loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

 RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

VI SESJA RADY POWIATU KONECKIEGO

20 marca 2019 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowegozdjęcie VI SESJA RADY POWIATU... w Końskich odbyła się szósta sesja Rady Powiatu Koneckiego. Tuż po godzinie 8:00 sesję otworzyła Dorota Duda - Przewodnicząca Rady Powiatu.

Projekt porządku obrad przewidywał:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przedstawienie treści opinii prawnej dotyczącej wybrania przez Radę Powiatu w Końskich w dniu 23 listopada 2018 roku trzyosobowego Zarządu Powiatu w Końskich.
  4. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu w Końskich w postępowaniach przed organami administracji oraz sądami wszystkich instancji w zakresie rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody Świętokrzyskiego i Prezesa Rady Ministrów dotyczących Rady Powiatu w Końskich.
  5. Zakończenie obrad VI sesji Rady Powiatu.

sesja

KLIKNIJ TUTAJ - KLIKNIJ TUTAJ - KLIKNIJ TUTAJ...

GALERIA - VI SESJA RADY POWIATU

2  3  4

5  6  7

8  9  10

11  12  13

fot. arch. Paweł Kubiak

fot. arch. Starostwo Powiatowe w Końskich