loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

tkn  ukraina     ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH   e puap

komunikaty

Kontakt

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Realizacja 2019 rok

L.p Nazwa zadania Łączna wartość zadania Kwota dofinansowania  Wkład własny
1.

 Przebudowa drogi  powiatowej Nr 0396 T Wierna Rzeka – Łopuszno – Mnin – Wólka – Pilczyca – Ruda Pilczycka – gr. woj. świętokrzyskiego – (Przedbórz) w km 8+025 – 9+020 na długości 995 mb (odc. 1: Mnin ), w km 13+070 – 13+976 na długości 906 mb (odc. 2: w m. Wólka ), w km 15+481 – 16+476 na długości 995 mb   (odc. 3: w m. Pilczyca)

 1 461 908,64  730 954,00  730 954,64

 

Realizacja 2019 - 2020 rok

L.p Nazwa zadania Łączna wartość zadania Kwota dofinansowania  Wkład własny
1.

Przebudowa drogi  powiatowej  Nr 0456 T Końskie – Niebo – Piekło – Sielpia Wielka w km 2+900 – 3+890 na długości 990 mb (odc. I), w km 3+890 – 4+880 na długości 990 mb (odc. II) oraz w km 4+880 – 5+700 na długości 820 mb (odc. III)

829 571,73 663 657,00  165 914,73

 

Realizacja 2020 rok

L.p Nazwa zadania Łączna wartość zadania Kwota dofinansowania  Wkład własny
1.

Przebudowa  drogi  powiatowej  Nr 0391 T Wyszyna Rudzka - Maleniec – gr. woj. świętokrzyskiego – (Grębenice) (odc. I) w km 1+010 – 2+005  na dł. 995 mb, (odc. II) w km 2+105 – 3+100 na dł. 995 mb  i (odc. III) w km 3+205 – 4+200 na dł. 995 mb.

763 287,98 457 972,00 305 315,98
2. Przebudowa dróg powiatowych: Nr 0401 T Stąporków - Radoszyce - Włoszczowa w km 23+787 – 24+782 na dł. 995 mb (odc. I), w km 25+413 – 26+263 na dł. 850 mb (odc.II) i Nr 0414 T Radoszyce - Jacentów w km 4+741 - 5+341 na dł. 600mb (odc. III). 938 963,05 563 377,00 375 586,05
3. Przebudowa  drogi  powiatowej  Nr 0478 T Fałków – Pląskowice – Dąbrowa – Rudzisko  w km 0+830 – 1+430  na dł. 600 mb  (odc. I), w km 2+010 – 3+000  na dł. 990 mb  (odc. II) i w km 5+060 – 6+050  na dł. 990 mb  (odc. III) 883 502,97 530 101,00 353 401,97
4. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T Grzymałków - Gliniany Las - Smyków w km 3+473 do km 5+948 - 2,475 km. ETAP III - odcinek od km 5+260 do km 5+918,02 1 041 285,65 624 771,00 416 514,65
5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0450 T Stąporków – Hucisko – Krasna – Mniów – Węgrzynów – Borki – Kuźniaki – Ruda Strawczyńska w km 0+040 – 0+600, w km 6+051 – 7+097  i w km 8+821– 10+700 na łącznej długości 3,485 km 1 266 448,50 759 869,00 506 579,50

 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Realizacja 2021 rok

 Lp.  Nazwa zadania Łączna wartość zadania Kwota dofinansowania Wkład własny
1.

Przebudowa drogi  powiatowej Nr 0455 T Końskie – Wąsosz – Czarna w km,  1+990 – 5+957 na długości 3,967 km.

W ramach zadania zostanie przebudowana droga na długości 3 967 mb. Jezdnia zostanie poszerzona do 5,5 m oraz zostaną wykonane obustronne pobocza szerokości 0,75 m.

W ramach zadania zostanie wykonany również kanał technologiczny.

1 759 983,65 1 055 990,00 703 993,65
2.

Remont drogi powiatowej Nr 0437 T Samsonów – Odrowążęk – Odrowąż – Wólka Plebańska – gr. woj. świętokrzyskiego w km 17+520 – 20+260 i 20+320 – 22+213  na długości 4633 mb.

W ramach zadania zostanie wyremontowana droga na długości 4 633 mb i szerokości 6,0 m oraz zostaną wykonane obustronne pobocza szerokości 1,0 m. W miejscowości Odrowąż zostanie wyremontowany chodnik.

1 435 788,11 861 472,00 574 316,11

 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Realizacja 2022 rok

 Lp.  Nazwa zadania Łączna wartość zadania Kwota dofinansowania Wkład własny
1.

Remont drogi powiatowej Nr 0466 T Chyby - Adamek w km 2+930-3+490 na dł. 560 mb (odc.1) i ul. Niekłańskiej w Stąporkowie na dł. 1919 mb (odc.2).

W ramach zadania zostanie wykonana nowa nawierzchnia na:

- drodze powiatowej Nr 0466 T Chyby – Adamek na długości 560 mb i szerokości 5,0 m oraz obustronne pobocza szerokości 1,0 m,

- ul. Niekłańskiej w Stąporkowie na długości 1919 mb i szerokości 5 m oraz obustronne pobocza  szerokości 1,0 m.
1 184 234,47 947 387,00 236 847,47
2.

Remont drogi powiatowej Nr 0471 T w km 2+288 - 4+038 na dł. 1750 mb (odc.1) i Nr 0473 T w km 13+658 - 14+516 na dł. 858 mb (odc.2).

W ramach zadania zostanie wykonana nowa nawierzchnia na:

- drodze powiatowej Nr 0471 T na długości 1750 mb i szerokości 5,0 m oraz obustronne pobocza szerokości 0,75 m,

- drodze 0473 T na długości 858 mb i szerokości 4,0 m oraz obustronne pobocza szerokości 1,0 m.
1 184 728,93 947 783,00 236 945,93
3.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0396T  Łopuszno – Mnin  – Ruda Pilczycka – budowa chodnika  w m. Mnin.

W ramach zadania zostanie wykonany chodnik na łącznej długości 834 mb i szerokości 2,0 m oraz kanał technologiczny.
864 876,32 432 438,00 432 878,32

 

Realizacja 2022 - 2023 rok

L.p Nazwa zadania Łączna wartość zadania Kwota dofinansowania  Wkład własny
1.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0425 T Końskie - Proćwin - Nałęczów - gr. woj. świętokrzyskiego - (Sędów).

W ramach zadania zostaną wykonane elementy tj.:

- nowa nawierzchnia jezdni,

- ścieżka pieszo-rowerowa,

- chodnik,

- pobocza,

- przepusty zjazdowe wraz z nawierzchnią,

- oznakowanie poziome i pionowe

6 829 000,00 3 372 308,00 3 456 692,00

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Realizacja 2023 rok

L.p Nazwa zadania Łączna wartość zadania Kwota dofinansowania  Wkład własny
1.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0414T Radoszyce - Jacentów w km 3+774 - 4+741 na długości 967 m.

W ramach zadania zostaną wykonane elementy tj.:

- nowa nawierzchnia jezdni szer. 5,5 m,

- pobocza z kruszywa szer. 1,0 m,

- kanał technologiczny.
749 049,59 374 524,00 374 525,59
2.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T ul. Konecka w Radoszycach na długości 424 mb.

W ramach zadania zostaną wykonane elementy tj.:

- nowa nawierzchnia jezdni szer. 7,8 m,

- obustronny chodnik szer. 2,0 m.

- ciek przykrawężnikowy,

- kanał technologiczny.
1 262 389,41 518 359,00 744 030,41
3.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków - Smyków - Radoszyce - Włoszczowa w km 41+978 - 42+968 na dł. 990 mb (odc. 1), w km 42+968 - 43,958 na dł. 990 mb (odc. 2) i w km 43+958 - 44+948 na dł. 990 mb (odc. 3).

W ramach zadania zostaną wykonane elementy tj.:

- nowa nawierzchnia jezdni szer. 6,0 m,

- pobocza z kruszywa szer. 1,0 m,

- kanał technologiczny.
2 586 114,29 1 293 057,00 1 293 057,27

 

Realizacja 2023 - 2024 rok

L.p Nazwa zadania Łączna wartość zadania Kwota dofinansowania  Wkład własny
4.

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T Grzymałków - Gliniany Las - Smyków w km 3+473 do km 5+948 - 2,475 km. ETAP I odcinek od km 3+ 473 do km 4+360.

W ramach zadania zostaną wykonane elementy tj.:

- nowa nawierzchnia jezdni szer. 6,0 m,

- jednostronny chodnik szer, 2,0 m

- zjazdy do posesji z kostki brukowej,

- przepusty zjazdowe wraz z murkami,

- oznakowanie poziome i pionowe

2 468 424,82 1 234 212,00 1 234 212,82
5.

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T Grzymałków - Gliniany Las - Smyków w km 3+473 do km 5+948 - 2,475 km. ETAP II odcinek od km 4+360 do km 5+260.

W ramach zadania zostaną wykonane elementy tj.:

- nowa nawierzchnia jezdni szer. 6,0 m,

- jednostronny chodnik szer, 2,0 m

- zjazdy do posesji z kostki brukowej,

- przepusty zjazdowe wraz z murkami,

- oznakowanie poziome i pionowe
2 942 166,03 1 471 083,00 1 471 083,03

 

Realizacja 2023 rok

L.p Nazwa zadania Łączna wartość zadania Kwota dofinansowania  Wkład własny
1.

Remont drogi powiatowej Nr 0448 T Stąporków (Wołów) – Pardołów – Świerczów – Nowki – Sorbin w km 2+489 – 5+009 na długości 2520 mb.

W ramach zadania zostaną wyremontowane elementy tj.:

- nawierzchnia jezdni szer. 5,0 m,

- pobocza z kruszywa szer. 1,0 m,
1 254 563,10 627 281,00 627 282,10
2.

Remont drogi powiatowej Nr 1467 T Ruda Białaczowska – Gowarczów w km 1+252 – 2+302 na długości 1050 m.

W ramach zadania zostaną wyremontowane elementy tj.:

- nawierzchnia jezdni średnio szer. 5,0 m,

- chodnik szer. 1,3 m – 1,5 m.
1 028 072,63 514 036,00 514 036,63
3.

Remont  drogi  powiatowej  Nr 1488 T Miedzierza  - Matyniów – Przyłogi w km 0+000 – 0+840 na długości 840 mb.

W ramach zadania zostaną wyremontowane elementy tj.:

- nawierzchnia jezdni szer. 5,0 m,

- pobocza z kruszywa szer. 1,0 m,

- przepust drogowy.
506 990,23 253 495,00 253 495,23
4.

Remont drogi powiatowej Nr 1503 T ul. Jasna w Końskich na długości 300 mb.

W ramach zadania zostaną wyremontowane elementy tj.:

- nawierzchnia jezdni szer. 5,1 m,

- obustronny chodnik szer. 1,3 m – 1,7 m.
598 400,24 299 200,00

299 200,24

 

Relizacja 2024 rok

L.p Nazwa zadania Łączna wartość zadania Kwota dofinansowania  Wkład własny
1.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1488 T Miedzierza - Matyniów - Przyłogi w km 0+852 - 1+823 na długości 971 mb.

W ramach zadania zostaną wykonane elementy tj.:

- nowa nawierzchnia jezdni szer. 5,0 m,

- pobocza z kruszywa szer. 1,0 m,

- remont przepustu drogowego fi 60,

- odmulenie rowów przydrożnych,

- remont zjazdów gospodarczych,
785 657,31 549 960,00 235 697,31
2.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384 T Górniki - Kłucko - Grzymałków w km 0+025 - 0+850 na długości 825 mb.

W ramach zadania zostaną wykonane elementy tj.:

- nowa nawierzchnia jezdni szer. 5,5 m,

- pobocza z kruszywa szer. 1,0 m,

- remont przepustów drogowych fi 60              i fi 50

- odmulenie rowów przydrożnych,

- remont zjazdów gospodarczych,
652 667,21 456 867,00 195 800,21
3.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1445 T Mnin - Pijanów w km 2+790 - 3+780 na długości 990 mb.

W ramach zadania zostaną wykonane elementy tj.:

- nowa nawierzchnia jezdni szer. 5,5 m,

- pobocza z kruszywa szer. 1,0 m,

- odmulenie rowów przydrożnych,

- remont zjazdów gospodarczych,
952 612,00 666 828,00 285 784,00
4.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1442 T Stąporków - Smyków - Radoszyce w km 2+960 - 3+950 na długości 990 mb.

W ramach zadania zostaną wykonane elementy tj.:

- nowa nawierzchnia jezdni szer. 5,0 m,

- pobocza z kruszywa szer. 1,0 m,

- remont przepustu drogowego fi 60,

- odmulenie rowów przydrożnych,

- remont zjazdów gospodarczych,
722 826,72 505 978,00 216 848,72