. W Przysusze, Miedzierzy i Rudzie Malenieckiej na dużą skalę rozwinięto produkcję kos bojowych i pik. W fabryce braci Evans w Drzewicy odlano 3 żelazne armaty. Miejscowi fabrykanci i ziemianie ponosili koszty uzbrojenia, umundurowania i aprowizacji poszczególnych oddziałów powstańczych, zapewniając odpowiednie zaplecze logistyczne, personalne i materiałowe. Jego częścią był sprawnie działający system podwód i transportu, tajne składy broni i żywności, a także sieć zakonspirowanych szpitali i lazaretów, w których opieką otaczano rannych i kontuzjowanych bojowników o sprawę narodową. W powstańczej konspiracji uczestniczyli przedstawiciele wszystkich grup społecznych ówczesnego powiatu opoczyńskiego, w tym robotnicy miejscowych zakładów metalurgicznych, odlewni i walcowni.

Ich zaangażowanie w konspiracyjną produkcję broni i amunicji zostanie przypomniane podczas wydarzenia pn. „Kuźnia Powstańcza 1863”, jakie w dniu 24 stycznia br. zorganizowane zostanie na terenie Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu, który w przeszłości był jedną z największych fabryk żelaza w powiecie opoczyńskim. Podczas wydarzenia zrekonstruowany zostanie przebieg powstania w regionie oraz przypomniane zostaną miejsca z nim związane, ważne dla lokalnej pamięci historycznej. Podczas imprezy, zasymulowana zostanie praca XIX-wiecznej fabryki metalurgicznej z okresu powstania styczniowego. Z udziałem publiczności uruchomione zostanie największe, drewniane koło wodne w Polsce oraz zabytkowe maszyny i urządzenia produkcyjne. Każdy z uczestników wydarzenia własnoręcznie będzie mógł wykuć gwoździe, wytopić ołowiane kule karabinowe oraz wykuć kosy bojowe z okresu powstania. Złożona zostanie replika armaty czarnoprochowej i przeprowadzona jej próba ogniowa. Podczas wydarzenia ogłoszony zostanie nabór do grupy rekonstrukcji historycznej, której działalność nawiązywać będzie do historii Pułku Opoczyńskiego z okresu powstania styczniowego. Wydarzenie zakończy „Biwak Powstańczy” z jadłem i napitkiem na pokrzepienie ducha. Początek wydarzenia o godzinie 16.30.

Dla wszystkich zainteresowanych organizatorzy zapewniają bezpłatny autokar na trasie Końskie - Maleniec - Końskie. Odjazd autokaru: Parking przy Starostwie Powiatowym w Końskich o godz. 15.30 oraz przystanek przy ul. Ks. Granta w Końskich o godz. 15.40.

Organizatorami wydarzenia są:

Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu, Oddziały PTTK w Żarnowie i Końskich, Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku - Aktywni z Końskich, Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Patrioci i Fabrykanci Zagłębia Staropolskiego”, Muzeum Regionalne w Opocznie.

Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawują: Starosta Konecki, Starosta Opoczyński.

zdjęcie  PLAKAT ZZH W MALEŃCU - ZAPROSZENIE

Opracowanie: ZZH w Maleńcu