loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

ukraina     ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH   e puap

komunikaty

Kontakt

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Realizacja 2019 rok

L.p Nazwa zadania Łączna wartość zadania Kwota dofinansowania  Wkład własny
1.

 Przebudowa drogi  powiatowej Nr 0396 T Wierna Rzeka – Łopuszno – Mnin – Wólka – Pilczyca – Ruda Pilczycka – gr. woj. świętokrzyskiego – (Przedbórz) w km 8+025 – 9+020 na długości 995 mb (odc. 1: Mnin ), w km 13+070 – 13+976 na długości 906 mb (odc. 2: w m. Wólka ), w km 15+481 – 16+476 na długości 995 mb   (odc. 3: w m. Pilczyca)

 1 461 908,64  730 954,00  730 954,64

 

Realizacja 2019 - 2020 rok

L.p Nazwa zadania Łączna wartość zadania Kwota dofinansowania  Wkład własny
1.

Przebudowa drogi  powiatowej  Nr 0456 T Końskie – Niebo – Piekło – Sielpia Wielka w km 2+900 – 3+890 na długości 990 mb (odc. I), w km 3+890 – 4+880 na długości 990 mb (odc. II) oraz w km 4+880 – 5+700 na długości 820 mb (odc. III)

829 571,73 663 657,00  165 914,73

 

Realizacja 2020 rok

L.p Nazwa zadania Łączna wartość zadania Kwota dofinansowania  Wkład własny
1.

Przebudowa  drogi  powiatowej  Nr 0391 T Wyszyna Rudzka - Maleniec – gr. woj. świętokrzyskiego – (Grębenice) (odc. I) w km 1+010 – 2+005  na dł. 995 mb, (odc. II) w km 2+105 – 3+100 na dł. 995 mb  i (odc. III) w km 3+205 – 4+200 na dł. 995 mb.

763 287,98 457 972,00 305 315,98
2. Przebudowa dróg powiatowych: Nr 0401 T Stąporków - Radoszyce - Włoszczowa w km 23+787 – 24+782 na dł. 995 mb (odc. I), w km 25+413 – 26+263 na dł. 850 mb (odc.II) i Nr 0414 T Radoszyce - Jacentów w km 4+741 - 5+341 na dł. 600mb (odc. III). 938 963,05 563 377,00 375 586,05
3. Przebudowa  drogi  powiatowej  Nr 0478 T Fałków – Pląskowice – Dąbrowa – Rudzisko  w km 0+830 – 1+430  na dł. 600 mb  (odc. I), w km 2+010 – 3+000  na dł. 990 mb  (odc. II) i w km 5+060 – 6+050  na dł. 990 mb  (odc. III) 883 502,97 530 101,00 353 401,97
4. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T Grzymałków - Gliniany Las - Smyków w km 3+473 do km 5+948 - 2,475 km. ETAP III - odcinek od km 5+260 do km 5+918,02 1 041 285,65 624 771,00 416 514,65
5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0450 T Stąporków – Hucisko – Krasna – Mniów – Węgrzynów – Borki – Kuźniaki – Ruda Strawczyńska w km 0+040 – 0+600, w km 6+051 – 7+097  i w km 8+821– 10+700 na łącznej długości 3,485 km 1 266 448,50 759 869,00 506 579,50

 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Realizacja 2021 rok

 Lp.  Nazwa zadania Łączna wartość zadania Kwota dofinansowania Wkład własny
1.

Przebudowa drogi  powiatowej Nr 0455 T Końskie – Wąsosz – Czarna w km,  1+990 – 5+957 na długości 3,967 km.

W ramach zadania zostanie przebudowana droga na długości 3 967 mb. Jezdnia zostanie poszerzona do 5,5 m oraz zostaną wykonane obustronne pobocza szerokości 0,75 m.

W ramach zadania zostanie wykonany również kanał technologiczny.

1 759 983,65 1 055 990,00 703 993,65
2.

Remont drogi powiatowej Nr 0437 T Samsonów – Odrowążęk – Odrowąż – Wólka Plebańska – gr. woj. świętokrzyskiego w km 17+520 – 20+260 i 20+320 – 22+213  na długości 4633 mb.

W ramach zadania zostanie wyremontowana droga na długości 4 633 mb i szerokości 6,0 m oraz zostaną wykonane obustronne pobocza szerokości 1,0 m. W miejscowości Odrowąż zostanie wyremontowany chodnik.

1 435 788,11 861 472,00 574 316,11

 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Realizacja 2022 rok

 Lp.  Nazwa zadania Łączna wartość zadania Kwota dofinansowania Wkład własny
1.

Remont drogi powiatowej Nr 0466 T Chyby - Adamek w km 2+930-3+490 na dł. 560 mb (odc.1) i ul. Niekłańskiej w Stąporkowie na dł. 1919 mb (odc.2).

W ramach zadania zostanie wykonana nowa nawierzchnia na:

- drodze powiatowej Nr 0466 T Chyby – Adamek na długości 560 mb i szerokości 5,0 m oraz obustronne pobocza szerokości 1,0 m,

- ul. Niekłańskiej w Stąporkowie na długości 1919 mb i szerokości 5 m oraz obustronne pobocza  szerokości 1,0 m.
1 184 234,47 947 387,00 236 847,47
2.

Remont drogi powiatowej Nr 0471 T w km 2+288 - 4+038 na dł. 1750 mb (odc.1) i Nr 0473 T w km 13+658 - 14+516 na dł. 858 mb (odc.2).

W ramach zadania zostanie wykonana nowa nawierzchnia na:

- drodze powiatowej Nr 0471 T na długości 1750 mb i szerokości 5,0 m oraz obustronne pobocza szerokości 0,75 m,

- drodze 0473 T na długości 858 mb i szerokości 4,0 m oraz obustronne pobocza szerokości 1,0 m.
1 184 728,93 947 783,00 236 945,93
3.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0396T  Łopuszno – Mnin  – Ruda Pilczycka – budowa chodnika  w m. Mnin.

W ramach zadania zostanie wykonany chodnik na łącznej długości 834 mb i szerokości 2,0 m oraz kanał technologiczny.
864 876,32 432 438,00 432 878,32

 

Realizacja 2022 - 2023 rok

L.p Nazwa zadania Łączna wartość zadania Kwota dofinansowania  Wkład własny
1.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0425 T Końskie - Proćwin - Nałęczów - gr. woj. świętokrzyskiego - (Sędów).

W ramach zadania zostaną wykonane elementy tj.:

- nowa nawierzchnia jezdni,

- ścieżka pieszo-rowerowa,

- chodnik,

- pobocza,

- przepusty zjazdowe wraz z nawierzchnią,

- oznakowanie poziome i pionowe

6 829 000,00 3 372 308,00 3 456 692,00

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg