loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

   ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH   e puap

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

Informator Publiczny

Program "Aktywny Samorząd"

Paweł Goraj - Administrator

Końskie, 9 kwietnia 2020 r.

PODSUMOWANIE PROGRAMU ZA 2019 ROK

Powiat Konecki zakończył realizację pilotażowego programu aktywny samorzadpod nazwą "Aktywny samorząd" w 2019 roku, finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach umowy dotyczącej pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, otrzymał łączną kwotę środków przyznanych przez PFRON w 2019 roku 562 772,41 zł, z czego na Moduł I – 287 202,30 zł, Moduł II – 241 222,50 zł, oraz na koszty związane z obsługą realizacji programu – 34 347,61 zł. W ramach Modułu I zawarto 58 umów, natomiast w ramach Modułu II - 86 umów. W ramach Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu - 6 osób,
 • Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu) - 5 osób,
 • Zadanie 3: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego) – 1 osoba;

b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania - 14 osób,
 • Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania – 2 osoby,
 • Zadanie 3: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku) – 4 osoby,
 • Zadanie 4: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – 2 osoby;

c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym) – 4 osoby,
 • Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności) – 8 osób,
 • Zadanie 5: pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania) – 7 osób;

d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej - 5 osób.

W ramach Modułu I łącznie zrealizowano 58 umów na kwotę 237 992,50 zł, natomiast w ramach Modułu II – 84 umów na kwotę 237 992,5 zł.

Otrzymane dofinansowanie zostało wykorzystane w 96,67%

linia

 Końskie; 17 lutego 2020 r.

uwaga 1

Program "Aktywny Samorząd" 2020 aktywny samorzad

Szanowni Państwo,

w związku z Uchwałą nr 16/2020 Zarządu Powiatu w Końskich z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Koneckiego do pilotażowego programu pod nazwą „Aktywny samorząd” w 2020 r. informujemy, że od bieżącego roku realizatorem programu będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich.

Dane kontaktowe:

ul. Spółdzielcza 3, 26-200 Końskie

Telefon: 41 372 84 06

 

linia

Końskie; 20 stycznia 2020 r.

Informacje dla wnioskodawców w module I aktywny samorzad

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) już od dnia 1 marca 2020 r.

Przypominamy i zachęcamy - możecie Państwo złożyć wniosek nie wychodząc z domu!

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada dnia 31 sierpnia 2020 r.

Wysokość dofinansowania

Z aktualnymi warunkami dofinansowania (wysokość dofinansowania, wymagany udział własny w zakupie) można się zapoznać w ust. 9 oraz ust. 21-24 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)” w 2020 roku.

Zapoznaj się treścią programu, w tym z warunkami uczestnictwa w programie (zawarte są one w rozdziale VI ust. 1, ust. 4 oraz ust. 5).

W 2020 roku realizowane będą następujące formy wsparcia w Module I:

1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
 • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
 • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);

2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);
 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);
 • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);

3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym);
 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
 • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);

4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

Zarząd PFRON w 2020 roku wprowadził kolejne, postulowane przez osoby niepełnosprawne i samorządy powiatowe udogodnienia:

zwiększono maksymalną kwotę dofinansowania:

 • zakupu sprzętu elektronicznego dla osób z dysfunkcją obu rąk (B1) - z kwoty 5.000 zł do 7.000 zł,
 • zakupu sprzętu elektronicznego dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją wzroku (B3) - z kwoty 6.000 zł do 7.500 zł,
 • zakupu sprzętu elektronicznego dla osób z dysfunkcją słuchu (B4) - z kwoty 2.500 zł do 4.000 zł,
 • zakupu skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub napędu elektrycznego do wózka ręcznego (C5) - z kwoty 5.000 zł do 7.500 zł,
 • kosztów opieki nad osobą zależną (D) – z kwoty 200 zł miesięcznie nad jedną (każdą) osobą zależną – do kwoty 300 zł,
 • zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (C1) – do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, ale nie większej niż 25.000 zł,
 • w formie dodatku na pokrycie innych kosztów kształcenia (Moduł II programu) dla studentów pobierających naukę w szkołach wyższych – z kwoty 1.000 zł do kwoty 1.500 zł,
 • kosztów opłaty za naukę – czesne (Moduł II programu), z kwoty 3.000 zł za semestr do kwoty 4.000 zł,

zmniejszono wymagany udział własny Wnioskodawcy:

 • przy zakupie sprzętu elektronicznego dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją wzroku (B3) - z 30% na 10% ceny brutto,
 • przy zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub napędu elektrycznego do wózka ręcznego (C5) – z 35% na 25% ceny brutto,

Wnioski są oceniane merytorycznie w systemie punktowym (maksymalna liczba pkt – 100), w bieżącym roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które:

 • są zatrudnione - liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 25,
 • posiadają podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożyły wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w SOW – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
 • złożyły wniosek w pierwszym półroczu 2020 roku – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
 • w 2019 lub w 2020 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5.

linia

Końskie; 20 stycznia 2020 r.

Informacje dla studentówaktywny samorzad

Kontynuujemy Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) już od dnia 1 marca 2020 r.

Przypominamy i zachęcamy - możecie Państwo złożyć wniosek nie wychodząc z domu!

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada:

 • dnia 31 marca 2020 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020),
 • dnia 10 października 2020 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021).

Wysokość dofinansowania

Warunki dofinansowania opisane są w ust. 10-24 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)” w 2020 roku.

Kwota dofinansowania kosztów nauki (na semestr/półrocze) wynosi w przypadku:

 1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:
 • do 1.000 zł - dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,
 • do 1.500 zł dla pozostałych Wnioskodawców,
 1. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego
  – do 4.000 zł,
 2. opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 4.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Przez przeciętny miesięczny dochód Wnioskodawcy należy rozumieć dochód w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy, o jakim mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220, z późn. zm.), obliczony za kwartał poprzedzający kwartał, w którym złożono wniosek. Dochody z różnych źródeł sumują się. W przypadku działalności rolniczej – dochód ten oblicza się na podstawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018 r. (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 września 2019 r. - M.P. 2019, poz. 870), według wzoru: [(2.715 zł x liczba hektarów)/12]/ liczba osób w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy.

Warunki zwiększenia dofinansowania w formie dodatku na pokrycie innych (niż koszt czesnego) kosztów kształcenia

Dodatek może być zwiększony, nie więcej niż o:

 1. 700 zł – w sytuacjach, które określi samorząd powiatowy,
 2. 500 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 3. 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada Kartę Dużej Rodziny,
 4. 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki,
 5. 200 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna studiuje w przyspieszonym trybie,
 6. 300 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2018 lub w 2019 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,
 7. 300 zł w przypadku, gdy Wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,
 8. 800 zł – gdy Wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON (możliwość ta dotyczy tylko tych Wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy).

Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków. Dofinansowanie powyżej kwoty 2.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę, z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.

Przekazanie przyznanych środków finansowych

Przekazanie dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) oraz dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego następuje po zawarciu umowy dofinansowania.

Przekazanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia następuje po zawarciu umowy dofinansowania i po przekazaniu Realizatorowi programu informacji o zaliczeniu przez Wnioskodawcę semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że Wnioskodawca uczęszczał na zajęcia, objęte planem/programem studiów/nauki.

Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny

Wysokość faktycznie udzielonego dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i postępów w nauce. W stosunku do wyliczonej dla danego Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku (zgodnie z warunkami dot. jego zwiększenia), wysokość możliwej wypłaty wynosi:

 • do 50% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75%,
 • do 75% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,
 • do 100% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich (III stopnia) mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Warunki zmniejszenia dofinansowania

Dodatek nie przysługuje w przypadku, gdy wnioskodawca w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki (nie ukończywszy jej), ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.

Wysokość udziału własnego Wnioskodawcy (w kosztach czesnego)

Do wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zobowiązani są tylko Wnioskodawcy zatrudnieni (co najmniej 15% kosztów czesnego na pierwszym kierunku, na drugim i kolejnych kierunkach – rzeczywisty udział własny wyniesie 65%).

Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest Wnioskodawca, którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Dofinansowanie kosztów poniesionych przed podpisaniem umowy

Możliwość refundacji kosztów czesnego poniesionych przed zawarciem umowy dofinansowania jest możliwe wyłącznie w ramach aktualnie trwającego roku szkolnego/akademickiego.

Warunki dopuszczalności pomocy na dofinansowanie nauki (wszystkie wymienione w ust. 19 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)” w 2020 r.

 • Każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym - warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów:
 1. „STUDENT - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
 2. „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,

z uwzględnieniem pkt 2;

 • Wnioskodawcy, którzy do dnia złożenia wniosku uzyskali pomoc w ramach większej liczby semestrów/półroczy, niż wskazana w pkt 1, mogą uzyskać pomoc w ramach programu – do czasu ukończenia rozpoczętych form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów i zostały rozpoczęte, gdy limit, o którym mowa w pkt 1 nie został przekroczony;
 • Decyzja o dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku ponownego wsparcia wcześniej dofinansowanego semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego - należy do kompetencji Realizatora programu, z zastrzeżeniem pkt 4, przy czym spowolnienie toku studiów nie jest traktowane jako powtarzanie semestru;
 • Wypłata dofinansowania w sytuacji, o której mowa w pkt 3, jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/półroczy, o której mowa w pkt 1 – z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić nie więcej niż dwa razy w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, szkoła wyższa, przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi) i tylko jeżeli powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia, likwidacja/zamknięcie kierunku);
 • Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem przekroczy limit, o którym mowa w pkt 4 (po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza), zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu i do czasu ukończenia nauki na rozpoczętym poziomie, nie może korzystać z pomocy w module II, z uwzględnieniem pkt 6;
 • Na pisemny wniosek Realizatora programu, decyzję o wyrażeniu zgody na ponowne dofinansowanie kosztów nauki w przypadku wnioskodawcy, który ze względu na stan zdrowia po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza objętego dofinansowaniem w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, podejmują Pełnomocnicy Zarządu w Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; w przypadku podjęcia decyzji, zwrot kwoty dofinansowania kosztów nauki, o którym mowa w pkt 5 - nie ma zastosowania.

Pozostałe warunki pomocy na dofinansowanie nauki są wymienione w ust. 19 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)” w 2020 r.

Limit semestrów nie dotyczy osób ubiegających się o dofinansowanie kosztów nauki w ramach studiów III stopnia, a także osób zamierzających otworzyć przewód doktorski poza studiami doktoranckimi (III stopnia).

W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

Dodatkowo, przypominamy:

 • dofinansowanie w ramach modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny),
 • decyzję o wysokości pomocy dla Wnioskodawcy podejmuje samorząd powiatowy,
 • kwota dofinansowania nie może być większa niż kwota wnioskowana przez Wnioskodawcę,
 • decyzja w sprawie udzielenia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, należy do kompetencji samorządu powiatowego - aby wsparciem objąć wszystkich Wnioskodawców, samorząd może obniżyć zakres i wysokość dofinansowania do poziomu, jaki wynika z wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach (zapotrzebowania) i kwoty przeznaczonej na realizację programu,
 • Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia) - nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/ programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego – nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.

linia

- Rok 2019 -

linia

Końskie, 20 listopada 2019 r.

Szanowni Państwo, aktywny samorzad

zapraszamy osoby, które złożyły wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 r., Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym do podpisania umowy.

Umowy podpisywane będą w dniach od 6 grudnia 2019 r. do 9 grudnia 2019 r. w godz. 8.30 – 14.30 w Wydziale Polityki Społecznej Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Końskich, ul. Stanisława Staszica 2, pok. 126, I piętro.

linia

Końskie; 13 września 2019 r.

Zapraszamy do składnia wniosków w ramach Modułu II

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON składa się osobiście lub drogą pocztową w Starostwie Powiatowym w Końskich, ul Stanisława Staszica 2, kancelaria ogólna, pokój nr 1, parter. W przypadku wysłania wniosku drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego.

Adresaci programu – Moduł II składają wnioski do 10 października 2019 r. - dotyczy wniosków na rok akademicki 2019/2020

Od 30 września 2019 r do 10 października 2019 r W ramach Modułu II wnioski można składać także w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia przygotowanego przez PFRON poprzez platformę SOW pod adresem https://sow.pfron.org.pl/ 

Studenci, którzy złożą poprzez platformę SOW otrzymają:

do 800 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON.

Dokumenty:

 1. Uchwała zmiany_2 - (plik.pdf)
 2. Uchwała zmiany_1 - (plik.pdf)
 3. Regulamin dotyczący wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku - (plik.pdf)

Wymagane załączniki:

 1. Wniosek Moduł AS M II – (plik.pdf)
 2. Zaświadczenie z uczelni – (plik.pdf)
 3. Oświadczenie o wysokości dochodów – (plik.pdf)
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – (plik.pdf)
 5. Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy w ramach Modułu II – (plik.pdf)
 6. Oświadczenie o zatrudnieniu i posiadaniu wkładu własnego – (plik.pdf)
 7. Oświadczenie o zatrudnieniu i posiadaniu wkładu własnego drugi kierunek – (plik.pdf)
 8. Zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie oraz zawierające informację, czy Wnioskodawca otrzymuje od tego pracodawcy dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki – (plik.pdf)

Adresaci Modułu II zobowiązani są do złożenia dodatkowo poniższych załączników:

 1. kserokopia aktualnego orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
 2. dokument potwierdzający rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki wystawiony przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły (sporządzony wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do wniosku) a w przypadku osób mających wszczęty przewód doktorski, które nie są uczestnikami studiów doktoranckich – dokument potwierdzający wszczęcie przewodu doktorskiego.

Uwaga! Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki na kilku formach kształcenia lub na kilku kierunkach danej formy kształcenia przedstawia odrębny dokument dla każdej szkoły lub kierunku nauki. Wzór określony w załączniku nr 4 do wniosku nie dotyczy osób mających wszczęty przewód doktorski, które nie są uczestnikami studiów doktoranckich oraz studentów uczelni zagranicznych – osoby te przedstawiają wymagany dokument wg wzoru obowiązującego w danej szkole.

 1. W przypadku studentów odbywających staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii Europejskiej – wystawiony przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły dokument potwierdzający zakwalifikowanie na staż a w przypadku studentów, którzy w dniu złożenia wniosku odbywają staż, także dokument potwierdzający odbywanie tego stażu.
 2. W przypadku Wnioskodawców, którzy są zatrudnieni – wystawiony przez pracodawcę dokument, zawierający informację, czy Wnioskodawca otrzymuje od tego pracodawcy dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki (sporządzany wg wzoru określonego
   w załączniku nr 8 do wniosku).

Wydział Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Końskich, ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskich. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 41 260 47 22.

linia

Końskie, 28 sierpnia 2019 r.

WÓZEK INWALIDZKI O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM – Zadanie C1 aktywny samorzad

 1. Kto może złożyć wniosek - wymagania:
 • Posiadanie znacznego stopnia niepełnosprawności lub orzeczenia o niepełnosprawności,
 • Wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • Zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
 • Dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

Wyjaśnienie:

Program „Aktywny samorząd” określa, kto może otrzymać pomoc. Niestety - nie wszyscy (obowiązują kryteria uczestnictwa). Aby uzyskać pomoc w programie, trzeba spełnić wszystkie kryteria uczestnictwa w programie.

Warunek wykluczający uczestnictwo w programie: wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu.

Wyjaśnienie:

Zaległości muszą być uregulowane - nie otrzymasz pomocy, jeśli zdarzyły się wcześniej problemy i zalegasz ze zwrotem do Funduszu lub samorządu powiatowego wcześniej uzyskanej pomocy. Ale uregulowanie wszystkich zaległości otwiera Ci drogę do złożenia wniosku.

Jak często można uzyskać pomoc?

Pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

Samorząd powiatowy może podjąć decyzję o skróceniu ww. okresu karencji, wobec wnioskodawców, którzy wskutek:

 • pogorszenia stanu zdrowia lub zmiany w stanie fizycznym, nie mogą korzystać z posiadanego, uprzednio dofinansowanego ze środków PFRON przedmiotu dofinansowania.
 • zdarzeń losowych utracili przedmiot dofinansowania ze środków PFRON albo uległ on zniszczeniu w stopniu uniemożliwiającym użytkowanie
  i naprawę.

Pamiętaj, że możesz skorzystać z innych form pomocy jednocześnie (o ile spełniasz wszystkie warunki uczestnictwa) np. z dofinansowania kosztów:

 • oprzyrządowania samochodu,
 • prawa jazdy,
 • sprzętu elektronicznego,
 • szkolenia z obsługi sprzętu elektronicznego,
 • utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,
 • protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 • serwisu protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 • serwisu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub skutera,
 • pobytu dziecka w żłobku albo przedszkolu,
 • nauki na poziomie wyższym.
 1. Przedmiot dofinansowania:

Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Wyjaśnienie:

Wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym to wózek inwalidzki wyposażony w napęd elektryczny i akumulatory, przeznaczony do przemieszczania się głównie wewnątrz, ale także na zewnątrz pomieszczeń, wraz z wyposażeniem, także dodatkowym; wózek poprawia lub utrzymuje wydolność osoby niepełnosprawnej ruchowo w zakresie mobilności użytecznej w czynnościach codziennych i samoobsłudze, a także uczestniczenia społecznego (w szczególności uczestniczenia w edukacji, wykonywania pracy zarobkowej).

linia

Końskie, 28 sierpnia 2019 r.

ZMIANY W REALIZACJI PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD”aktywny samorzad

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmodyfikował dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku. Dokonując zmiany planu finansowego w 2019 roku, znacząco zwiększył środki finansowe przeznaczone na realizację programu, co pozwoli na zaspokojenie potrzeb wynikających z wprowadzonych zmian.

Wprowadzone modyfikacje obejmują:

1) Uruchomienie w 2019 roku Zadania 1 w Obszarze C programu (pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym).

Miło nam zrealizować postulaty bardzo wielu osób niepełnosprawnych, a także m.in. Związku Powiatów Polskich, zgłoszone w trakcie konsultacji projektu dokumentu pn. „Kierunki działań (…)” w 2019 r. – wsparcia osób niepełnosprawnych w zakupie wózka o napędzie elektrycznym.

Fundusz podejmując się finansowana tej formy wsparcia, chce w najbardziej efektywny i oczekiwany przez środowisko osób niepełnosprawnych sposób, wykorzystać dostępne środki finansowe.

Maksymalna kwota dofinansowania wózka wynosi 10.000 zł, minimalny udział własny w zakupie - 10% ceny brutto wózka. Wniosek może złożyć osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności, a w przypadku dzieci i młodzieży – osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności. Pomoc jest przeznaczona dla osób z dysfunkcjami uniemożliwiającymi samodzielne poruszanie się za pomocą ręcznego wózka inwalidzkiego.

2) Rozszerzenie możliwości zwiększenia dodatku dla studentów i pozostałych adresatów pomocy w module II na pokrycie innych kosztów kształcenia - o 800 zł z tytułu posiadania podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP – i złożenia wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON.

3) Zmiany w definicjach pojęć w związku z ww. modyfikacjami oraz aktualizacja oznakowania publikatorów (metryczek) aktów prawnych, przywołanych w dokumencie.

Treść aktualnego dokumentu pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku oraz treść programu dostępny jest pod adresem:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/zmiany-w-realizacji-programu-aktywny-samorzad/

linia

Końskie, 25 kwietnia 2019 r.

Szanowni Państwo, aktywny samorzad

zapraszamy osoby, które złożyły wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 r., Modułu II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym do podpisania umowy.

Umowy podpisywane będą w dniach w dniach od 17 maja 2019 r. do 20 maja 2019 r. w godz. 8.30 – 14.30 w Wydziale Polityki Społecznej Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Końskich, ul. Stanisława Staszica 2, pok. 126.

 

linia

Końskie, 5 kwietnia 2019 r.

Powiat Konecki zakończył realizację pilotażowego programu pod nazwą aktywny samorzad"Aktywny samorząd" edycja 2018, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

            Powiat Konecki w ramach umowy dotyczącej pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, otrzymał łączną kwotę środków przyznanych przez PFRON w 2018 roku
296 491,41 zł, z czego na Moduł I - 64 534 zł, Moduł II - 215 043 zł, oraz na koszty związane z obsługą realizacji programu - 16 914,41 zł.

            W ramach Modułu I zawarto 19 umów natomiast w ramach Modułu II - 82 umowy. Przekazane środki finansowane pozwoliły przyznać dofinansowanie dla 73 osoby.

W ramach Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu -2 osoby,
 • Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B - 2 osoby,

b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania -6 osób,

c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym - 5 osób,

d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej - 4 osoby,

            W ramach Modułu I łącznie skorzystało 18 osób, wypłacono dofinansowanie w kwocie 63 989 zł.  

            W ramach Modułu II ze wsparcia skorzystało 55 osób, wypłacono dofinansowanie w kwocie 215 043 zł.

            Otrzymane dofinansowanie wykorzystano w 99,71%.

linia

Końskie; 4 marca 2019 r.

Aktualizacja wniosków 29 sierpnia 2019 r.

WNIOSKI

Realizatorem pilotażowego programu „Aktywny samorząd” aktywny samorzadw 2019 r. jest Powiat Konecki – Starostwo Powiatowe w Końskich. Wydział Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Końskich, ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskich. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 41 260 47 22

Termin składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Końskich, Kancelaria ogólna pok. nr 1 lub przesłać drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Końskich, ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie.

W przypadku wysłania wniosku drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego.

Adresaci programu – Moduł I składają wnioski w sposób ciągły od 15 kwietnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.

Adresaci programu – Moduł II składają wnioski w dwóch terminach: od 18 marca 2019 r. do 30 marca 2019 r. - dotyczy wniosków na rok akademicki 2018/2019, do 10 października 2019 r. - dotyczy wniosków na rok akademicki 2019/2020.

Do zamieszczenia:

1. Regulamin dotyczący wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku – (plik.pdf)

Zmiana regulaminu - Uchwała 85 z dn. 27 sierpnia 2019 r. - (plik.pdf)

2. Karta oceny merytorycznej dotyczy Modułu I - (plik.pdf)

Moduł I wg poniższych załączników:

 1. Wniosek ON pełnioletnia_(P)  - (plik.pdf)
 2. Wniosek ON podopieczny - (plik.pdf)
 3. Wkładka obszar A Zadanie 1 – (plik.pdf)
 4. Wkładka obszar A Zadanie 4 – (plik.pdf)
 5. Wkładka obszar A Zadanie nr 2, nr 3 – (plik.pdf)
 6. Wkładka obszar B Zadanie nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5 – (plik.pdf)
 7. Wkładka obszar C Zadanie nr 1 - (plik.pdf)
 8. Wkładka obszar C Zadanie nr 2 – (plik.pdf)
 9. Wkładka obszar C Zadanie nr 3 – (plik.pdf)
 10. Wkładka obszar C Zadanie nr 4 – (plik.pdf)
 11. Wkładka obszar C Zadanie nr 5 – (plik.pdf)
 12. Wkładka obszar D – (plik.pdf)
 13. Zaświadczenie lekarskie B nr 1, nr 3 – (plik.pdf)
 14. Zaświadczenie lekarskie B nr 1 – (plik.pdf)
 15. Zaświadczenie lekarskie C Zadanie 1 - (plik.pdf)
 16. Zaświadczenie lekarskie C nr 3, nr 4 – (plik.pdf)
 17. Zaświadczenie lekarskie C nr 5 – (plik.pdf)
 18. Oświadczenie o wysokości dochodów – (plik.pdf)
 19. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – (plik.pdf)
 20. Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy w ramach Modułu I – (plik.pdf)
 21. Oświadczenie o posiadaniu udziału własnego – (plik.pdf)
 22. Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do przedszkola – (plik.pdf)
 23. Oświadczenie pełnomocnika – (plik.pdf)
 24. Oferta obszar C Zadanie 3 – (plik.pdf)
 25. Kosztorys obszar C Zadanie 3 – (plik.pdf)
 26. Oferta obszar C Zadanie 4 – (plik.pdf)
 27. Kosztorys obszar C Zadanie 4 – (plik.pdf)

Adresaci Modułu I zobowiązani są do złożenia dodatkowo następujących załączników:

 1. kserokopia aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 2. kserokopia aktu urodzenia dziecka – w przypadku wniosku dot. osoby niepełnosprawnej;
 3. kserokopia dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym.
 • Wnioskodawcy Obszaru A, Zadanie 2 i Zadanie 3 składają poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie zaświadczenia wydanego przez lekarza uprawnionego do badań kierowców, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami; zaświadczenie powinno być wystawione nie wcześniej niż na 60 dni przed dniem złożenia wniosku i wypełnione czytelnie w języku polskim.
 • Wnioskodawcy Obszaru A, Zadanie 4 oraz Obszaru B, Zadanie 4 składają zaświadczenie lekarskie wg. wzoru: zaś. lekarskie A zadanie 4, B zadanie 4 – (plik.pdf)
 • Wnioskodawcy Obszaru A, Zadanie 3 składają oświadczenie o zapotrzebowaniu na usługi tłumacza migowego.
 • Wnioskodawcy Obszaru C, Zadanie 3 i 4 składają 2 niezależne oferty dotyczące przedmiotu dofinansowania.

 

Moduł II wg poniższych załączników:

 1. Wniosek ON pełnoletnia_(P) – (plik.pdf)
 2. Wkładka Moduł II – (plik.pdf)
 3. Zaświadczenie z uczelni – (plik.pdf)
 4. Oświadczenie o wysokości dochodów – (plik.pdf)
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – (plik.pdf)
 6. Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy w ramach Modułu II – (plik.pdf)
 7. Oświadczenie o zatrudnieniu i posiadaniu wkładu własnego – (plik.pdf)
 8. Oświadczenie o zatrudnieniu i posiadaniu wkładu własnego drugi kierunek – (plik.pdf)
 9. Zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie oraz zawierające informację, czy Wnioskodawca otrzymuje od tego pracodawcy dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki – (plik.pdf)

 

Adresaci Modułu II zobowiązani są do złożenia dodatkowo poniższych załączników:

 1. kserokopia aktualnego orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
 2. dokument potwierdzający rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki wystawiony przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły (sporządzony wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do wniosku) a w przypadku osób mających wszczęty przewód doktorski, które nie są uczestnikami studiów doktoranckich – dokument potwierdzający wszczęcie przewodu doktorskiego.

Uwaga! Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki na kilku formach kształcenia lub na kilku kierunkach danej formy kształcenia przedstawia odrębny dokument dla każdej szkoły lub kierunku nauki. Wzór określony w załączniku nr 4 do wniosku nie dotyczy osób mających wszczęty przewód doktorski, które nie są uczestnikami studiów doktoranckich oraz studentów uczelni zagranicznych – osoby te przedstawiają wymagany dokument wg wzoru obowiązującego w danej szkole.

 1. W przypadku studentów odbywających staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii Europejskiej – wystawiony przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły dokument potwierdzający zakwalifikowanie na staż a w przypadku studentów, którzy w dniu złożenia wniosku odbywają staż, także dokument potwierdzający odbywanie tego stażu.
 2. W przypadku Wnioskodawców, którzy są zatrudnieni – wystawiony przez pracodawcę dokument, zawierający informację, czy Wnioskodawca otrzymuje od tego pracodawcy dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki (sporządzany wg wzoru określonego w załączniku nr 8 do wniosku).

linia

 Końskie; 4 lutego 2019 r.

UWAGA WNIOSKODAWCY W MODULE I !logo Aktywny Samorząd

W 2019 roku realizowane będą następujące formy wsparcia w Module I:

 1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem
   o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
   z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
  • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);
 2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);
  • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego
   w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób
   z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
  • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
   • do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu
    i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);
  • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
 3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
  • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);
 4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie

Termin ten ustala Realizator programu (samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy). Formularze wniosków są dostępne u Realizatora programu.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada dnia 31 sierpnia 2019 r.

 

Wysokość dofinansowania

Zarząd PFRON w 2019 roku zwiększył maksymalną kwotę dofinansowania 
w dotychczasowych zadaniach:

 • zakup/montaż oprzyrządowania samochodu dla osoby z dysfunkcją narządu ruchu
  • - z kwoty 8.000 zł do 10.000 zł,
 • pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B:
  • koszty kursu i egzaminów - z kwoty 1.600 zł do 2.100 zł,
  • pozostałe koszty uzyskania prawa jazdy (w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania Wnioskodawcy - koszty związane
   z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) - z kwoty 600 zł do 800 zł,
 • zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów i oprogramowania:
  • dla osoby niewidomej – z kwoty 20.000 zł do 24.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie, z kwoty 12.000 zł do 15.000 zł,
  • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku - z 8.000 zł do 9.000 zł,
 • pokrycie kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego skutera/wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym - z 3.000 zł do 3.500 zł.

W nowych zadaniach maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

 • pomoc w uzyskaniu prawa jazdy różnych kategorii:
  • dla kosztów kursu i egzaminów kategorii innej niż „B” – 3.500 zł,
  • dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 800 zł,
  • dla kosztów usług tłumacza migowego – 500 zł,
 • zakup/montaż oprzyrządowanie samochodu dla osób z dysfunkcją słuchu – 4.000 zł,
 • szkolenia z obsługi zakupionego sprzętu (osoby z dysfunkcją narządu słuchu) – 3.000 zł,
 • zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów, oprogramowania
  • osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 6.000 zł,
 • zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów, oprogramowania
  • osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 2.500 zł,
 • utrzymanie sprawności technicznej sprzętu elektronicznego zakupionego
  w programie
  • 1.500 zł,
 • zakup skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego – 5.000 zł.

Wyznaczono minimalny, wymagalny udział własny w przypadku nowych zadań w Module I:

 • zakup/montaż oprzyrządowania samochodu dla osób z dysfunkcją słuchu – 15%,
 • pomoc w uzyskaniu prawa jazdy różnych kategorii – 25%,
 • zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów, oprogramowania
  • osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności) – 30%,
 • zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów, oprogramowania
 • osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 10%,
 • utrzymanie sprawności technicznej sprzętu elektronicznego zakupionego
  w ramach programu – 10%,
 • zakup skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego – 35%.
 • linia

  Końskie; 4 lutego 2019 r.

  UWAGA STUDENCI! logo Aktywny Samorząd

  Kontynuujemy Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

  • w szkole policealnej,
  • w kolegium,
  • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),

  a także osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

  Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie

  Termin ten ustala Realizator programu (samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy). Formularze wniosków są dostępne u Realizatora programu. Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada:

  • dnia 30 marca 2019 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019),
  • dnia 10 października 2019 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020).


  Wysokość dofinansowania

  Kwota dofinansowania kosztów nauki (na semestr/półrocze) wynosi w przypadku:

  1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł,
  2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego
   • do 4.000 zł,
  3. opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.


  Przez przeciętny miesięczny dochód Wnioskodawcy należy rozumieć dochód w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy, o jakim mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220, z późn. zm.), obliczony za kwartał poprzedzający kwartał, w którym złożono wniosek; dochody z różnych źródeł sumują się; w przypadku działalności rolniczej – dochód ten oblicza się na podstawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 r. (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2018 r. - M.P. 2018, poz. 911), według wzoru: [(3.399 zł x liczba hektarów) /12] / liczba osób w gospodarstwie domowym wnioskodawcy

  Warunki zwiększenia dofinansowania w formie dodatku na pokrycie innych (niż koszt czesnego) kosztów kształcenia

  Dodatek może być zwiększony, nie więcej niż o:

  1. 700 zł – w sytuacjach, które określi samorząd powiatowy,
  2. 500 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
  3. 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada Kartę Dużej Rodziny,
  4. 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki,
  5. 200 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna studiuje w przyspieszonym trybie,
  6. 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2018 lub w 2019 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,
  7. w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego.


  Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków nauki. Dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę, z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.


  Przekazanie przyznanych środków finansowych

  Przekazanie dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) oraz dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego następuje po zawarciu umowy dofinansowania. Przekazanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia następuje po zawarciu umowy dofinansowania i po przekazaniu Realizatorowi programu informacji o zaliczeniu przez Wnioskodawcę semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że Wnioskodawca uczęszczał na zajęcia, objęte planem/programem studiów/nauki.

  Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny.

  Wysokość faktycznie udzielonego dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i postępów w nauce. W stosunku do wyliczonej dla danego Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku (zgodnie z warunkami dot. jego zwiększenia), wysokość możliwej wypłaty wynosi:

  1. do 50% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75%,
  2. do 75% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,
  3. do 100% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

  przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich (III stopnia) mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

  Warunki zmniejszenia dofinansowania

  Dodatek nie przysługuje, w przypadku, gdy wnioskodawca w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki (nie ukończywszy jej), ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.

  Wysokość udziału własnego Wnioskodawcy (w kosztach czesnego)

  Do wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zobowiązani są tylko Wnioskodawcy zatrudnieni (co najmniej 15% kosztów czesnego na pierwszym kierunku, w związku z tym rzeczywisty udział własny w kosztach czesnego na drugim i kolejnych kierunkach, wyniesie 65%). Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest Wnioskodawca, którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

  Dofinansowanie kosztów poniesionych przed podpisaniem umowy

  Możliwość refundacji kosztów czesnego poniesionych przed zawarciem umowy dofinansowania jest możliwe wyłącznie w ramach aktualnie trwającego roku szkolnego/akademickiego.

  Warunki uzyskania pomocy na dofinansowanie nauki

  1. Każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym - warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów:

  a) „STUDENT - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,

  b) „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,

  z uwzględnieniem pkt 2;

  2. Wnioskodawcy, którzy do dnia złożenia wniosku uzyskali pomoc w ramach większej liczby semestrów/półroczy, niż wskazana w pkt 1, mogą uzyskać pomoc w ramach programu – do czasu ukończenia rozpoczętych form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów i zostały rozpoczęte, gdy limit, o którym mowa w pkt 1 nie został przekroczony;

  3. Decyzja o dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku ponownego wsparcia wcześniej dofinansowanego semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego - należy do kompetencji Realizatora programu, z zastrzeżeniem pkt 4, przy czym spowolnienie toku studiów nie jest traktowane jako powtarzanie semestru;

  4. Wypłata dofinansowania w sytuacji, o której mowa w pkt 3, jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/ półroczy, o której mowa w pkt 1 - z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić nie więcej niż dwa razy w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, szkoła wyższa, przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi) i tylko jeżeli powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia, likwidacja/zamknięcie kierunku);

  5. Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem przekroczy limit, o którym mowa w pkt 4 (po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza), zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu i do czasu ukończenia nauki na rozpoczętym poziomie, nie może korzystać z pomocy w module II, z uwzględnieniem pkt 6;

  6. Na pisemny wniosek Realizatora programu, decyzję o wyrażeniu zgody na ponowne dofinansowanie kosztów nauki w przypadku wnioskodawcy, który ze względu na stan zdrowia po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza objętego dofinansowaniem w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, podejmują Pełnomocnicy Zarządu w Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; w przypadku podjęcia decyzji, zwrot kwoty dofinansowania kosztów nauki, o którym mowa w pkt 5 - nie ma zastosowania.


  Limit semestrów nie dotyczy osób ubiegających się o dofinansowanie kosztów nauki w ramach studiów III stopnia, a także osób zamierzających otworzyć przewód doktorski poza studiami doktoranckimi (III stopnia).

  W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

  Dodatkowo, przypominamy:

  • dofinansowanie w ramach modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny),
  • decyzję o wysokości pomocy dla Wnioskodawcy podejmuje samorząd powiatowy,
  • kwota dofinansowania nie może być większa niż kwota wnioskowana przez Wnioskodawcę,
  • decyzja w sprawie udzielenia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, należy do kompetencji samorządu powiatowego - aby wsparciem objąć wszystkich Wnioskodawców, samorząd może obniżyć zakres i wysokość dofinansowania do poziomu, jaki wynika z wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach (zapotrzebowania) i kwoty przeznaczonej na realizację programu,
  • Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia) - nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/ programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego – nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.

  Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

  Termin

  Opis

  11.03.2019

  Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie
  w bieżącym roku środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu

  30.03.2019

  Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019

  26.04.2019

  Termin zawarcia/aneksowania umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

  10.10.2019

  Termin zakończenia przyjmowania w 2019 roku wniosków o dofinansowanie
  w ramach roku szkolnego/akademickiego 2019/2020

  04.12.2019

  Termin składania przez Realizatora programu dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu (ostatni)

  15.04.2020

  Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania z realizacji programu
  ze środków przekazanych w 2019 roku

  30.08.2020

  Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych w 2019 roku 
  na realizację programu – do tego dnia umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone

  Z treścią programu, w tym z warunkami uczestnictwa w module II (zawarte są one w rozdziale VI ust. 2 i ust. 4 programu), można zapoznać się pod tym adresem:

  https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe/aktywnysamorzad2018/

  linia

  - Rok 2018 -

  linia

  Końskie, 5 grudnia 2018 r.

  Szanowni Państwo, aktywny samorzad

  zapraszam osoby, które złożyły wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 r., Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym do podpisania umowy.

  Umowy podpisywane będą w dniach: 14 grudnia 2018 r. i 17 grudnia 2018 r. w godz. 8.30 – 14.30 w Wydziale Polityki Społecznej Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego,
  ul. Stanisława Staszica 2, pok. 126.

  linia

  Końskie; 8 maja 2018 r.

  Szanowni Państwo,aktywny samorzad

  zapraszamy osoby, które złożyły wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 r., Modułu II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym do podpisania umowy.

  Umowy podpisywane będą w dniach w dniach od 28 maja 2018 r. do 30 maja 2018 r. w godz. 8.30 – 14.30 w Wydziale Polityki Społecznej Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Końskich, ul. Stanisława Staszica 2, pok. 126.

  linia

   

  Końskie; 5 kwietnia 2018 r.

  Powiat Konecki zakończył realizację pilotażowego programu aktywny samorzadpod nazwą "Aktywny samorząd" w 2017 roku, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  Powiat Konecki w ramach umowy dotyczącej pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, otrzymał łączną kwotę środków przyznanych przez PFRON w 2017 roku 432 921,99 zł, z czego na Moduł I w wysokości 146 857,38 zł, Moduł II w wysokości 259 642,14 zł.

  W ramach Modułu I zawarto 28 umów natomiast w ramach Modułu II, 111 umów. Przekazane środki finansowane pozwoliły przyznać dofinansowanie dla 98 osób:

  Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

  • a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

  – Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego

  samochodu, 3 osoby

  – Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, 3 osoby

  • b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie

  informacyjnym:

  – Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz

  oprogramowania, 14 osób

  • c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

  – Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka

  inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, 3 osoby,

  – Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano

  nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie

  jakości, 3 osoby

  • d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki

  dla osoby zależnej; 2 osoby

  W ramach:

  – Modułu I łącznie skorzystało 27 osób, wypłacono dofinansowanie w kwocie 143 470,00 zł.

  – Modułu II –– 71 osób w tym wypłacono dofinansowanie w kwocie 249 080,00 zł. Otrzymane dofinansowanie wykorzystano w 96,56 %.

  linia

  Końskie; 13 marca 2018 r.

  KOMUNIKAT

  Realizatorem pilotażowego programu „Aktywny samorząd” aktywny samorzadw 2018 r. jest Wydział Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Końskich, ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskich. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 41 260 47 22

  Termin składania wniosków:

  Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Końskich, Kancelaria ogólna pok. nr 1 lub przesłać drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Końskich, ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie.

  W przypadku wysłania wniosku drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego.

  Adresaci programu – Moduł I składają wnioski w sposób ciągły od 16 kwietnia 2018 r. do 30 sierpnia 2018 r.

  Adresaci programu – Moduł II składają wnioski w dwóch terminach: od 19 marca 2018 r. do 30 marca 2018 r. - dotyczy wniosków na rok akademicki 2017/2018, do 10 października 2018 r. - dotyczy wniosków na rok akademicki 2018/2019.

  Do zamieszczenia:

  1. Regulamin dotyczący wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku - (plik.pdf)
  2. Karta oceny merytorycznej dotyczy Modułu I – (plik.pdf)

   

  Moduł I wg poniższych załączników:

  1. Wniosek ON pełnoletnia_(P) – (plik.pdf)
  2. Wniosek ON podopieczny_(O) – (plik.pdf)
  3. Wkładka obszar A Zadanie nr 1 – (plik.pdf)
  4. Wkładka obszar A Zadanie nr 2 – (plik.pdf)
  5. Wkładka obszar B Zadanie nr 1_2 – (plik.pdf)
  6. Wkładka obszar C Zadanie nr 2 – (plik.pdf)
  7. Wkładka obszar C Zadanie nr 3 – (plik.pdf)
  8. Wkładka obszar C Zadanie nr 4 – (plik.pdf)
  9. Wkładka obszar D – (plik.pdf)
  10. Zaświadczenie lekarskie_B_1_C_3_4 – (plik.pdf)
  11. Zaświadczenie lekarskie_B_1 – (plik.pdf)
  12. Oświadczenie o wysokości dochodów – (plik.pdf)
  13. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – (plik.pdf)
  14. Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy w ramach Modułu I – (plik.pdf)
  15. Oświadczenie o posiadaniu udziału własnego – (plik.pdf)
  16. Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do przedszkola – (plik.pdf)
  17. Oświadczenie pełnomocnika – (plik.pdf)
  18. Oferta obszar C Zadanie 3 – (plik.pdf)
  19. Kosztorys obszar C Zadanie 3 – (plik.pdf)
  20. Oferta obszar C Zadanie 4 – (plik.pdf)
  21. Kosztorys obszar C Zadanie 4 – (plik.pdf)

  Adresaci Modułu I zobowiązani są do złożenia dodatkowo następujących załączników:

  1) kserokopia aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności: Obszar A – Zadanie nr 1 i nr 2; Obszar B

  – Zadanie nr 1 i nr 2; Obszar C – Zadanie nr 2 – 4 oraz Obszar D;

  2) kserokopia aktu urodzenia dziecka – w przypadku wniosku dot. osoby niepełnosprawnej: Obszar A - Zadanie nr 1; Obszar B- Zadanie nr 1 i nr 2; Obszar C – Zadanie nr 2 oraz obszar D;

  3) kserokopia dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – Obszar A – Zadanie nr 1; Obszar B – Zadanie nr 1 i nr 2; Obszar C – Zadanie nr 2 oraz Obszar D.

  Moduł II wg poniższych załączników:

  1. Wniosek ON pełnoletnia_(P) – (plik.pdf)
  2. Wkładka Moduł II – (plik.pdf)
  3. Zaświadczenie z uczelni – (plik.pdf)
  4. Oświadczenie o wysokości dochodów – (plik.pdf)
  5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – (plik.pdf)
  6. Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy w ramach Modułu II – (plik.pdf)
  7. Oświadczenie o zatrudnieniu i posiadaniu wkładu własnego – (plik.pdf)
  8. Oświadczenie o zatrudnieniu i posiadaniu wkładu własnego drugi kierunek – (plik.pdf)
  9. Zaśw. od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie oraz zawierające informację, czy - Wnioskodawca otrzymuje od tego pracodawcy dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki – (plik.pdf)

  Adresaci Modułu II zobowiązani są do złożenia dodatkowo poniższych załączników:

  1. kserokopia aktualnego orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
  2. dokument potwierdzający rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki wystawiony przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły (sporządzony wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do wniosku) a w przypadku osób mających wszczęty przewód doktorski, które nie są uczestnikami studiów doktoranckich – dokument potwierdzający wszczęcie przewodu doktorskiego.

  Uwaga! Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki na kilku formach kształcenia lub na kilku kierunkach danej formy kształcenia przedstawia odrębny dokument dla każdej szkoły lub kierunku nauki. Wzór określony w załączniku nr 4 do wniosku nie dotyczy osób mających wszczęty przewód doktorski, które nie są uczestnikami studiów doktoranckich oraz studentów uczelni zagranicznych – osoby te przedstawiają wymagany dokument wg wzoru obowiązującego w danej szkole.

  1. W przypadku studentów odbywających staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii Europejskiej – wystawiony przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły dokument potwierdzający zakwalifikowanie na staż a w przypadku studentów, którzy w dniu złożenia wniosku odbywają staż, także dokument potwierdzający odbywanie tego stażu.
  2. W przypadku Wnioskodawców, którzy są zatrudnieni – wystawiony przez pracodawcę dokument, zawierający informację, czy Wnioskodawca otrzymuje od tego pracodawcy dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki (sporządzany wg wzoru określonego w załączniku nr 8 do wniosku).

  linia

  Końskie; 7 marca 2018 r.

  „AKTYWNY SAMORZĄD” w 2018 roku zdjęcie LOGO PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

  Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku - więcej...

  UWAGA WNIOSKODAWCY!

  W 2018 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

  Moduł I:

  • Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  • Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
  • Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
  • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
  • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

  Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:

  • w szkole policealnej,
  • w kolegium,
  • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

  Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków:

  Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada, w przypadku:

  1. Modułu I – od 16 kwietnia 2018 r. do dnia 30 sierpnia 2018 r.
  2. Modułu II:
  • od dnia 19 marca 2018 r. do dnia 30 marca 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018),
  • do dnia 10 października 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019).

  UWAGA STUDENCI!
  W 2018 roku kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr/półrocze wynosi w przypadku:

  1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł,
  2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego– do 4.000 zł,
  3. opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

  Przez przeciętny miesięczny dochód Wnioskodawcy należy rozumieć dochód w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy, o jakim mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952), obliczony za kwartał poprzedzający kwartał, w którym złożono wniosek; dochody z różnych źródeł sumują się; w przypadku działalności rolniczej – dochód ten oblicza się na podstawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 r. (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2017 r. - M.P. 2017, poz. 884), według wzoru: [(2.577 zł x liczba hektarów)/12]/liczba osób w gospodarstwie domowym wnioskodawcy. Warunki zwiększenia dofinansowania Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

  1. - 700 zł – w sytuacjach, które określi samorząd powiatowy,
  2. - 500 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
  3. - 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada Kartę Dużej Rodziny,
  4. - 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki,
  5. - 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2017 lub w 2018 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.

  Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków nauki. Dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę, z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.

  Przekazanie dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) oraz dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego następuje po zawarciu umowy dofinansowania.

  Przekazanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia następuje po przekazaniu Realizatorowi programu informacji o zaliczeniu przez Wnioskodawcę semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że Wnioskodawca uczęszczał na zajęcia, objęte planem/programem studiów/nauki.

  Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny

  Wysokość faktycznie udzielonego dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i postępów w nauce. W stosunku do wyliczonej dla danego Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku (zgodnie z warunkami dot. jego zwiększenia), wysokość możliwej wypłaty wynosi:

  1. do 50% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75%,
  2. do 75% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,
  3. do 100% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

  przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich (III stopnia) mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.


  Warunki zmniejszenia dofinansowania

  Dodatek nie przysługuje, w przypadku, gdy wnioskodawca w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki, ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.

  Wysokość udziału własnego Wnioskodawcy (w kosztach czesnego)

  Do wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zobowiązani są tylko Wnioskodawcy zatrudnieni.

  Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest Wnioskodawca, którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

  Dofinansowanie kosztów poniesionych przed podpisaniem umowy

  Możliwość refundacji kosztów czesnego poniesionych przed zawarciem umowy dofinansowania jest możliwe wyłącznie w ramach aktualnie trwającego roku szkolnego/akademickiego (zgodnie z rozdziałem VII ust. 3 pkt 2 programu).

  Warunki uzyskania pomocy na dofinansowanie nauki

  1. Każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym - warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
  2. „STUDENT - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
  3. „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,

   z uwzględnieniem pkt 2;
  4. Wnioskodawcy, którzy do dnia złożenia wniosku uzyskali pomoc ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach większej liczby semestrów/półroczy, niż wskazana w pkt 1, mogą uzyskać pomoc w ramach programu – do czasu ukończenia rozpoczętych form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów i zostały rozpoczęte, gdy limit, o którym mowa w pkt 1 nie został przekroczony;
  5. Decyzja o dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku ponownego wsparcia wcześniej dofinansowanego semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego - należy do kompetencji Realizatora programu, z zastrzeżeniem pkt 4, przy czym spowolnienie toku studiów nie jest traktowane jako powtarzanie semestru;
  6. Wypłata dofinansowania w sytuacji, o której mowa w pkt 3, jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/ półroczy, o której mowa w pkt 1 - z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić nie więcej niż dwa razy w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, szkoła wyższa, przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi) i tylko jeżeli powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia, likwidacja/zamknięcie kierunku);
  7. Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem przekroczy limit, o którym mowa w pkt 4 (po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza), zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu i do czasu ukończenia nauki na rozpoczętym poziomie, nie może korzystać z pomocy w module II, z uwzględnieniem pkt 6;
  8. Na pisemny wniosek Realizatora programu, decyzję o wyrażeniu zgody na ponowne dofinansowanie kosztów nauki w przypadku wnioskodawcy, który ze względu na stan zdrowia po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza objętego dofinansowaniem w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, podejmują Pełnomocnicy Zarządu w Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; w przypadku podjęcia decyzji, zwrot kwoty dofinansowania kosztów nauki, o którym mowa w pkt 5 - nie ma zastosowania.


  Limit semestrów nie dotyczy osób ubiegających się o dofinansowanie kosztów nauki w ramach studiów III stopnia, a także osób zamierzających otworzyć przewód doktorski poza studiami doktoranckimi (III stopnia).

  W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

  Dodatkowo, przypominamy:

  dofinansowanie w ramach modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny),

  decyzję o wysokości pomocy dla Wnioskodawcy podejmuje samorząd powiatowy,

  kwota dofinansowania nie może być większa niż kwota wnioskowana przez Wnioskodawcę,

  decyzja w sprawie udzielenia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, należy do kompetencji samorządu powiatowego - aby wsparciem objąć wszystkich Wnioskodawców, samorząd może obniżyć zakres i wysokość dofinansowania do poziomu, jaki wynika z wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach (zapotrzebowania) i kwoty przeznaczonej na realizację programu,

  Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia) - nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/ programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego – nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.

  linia

  - Rok 2017 -

  linia

  Końskie; 16 listopada 2017 r.

  KOMUNIKATaktywny samorzad

  Starostwo Powiatowe w Końskich informuje, że obecnie możliwe jest przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 r. poza wyznaczonymi terminami naboru wniosków w ramach Modułu I i Modułu II - bez konieczności udokumentowania przez Wnioskodawcę przyczyn uchybienia terminu.

  Termin przyjmowania wniosków do 04.12.2017 r.

  Więcej na stronie internetowej: http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/3477,UWAGA-wprowadzono-zmiany-w-dokumencie-pn-Zasady-oraz-w-umowie-w-sprawie-realizac.html

  linia

  Końskie, 16 listopada 2017 r.

  Szanowni Państwo,aktywny samorzad

  zapraszam osoby, które złożyły wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 r., Modułu II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym do podpisania umowy.

  Umowy podpisywane będą w dniach od 04.12.2017 r. do 08.12.2017 r. w godz. 8.30 – 14.30 w Wydziale Polityki Społecznej Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego, ul. Stanisława Staszica 2, pok. 126.

  linia

  Końskie, 22 sierpnia 2017 r.

  Informacja dla wnioskodawców Modułu I, Obszar C, Zadanie 3 i 4 aktywny samorzad

  W związku z trwającymi pracami dotyczącymi witryny internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i bieżącą realizacją Obszaru C Zadanie nr 3 i nr 4 pilotażowego programu "Aktywny samorząd", aktywne formularze do wypełniania przez oferentów/wykonawców (oferta, specyfikacja/kosztorys) znajdują się pod adresem:

  http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/formularze/

  Wyżej wymienione dokumenty należy wypełniać w wersji elektronicznej, po wydrukowaniu, dokument należy opatrzeć datą, pieczęcią i podpisem wystawcy.

  linia

  Końskie; 8 maja 2017 r.

  Komunikat

  Szanowni Państwo,aktywny samorzad

  zapraszam osoby, które złożyły wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 r., Modułu II- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym do podpisania umowy.

  Umowy podpisywane będą w dniach od 19.05.2017 r. do 22.05.2017 r. w godz. 8.30 – 14.30 w Wydziale Polityki Społecznej Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego,
  ul. Stanisława Staszica 2, pok. 126.

  linia

  Końskie; 20 kwietnia 2017 r.

  Powiat Konecki kontynuuje realizację pilotażowego programu logo aktywny samorzadpod nazwą "Aktywny samorząd" w 2017 roku, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  Pierwsza transza środków finansowych przekazana zostanie Powiatowi koneckiemu w pierwszym półroczu, w formie zaliczki do łącznej wysokości 355 695,65 zł (słownie złotych: trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych  65/100), w tym na realizację:

  1. a) Modułu I w wysokości 74 344,38 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści cztery złote 38/100), z czego na realizację wydatków:

  - bieżących w ramach: Obszaru A – zadanie 2, Obszaru B – zadanie nr 2 i Obszaru D – kwota 9 157,74 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem złotych  74/100),

  - inwestycyjnych w ramach: Obszaru A – zadanie 1, Obszaru B – zadanie nr 1 i Obszaru C – kwota 65 186,64 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych 64/100),

  1. b) Modułu II w wysokości 259 642,14 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote 14/100),

  w ramach Modułu II –– 64 osoby złożyły wnioski o dofinansowanie  na łączną kwotę 134 557,50 zł. Po wstępnej weryfikacji formalnej planowane dofinansowanie wynosi 129 967 zł.

  linia

  Końskie; 16 marca 2017 r.

  KOMUNIKAT

  Realizatorem pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 r.aktywny samorzad jest Wydział Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Końskich, ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskich. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 41 260 47 22

  Termin składania wniosków:

  Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Końskich, Kancelaria ogólna pok. nr 1 lub przesłać drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Końskich, ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie.

  W przypadku wysłania wniosku drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego.

  Adresaci programu – Moduł I składają wnioski w sposób ciągły od 18 kwietnia 2017 r. do 30 sierpnia 2017 r.

  Adresaci programu – Moduł II składają wnioski w dwóch terminach: od 16 marca 2017 r. do 30 marca 2017 r. - dotyczy wniosków na rok akademicki 2016/2017, do 10 października 2017 r. - dotyczy wniosków na rok akademicki 2017/2018.

  Do zamieszczenia:

  1. Regulamin dotyczący wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku – (plik.pdf)
  2. Karta oceny merytorycznej dotyczy Modułu I – (plik.pdf)

   

  Moduł I wg poniższych załączników:

  1. Wniosek ON pełnoletnia_(P) – (plik.pdf)
  2. Wniosek ON podopieczny_(O) – (plik.pdf)
  3. Wkładka obszar A Zadanie nr 1 – (plik.pdf)
  4. Wkładka obszar A Zadanie nr 2 – (plik.pdf)
  5. Wkładka obszar B Zadanie nr 1_2 – (plik.pdf)
  6. Wkładka obszar C Zadanie nr 2 – (plik.pdf)
  7. Wkładka obszar C Zadanie nr 3 – (plik.pdf)
  8. Wkładka obszar C Zadanie nr 4 – (plik.pdf)
  9. Wkładka obszar D – (plik.pdf)
  10. Zaświadczenie lekarskie_B_1_C_3_4 – (plik.pdf)
  11. Zaświadczenie lekarskie_B_1 – (plik.pdf)
  12. Oświadczenie o wysokości dochodów – (plik.pdf)
  13. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – (plik.pdf)
  14. Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy w ramach Modułu I – (plik.pdf)
  15. Oświadczenie o posiadaniu udziału własnego – (plik.pdf)
  16. Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do przedszkola – (plik.pdf)
  17. Oświadczenie pełnomocnika – (plik.pdf)
  18. Oferta obszar C Zadanie 3 – (plik.docx)
  19. Kosztorys obszar C Zadanie 3 – (plik.docx)
  20. Oferta obszar C Zadanie 4 – (plik.docx)
  21. Kosztorys obszar C Zadanie 4 – (plik.docx)

  Adresaci Modułu I zobowiązani są do złożenia dodatkowo następujących załączników:

  1) kserokopia aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności: Obszar A – Zadanie nr 1 i nr 2; Obszar B

  – Zadanie nr 1 i nr 2; Obszar C – Zadanie nr 2 – 4 oraz Obszar D;

  2) kserokopia aktu urodzenia dziecka – w przypadku wniosku dot. osoby niepełnosprawnej: Obszar A - Zadanie nr 1; Obszar B- Zadanie nr 1 i nr 2; Obszar C – Zadanie nr 2 oraz obszar D;

  3) kserokopia dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – Obszar A – Zadanie nr 1; Obszar B – Zadanie nr 1 i nr 2; Obszar C – Zadanie nr 2 oraz Obszar D.

  Moduł II wg poniższych załączników:

  1. Wniosek ON pełnoletnia_(P) – (plik.pdf)
  2. Wkładka Moduł II – (plik.pdf)
  3. Zaświadczenie z uczelni – (plik.pdf)
  4. Oświadczenie o wysokości dochodów – (plik.pdf)
  5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – (plik.pdf)
  6. Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy w ramach Modułu II – (plik.pdf)
  7. Oświadczenie o zatrudnieniu i posiadaniu wkładu własnego – (plik.pdf)
  8. Oświadczenie o zatrudnieniu i posiadaniu wkładu własnego drugi kierunek – (plik.pdf)
  9. Zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie oraz zawierające informację, czy - Wnioskodawca otrzymuje od tego pracodawcy dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki – (plik.pdf)

  Adresaci Modułu II zobowiązani są do złożenia dodatkowo poniższych załączników:

  1. kserokopia aktualnego orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
  2. dokument potwierdzający rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki wystawiony przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły (sporządzony wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do wniosku) a w przypadku osób mających wszczęty przewód doktorski, które nie są uczestnikami studiów doktoranckich – dokument potwierdzający wszczęcie przewodu doktorskiego.

  Uwaga! Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki na kilku formach kształcenia lub na kilku kierunkach danej formy kształcenia przedstawia odrębny dokument dla każdej szkoły lub kierunku nauki. Wzór określony w załączniku nr 4 do wniosku nie dotyczy osób mających wszczęty przewód doktorski, które nie są uczestnikami studiów doktoranckich oraz studentów uczelni zagranicznych – osoby te przedstawiają wymagany dokument wg wzoru obowiązującego w danej szkole.

  1. W przypadku studentów odbywających staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii Europejskiej – wystawiony przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły dokument potwierdzający zakwalifikowanie na staż a w przypadku studentów, którzy w dniu złożenia wniosku odbywają staż, także dokument potwierdzający odbywanie tego stażu.
  2. W przypadku Wnioskodawców, którzy są zatrudnieni – wystawiony przez pracodawcę dokument, zawierający informację, czy Wnioskodawca otrzymuje od tego pracodawcy dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki (sporządzany wg wzoru określonego w załączniku nr 8 do wniosku).

   

  NABÓR DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2018/2019

  Paweł Goraj - Administrator

  logoSzanowni Państwo,

  Drogi Gimnazjalisto,

  uprzejmie informujemy, że w dniach od 14 maja 2018 do 20 czerwca 2018 r. będzie trwał nabór do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019.

  Szczegółowe zasady oraz regulaminy rekrutacji dostępne są na stronach internetowych szkół.

  A poniżej zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych oraz z terminami rekrutacji

  1. Terminarz rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych oraz szkół policealnych – (plik.pdf)
  2. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, uwzględnianych w postepowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 – (plik.pdf)
  3. Oferta Bursy Szkolnej w Końskich - (plik.pdf)

   

  folder bursa szkolna

  NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE KONECKIM

  Paweł Goraj - Administrator

  Końskie; 16 marca 2020 r.

  KOMUNIKAT

  W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19

  W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19 oraz zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Sprawiedliwości informujemy że:

  Starosta Konecki tymczasowo zawiesza działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w lokalach przeznaczonych do tego i organizuje udzielanie porad przez telefon i z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość.

  1. Tymczasowe zawieszenie działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będzie obowiązywało co najmniej do 26 kwietnia 2020 roku, z możliwością przedłużenia tego terminu. Przewidywany termin i sposób przywrócenia działania punktów zostanie podany do publicznej wiadomości.
  2. W przypadku zainteresowania otrzymaniem porady prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, osoba potrzebująca pomocy przed jej uzyskaniem składa na wskazany adres e-mail wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
  3. Skan lub zdjęcie wypełnionego, podpisanego wniosku o uzyskanie porady za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że osoba zainteresowana nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. a następnie oczekiwać na wyznaczenie terminu porady. Wniosek wraz z oświadczeniem można też sporządzić własnoręcznie, według podanego wzoru i przekazać do urzędu inną dostępną drogą.
  4. Wniosek o którym mowa w punkcie 2 i 3 - do pobrania w formacie Word lub pdf zamieszczony jest poniżej.

  Plik - pdf

  Plik - Word

  /-/ Grzegorz Piec

  STAROSTA KONECKI

  linia

  INFORMACJA O ŚWIADCZENIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

  NA TERENIE POWIATU KONECKIEGO W 2019 ROKU


  Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późn. zm.) od 1 stycznia 2019 r. na terenie Powiatu Koneckiego funkcjonują 3 Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, w tym:

  1) 1 punkt prowadzony przez Powiat, w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, usytuowany w Końskich ul. Stanisława Staszica 2, (siedziba Starostwa Powiatowego), funkcjonujący według następującego harmonogramu:

  • poniedziałek od godz. 900 do godz. 1300
  • wtorek od godz. 1430 do godz. 1830
  • środa od. godz. 1430 do godz. 1830
  • czwartek od. godz. 1430 do godz. 1830
  • piątek od godz. 1300 do godz. 1700

  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych).

  W poniedziałki i czwartki pomoc prawna świadczona jest przez adwokata.
  We wtorki, środy przez radcę prawnego, a w piątki świadczona jest przez adwokata/radcę prawnego – w kolejności co drugi tydzień.

  2) 2 punkty prowadzone przez organizację pozarządową:

  Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego usytuowany w Fałkowie,
  ul. Zamkowa 1a, lokal 19 (siedziba Urzędu Gminy), funkcjonujący według następującego harmonogramu:

  • poniedziałek od godz. 900 do godz. 1300
  • wtorek od godz. 900 do godz. 1300
  • środa od godz. 1200 do godz. 1600
  • czwartek od godz. 900 do godz. 1300
  • piątek od godz. 900 do godz. 1300

  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych)

  Od poniedziałku do piątku pomoc prawna świadczona jest przez radcę prawnego.

  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowany w Stąporkowie,
  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132A (siedziba Urzędu Miejsckiego), funkcjonujący według następującego harmonogramu:

  • poniedziałek od godz. 900 do godz. 1300
  • wtorek od godz. 900 do godz. 1300
  • środa od godz. 1130 do godz. 1530
  • czwartek od godz. 900 do godz. 1300
  • piątek od godz. 900 do godz. 1300

  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych)

  Od poniedziałku do piątku pomoc prawna świadczona jest przez adwokata, radcę prawnego.

  Punkty pomocy prawnej w Stąporkowie oraz Fałkowie prowadzone są przez:

   

  STOWARZYSZENIE WSPARCIA OBYWATELSKIEGO

  ul. Szlak 77/222, 31-153 Kraków

  tel. 12 200 24-43; 725 209 528

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  W ramach działania punktów w Fałkowie i Stąporkowie istnieje również możliwość przeprowadzenia nieodpłatnej mediacji.

   

  W przypadkach uzasadnionych liczbą osób uprawnionych, którym ma być udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub ewentualne poradnictwo obywatelskie czas trwania dyżurów może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach na terenie Powiatu.

   

  ZGŁOSZENIA

  Od 1 stycznia 2019 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

  Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie w systemie interaktywnej obsługi klienta pod numerem telefonu (41) 260 48 35 czynnym w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Końskich tj. od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 15.00

  Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

  Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

  Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, może odbywać się poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. w miejscu zamieszkania, przez telefon, po umówieniu terminu wizyty pod wskazanym wyżej nr telefonu wskazując preferowany sposób udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

  Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

  Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

   

  NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

  Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym lub,
  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
  • sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

  Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

  Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski.

  W punktach powierzonych do prowadzenia organizacji pozarządowej pomocy prawnej może udzielać także:

  • doradca podatkowy - w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  • osoba, która:
  • ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
  • posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
  • korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  • nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

  W przypadku świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez osoby niebędące adwokatem lub radcą prawnym, osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że jest świadoma uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej od osoby niebędącej adwokatem, radca prawnym albo doradcą podatkowym.

   

  NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKI

  Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

  Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może świadczyć osoba, która:

  • posiada wykształcenie wyższe,
  • ukończyła z oceną pozytywną szkolenie z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego, zwane dalej "szkoleniem", albo posiada doświadczenie w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego i uzyskała zaświadczenie potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie wydane przez podmiot uprawniony do prowadzenia szkolenia oraz kursu doszkalającego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy,
  • korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  • nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

  W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną, problem nie może być rozwiązany w całości lub w części przez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej adwokat lub radca prawny informuję osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa wskazanych na liście sporządzonej przez Starostę.

   

  EDUKACJA PRAWNA

  Edukacja prawna świadczona będzie przez Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego. Obejmuje ona działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:

  • prawach i obowiązkach obywatelskich;
  • działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej;
  • mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów;
  • możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa;
  • dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

  Zadania w ramach edukacji prawnej mogą być realizowane w formach, które w szczególności polegają na opracowaniu informatorów i poradników, prowadzeniu otwartych wykładów i warsztatów oraz rozpowszechnianiu informacji za pośrednictwem środków masowego przekazu i innych zwyczajowo przyjętych form komunikacji, w tym prowadzeniu kampanii społecznych.

   

  MEDIACJA

  Jest metodą rozwiązywani sporów, w której neutralna i bezstronna (zaakceptowana przez obie strony sporu) osoba trzecia, pomaga w komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji oraz stara się doprowadzić do wspólnie akceptowalnego porozumienia. Proces ten ma charakter dobrowolny, nieformalny oraz poufny. Mediację można prowadzić w wielu sprawach np. cywilnych, karnych, nieletnich, gospodarczych.

  Więcej informacji na temat bezpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

  Do pobrania:

  Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa.pdf

  Nagrody & wyróżnienia

  Paweł Goraj - Administrator

  ROK 2019

  Diament Marki Koneckiej

  zdjęcie KATARZYNA GARTNERKatarzyna Gärtner - Kompozytorka wybitna, legenda polskiej piosenki. W minionym roku hucznie obchodziła dwa ważne jubileusze: 50-lecie premiery "Mszy beatowej", która zrewolucjonizowała muzyczną część mszy świętych odprawianych w polskich kościołach oraz benefis w Teatrze Groteska w Krakowie, gdzie jej piosenki zaśpiewali m.in. Marek Piekarczyk i Piotr Kupicha. Współpracowała z największymi artystami naszej sceny. Od ponad 30 lat mieszka w podkoneckim Kwasie. Tu z mężem Kazimierzem Mazurem utworzyli Intermedialny Teatr Blustrada, a w Gärtner Rec Studio, które prowadzi Bartek Gärtner realizuje swoje kolejne pomysły.

   

  Kowal Losu

  zdjęcie KAZIMIERZ GŁOWACKI

  Kazimierz Głowacki - działacz Polskiego Czerwonego Krzyża, aktywny szczególnie w środowisku honorowych krwiodawców. Swoim zaangażowaniem zachęca zwłaszcza młodzież do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Kazimierz jest rekordzistą województwa świętokrzyskiego pod względem oddanej krwi. To ponad 84 litrów tego bezcennego daru życia!

  Henryka Stępień – prezes Stowarzyszenia „Przyjazne Schody” zdjęcie HENRYKA STĘPIEŃdziałającego od 2008 roku przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Baryczy. Szczególnie zaangażowana w pomoc potrzebującym. Dzięki nawiązaniu współpracy z różnymi instytucjami w tym z brytyjską fundacją „Donna’s Dream House” pozyskuje wysokiej jakości sprzęt rehabilitacyjny jak również środki finansowe. Stowarzyszenie, którego prezesem jest Pani Henryka Stępień, w 2013 roku otrzymało zaszczytne wyróżnienie „Świętokrzyski Anioł Dobroci”.

   

  zdjęcie PUBLIKACJA ...Publikacja „100 postaci na 100-lecie Niepodległej. Poczet zasłużonych dla Ziemi Koneckiej” Publikacja bibliotecznego wydawnictwa Arslibris „100 postaci na 100-lecie Niepodległej. Poczet zasłużonych dla Ziemi Koneckiej” prezentuje zbiór biogramów osób zasłużonych dla rozwoju konecczyzny. Jej opracowanie to zasługa zespołu redakcyjnego i ponad 40 autorów. Książka ukazuje wybitne postaci dla rozwoju oświaty, gospodarki, medycyny, kultury, sportu i turystyki na Ziemi Koneckiej. Przybliża także sylwetki walczących o wolność i niepodległość oraz upowszechnia wiedzę o wydarzeniach związanych z odzyskaniem niepodległości na Ziemi Koneckiej. Książka ukazała się w grudniu 2018 roku i cieszy się dużym zainteresowaniem.

   

  Dominika Wróbel – płyta „Tysiące łez” - wokalistka, trener wokalny, zdjęcie MARCIN WRÓBELrazem z mężem Marcinem – gitarzystą, kompozytorem i autorem tekstów tworzą muzykę, która jest mieszaniną wielu stylów muzycznych takich jak: pop, pop – rock, r&b, soul czy funky. Na jesieni 2018 roku wydali autorską płytę p/n Tysiące Łez, która wzbudziła duże zainteresowanie i natychmiast stała się popularna w lokalnych i regionalnych mediach. Statuetkę tego dnia odebrał mąż Marcin Wróbel.

  zdjęcie OFF FESTIWALI Konecki OFF Festiwal - powstał z inicjatywy trzech Pań - Magdaleny Galas-Klusek, Magdaleny Stolarczyk i Pauliny Stępień. Główną ideą festiwalu było pokazanie naszych lokalnych „perełek” twórczych, które często odnoszą sukcesy na arenie ogólnopolskiej, czy międzynarodowej, a niekoniecznie są znane w naszym regionie Dlaczego OFF? Większość z osób to twórcy nieznani lokalnie, prowadzący niszową działalność, internetową lub eksportową, ich klientami zwykle nie są konecczanie.

   

  Agnieszka Czarnecka – tomik „Byłam cieniem jestem słońcem”. zdjęcie AGNIESZKA CZARNECKAAgnieszka Czarnecka – pochodzi ze Starachowic. Mieszka w Smykowie, powiat konecki. Polonistka i poetka. Od 30 lat pisze wiersze. Wiele z nich doczekało się publikacji. Wyróżniana w wielu konkursach. Szczególnie ceniony jest tomik wierszy „Byłam cieniem, jestem słońcem” - wydany w 2018 roku. W tym też roku zajęła I miejsce w XIII Konkursie Literackim „Ekologia w poezji i prozie” w Stąporkowie. Ostatnio uczestniczy w warsztatach poetyckich przy Czerwonym Fortepianie w Kielcach.

   

   

  Alchemik

  zdjęcie TISERECP.P.H.U. TISEREC - Firma Tiserec od początku swojej działalności jest nierozerwalnie związana z konecczyzną. Od dwudziestu lat działa na dwóch płaszczyznach: budowlano-produkcyjnej oraz reklamowej. Początkowo specjalizowała się w dociepleniach budynków mieszkalnych. Obecnie wyroby Tiserec z powodzeniem podbijają rynki Europy. Szczególnie szeroką renomę uzyskał tynk o strukturze drewna opracowany przez właściciela Pawła Książka, pierwotnie wykonywany na elewacjach budynków. Pomysł ten spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem w branży budowlanej.

  ROK 2018

  Przyjaciele Kuźnic – A.D. 2018

  zdjęcie Zaklad Piekarniczo-Cukierniczy StępieńGrzegorz Stępień – Zakład Piekarniczo-Cukierniczy Jerzy Stępień, Grzegorz Stępień. Chleb to nie tylko podstawa naszego codziennego wyżywienia. Ma również wymiar symboliczny, każe nam postrzegać piekarza jako osobę o szczególnych walorach. W przypadku naszego laureata tak właśnie jest. Jego pieczywo jest jak on sam. To jest po prostu bardzo dobre pieczywo! Bo o jakości pieczywa nie decyduje tylko algorytm. Piekarz, to stan umysłu. Pan Grzegorz jest twórcą produktu regionalnego pod nazwą „Podkówki koneckie”. Rogaliki w kształcie podkowy wielokrotnie promowały powiat konecki. Zjadały się na wielu imprezach plenerowych w całym województwie, a nawet dotarły na Litwę. Można więc pokusić się o parafrazę, że powiat konecki ma swój smak.

  TKN – 24 - Tkn24.pl to nowoczesny multimedialny zdjęcie TKN24.PLportal informacyjny powiatu koneckiego. Twórcy stawiają na szybkość i jakość przekazywanych informacji, prezentując przy tym wysoki kunszt dziennikarski. Przebojem wdarli się na lokalny rynek medialny, wypełniając istniejącą niszę. Formuła okazała się strzałem w dziesiątkę i zyskała wielu odbiorców. Zresztą, kto w powiecie koneckim nie zagląda na TKN 24….??? Dzięki pasji dziennikarskiej oraz zaangażowaniu zespołu redakcyjnego, możemy niemal natychmiast dowiedzieć się o wydarzeniach, które właśnie miały miejsce.

  zdjęcie TOSCANACentrum Ogrodnicze „Toscana” – Danuta Bednarczyk - To prawdziwe królestwo flory. Na każdym kroku widać rękę właścicielki – rękę do kwiatów. Powszechnie wiadomo, że rośliny to istoty czujące, ale nie każdemu odwzajemniają swoje uczucia… Pani Danuta kocha to, co robi, jest prawdziwą pasjonatką. Trywializując można powiedzieć, że prowadzi biznes i sprzedaje rośliny – ale nie, ona obdarowuje klientów roślinami, przyjmując w zamian gratyfikację finansową. Niby to samo, a nie to samo. Różnica nie tylko semantyczna.

  Ks. prof. Stanisław Łabendowicz - To tuziemiec, zdjęcie KS. Stanisłąw Łabentowiczczłowiek rodem stąd, nasz dobry duch. Syn tej ziemi, człowiek wielu talentów i pasji. Jest wykładowcą i profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II; wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu. Jest również dyrektorem Instytutu Teologicznego w Radomiu oraz dyrektorem Wydziału Katechetycznego w Radomiu. Tytuł przyjaciela „Kuźnic Koneckich” zaskarbił sobie, wprowadzając nas w arkana mszy łacińskiej i każdy, kto jest uczestnikiem tego wydarzenia, ma wrażenie że doświadcza prawdziwej tajemnicy eucharystii. Łacina dla wielu z nas jest językiem martwym, jest reliktem przeszłości… Zapominamy jednak, że to uniwersalny kod naszej cywilizacji – cywilizacji łacińskiej. Bodaj najgenialniejszego  tworu ludzkiej myśli i czynu. Ksiądz Profesor wprowadza nas w tę tajemnicę. Bóg zapłać! A od nas skromny tytuł „Przyjaciela Kuźnic”. Mamy nadzieję, że dla Księdza Profesora będzie to miła pamiątka od nomen omen ab Amicis (czytaj: przyjaciół), żeby pozostać w „łacińskiej konwencji”.

  zdjęcie Inżynieria wodnaInżynieria Wodna Końskie – Ryszard Herman, Leszek Dzwonek, Zbigniew Duran - Trudno powiedzieć, czy Panowie byli fanami kultowej produkcji filmowej PRL-u, pod tajemniczo brzmiącym tytułem: „Hydrozagadka”? Niemniej jednak, nigdy do końca nie wiadomo, co legło u podstaw naszych życiowych wyborów. Być może wprawny psychoanalityk odnalazłby tu podświadome asocjacje. W każdym razie, żeby prowadzić działalność gospodarczą w tej branży, trzeba mieć know how i high-tech. Laik z pewnością zatonie, zanim pojawi się woda. A oni, realizując olbrzymie inwestycje, utrzymują się na powierzchni — i nie jest to dryf bynajmniej.

  Diamenty Marki Koneckiej – A.D. 2018

  Jan Kowalczyk - Śmiało można zaryzykować tezę, że tegoroczne diamenty „Marki Koneckiej” przypadły artystom. Pan Jan, pomimo że odlewnik, to arkana giserskie wzniósł na takie wyżyny, że w swej „alchemicznej kuźni” tworzy prawdziwe dzieła sztuki, zamieniając szarą materię w złoto — no może nie dosłownie, ale w cenne złotówki na pewno. Bo artysta musi z czegoś żyć. Od nas Panie Janie diament.

  Tadeusz Czarnecki - W zasadzie trudno powiedzieć, zdjęcie Tadeusz Czarneckiczy bardziej jest poetą malarstwa, czy malarzem poezji. Wszystko u niego jest przesiąknięte sztuką. Jak to u artysty, nie ma podziału, że tu jest sacrum, a tam profanum. I wszystko ma wymiar metafizyczny — a Biłasówka, to tylko zmaterializowany stan duszy Tadeusza, emanacja jego bogatego wnętrza… Dlatego wszyscy czujemy się tam, jak u siebie, obcując – nie bójmy się tego słowa – kulturą wysoką, z twórcami najwyższych lotów. Dzięki Tadeuszowi stajemy się lepszymi wersjami samych siebie.

  zdjęcie Piotr SalataPiotr Salata - Choć ostatnio przedzierzgnął się w menadżera kultury, to trzeba przyznać – że robi to koncertowo, wręcz śpiewająco. Podobno z rozkoszą słucha się jego poleceń służbowych, które są jak balsam dla ucha. Bo tembr głosu Piotra ma takie widmo akustyczne, że wprawia w rezonans wszystkie formy życia na tej planecie. Charyzmatyczny dyrektor i wokalista, człowiek instytucja. Nic dodać, nic ująć – prawdziwy diament o szlifie brylantowym. Karatów nie będziemy mu wypominać.

  „Alchemik konecki”

  Jolanta Grochal – Centrum Opracowań MALENIEC - zdjęcie Jolanta Grochal„Alchemik Konecki” to nagroda przyznawana przez Powiatowe Forum Pracodawców. Tegorocznym laureatem tego gremium jest Pani Jolanta Grochal i jej firma: Centrum Opracowań Maleniec Sp. z o.o. W zasadzie Centrum Opracowań Maleniec, to Jolanta Grochal. Kobieta przedsiębiorcza, ale przede wszystkim kobieta ze wszystkimi pozytywnymi konotacjami tego słowa. „Alchemik  konecki” to nagroda za przekuwanie idei w rzeczywistość. Pani Prezes idealnie wpisuję się w formułę tej nagrody. Jakże symboliczne jest miejsce, w którym się znajdujemy. Zabytkowy Zakład Hutniczy, gdzie czas się zatrzymał – a po sąsiedzku nowoczesna, dynamiczna, progresywna firma. Samo życie pisze takie metafory. Firma powstała w roku 1997, w czasie, kiedy rynek budowlany w Polsce otwierał się dla firm zachodnich. W początkowej fazie produkcja, czyli m.in. kotwy transportowe, zawiesia linowe, elementy złączne, konstrukcje stalowe, wysyłane były przede wszystkim na eksport do krajów zachodnich. W ciągu ponad 20 letniego funkcjonowania firmy Centrum Opracowań Maleniec pozyskało klientów na rynku polskim i obecnie sprzedaż w Polsce dorównała eksportowi. Firmy wykonawcze, zakłady prefabrykacyjne stosują produkty w obiektach komercyjnych i mieszkaniowych, budownictwie lądowym i infrastrukturalnym. Nagrodę odebrał przedstawiciel zakładu Marek Jańczyk

  „Kowal Losu”

  zdjęcie Komitet OrganizacyjnyKomitet Organizacyjny Pikniku Rodzinnego „Rodzina Rodzinie” w Stąporkowie - „Kowal losu” to nagroda przyznawana przez Powiatowe Forum Wolontariatu, za działalność charytatywną i bezinteresowną pomoc potrzebującym. Kapituła nagrodę przyznała Komitetowi Organizacyjnemu Pikniku Rodzinnego w Stąporkowie. Po raz ósmy dobrzy i wrażliwi ludzie ze Stąporkowa są organizatorami pikniku, którego celem jest pomoc potrzebującym dzieciom. Przy Kościele Parafialnym Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Stąporkowie odbywa się już 8  edycja Pikniku rodzinnego „ Rodzina rodzinie”. W 2011r. lokalny stąporkowski przedsiębiorca Paweł Książek wpadł na pomysł, by wspólnie z przyjaciółmi zrobić coś wyjątkowego. I – udało się! W ciągu kolejnych lat do komitetu organizacyjnego dołączali inni mieszkańcy Stąporkowa i okolic. Dziś wiemy, że w Stąporkowie Rodzina rodzinie pomoże z pewnością, a życie wielu rodzin nabiera innego wymiaru. Zebrane podczas pikniku pieniądze przeznaczane są  na wypoczynek dzieci z biednych rodzin, ale również dla ludzi przewlekle chorych. Impreza corocznie odbywa się na  placu przy Kościele parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny za zgodą proboszcza Zenona Kiciora, który jest jednym z jej organizatorów  .

  Gwóźdź sezonu

  Mikołaj Wróbel - Kapituła „Gwoździa sezonu” za wydarzenie zdjęcie Nagroda Gwóźdź Sezonuartystyczne minionego roku, główną nagrodę przyznała Mikołajowi Wróblowi za film pt.: „Efekt domina”. Film zdobył dwie nagrody na British International Amateur Film Festival w Wielkiej Brytanii i zyskał uznanie międzynarodowego jury. Mikołaj jest tegorocznym maturzystą — człowiekiem młodym, ale za to doświadczonym filmowcem, z paradoksalnie z dużym stażem i osiągnięciami. Mówiąc metaforycznie, jego portfolio pęka w szwach. Te nagrody, to nie incydent, ale kolejny etap w pracy twórczej. Talent to tylko energia potencjalna. Pasja jest energią kinetyczną, która pcha nas w nieznane, czasem narażając na dyskomfort, ale co to dla pasjonata. Bo praca jest zmaganiem się, pokonywaniem oporu materii wszelakiej. A sukces… Cóż, sukces to tylko skutek uboczny, a nie cel sam w sobie. Obserwując Mikołaja, wiemy, że on już znalazł swoje drzwi, wszedł w nie, i jest u siebie. My czekamy na kolejne produkcje, i deklarujemy w ciemno, że kupimy bilet do kina na nowy film Wróbla.

  ROK 2017

  zoz 2017

  Podczas XVIII Edycji Kuźnic Koneckich wręczony został również "Diament" Marki Koneckiej, przyznawany za wybitne osiągnięcia. To szczególne wyróżnienie trafiło do Specjalistycznego Szpitala im. św. Łukasza w Końskich, który może poszczycić się wysoko rozwiniętą specjalistą usług, w tym nowoczesną pracownią hybrydową na oddziale chirurgii naczyń.

   

  radoszyce 2017

  Przyznany został tytuł "Przyjaciela Kuźnic", którym Zarząd obdarował Gminę Ruda Maleniecka, na terenie której od początku odbywał się pierwszy dzień wydarzenia, Stowarzyszenie "Radosze" z Radoszyc, którzy wspierali poprzednie edycje odbywające się w Galerii Sztuki "Biłasówka" w Radoszycach oraz Auto-Komis Daniel Zych z Rudy Białaczowskiej.

  cz f 2017

  Środowisko przedsiębiorców zrzeszonych w Powiatowym Forum Pracodawców wyróżniło tytułem "Alchemika" konecką firmę PPHU Prasmet Stacja Paliw Orlen Ryszarda Żyszczyńskiego, zaś Międzyszkolne Forum Wolontariatu uznało "Kowalem Losu" akcję "MOTO SERCE", promującą idee krwiodawstwa, a prowadzoną przez motocyklistów zrzeszonych w "Czarnej Flocie".

  Podczas gali wręczone zostały też "Gwoździe Sezonu", wyróżnienia przyznawane przez środowisko dziennikarskie i artystyczne dla osób wyróżniających się w dziedzinie animacji społeczno-kulturalnych oraz w szeroko rozumianej kulturze. Te trafiły do: Piotra Salaty i Pauliny Tarasińskej, ale też redaktor Echa Dnia" Marzeny Kądzieli za jej ubiegłoroczny benefis, który jednomyślnie okrzyknięty został najlepiej zorganizowanym wydarzeniem kulturalnym.

  salata 2017  tarasinska 2017

  RAJD ROWEROWY - KUŹNICE KONECKIE 2017

  Paweł Goraj - Administrator

  ORSZAKIEM KRÓLEWSKIM PO ZIEMI KONECKIEJ rajd

  Taką nazwę nosi I Rajd Rowerowy towarzyszący XVIII edycji „Kuźnic Koneckich”. Tegoroczne wydarzenie przypada dokładnie w 230 rocznicę wizyty króla Stanisława Augusta Poniatowskiego na Konecczyźnie. Według zapisków historycznych, Król zawitał do Adamowa (gm. Smyków), Radoszyc i Jacentowa. I tą właśnie trasą przejadą cykliści oraz ci, którzy wolą przemierzyć ten szlak autokarami.

  Rajd Rowerowy jest imprezą ogólnodostępną o charakterze turystyczno-promocyjnym. Uczestnikiem rajdu może być każda osoba pełnoletnia oraz dzieci i młodzież szkolna pod warunkiem sprawowania nad nią opieki przez rodzica, opiekuna prawnego lub nauczyciela.

  Zachęcamy również do skorzystania w zorganizowanym i bezpłatnym dla uczestników wyprawy transporcie na trasie tego wyjątkowego wydarzenia. Zarówno przejazd jak i całe wydarzenie jest ubezpieczone. Zgłaszając grupę dzieci należy pamiętać o przepisach dotyczących organizacji i sprawowania opieki nad nimi (ważne: liczba opiekunów na grupę osób).

  Szczegółowe informacje w Wydziale Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Końskich, tel.: 41/260 48 18 oraz 41/260 47 16.

  Regulamin rajdu oraz mapa przejazdu i karta zgłoszeniowa do pobrania w załącznikach.

  Regulamin(plik.pdf)(plik.doc)

  Mapa przejazdu(plik.jpg)

  Zgłoszenie(plik.pdf) - (plik.doc)

  MAPKA PRZEJAZDU ...

  mapa trasy

  NABÓR DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2017/2018

  Paweł Goraj - Administrator

  logoSzanowni Państwo,

  Drogi Gimnazjalisto,

  uprzejmie informujemy, że w dniach od 15 maja 2017 do 21 czerwca 2017 r. będzie trwał nabór do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018.

  Szczegółowe zasady oraz regulaminy rekrutacji dostępne są na stronach internetowych szkół.

  A poniżej zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych oraz z terminami rekrutacji

  1. Terminarz rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych oraz szkół policealnych – (plik.pdf)
  2. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, uwzględnianych w postepowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 – (plik.pdf)
  3. Informacje o planowanym naborze na rok szkolny 2017/2018 – (plik.pdf)

   

  folder bursa szkolna

  Kalendarz imprez

  Paweł Goraj - Administrator

  KALENDARZ IMPREZ

  KULTURALNYCH, TURYSTYCZNYCH ORAZ SPORTOWYCH

  26 lutego 2019 r. Zarząd Powiatu w Końskich — jak corocznie — przyjął Kalendarz imprez kulturalnych, turystycznych oraz sportowych na dany rok kalendarzowy. Poniższy wykaz zawiera przedsięwzięcia, do których Zarząd zobowiązał się dofinansować zakup nagród dla uczestników tychże zmagań.

  Tegoroczny Kalendarz ma charakter półroczny i zawiera imprezy zaplanowane do końca czerwca br. Imprezy zaplanowane na drugie półrocze zostaną uwzględnione w planach finansowych w późniejszym czasie.

   Lp. Nazwa imprezy Organizator Termin
   1. Turniej Tenisa Stołowego Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych ZSP Nr 1 w Końskich Luty
   2. "Rajd Bab” PTTK o/Końskie Marzec
   3. Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej KPPSP w Końskich Marzec
   4. Powiatowy Konkurs Literacki dla Uczniów Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych I LO w Końskich Marzec
   5. Powiatowe Zawody w Piłce Siatkowej Dziewcząt  i Chłopców Szkół  Ponadgimnazjalnych I LO w Końskich Marzec
   6. Powiatowe Sympozjum Naukowe ZSP w Stąporkowie Marzec
   7. Turniej Badmintona o Puchar Starosty Koneckiego ZSP Nr 1 Marzec
   8. Poznajemy przyrodnicze walory ziemi świętokrzyskiej - konkursem wiedzy przyrodniczej Stowarzyszenie „Przyjazne Schody” Marzec
   9. Powiatowy Przegląd Piosenki Niemieckojęzycznej ZSP Nr 3 w Końskich Marzec
  10. Półfinał Mistrzostw Województwa Świętokrzyskiego  w Piłce Ręcznej Szkół Ponadgimnazjalnych KSSPR w Końskich Kwiecień
  11. Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Szkół Ponadgimnazjalnych ZSP Nr 2 Kwiecień
  12. Memoriał Mariana Panka w Piłce Ręcznej Młodzików KSSPR w Końskich Kwiecień
  13. Cross Maraton „Przez Piekło do Nieba PTTK o/Końskie Maj
  14. Zawody Sportowo-Obronne ZSP Nr 1 w Końskich Maj
  15. „Polska Biega” ZSP Nr 1 Maj
  16. Biegi Uliczne z okazji uchwalenia  Konstytucji 3 go maja PTTK o/Końskie Maj
  17. Powiatowe Zawody Lekkoatletyczne Szkół  Ponadgimnazjalnych II LO w Końskich Maj
  18. Konkurs " Wiem co zrobić gdy …" - pierwsza pomoc przedmedyczna ZSP Nr 2 w Końskich Maj
  19. Powiatowy Konkurs Kulinarny  "Master Chef" ZSP Nr 3 w Końskich Maj
  20. Konkurs Wiedzy Komputerowej dla Gimnazjalistów ZSP Nr 3 w Końskich Maj
  21. Konecki Maraton Pieszy PTTK o/Końskie Czerwiec
  22. Piknik integracyjny - Dzień Dziecka- konkursy rodzinne SOSW w Baryczy Czerwiec
  23. Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie Prawie i Regionie dla Gimnazjalistów ZSP Nr 3 w Końskich Czerwiec
  24. Powiatowy Konkurs Fotograficzno-Literacki dla uczniów szkół podstawowych I LO w Końskich Czerwiec
  25. Konkursy organizowane w szkołach Ponadgimnazjalnych PCK o/Końskie Czerwiec/Wrzesień

  KALENDARZ IMPREZ

  KULTURALNYCH, TURYSTYCZNYCH I SPORTOWYCH

  NA DRUGIE PÓŁROCZE 2019 r.

  Oświata i wychowanie

  Nazwa imprezy/organizator Planowany termin realizacji
  "Wiem co robić, gdy…" - pierwsza pomoc przedmedyczna  — ZSP nr 2 w Końskich Wrzesień/Październik
  Konkurs andrzejkowy - "Wróżby i czary w naszych przebraniach" - listopad 2018 r. — Stowarzyszenie Przyjazne Schody/SOSW Barycz Listopad
  Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego dla uczniów Szkół Podstawowych – I LO w Końskich Listopad
  Powiatowy Przegląd Piosenki Anglojęzycznej – I LO w Końskich Listopad

   

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  Nazwa imprezy/organizator Planowany termin realizacji
  Turniej Maszyn Wiatrowych –  ZSP Nr 1 w Końskich Październik
  Zdrowe odżywianie - konkurs kulinarny pn. "Śniadanie daje moc"- ogólnopolska akcja - SOSW Barycz Listopad

   

  Kultura Fizyczna i Sport

  Nazwa imprezy/organizator Planowany termin realizacji
  Wojewódzkie Biegi Przełajowe Osób Niepełnosprawnych – SOSW w Baryczy Wrzesień
  Memoriał Krzystofa Stachery – KSSPR w Końskich Wrzesień
  Powiatowy Turniej Piłki Nożnej - ZSP Nr 2 w Końskich Październik
  Turniej Absolwentów "Mechanika" w piłkę siatkową o Puchar Starosty Koneckiego - ZSP Nr 1 w Końskich Listopad
  Turniej Koszykówki Dziewcząt i Chłopców o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu – ZSP Stąporków Listopad

   

  Ochrona zdrowia

  Nazwa imprezy/organizator Planowany termin realizacji
  Konkursy organizowane w szkołach Ponadgimnazjalnych przez PCK oddział w Końskich Czerwiec/Wrzesień

   

  PATRONAT HONOROWY STAROSTY KONECKIEGO

  Paweł Goraj - Administrator

  Regulamin

  przyznawania patronatu honorowego

  Starosty Koneckiego

   

  1. Patronat honorowy Starosty Koneckiego przyznawany jest przedsięwzięciom niekomercyjnym, mającym zasięg lokalny, ponadregionalny, ogólnopolski oraz międzynarodowy, organizowanym na terenie powiatu koneckiego.
  2. Przedsięwzięcie powinno przyczyniać się w sposób bezpośredni do promocji powiatu koneckiego i wzbogacać szeroko rozumianą ofertę kulturalną, społeczną lub sportową adresowaną do mieszkańców powiatu koneckiego.
  3. Patronat nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego.
  4. Organizator występuje z wnioskiem do Starosty Koneckiego o przyznanie Patronatu. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, który jest dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Końskich oraz w formie papierowej  w Wydziale Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Końskich.
  5. Wniosek należy złożyć nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia przedsięwzięcia. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Za datę przyjęcia wniosku uznaje się datę wpływu do Starostwa Powiatowego w Końskich.
  6. Starosta Konecki może odmówić przyznania Patronatu ze względu na niespełnienie przez organizatora wymogów formalnych, jak również po stwierdzeniu, że cel przedsięwzięcia nie uzasadnia zaangażowania autorytetu Starosty lub naraża na szwank jego wizerunek lub reprezentowanych przez niego instytucji.
  7. Starosta może zażądać od organizatora dodatkowych informacji, które okażą się niezbędne do uzyskania Patronatu.
  8. Starosta w terminie 7 dni, od dnia złożenia wniosku, informuje organizatora o  przyznaniu lub odmowie przyznania Patronatu.
  9. Organizator po uzyskaniu Patronatu, informację o tym zamieszcza w materiałach promocyjnych i przekazach medialnych dotyczących przedsięwzięcia.
  10. Organizator zobowiązany jest do stosowania logotypu patronackiego (herb powiatu koneckiego) i umieszczania go w widocznym miejscu, a także do należytego wyeksponowania nośników z reklamą Powiatu.
  11. Organizator winien złożyć w formie pisemnej sprawozdanie załącznik nr 2 - z przebiegu przedsięwzięcia, zawierające krótki opis działań promocyjnych wraz z dokumentacją (zdjęcia, wycinki prasowe, itp.) Sprawozdanie należy przesłać do Wydziału Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Końskich w ciągu 21 dni od daty zakończenia przedsięwzięcia.

  Starosta Konecki nie ponosi odpowiedzialności za organizację przedsięwzięcia, a  w uzasadnionych przypadkach może odebrać uprzednio przyznany Patronat, o czym informuje Wnioskodawcę niezwłocznie w formie pisemnej.

   


  Do pobrania:


  Regulamin - (plik.doc) - (plik.pdf)

  Wniosek o patronat - (plik.doc) - (plik.pdf)

  Logo Powiatu Koneckiego - (plik.jpg) - (plik.png) - (plik.corel)

  Sprawozdanie - (plik.doc) - (plik.pdf)

  NABÓR DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2016/2017

  Paweł Goraj - Administrator

  28 marca 2016 r.

  logo POWIATU

  Szanowni Państwo,

  Drogi Gimnazjalisto,

  uprzejmie informujemy, że w dniach od 11 kwietnia 2016 do 28 czerwca 2016 r. będzie trwał nabór do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017.

  Szczegółowe zasady oraz regulaminy rekrutacji dostępne są na stronach internetowych szkół.

   

  Poniżej zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych oraz z terminami rekrutacji.


  1. Terminarz rekrutacji – (plik.pdf)

  2. Zasady przyznawania punktów przy rekrutacji - (plik.pdf)

  3. Lista dyscyplin sportu, w których osiągnięcia kandydatów punktowane są w procesie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych - (plik.pdf)

  4. Informacje o planowanym naborze na rok szkolny 2016/2017 - (plik.pdf)

  PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - OBSZAR G

  Paweł Goraj - Administrator

  Szanowni Państwo,
  Wydział Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia w ramach dodatkowych środków PFRON, zaprasza do składania wniosków. W dniu 5 września 2014 r. podpisana została umowa między Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Powiatem Koneckim o dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze G. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie ze środków PFRON następującego projektu: aktywizacja zawodowa poprzez dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej oraz zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych w Powiecie Koneckim.

  Wnioski o przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej oraz zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej z „Programu wyrównywania różnic między regionami II” z obszaru G należy pobrać i składać w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2014 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Końskich (wejście od strony ulicy Warszawskiej), pokój nr 2, tel. 41 372 41 34 wew. 607 Starostwo Powiatowe w Końskich, ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie.Więcej informacji można też znaleźć na stronie internetowej Powiatu Koneckiego http://bip.konecki.wrota-swietokrzyskie.pl/web/guest/wydzial_ps, korzystając z karty opisu i elektronicznych wzorów wniosków lub bezpośrednio w Starostwie Powiatowym w Końskich. Kontakt telefoniczny z Panem Marcinem Wiadernym – 41 372 41 34 wew. 607.

  NABÓR DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

  Paweł Goraj - Administrator

  logo powiatu koneckiegoSzanowni Państwo,


  Drogi Gimnazjalisto, uprzejmie informujemy, że w dnach 12 maja do 25 czerwca 2014 r. będzie trwał nabór do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015. Szczegółowe zasady oraz regulaminy rekrutacji dostępne są na stronach internetowych szkół.

   


  A poniżej zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych oraz z terminami rekrutacji.

   


  1. Terminarz rekrutacji - (plik.pdf)
  2. Informacje o planowanym naborze na rok szkolny 2014/2015 - (plik.pdf)

  „PROGRAM INTEGRACJI OSÓB I RODZIN SZCZEGÓLNEGO RYZYKA NA LATA 2014 – 2020”

  Paweł Goraj - Administrator

  Szanowni Państwo!

  Art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami), jako zadanie  własne powiatu, wskazuje opracowanie i realizację powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem  programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami. Przekazujemy Państwu do konsultacji projekt „PROGRAMU INTEGRACJI OSÓB I RODZIN SZCZEGÓLNEGO RYZYKA NA LATA 2014 – 2020”, którego realizatorem będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich.  Uprzejmie prosimy o przekazywanie opinii i uwag dotyczących projektu Programu w formie papierowej do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, ul. Spółdzielcza 3, 26-200 Końskie w terminie do dnia 14 kwietnia 2014 r.

  W załączeniu:
  1) Projekt uchwały - (plik.pdf)
  2) Projekt programu - (plik.pdf)