loga aloga bloga c

             RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH   bip   logo termo   ankieta

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

RAJD ROWEROWY - KUŹNICE KONECKIE 2017

Administrator

ORSZAKIEM KRÓLEWSKIM PO ZIEMI KONECKIEJ rajd

Taką nazwę nosi I Rajd Rowerowy towarzyszący XVIII edycji „Kuźnic Koneckich”. Tegoroczne wydarzenie przypada dokładnie w 230 rocznicę wizyty króla Stanisława Augusta Poniatowskiego na Konecczyźnie. Według zapisków historycznych, Król zawitał do Adamowa (gm. Smyków), Radoszyc i Jacentowa. I tą właśnie trasą przejadą cykliści oraz ci, którzy wolą przemierzyć ten szlak autokarami.

Rajd Rowerowy jest imprezą ogólnodostępną o charakterze turystyczno-promocyjnym. Uczestnikiem rajdu może być każda osoba pełnoletnia oraz dzieci i młodzież szkolna pod warunkiem sprawowania nad nią opieki przez rodzica, opiekuna prawnego lub nauczyciela.

Zachęcamy również do skorzystania w zorganizowanym i bezpłatnym dla uczestników wyprawy transporcie na trasie tego wyjątkowego wydarzenia. Zarówno przejazd jak i całe wydarzenie jest ubezpieczone. Zgłaszając grupę dzieci należy pamiętać o przepisach dotyczących organizacji i sprawowania opieki nad nimi (ważne: liczba opiekunów na grupę osób).

Szczegółowe informacje w Wydziale Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Końskich, tel.: 41/260 48 18 oraz 41/260 47 16.

Regulamin rajdu oraz mapa przejazdu i karta zgłoszeniowa do pobrania w załącznikach.

Regulamin(plik.pdf)(plik.doc)

Mapa przejazdu(plik.jpg)

Zgłoszenie(plik.pdf) - (plik.doc)

MAPKA PRZEJAZDU ...

mapa trasy