loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

 RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - OBSZAR G

Administrator

Szanowni Państwo,
Wydział Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia w ramach dodatkowych środków PFRON, zaprasza do składania wniosków. W dniu 5 września 2014 r. podpisana została umowa między Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Powiatem Koneckim o dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze G. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie ze środków PFRON następującego projektu: aktywizacja zawodowa poprzez dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej oraz zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych w Powiecie Koneckim.

Wnioski o przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej oraz zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej z „Programu wyrównywania różnic między regionami II” z obszaru G należy pobrać i składać w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2014 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Końskich (wejście od strony ulicy Warszawskiej), pokój nr 2, tel. 41 372 41 34 wew. 607 Starostwo Powiatowe w Końskich, ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie.Więcej informacji można też znaleźć na stronie internetowej Powiatu Koneckiego http://bip.konecki.wrota-swietokrzyskie.pl/web/guest/wydzial_ps, korzystając z karty opisu i elektronicznych wzorów wniosków lub bezpośrednio w Starostwie Powiatowym w Końskich. Kontakt telefoniczny z Panem Marcinem Wiadernym – 41 372 41 34 wew. 607.