loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

Nabór do klas pierwszych 2020-2021

Paweł Goraj - Administrator

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

W dniu 19 maja 2020 r. Minister Edukacji Narodowej ogłosił nowe terminy przeprowadzenia czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na r. sz. 2020/2021 do szkół ponadpodstawowych.

W dniach od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. będzie trwał nabór do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych. Do 11 sierpnia 2020 r. komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły dokonuje weryfikacji wniosków o przyjęcie kandydatów do danej szkoły.
W dniu 12 sierpnia 2020 r. szkoły podają do publicznej widomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danej szkoły. Zaś zakwalifikowani kandydaci dostarczają oryginały świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczenia wynikach egzaminu zewnętrznego do 18 sierpnia 2020 r. Ostateczne listy przyjętych do szkoły powinny zostać przez komisję rekrutacyjną podane w dniu 19 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00.

Na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postepowania uzupełniającego.
W przypadku kandydatów, którzy nie zostaną przyjęci do szkół w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły.

 

Szczegółowe zasady oraz regulaminy rekrutacji dostępne są na stronach internetowych szkół.

 

            A poniżej zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną przygotowaną przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest powiat konecki oraz terminami postępowania rekrutacyjnego, a także terminami składania dokumentów do klas pierwszych i szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w  art. 25 ust. 3 ustawy prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych  na rok szkolny 2020/2021.

  1. Informacje o planowanym naborze na rok szkolny 2020/2021 – (plik.pdf) – 320 kB
  1. Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 - (plik.pdf) – 310 kB