loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

Historia zatacza koło...

Paweł Goraj - Administrator

Jak głaz ten na barkach naszychzdjęcie do artykułu historia zatacza koło na którym widać stare zdjęcie żołnierzy przy pomniku

Tak Ciebie Ojczyzno święta

Wydźwigniem na szczyt

Potęgi chwały!

Kiedy w poniedziałek, na naszym portalu ukazaliśmy odkrytą żołnierską tablicę, ruszył grom zainteresowania tym tematem. Wnet okazało się, że słowa wyryte na owej tablicy odnalezionej w Baryczy, mają odniesienie do ogromnego kamienia, który za sprawą księdza Andrzeja Wierzbickiego znalazł się na kościelnym placu w Smogorzowie pod Przysuchą. Zdaniem miłośników historii 74 pułku piechoty, pomnik w Baryczy powstał w 1926 roku, dla upamiętnienia poligonowych ćwiczeń żołnierzy tej jednostki. Wiemy już, że Niemcy w 1939 r. nakazali zniszczyć ów żołnierski obelisk.

Czytaj więcej...

Ważna informacja dotycząca umorzenia pożyczek w ramach tarczy COVID-19

Paweł Goraj - Administrator

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich informuje, zdjęcie do artykułu ważna informacja urzędu pracy na którym widać dyrektora i budynek PUPże każdy pożyczkobiorca, który otrzymał pożyczkę w wysokości 5000 zł na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej i prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia wsparcia nie musi składać wniosku o umorzenie otrzymanej pożyczki. Umorzenie będzie następowało z urzędu na podstawie analizy informacji zawartych w CEIDG/KRS. Każdy pożyczkobiorca otrzyma od PUP informację o umorzeniu pożyczki. Pisma będą wysyłane pocztą elektroniczną (na skrzynkę e-mail), za pomocą platformy praca.gov.pl lub pocztą tradycyjną.

W odpowiedzi na apel starosty…

Paweł Goraj - Administrator

Przed tygodniem na naszej stronie ukazał zdjęcie do artykułu w odpowiedzi na apel na którym widać skan starej książeczki wojskowejsię apel Starosty Koneckiego – Grzegorza Pieca. Włodarz powiatu odnosił się w nim do pamiątek, dokumentów, związanych z żołnierzami wojny polsko – bolszewickiej, wnosząc prośbę o ich udostępnienie. Są już pierwsze zgłoszenia w tej sprawie. Odkrywamy nowe nieznane fakty. Poznajemy zapomnianych bohaterów! Tym sposobem możemy Państwu zaprezentować dwie postaci legionistów Piłsudskiego – Edwarda Świercza, rodem z Wiosny oraz urodzonego w Końskich Stanisława Nowaka, którzy potem służyli w 55 pułku piechoty na froncie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku.

Czytaj więcej...

Święto żołnierskie w Białym Ługu

Paweł Goraj - Administrator

W minioną sobotę 25 lipca w Białym Ługu (gmina zdjęcie do artykułu święto żołnierskie na którym widać pomnik z wartownikami w mundurachSłupia Konecka) obchodzono 100. rocznicę utworzenia 27. Pułku Ułanów im. Króla Stefana Batorego, którego tradycje obecnie pielęgnuje 9. Braniewska Brygada Kawalerii Pancernej, wystawiając na ten dzień wartę honorową pod pamiątkowym, kamiennym obeliskiem. Przypomnijmy, że wspomniana formacja powstała początkowo jako 203 Ochotniczy Pułk Ułanów z przeznaczeniem do walki z bolszewicką nawałą. Niedługo potem wojsko to zostało przemianowane właśnie na 27 Pułk Ułanów im. Króla Stefana Batorego.

Czytaj więcej...

Wzorowa postawa obywatelska procentuje

Paweł Goraj - Administrator

W drugiej turze wyborów prezydenckich mieszkańcyzdjęcie do artykułu wzorowa postawa na którm widać wójta gminy przy wozie strażackim gminy Smyków uczestniczyli nie tylko aktywnie, ale i… skutecznie. Dzięki osiągniętej frekwencji na poziomie 75,61%, najwyższej spośród wszystkich gmin dawnego województwa kieleckiego, trafi do nich nowy wóz strażacki. W dniu 27 lipca, wójt Jarosław Pawelec i członek Gminnego Zarządu OSP Mateusz Kuleta, odebrali z rąk Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - Mariusza Kamińskiego, promesę o wartości do 800 tysięcy złotych, na zakup wozu strażackiego.

Czytaj więcej...

Konkurs „W hołdzie bohaterom - w 100. rocznicę bitwy warszawskiej pod hasłem XV pytań na 15 sierpnia” - I ETAP

Paweł Goraj - Administrator

1. Wojna polsko - bolszewicka nie została wypowiedziana, dlatego data jej rozpoczęcia nie jest oczywista. Po zakończeniu I wojny światowej wojska niemieckie zaczęły wycofywać się z frontu wschodniego. Na przełomie 1918 i 1919 r. wkroczyły na te tereny oddziały Armii Czerwonej. Wkrótce walki z polską samoobroną przerodziły się w regularną wojnę. 14 lutego, niewielki oddział Wojska Polskiego zajął Berezę Kartuską na Polesiu. Oddane tam strzały długo uznawano za początek konfliktu między Polską a bolszewicką Rosją. Obecnie historycy przyjmują jednak, że wojna polsko - bolszewicka wybuchła 1 stycznia 1919 roku.

PYTANIE: Dlaczego właśnie wtedy?

Czytaj więcej...

Sensacyjne odkrycie w Baryczy!

Paweł Goraj - Administrator

Pod koniec ubiegłego tygodnia doszło do zdjęcie do artykułu sensacjne odkrycie na krórym widać wmurowaną tablicę niespodziewanego odkrycia w podkoneckiej Baryczy. Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Jan Słuszniak ze zdumienia przecierał oczy, kiedy w ramach prac remontowych usuwano stary tynk z elewacji obecnego budynku internatu, kiedyś budynku koszarowego wojsk, ćwiczących na przylegającym poligonie. Przypomnijmy, że teren ten służył wojsku do ćwiczeń w warunkach bojowych już od czasów Królestwa Kongresowego. Po Powstaniu Styczniowym zadomowili się tutaj żołnierze armii carskiej.

Czytaj więcej...

Wsparcie finansowe dla powiatu koneckiego

Paweł Goraj - Administrator

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznejzdjęcie do artykułu wsparcie dla powiatu na ktorym widać włodarzy województwa i powiatu przeznaczyło dla województwa świętokrzyskiego łącznie 4 233 708 złotych w ramach finansowania projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19". Odbiorcami wsparcia są powiaty i samorząd województwa, jako jednostki odpowiedzialne za organizację placówek opiekuńczo – wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo - terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Czytaj więcej...

Tablety dla uczestników projektu „Zielone światło”

Paweł Goraj - Administrator

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, zdjęcie do artykułu tablety dla uczestnikow projektu na którym widać osoby obdarowane tabletamiw związku z realizacją  projektu pod nazwą „Zielone światło”, zakupiło w lipcu br. dla wychowanków pieczy zastępczej oraz usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej 58 sztuk tabletów, na łączną kwotę 27 550 zł. Zakup ww. sprzętu komputerowego umożliwi rozwój kompetencji cyfrowych u dzieci i młodzieży, ułatwi im dostęp do treści internetowych. Mając na uwadze obecny stan epidemii w naszym kraju, ów sprzęt staje się niezbędny do skutecznej realizacji procesu dydaktycznego i co niezwykle ważne, umożliwia uczestnictwo w zajęciach szkolnych w trybie online.

Czytaj więcej...

Konkurs „W HOŁDZIE BOHATEROM – W 100. ROCZNICĘ BITWY WARSZAWSKIEJ” pod hasłem XV PYTAŃ NA 15 SIERPNIA!!!

Paweł Goraj - Administrator

Pamięć jest zawsze fundamentem,zdjecie do konkursu na którym widać napis konkurs
 na którym należy budować współczesność.
J.J. Kasprzyk

W sobotę 15 sierpnia minie dokładnie 100 lat od wydarzenia, które zaważyło na losach Polski i najpewniej znacznej części Europy. Zwycięska bitwa na przedpolach Warszawy zatrzymała wtedy bolszewicką nawałę. Czas zatem na refleksję! W ramach patriotycznych przemyśleń proponujemy Państwu kolejny już konkurs w trybie online. Przygotowane na tą okoliczność zmagania umysłowe „W hołdzie bohaterom w 100. Rocznicę Bitwy Warszawskiej” opatrzyliśmy hasłem: „XV PYTAŃ NA 15 SIERPNIA”! Tyle właśnie ich zadamy w trzech odsłonach. Pierwszy zestaw, na naszej stronie internetowej, ukaże się w najbliższy poniedziałek – 27 lipca, tradycyjnie już w samo południe, kolejne pięć w środę, a w piątek zakończymy serię tej historycznej rywalizacji.

Miejmy wszyscy świadomość, że w tamtych czasach, z terenu dawnego powiatu koneckiego, w obronie Ojczyzny stanęły tysiące synów tej ziemi, żeby tylko wspomnieć uczniów i absolwentów koneckiego Gimnazjum św. Stanisława Kostki. Całe wręcz rodziny wstępowały do wojska, jak choćby czterech braci Ławaczów. Dziś trudno przywołać imiona tych wszystkich Synów naszej małej Ojczyzny, którzy w chwili największej próby chwycili za broń, nie szczędząc zdrowia i życia. Wielka chwała Im za to!

Czytaj więcej...

Nowy komunikat Powiatowego Urzędu Pracy!

Paweł Goraj - Administrator

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich informuje, zdjęcie logo Powiatowego Urzędu Pracyże otrzymał dodatkowe środki z rezerwy Funduszu Pracy w wysokości 1 644,0 tys. zł w zakresie następujących programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej:

- 822,0 tys. zł – na program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi (staże, roboty publiczne, prace interwencyjne, szkolenia);

- 822,0 tys. zł - na program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia (staże, roboty publiczne, prace interwencyjne, szkolenia).

W ramach ww. programów Powiatowy Urząd Pracy w Końskich ogłasza nabór wniosków od dnia 21 lipca 2020 roku do wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych na następujące formy wsparcia:

Czytaj więcej...