loga aloga bloga c

             RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH   bip   logo termo   ankieta

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

ROZPOCZĘCIE XIV KONECKICH DNI PROFILAKTYKI W POWIECIE KONECKIM

Administrator

Od 25 kwietnia do 5 czerwca 2019 roku, Powiatowe Centrum zdjęcie KONECKIE DNI PROFILAKTYKI 2019Pomocy Rodzinie w Końskich wraz ze współorganizatorami będzie realizowało działania w ramach Koneckich Dni Profilaktyki. Hasło tegorocznej edycji brzmi: „Koneckie po Zdrowie”. Happening inaugurujący ww. wydarzenie objęty honorowym patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbędzie się dnia 25 kwietnia 2019 r. o godzinie 11:00 w centrum miasta przy Kolegiacie św. Mikołaja w Końskich.

Czytaj więcej...

VII SESJA PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ RADY POWIATU KONECKIEGO

Administrator

17 kwietnia 2019 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego zdjęcie SIÓDMA SESJA RADY...w Końskich odbyła się siódma sesja Rady Powiatu Koneckiego. Tuż po godzinie 10:00 sesję otworzył Grzegorz Piec – pełniący funkcję Rady Powiatu Koneckiego.

Porządek obrad przewidywał:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy sesjami.

Czytaj więcej...

„ONE SĄ AUTENTYCZNE” WYJĄTKOWA DROGA KRZYŻOWA Z RELIKWIAMI KRZYŻA ŚWIĘTEGO

Administrator

To była niezwykła i wspaniała uczta duchowa dla bogobojnego, zdjęcie ONE SĄ AUTENTYCZNE...człowieka wiary. Piątkowa Droga Krzyżowa z Relikwiami Krzyża Naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa zgromadziła w koneckiej kolegiacie Św. Mikołaja, bardzo wielu wiernych, chcących wziąć udział w tej jakże podniosłej celebrze, której przewodniczył ks. bp Ordynariusz Diecezji Radomskiej – Henryk Tomasik.

Czytaj więcej...

9 ROCZNICA KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

Administrator

10 kwietnia 2019 roku mija 9 rocznica Katastrofy Smoleńskiej, zdjęcie IX ROCZNICA KATASTROFY...która pochłonęła 96 ofiar, w tym Prezydenta RP, prof. Lecha Kaczyńskiego z małżonką Marią oraz wielu wspaniałych i wybitnych ludzi, lecących oddać hołd pomordowanym w Katyniu. Upamiętniając to tragiczne wydarzenie i jednocześnie włączając się w ogólnopolskie obchody władze samorządu powiatowego, radni gminni i mieszkańcy, złożyli symboliczne kwiaty i zapalili znicze przed tablicami na koneckiej nekropoli.

Czytaj więcej...

ZABYTKOWY ZAKŁAD HUTNICZY - INFORMACJA PRASOWA

Administrator

Wraz z wiosną rozpoczęły się długo wyczekiwane specjalistycznezdjęcie ZABYTKOWY ZAKŁAD HUTNICZY... roboty budowlane przy zabytkowym zespole zakładu przemysłowego w Maleńcu, stanowiącym unikalny zabytek techniki rangi europejskiej. Roboty o wartości ponad 750 tysięcy złotych realizowane są w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Starych Technologii Metalurgicznych i Hydroenergetycznych przy Zabytkowym Zakładzie Hutniczym w Maleńcu poprzez rewaloryzacje, udostępnienie i wykorzystanie zasobów kulturowych zabytkowego zespołu zakładu przemysłowego w działalności edukacyjnej, kulturalnej i turystycznej”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

MARIAN PANEK – „WIECZNY” TRENER

Administrator

Marian Panek, sportowiec z krwi i kości, człowiek legenda, zdjęcie MARIAN PANEK...wybitny trener, nie tylko dla koneckiego szczypiorniaka, z pewnością zasługuje na wieczną pamięć i szacunek, zarówno środowiska sportowego, jak i kibiców. Dlatego też pamiętając o ogromnym poświeceniu i zamiłowaniu do piłki ręcznej śp. Mariana Panka, od 3 lat organizowany jest specjalny Memoriał poświęcony temu wspaniałemu trenerowi.

Czytaj więcej...

„ZDROWY” KONKURS

Administrator

„Czas i zdrowie to dwa cenne skarby, których nie rozpoznajemy zdjęcie ZDROWY KONKURSi nie doceniamy dopóki się nie wyczerpią” - pisał Denis Waitley i oczywiście nie sposób się z nim nie zgodzić, gdyż bardzo trafnie podkreśla ich niebagatelne znaczenie dla każdego z nas. Dlatego też wpisując się w tę symbolikę prozdrowotną, w MGDK w Końskich zorganizowano Powiatowy Konkurs Piosenki o Zdrowiu. Na zaproszenie organizatorów odpowiedziało 10 szkół podstawowych z terenu powiatu koneckiego. Organizatorem przedsięwzięcia byli: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Końskich oraz Miejsko Gminny Dom Kultury w Końskich. Pomysłodawców wsparli także: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich i Tygodnik Konecki.

Czytaj więcej...

„DO HYMNU” - II EDYCJA KONKURSU

Administrator

„Jeszcze Polska nie zginęła, Kiedy my żyjemy…”, dumnie śpiewali zdjęcie DO HYMNU...uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy im. Z.S. Bytnarów w dniu 1 kwietnia 2019 r. podczas przesłuchania do II edycji Ogólnopolskiego Konkursu pt. „ Do Hymnu”, organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury z okazji 101. rocznicy Odzyskania Nieodległości przez Polskę.

Czytaj więcej...

KAPITUŁA NAGRODY KOZIOŁKA

Administrator

Zespół roboczy przy Kapitule nagrody „Koziołek” po podsumowaniu zdjęcie KAPITUŁA NAGRODY ...sprawozdań z realizacji programu „Bezpieczne Świętokrzyskie” w 2018 roku zakwalifikował Powiat Konecki, jako jeden z sześciu do wizytacji w celu wyłonienia laureata tegorocznej edycji nagrody „Koziołek”. W piątek 29.03.2019 r. w Starostwie Powiatowym w Końskich odbyła się wizytacja z udziałem zespołu roboczego w/w nagrody w osobach: podinspektor Monika Wierzbicka, reprezentująca KWP w Kielcach, dyrektor Michał Warszawski, reprezentujący Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach oraz kierownik Grzegorz Niechciał, reprezentujący Biuro Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.

Czytaj więcej...

CZŁOWIEK ROKU 2018 – JAN SŁUSZNIAK

Administrator

W cyklicznym już plebiscycie „Echa Dnia”, Człowiekiem zdjęcie CZŁOWIEK ROKU ...Roku 2018 w powiecie koneckim w kategorii działalność społeczna i charytatywna, został wybrany dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Jan Słuszniak. Zaszczytny laur odebrał osobiście na początku marca tego roku podczas uroczystej gali, jaka odbyła się w Hotelu Kongresowym w Kielcach, w trakcie której laureaci odbierali okolicznościowe statuetki oraz dyplomy.

Czytaj więcej...

KOŃSKIE NICZYM DRUGI ŚWIĘTY KRZYŻ

Administrator

Z początkiem marca tego roku mieszkańców Końskich zdjęcie KOŃSKIE NICZYM...obiegła niezwykła, szczególna i doniosła wiadomość. W kolegiacie pod wezwaniem św. Mikołaja znajdują się Relikwie Krzyża Świętego! Taką niebywałą wieść oznajmił ks. proboszcz Andrzej Zapart. Trzeba dodać, iż czekał na takie publiczne obwieszczenie dość długo. Dopiero, kiedy stała się pewność w tym względzie, potwierdził, iż Końskie są jedynym takim miejscem w Diecezji Radomskiej, w którym znajdują się tego typu najcenniejsze dla chrześcijan relikwie.

Czytaj więcej...

ODSŁONIĘCIE POMNIKA AK W ŁODZI Z UDZIAŁEM KONECKIEJ DELEGACJI

Administrator

W środę 20 marca 2019 r. na Placu Hallera w Łodzi miała miejsce zdjęcie ODSLONIECIE POMNIKA ...uroczystość odsłonięcia Pomnika Armii Krajowej. Obelisk ten powstał dzięki inicjatywie i zabiegom kilku kombatantów, a wśród nich ppłk. Tadeusza Barańskiego „Tatara”, jednego z ostatnich żyjących weteranów środowiska partyzanckiego AK „Ponury – Nurt”. Trzeba wiedzieć, że mieszkający od 60 lat w Łodzi wielce sędziwy już Pan Tadeusz pochodzi z Bedlna i jest absolwentem Gimnazjum i Liceum im. św. Stanisława Kostki w Końskich. I to właśnie na Jego osobiste zaproszenie w tej podniosłej uroczystości wzięła udział konecka delegacja.

Czytaj więcej...