loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

ukraina     ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH   e puap

komunikaty

Kontakt

Informator Publiczny

Konkurs Grantowy „Cyfrowy Powiat”

zdjęcie logotypów projektu

Nazwa programu/działania

finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności
na zagrożenia

Charakterystyka

Celem projektu jest zwiększenie zdolności powiatu koneckiego do realizacji usług publicznych i pracy zdalnej, a także wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

W ramach projektu zaplanowano:

 • wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa, audytu zgodnego ze standardami Krajowych Ram Interoperacyjności i przygotowanie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji;
 • modernizację zasobów sprzętowych w serwerowni poprzez zakup wysokowydajnego serwera z oprogramowaniem;
 • wymianę przełącznika obsługującego węzeł główny sieci światłowodowej.

Wartość  projektu

Wartość projektu ogółem: 237 216,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 237 216,00 zł

Jednostka realizująca

Powiat Konecki (Starostwo Powiatowe w Końskich)

Okres realizacji

11.10.2022 - 11.10.2023

Nabór do klas pierwszych 2023 - 2024

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

uprzejmie informujemy, że w dniach od 15 maja 2023 r. do 21 czerwca 2023 r. będzie trwał nabór do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024.

Szczegółowe zasady oraz regulaminy rekrutacji dostępne są na stronach internetowych szkół.

A poniżej zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawowych, a także z terminami rekrutacji

 1. Informacje o planowanym naborze na rok szkolny 2023/2024 – (plik.pdf) – 1,15 mb.
 2. Informacje o naborze do Bursy Szkolnej w Końskich - (plik.pdf) – 465 kb.
 3. Terminarz rekrutacji do szkół ponadpodstawowych - (plik.pdf) – 1 mb.
 4. Terminarz rekrutacji do szkół policealnych - (plik.pdf) – 770 kb.

plakat bursa

INFORMACJA O ŚWIADCZENIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU KONECKIEGO W 2023 ROKU

Końskie, 6 lutego 2023 r.

APLIKACJA  ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  URZĘDU  WOJEWÓDZKIEGO 
W  KIELCACH  DOTYCZĄCA  SYSTEMU  NIEODPŁATNEJ  POMOCY

Na stronie internetowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach został zamieszczony link do aplikacji „System nieodpłatnej pomocy, wszystko, co musisz wiedzieć”, znajdującej się pod adresem: https://poradnictwo.netlify.app

Poprzez wypełnienie krótkiej ankiety beneficjenci pomocy uzyskują informację, czy powinni skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, czy też z nieodpłatnej mediacji.

Ponadto pod wskazanym wyżej adresem można znaleźć wszystkie przydatne informacje, takie jak dane kontaktowe do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji na terenie województwa świętokrzyskiego, wyjaśnienie podstawowych zagadnień dotyczących poradnictwa oraz bezpośredni link do zapisów na poradę.

Zachęcamy do zapoznania się z przedstawioną aplikacją oraz korzystania z jej szerokich możliwości.

linia

Końskie, 6 lutego 2023 r.

DYŻURY SPECJALISTYCZNE NA TERENIE KRAJU

W dniu 1 stycznia 2023 roku w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, po raz drugi uruchomione zostały punkty specjalistyczne. Listę utworzonych na terenie całego kraju punktów z dyżurami specjalistycznymi publikuje Ministerstwo Sprawiedliwości.

Główną ideą tej inicjatywy jest zaoferowanie i wykorzystanie wiedzy oraz doświadczenia prawników i doradców obywatelskich w szerszym zakresie, niż tylko na terenie ich macierzystych powiatów. Za pomocą środków porozumiewania się na odległość z pomocy specjalisty mogą korzystać beneficjenci z całego kraju.                      

Chcąc skorzystać z porady specjalisty, w jednej ze wskazanych na liście dziedzin, niezależnie od swojego miejsca zamieszkania, należy skorzystać z wizyty zdalnej (czyli przy użyciu środków porozumiewania się na odległość takich jak telefon lub komunikator internetowy). Należy odszukać na poniższej Liście interesującą dziedzinę pomocy, właściwy powiat oraz wskazany numer telefonu przeznaczony do kontaktu.

Zachęcamy do zapoznania się z przedstawioną ofertą pomocy punktów specjalistycznych i korzystania z szerokiej oferty specjalizacji.

LISTA DYŻURÓW SPECJALISTYCZNYCH ZNAJDUJE SIĘ POD ADRESEM: https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc/dyzury-specjalistyczne

linia

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 945) w roku 2023 na terenie Powiatu Koneckiego funkcjonują 2 Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz 1 Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego:

 • 1 punkt prowadzony przez Powiat:

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w tym nieodpłatnej mediacji, usytuowany w Końskich ul. Stanisława Staszica 2, (siedziba Starostwa Powiatowego), funkcjonujący według następującego harmonogramu:

 • poniedziałek od godz. 900 do godz. 1300
 • wtorek od godz. 1430 do godz. 1830
 • środa od. godz. 1430 do godz. 1830
 • czwartek od. godz. 1430 do godz. 1830
 • piątek od godz. 1300 do godz. 1700

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych).

W poniedziałki i wtorki pomoc prawna świadczona jest przez adwokata. W środy i czwartki przez radcę prawnego, a w piątki świadczona jest przez radcę prawnego/adwokata – w kolejności: radca prawny, radca prawny, adwokat, adwokat.

 • 2 punkty prowadzone przez organizacje pozarządowe:

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w tym nieodpłatnej mediacji usytuowany w Fałkowie, ul. Zamkowa 1a, lokal 19 (siedziba Urzędu Gminy), funkcjonujący według następującego harmonogramu:

 • poniedziałek od godz. 1100 do godz. 1500
 • wtorek od godz. 700 do godz. 1100
 • środa od godz. 700 do godz. 1100
 • czwartek od godz. 700 do godz. 1100
 • piątek od godz. 700 do godz. 1100

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych)

Od poniedziałku do piątku poradnictwo świadczone jest przez doradcę obywatelskiego.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w tym nieodpłatnej mediacji usytuowany w Stąporkowie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A (siedziba Urzędu Miejskiego), funkcjonujący według następującego harmonogramu:

 • poniedziałek od godz. 800 do godz. 1200
 • wtorek od godz. 800 do godz. 1200
 • środa od godz. 1130 do godz. 1530
 • czwartek od godz. 800 do godz. 1200
 • piątek od godz. 800 do godz. 1200

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych)

Od poniedziałku do piątku pomoc prawna świadczona jest przez radcę prawnego.

Punkt pomocy prawnej w Stąporkowie oraz punkt poradnictwa obywatelskiego w Fałkowie prowadzony jest przez:

Fundację Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono

 1. Legionów 10, 22-400 Zamość, tel. 536 968 362;

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W ramach działalności wszystkich 3 punktów zlokalizowanych na terenie powiatu koneckiego istnieje możliwość przeprowadzenia nieodpłatnej mediacji:

Końskie - siedziba Starostwa Powiatowego - nieodpłatną mediację prowadzi radca prawny i adwokat posiadający uprawnienia mediatora, który dyżuruje w każdy wtorek oraz w każdy czwartek w godz. 1430-1830 oraz w piątki w godz. 1300-1700 - (raz na 2 tygodnie),

Fałków - siedziba Urzędu Gminy - nieodpłatną mediację prowadzi doradca obywatelski posiadający uprawnienia mediatora, który dyżuruje w każdy czwartek i w każdy piątek
w godz. 700-1100,

Stąporków - siedziba Urzędu Miejskiego - w zależności od bieżącego zapotrzebowania na nieodpłatną mediację, zgłaszanego przez osoby uprawnione, organizuje się w punkcie spotkanie z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji.

ZGŁOSZENIA

Od 1 stycznia 2019 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie w systemie interaktywnej obsługi klienta pod numerem telefonu

(41) 260 48 35

czynnym w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Końskich tj.

od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do godz. 15:00 oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej - dla osób doświadczających trudności w komunikowaniu się - pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie.

W czasie zagrożenia epidemicznego, w okresie stanu epidemii albo stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu.

Decyzję o wyborze sposobu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego podejmuje starosta, biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiczną lub sanitarną na obszarze powiatu, jak również bezpieczeństwo mieszkańców powiatu oraz uwzględniając potrzeby lokalnej społeczności.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się,
o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017r., poz. 1824) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, może odbywać się poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. w miejscu zamieszkania, przez telefon, po umówieniu terminu wizyty pod wskazanym numerem telefonu lub adresem poczty elektronicznej, wskazując preferowany sposób udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

Osoba głucha, niedosłysząca lub głuchoniewidoma, chcąca skorzystać z usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, podczas świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej powinna zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed skorzystaniem z pomocy prawnej, wraz z określeniem w jaki sposób i w jakim zakresie Urząd ma udzielić osobie pomocy.

W przypadku udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się odległość lub poza punktem, zgłoszeń również dokonuje się telefonicznie w systemie interaktywnej obsługi klienta pod tym samym numerem telefonu, pod jakim dokonujemy zgłoszeń w celu umówienia terminu wizyty w punkcie tj.

(41) 260 48 35

czynnym w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Końskich tj.

od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do godz. 15:00 oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej - dla osób doświadczających trudności w komunikowaniu się - pod adresem:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na czas trwania stanu epidemii uproszczono procedury udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. Przed uzyskaniem pomocy prawnej beneficjent nie musi składać pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna - przedsiębiorca nie składa oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

W przypadkach uzasadnionych liczbą osób uprawnionych, którym ma być udzielona nieodpłatna pomoc prawna czas trwania dyżurów może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach na terenie powiatu.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby fizycznej - osoby uprawnionej, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym, lub
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w powyższych punktach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 • nieodpłatną mediację, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski.

W punktach powierzonych do prowadzenia organizacji pozarządowej pomocy prawnej może udzielać także:

 • doradca podatkowy - w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • osoba, która:
 • ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
 • korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • mediator w zakresie nieodpłatnej mediacji.

W przypadku świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez osoby niebędące adwokatem lub radcą prawnym, osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że jest świadoma uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej od osoby niebędącej adwokatem, radca prawnym albo doradcą podatkowym.

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby
o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może świadczyć osoba, która:

 • posiada wykształcenie wyższe,
 • ukończyła z oceną pozytywną szkolenie z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego, zwane dalej "szkoleniem", albo posiada doświadczenie
  w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego i uzyskała zaświadczenie potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie wydane przez podmiot uprawniony do prowadzenia szkolenia oraz kursu doszkalającego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy,
 • korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną, problem nie może być rozwiązany w całości lub w części przez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej adwokat lub radca prawny informuję osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa wskazanych na liście sporządzonej przez Starostę.

NIEODPŁATNA MEDIACJA

Jest metodą rozwiązywania sporów, w której neutralna i bezstronna (zaakceptowana przez obie strony sporu) osoba trzecia, pomaga w komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji oraz stara się doprowadzić do wspólnie akceptowalnego porozumienia. Proces ten ma charakter dobrowolny, nieformalny oraz poufny. Mediację można prowadzić w wielu sprawach np. cywilnych, karnych, nieletnich, gospodarczych.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego
  w sprawie karnej;
 • przeprowadzenie mediacji;
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona. Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.

Mediatorem może być osoba wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego, o której mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo
o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, 55 i 60), lub wpisana na listę mediatorów prowadzoną przez organizację pozarządową w zakresie swoich zadań statutowych lub uczelnię, o której mowa w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, o której informacje przekazano prezesowi sądu okręgowego.

Nieodpłatnej mediacji, w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 (tj. przeprowadzenie samej mediacji), nie może prowadzić osoba, która w sprawie którejkolwiek ze stron uprzednio świadczyła pomoc prawną lub poradnictwo obywatelskie, była świadkiem, wydawała opinię, sporządzała wywiad środowiskowy lub prowadziła terapię, a także osoba, co do której zachodzi okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jej bezstronności, z wyłączeniem udzielania pomocy, w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1. W takim przypadku mediator odmawia przeprowadzenia nieodpłatnej mediacji, informując osobę uprawnioną o możliwości skorzystania z nieodpłatnej mediacji prowadzonej przez innego mediatora w tym samym punkcie lub innych punktach,
w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, zwanych dalej "punktami".

W zależności od bieżącego zapotrzebowania na nieodpłatną mediację, zgłaszanego przez osoby uprawnione, w punkcie:

 • organizuje się spotkanie z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji
  w zakresie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4, z tym że czas trwania jednego spotkania z mediatorem podczas dyżuru nie może przekroczyć połowy czasu trwania dyżuru lub,
 • kieruje się osobę uprawnioną na dyżur, którego specjalizację określono jako nieodpłatna mediacja, odbywający się w innym punkcie, pod warunkiem, że na terenie danego powiatu taki dyżur został zorganizowany.

EDUKACJA PRAWNA

Edukacja prawna świadczona będzie przez FUNDACJĘ  ROZWOJU  ŚWIADOMOŚCI  OBYWATELSKIEJ  EXPERTO  PRO  BONO.

Obejmuje ona działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:

 • prawach i obowiązkach obywatelskich;
 • działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej;
 • mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów;
 • możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa;
 • dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Zadania w ramach edukacji prawnej mogą być realizowane w formach, które
w szczególności polegają na opracowaniu informatorów i poradników, prowadzeniu otwartych wykładów i warsztatów oraz rozpowszechnianiu informacji za pośrednictwem środków masowego przekazu i innych zwyczajowo przyjętych form komunikacji, w tym prowadzeniu kampanii społecznych.

Więcej informacji na temat bezpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc

 LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA - (plik.pdf) - 320 kb

Kalendarz 2023

KALENDARZ IMPREZ

KULTURALNYCH, SPORTOWYCH  ORAZ TURYSTYCZNYCH

NA 2023 ROK

WSPÓŁORGANIZOWANYCH  Z JEDNOSTKAMI, SZKOŁAMI STOWARZYSZENIAMI

Z TERENU POWIATU KONECKIEGO

 

Turystyka - Plan wg zakresu na 2023 r.

 L.p.  Nazwa imprezy / organizator Planowany termin realizacji
 1. XLVIII "Rajd Bab" - PTTK Końskie marzec
 2. III Piekielny Maraton Pieszy - Miedzierza - Stowarzyszenie ImperActive kwiecień
 3. Pożegnanie z Afryką - Stowarzyszenie ImperActive czerwiec/lipiec
 4. XXII Supermaraton Pieszy na 100 km "Konecka Setka" - PTTK Końskie sierpień
 5. XVIII Cross Maraton "Przez Piekło do Nieba" - PTTK Końskie maj
 6. XXXI Konecki Maraton Pieszy na 50 km - PTTK Końskie czerwiec
 7. XXVII Rajd Niepodległości - PTTK Końskie listopad

 

Kultura - Plan wg zakresu na 2023 r.

 L.p.  Nazwa imprezy / organizator Planowany termin realizacji
 1. IX Powiatowy Konkurs Literacki dla uczniów Szkół Podstawowych i Szkół Ponadpodstawowych - I LO w Końskich 2023 r.  marzec
 2. Uroczyste obchody Światowego Dnia Patrona Ośrodka połączone z Programem "Niepodległa" - Stowarzyszenie Przyjazne Schody - Barycz 2023 r.  kwiecień
 3. Opieka nad pomnikiem poświęconym operacji powietrznej "BELT" zrzutu powietrznego Żołnierzy cichociemnych - Stowarzyszenie Przyjazne schody - Barycz 2023 r. czerwiec
 4. Dzień Patrona Szkoły gen. Antoniego Piwowarczyka - ZSP Nr 2 w Końskich listopad

 

Kultura Fizyczna i Sport - Plan wg zakresu na 2023 r.

 L.p. Nazwa imprezy / organizator Planowany termin realizacji
 1. Turniej Tenisa Stołowego Uczniów Szkół Ponadpodstawowych o Puchar Starosty Koneckiego - ZSP Nr 1 w Końskich marzec
 2. Powiatowe Zawody w Piłce Siatkowej Dziewcząt i Chłopców Szkół Ponadpodstawowych - I LO w Końskich marzec
 3. Turniej Badmintona o Puchar Starosty Koneckiego - ZSP Nr 1 w Końskich marzec/kwiecień
 4. Turniej Wiedzy Pożarniczej o Puchar Starosty - PSP Końskie - OSP Końskie kwiecień
 5. XXXI Biegi Uliczne z okazji Konstytucji 3-go Maja - PTTK Końskie maj
 6. Powiatowy Turniej Piłki Nożnej - Turniej chłopców o Puchar Starosty Koneckiego - ZSP Nr 2 w Końskich  kwiecień
 7. "Mechanik Biega" - ZSP Nr 1 w Końskich maj
 8. Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych - OSP Końskie czerwiec
 9. Rajd Rowerowy "Radoszycka Szprycha" - Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "KUŹNIA RADOSZYCKA" czerwiec
10. Bike Orient Maleniec - Stowarzyszenie ImperActive czerwiec/lipiec
11. Zawody Wędkarskie o Puchar Starosty Koneckiego - PZW Radoszyce lipiec
12. XXXI Wojewódzkie Biegi Przełajowe OSW Osób Niepełnosprawnych z woj. świętokrzyskiego - SOSW w Barycz - 2023 r. wrzesień
13. XXII Turniej Piłki Koszykowej o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Koneckiego - ZSP Stąporków - 2023 r. listopad
14. Turniej Absolwentów "Mechanika" w piłce siatkowej - ZSP Nr 1 w Końskich listopad

 

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - Plan wg zakresu na 2023 r. 

 L.p. Nazwa imprezy / organizator Planowany termin realizacji
 1. Powiatowe Sympozjum Naukowe - ZSP w Stąporkowie październik
 2. Wycieczka integracyjna - poznajemy przyrodnicze walory ziemi świętokrzyskiej, połaczona z konkursem wiedzy przyrodniczej - Stowarzyszenie Przyjazne Schody - Barycz 2023 r. maj
 3. XIII Konkurs plastyczny - Przegląd przyrodniczy miłośników lasu - "Skarby lasów Świętokrzyskich 2023" - SOSW w Baryczy - 2023 r.  kwiecień
 4. Sztuka z odzysku - ZSP Nr 1 w Końskich - 2023 r. czerwiec
 5. X Turniej Maszyn Wiatrowych - ZSP Nr 1 w Końskich 2023 r. październik
 6. Integracyjne śniadanie - udział w ogólnopolskiej akcji "Śniadanie daje moc" - Stowarzyszenie Przyjazne Schody - SOSW w Baryczy listopad

 

Oświata i wychowanie - Plan wg zakresu na 2023 r.

 L.p. Nazwa imprezy / organizator Planowany termin realizacji
 1. Powiatowy Przegląd Piosenki Niemieckojęzycznej - ZSP Nr 3 w Końskich - 2023 r. marzec
 2. Międzyszkolny Konkurs Fryzjerski ZSP Nr 2 w Końskich maj
 3. Obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu - "Polska na niebiesko" - Stowarzyszenie Przyjazne Schody - SOSW w Baryczy - 2023 r. kwiecień
 4. BHP w szkole i w miejscu pracy ZSP Nr 2 w Końskich maj
 5. Powiatowy Konkurs Kulinarny "Master Chef" dla Szkół Podstawowych - ZSP Nr 3 w Końskich - 2023 r. marzec/kwiecień
 6. Konkurs Wiedzy Komputerowej dla Szkół Podstawowych Nr 3 w Końskich maj
 7. Piknik integracyjny - Dzień Dziecka - Konkursy rodzinne - SOSW w Baryczy maj/czerwiec
 8. VIII Powiatowy Konkurs Fotograficzno - Literacki dla uczniów Szkół Podstawowych - I LO w Końskich czerwiec
 9. XVII Powiatowy Przegląd Piosenki Anglojęzycznej - I LO w Końskich - 2023 r. listopad
10. VII Powiatowy Konkurs Jezyka Niemieckiego dla uczniów Szkół Podstawowych - I LO w Końskich - 2023 r.  grudzień
11. Integracyjne spotkanie wigiline władz Powiatu Koneckiego z wychowankami SOSW - SOSW w Baryczy grudzień
12. Integracyjna wieczerza wigilijna władz Powiatu Koneckiego z wychowankami SOSW w Baryczy - Stowarzyszenie Przyjazne Schody-2023 r.  grudzień

 

Ochrona zdrowia - Plan wg zakresu na 2023 r.

 L.p.  Nazwa imprezy / organizator Planowany termin realizacji
 1. Powiatowy Konkurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej "Wiem co robić gdy..." - ZSP Nr 2 maj
 2. Konkursy organizowane w Szkołach Ponadgimnazjalnych przez PCK oddział w Końskich czerwiec/wrzesień
 3. Spotkanie kolektywu Honorowych Dawców Krwi z Władzami Powiatu Koneckiego listopad

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Wizyta posła Lipca w starostwie

Przy okazji pobytu posła Krzysztofa Lipca w Końskich, na zdjeciu poseł Krzysztof Lipiec ze starosta koneckim po spotkaniach z mieszkańcami miasta na targowicy starosta zaprosił lidera świętokrzyskich struktur Prawa i Sprawiedliwości do siedziby starostwa powiatowego.

Po krótkiej odprawie w gabinecie starosty, podczas której omówiono bieżące sprawy związane z działaniami lokalnego samorządu i inwestycjami prowadzonymi przez Powiat Konecki, poseł Lipiec zapoznał się z postępem prac przy adaptacji IV piętra budynku.

Sprawna i terminowa realizacja tego zadania możliwa była dzięki znacznemu wsparciu z budżetu  w ramach rządowego programu inwestycji lokalnych- podkreślił starosta Grzegorz Piec.

Adam Kubka

Galeria zdjęć - Wizyta posła...

3  2

fot.arch. Starostwo Powiatowe w Końskich

linia

Dobrze wydane pieniądze
 

Dzięki środkom z Rządowego Programu Inicjatyw na zdjeciu starosta konecki wraz z naczelnikiem wydzialu inwestycji i mienia ogladaja remontowane 4 pietroLokalnych możliwe jest zrealizowanie wielu potrzebnych mieszkańcom inwestycji. Powiat Konecki wykorzystał to wsparcie w najlepszy, jak się wydaje sposób, poprawiając warunki lokalowe Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Prace na czwartym piętrze budynku starostwa są już na „ostatniej prostej”, wszystko realizowane jest terminowo. Jakość wykonania też nie budzi zastrzeżeń – jak zgodnie podkreślają zgodnie starosta Grzegorz Piec i odpowiedzialna za powiatowe inwestycje naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia Barbara Panek.

Poradnia do nowych pomieszczeń wprowadzi już wkrótce. Placówka do tej pory funkcjonowała w warunkach zupełnie nie spełniających współczesnych standardów, co znacząco utrudniało jej prawidłowe działanie. Nowe warunki lokalowe znacząco wpłyną na organizację i komfort pracy. Bez problemu dostaną się teraz do nowej siedziby poradni osoby niepełnosprawne, korzystając z parkingu i przystosowanej windy.

Dobrze, że dzięki wsparciu rządowego programu możliwe było zrealizowanie tak ważnej dla lokalnej społeczności inwestycji.

Adam Kubka

Galeria zdjęć - Dobrze wydane...

2  3  4

5  6  7

fot.arch. Starostwo Powiatowe w Końskich

 linia

Coraz bliżej finału

Zbliżamy się wielkimi krokami do finału remontu IV na zdjeciu czlonek zarzadu powiatu ogladajacy prace remontowe budynku starostwapiętra Starostwa Powiatowego w Końskich. Jak mogliśmy się przekonać prace są już na bardzo zaawansowanym etapie wykończeń na całej długości wspomnianego piętra.

„Podkreślmy, że IV piętro Starostwa Powiatowego w Końskich, od momentu jego przejęcia przez urząd, nigdy nie było użytkowane i remontowane. Dziś znajdujemy się w końcówce kompleksowego remontu tej kondygnacji. Głównym celem tego przedsięwzięcia, jest oczywiście przeniesienie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Końskich, gdzie nie ma absolutnie warunków na jej dalszą działalność. (...)

Remont przeprowadzamy dzięki pozyskaniu środków z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych, z którego otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 2,5 mln. zł. Co warto zaznaczyć, umowa z wykonawcą została podpisana w grudniu 2021 roku, a dziś jesteśmy na etapie niemalże końcowym. Harmonogram prac nie jest zagrożony i myślę, że na koniec listopada 2022 roku obiekt zostanie oddany. Sama Poradnia będzie przeniesiona i zacznie działać od 1 stycznia 2023 roku. Uważam, że to bardzo dobrze ulokowane środki dzięki którym, dzieci i pracownicy Poradni będą mogli pracować w godnych warunkach” – podkreślał Jarosław Staciwa – członek Zarządu Powiatu Koneckiego.  

„Pomoc Starostwa Powiatowego w Końskich z przeniesieniem naszej siedziby jest wręcz niesamowita. Nareszcie dzieci i młodzież, ale również cała kadra Poradni będzie mogła pracować w odpowiednich warunkach. Tu znajdziemy wreszcie windę, łazienki dostosowane do osób niepełnosprawnych oraz dość znaczną liczbę pokoi, w których jednocześnie będą mogli pracować psycholodzy i pedagodzy, bo warunki lokalowe na to po prostu pozwalają. Każdy kto będzie potrzebował naszej pomocy nareszcie, bez ograniczeń będzie mógł tu przyjechać i bez najmniejszych utrudnień architektonicznych dostać się do naszej Poradni. To po warunkach, w których obecnie funkcjonujemy prawdziwy komfort i inna, zdecydowanie przyjazna i komfortowa atmosfera pracy. Serdecznie dziękujemy Zarządowi i wszystkim radnym, za stworzenie takiej możliwości” – podkreślała Monika Zielińska – dyrektor Poradni Psychoogiczno – Pedagogicznej w Końskich.

                                                                               Paweł Kubiak

Galeria zdjęć - Coraz bliżej finału

  3  5  6

ogloszenie

fot. arch. Starostwo Powiatowe w Końskich

 linia

 

Coraz bliżej finału prac adaptacyjnych w starostwie

Jak informowaliśmy na początku zdjęcie starosty i wojewody na przegladzie 4 piętraroku na IV piętrze budynku starostwa Powiatowego w Końskich trwają prace adaptacyjne. Remont pomieszczeń z których niebawem będzie korzystała Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna przebiega zgodnie z harmonogramem. Powoli znika klimat nadgryzionych zębem czasu pomieszczeń biurowych dawnego „Zamtalu”, a w to miejsce pojawiają się nowe, starannie wykończone wnętrza. Zapewnienie sprawnego przebiegu prac jest możliwe dzięki wsparciu z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2,5 mln złotych.

Przy okazji wizyty w naszym powiecie Przewodniczącego Świętokrzyskiego Sejmiku Wojewódzkiego Andrzeja Prusia, gospodarz obiektu Starosta Konecki Grzegorz Piec, zaprezentował stan zaawansowania prac remontowych. Obecna sytuacja jednoznacznie wskazuje na to, że konecka Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przeniesie się do nowego lokum zgodnie z planem.

Adam Kubka

linia 

Remont w starostwie rozpoczęty

W dniu 29 grudnia 2021 roku została zdjęcie Jarosława Staciwy i przedstawiciela firmy w dniu podpisania umowy na remontpodpisana umowa z wykonawcą prac adaptacyjnych IV piętra budynku Starostwa Powiatowego w Końskich. Powierzchnia nie wykorzystywana do tej pory posłuży jako nowa siedziba Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, która już od wielu lat boryka się z problemami lokalowymi. Wykonanie kosztownych prac remontowo i adaptacyjnych będzie możliwe dzięki Rządowemu Funduszowi Inwestycji Lokalnych, dającemu możliwość dofinansowania w kwocie 2,5 mln złotych.

Pełną funkcjonalność tej powierzchni gwarantuje możliwość dostania się na IV piętro windą od strony parkingu za budynkiem starostwa, gdzie są przygotowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Prace ruszyły tuż po świętach, więc nowe, długo wyczekiwane lokum dla poradni będzie gotowe już wkrótce.

Adam Kubka

Galeria zdjęć - Remont w starostwie...

2

4  3  5

fot. arch. Starostwo Powiatowe w Końskich

 linia

Dobra wiadomość dla koneckiej poradni!
 

zdjęcie Mateusz Morawiecki - premier  zarzad powiatu koneckiego

Premier Mateusz Morawiecki złożył podpis pod decyzją o wydatkowaniu środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Tym samym do województwa świętokrzyskiego trafi ponad 73 mln złotych, obejmując wsparciem powyższego Funduszu aż 66 samorządów. Miło nam zakomunikować, że wśród tych beneficjentów znalazł się Powiat Konecki, otrzymując znaczącą kwotę 2.500.000,00 zł. Środki te mają zapewnić realizację odpowiednich warunków dla osób korzystających z usług Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, jednostek organizacyjnych poprzez przebudowę budynku starostwa.

Przypomnijmy, że obecnie, wspomniana poradnia ulokowana jest w wynajmowanym budynku sprzed 1970 r., bez windy i podjazdów i posiada za małą powierzchnię. Kompleksowa przebudowa dwóch pięter, w tym przebudowa pomieszczeń pod salę konferencyjną, poprawi warunki obsługi klienta i zapewni komunikację dla osób niepełnosprawnych. Umożliwi też lepsze warunki dla organizowania stacjonarnych sesji rady powiatu oraz innych spotkań w siedzibie starostwa.

Zarząd Powiatu w Końskich, na czele ze Starostą Koneckim – Grzegorzem Piecem składa podziękowanie Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za pozytywną odpowiedź na wcześniej złożony wniosek w tej sprawie przez samorząd naszego powiatu.

Marian Wikiera