loga aloga bloga c

 RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

KOLEJNE PIENIĄDZE DLA SAMORZĄDÓW Z POWIATU KONECKIEGO

Administrator

W czwartek 12 września gościli w Końskich zdjęcie KOLEJNE PIENIĄDZE DLA...Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek i dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Andrzej Klimczak. Celem wizyty było przekazanie informacji o środkach finansowych, które zostaną przekazane gminom naszego powiatu na budowę, remonty i modernizacje w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W spotkaniu zorganizowanym w Urzędzie Miasta i Gminy Końskie uczestniczyli: Starosta Konecki Grzegorz Piec i włodarze gmin będącym beneficjentami wspomnianych środków: burmistrzowie Krzysztof Obratański i Dorota Łukomska, wójtowie Leszek Kuca, Henryk Konieczny, Stanisław Pacocha i Robert Wielgopolan.

Czytaj więcej...

VI SESJA RADY POWIATU KONECKIEGO

Administrator

12 września 2019 roku w sali konferencyjnej zdjęcie VI SESJA RADY POWIATUStarostwa Powiatowego w Końskich odbyła się szósta sesja Rady Powiatu Koneckiego. Tuż po godzinie 14:00 sesję otworzył Zbigniew Kowalczyk - Przewodniczący Rady Powiatu.

Projekt porządku obrad przewidywał:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

Czytaj więcej...

WYNIKI MATUR 2019 - INFORMACJA

Administrator

Informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju, czerwcu oraz sierpniu 2019 roku,

dla absolwentów po raz pierwszy przystępujących do matury

Lp.  Nazwa Szkoły

Liczba przystępujących do matury

Liczba absolwentów, którzy zdali egzamin maturalny

1. I Liceum Ogólnokształcące 135 132
2. II Liceum Ogólnokształcące 139 139
3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 50 38
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 3 1
5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 53 51
6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie 61 50
    LO - 295 291
      98,6%
    T - 146 120
      82,1%
    POWIAT - 441 411
      93,1%
Czytaj więcej...

POMOC FINANSOWA DLA SZPITALA

Administrator

We wtorek 10 września 2019 r. w Świętokrzyskim zdjęcie POMOC FINANSOWA ...Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja z udziałem wojewody Agaty Wojtyszek i wicewojewody Bartłomieja Dorywalskiego. Obecni na spotkaniu dyrektorzy placówek służby zdrowia z naszego regionu usłyszeli dobrą wiadomość o przekazaniu dodatkowej puli środków na funkcjonowanie szpitali powiatowych.

Czytaj więcej...

WOJEWÓDZKIE OBCHODY DNIA WETERANA W DWÓCH ODSŁONACH

Administrator

Dzień 1 września ustanowiony został Dniem zdjęcie WOJEWÓDZKIE DNI WETERANA...Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, przyjęty uchwałą przez sejm RP w 1997 roku, jako święto obrońców Ojczyzny, upamiętniające poległych w obronie niepodległości na polu walki. W piątek 6 września w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyły się świętokrzyskie obchody Dnia Weterana, w których uczestniczyła wojewoda Agata Wojtyszek. Podczas uroczystości obecni byli również parlamentarzyści ziemi świętokrzyskiej, przedstawiciele Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, przedstawiciele instytucji państwowych i samorządowych, a wśród nich Jarosław Staciwa – członek Zarządu  Powiatu Koneckiego.

Czytaj więcej...

NAJPIĘKNIEJSZE WIEŃCE DOŻYNKOWE W OPATOWIE

Administrator

W niedzielę 8 września w Opatowie uroczyście zdjęcie NAJPIĘKNIEJSZE WIEŃCE...obchodzono święto plonów. Na XIX Świętokrzyskie Dożynki Wojewódzkie przybyli rolnicy, przedstawiciele władz i reprezentacje powiatów z naszego regionu. Po uroczystej mszy w kolegiacie św. Marcina korowód dożynkowy udał się na opatowski rynek, gdzie odbyła się dalsza część obrzędu. Jednym z najważniejszych punktów był wybór najpiękniejszego wieńca dożynkowego. W części konkursowej nasz powiat reprezentowały gospodynie z Czerwonej Woli z gminy Słupia Konecka, które wspierali włodarze samorządowi: członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Mariusz Gosek, wicestarosta konecki Wiesław Skowron, wójt Robert Wielgopolan i przewodniczący RG Słupia Konecka Mirosław Wilk.

Czytaj więcej...

„ŻOŁNIERZ NIEZŁOMNY W WALCE O PAMIĘĆ” – UROCZYSTOŚĆ W TRAWNIKACH

Administrator

Już po raz 37. w Trawnikach, na skraju gminy Smyków, zdjęcie ŻOŁNIERZ NIEZŁOMNY...jak co roku w pierwszą sobotę września, pod pomnikiem wystawionym ku czci poległych w bitwie partyzantów z oddziału Antoniego Hedy „Szarego”, odbyła się patriotyczna uroczystość. Zgromadziła ona liczne grono mieszkańców sąsiadujących gmin Smyków i Mniów. Stawili się jak zwykle przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy AK, w tym ze środowiska „Szaraków” z Bliżyna, Skarżyska, Starachowic.

Czytaj więcej...

„SŁUCHAJMY JEJ GŁOSU MATKI BOŻEJ WYCHOWAWCZYNI KTÓRA NIE WYKLUCZA NIKOGO” - PIĘKNY JUBILEUSZ W CZARNEJ

Administrator

To było niezapomniane i piękne przeżycie duchowe. zdjęcie SŁUCHAJMY JEJ GŁOSU...Pierwsza sobota września 2019 roku w Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni w Czarnej przeżywaliśmy wyjątkowy jubileusz. Przybyli parafianie, mieszkańcy Powiatu Koneckiego, ale i bardzo liczni pielgrzymi, składali wspólne dziękczynienie Panu Bogu za Dar Matki Bożej Wychowawczyni na Ziemi Koneckiej w 100 – lecie istnienia Parafii oraz 20 – lecie koronacji Jej obrazu.

Czytaj więcej...

ZAPROSZENIE DO WSPÓLNEJ NAUKI - NOWY ROK SZKOLNY 2019/2020 ROZPOCZĘTY

Administrator

Kalendarz biegnie nieubłaganie i choć jeszcze niedawnozdjęcie ZAPROSZENIE DO WSPÓLNEJ NAUKI ... uczniowie żegnali się z wychowawcami i kolegami szkolnymi, to nadszedł kolejny czas zaproszenia do wspólnej nauki. Powiat Konecki jest organem prowadzącym dla 6 szkół ponadpodstawowych i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Baryczy. Na dzień 4 września 2019 roku, we wszystkich placówkach podległych Powiatowi uczyć się będzie 2584 uczniów. Natomiast naukę w klasach pierwszych rozpoczęło 1163 uczniów. Uczniów, przez kolejny rok szkolny przygotowywać i prowadzić będzie 325 nauczycieli.

Czytaj więcej...

KONKURS - POWIAT KONECKI

Administrator

Starostwo Powiatowe w Końskich zaprasza do udziału zdjęcie KONKURS LOGOTYPw konkursie polegającym na opracowaniu projektu graficznego – logo Powiatu Koneckiego, które stosowane do celów identyfikacji wizualnej, promocji i marketingu będzie wykorzystywane w przekazach elektronicznych, medialnych, na nośnikach reklamy zewnętrznej, w drukowanych materiałach promocyjnych sygnowanych przez Starostwo.

Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

Czytaj więcej...

„NIE OPUŚCIŁEM JESZCZE ANI JEDNEGO KONECKIEGO WRZEŚNIA” – PATRIOTYCZNE ŚWIĘTO W 80 ROCZNICĘ WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

Administrator

Wrzesień, to szczególny czas dla narodu zdjęcie PATRIOTYCZNE ŚWIĘTO...polskiego. 80 lat temu miliony obywateli polskich straciło bezpowrotnie szanse na lepszą przyszłość dla siebie i swoich dzieci. Wybuch II wojny światowej obnażył w całej okazałości przyjaciół i wrogów Polski. Mimo przeważającej siły agresorów, Polacy stawili dzielny opór najeźdźcom i podjęli nierówną walkę. Duch narodu polskiego mimo ogromnych upokorzeń i straszliwych cierpień nigdy nie został złamany. „Przegrali, ale nie zostali zwyciężeni”, jak podkreślał jeden z duchownych.

Czytaj więcej...

I POWIATOWY PRZEGLĄD WIEŃCÓW DOŻYNKOWYCH

Administrator

W sobotę 31 sierpnia 2019 na placu przed zdjęcie I POWIATOWY PRZEGLĄD...Starostwem Powiatowym w Końskich odbył się I Powiatowy Konkurs Wieńców Dożynkowych. Uroczystość oficjalnie otworzył Starosta Konecki Grzegorz Piec. Widzowie gorącymi brawami nagrodzili występ zespołu „Mały Dziebałtów”, a następnie grupy, które zgodnie z tradycją ośpiewywały swoje wieńce. W tym czasie przed jurorami stało niezwykle trudne zadanie – wyłonienie spośród jedenastu wspaniałych dzieł tego jednego, które będzie reprezentowało nasz powiat na Dożynkach Wojewódzkich 8 września w Opatowie.

Czytaj więcej...