loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

 RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

Fundacja Polska Gospodyni w Maleńcu czyli „Spotkanie z Gospodynią”

Paweł Goraj - Administrator

W minioną sobotę w Zabytkowym Zakładzie zdjęcie do artykułu fundacja polska gospodyni na którym widać przedstawicielkę fundacji w towarzystwie starosty koneckiegoHutniczym w Maleńcu spotkały się przedstawicielki z 20 kół zrzeszonych w Powiatowej Radzie Kół Gospodyń Wiejskich, na zorganizowanym przez Fundację Polska Gospodyni, szkoleniu pn. „Spotkanie z Gospodynią”. Inicjatorami wydarzenia byli: przewodnicząca Powiatowej Rady KGW - Justyna Rupniewska oraz starosta konecki – Grzegorz Piec. O Fundacji Polska Gospodyni, której celem jest wszechstronna pomoc środowisku kobiet wiejskich oraz jego promocja, o programie i szczegółach szkolenia 60 osobowej grupie szkoleniowej, opowiedziała wiceprezes Fundacji – Alina Kuźmina.

Czytaj więcej...

Spotkanie z Posłem – Grzegorzem Wojciechowskim

Paweł Goraj - Administrator

3 lipca 2020 roku w siedzibie Starostwa Powiatowegozdjęcie do artykułu spotkanie z posłem na którym widać wszystkich przy stole konferencyjny, w Końskich doszło do spotkania z posłem na Sejm RP ziemi łódzkiej - Grzegorzem Wojciechowskim. W spotkaniu udział wzięli: Grzegorz Piec – starosta, Wiesław Skowron – wicestarosta oraz Jarosław Staciwa – członek Zarządu. Zagadnienia jakie poruszano podczas spotkania dotyczyły zarówno sytuacji rolniczej na terenie powiatu koneckiego, jak również możliwości rozwoju wsi i obszarów wiejskich, w kontekście wykorzystania środków z Unii Europejskiej.

Czytaj więcej...

Wzrost zainteresowania powiatem – drugi kwartał

Paweł Goraj - Administrator

Za nami drugi kwartał tego roku. Nastał czas nazdjęcie do artykułu wzrost zaiteresowania powiatem na zdjęciu wykres kolumnowy podsumowania, analizy, spostrzeżenia oraz wyciąganie stosownych wniosków. W tym miejscu chcemy się podzielić z Państwem informacją dotyczącą społecznej komunikacji, w odniesieniu do funkcjonowania stron internetowych Starostwa Powiatowego w Końskich. jak wynika z analizy stosownych zestawień, tak zwanych wejść na powiatowe strony, w ciągu ostatnich trzech miesięcy 2020 roku (ilość wejść w kwietniu – 72,200; w maju – 77,800; czerwcu – 92,400), następuje widoczny wzrost odwiedzin w ramach zdalnej platformy komunikacji społecznej.

Czytaj więcej...

Ważne informacje z PUP w Końskich

Paweł Goraj - Administrator

Dyrektor PUP w Końskich przekazuje dwie ważnezdjęcie do artykułu informacje z PUP na którym widać dyrektora urzędu oraz budynek i logo projektu informacje dotyczące wsparcia dla przedsiębiorców. Pierwsza z nich dotyczy mikroprzedsiębiorców, którzy otrzymali pożyczkę w ramach art. 15 zzd dotycząca umorzenia otrzymanej pożyczki. Informujemy, że w związku ze zmianą wymienionej wyżej ustawy, pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej przez mikroprzedsiębiorcę, przez okres 3 miesięcy, od dnia udzielenia pożyczki (otrzymania przelewu na konto). Umorzenie otrzymanej pożyczki nastąpi z urzędu, bez konieczności składania wniosku o umorzenie. Spełnienie warunku umorzenia sprawdzi Powiatowy Urząd Pracy na podstawie dostępnych informacji w CEIDG/KRS.

Czytaj więcej...

Informacja

Paweł Goraj - Administrator

zdjęcie Koronawirus raport

Zgodnie z informacją udzieloną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich, Starosta Konecki zawiadamia, że w dniu 5 lipca 2020 r. – według stanu na godzinę 1400– na terenie Powiatu Koneckiego od początku wystąpienia epidemii odnotowano 28 przypadki koronawirusa. 42 osoby są poddane kwarantannie.

/-/Grzegorz Piec

STAROSTA KONECKI

Letni Rajd „Piechotą do Nieba”

Paweł Goraj - Administrator

Letni Rajd „Piechotą do Nieba” - pod honorowym zdjęcie do artykułu letni rajd na którym widać nogi maszerującego mężczyzny patronatem Starosty Koneckiego - Grzegorza Pieca. Celem rajdu jest promowanie walorów krajoznawczych Ziemi Koneckiej, rozpowszechnianie turystyki pieszej, propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia, integracja społeczeństwa oraz zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wspieranie działalności charytatywnej prowadzonej przez Stowarzyszenie „Powiatowe Konto Pomocy”. Organizatorami są: Stowarzyszenie „Powiatowe Konto Pomocy” oraz Koneckie Stowarzyszenie Sportu i Kultury.

Czytaj więcej...

Pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady KGW

Paweł Goraj - Administrator

W poniedziałek 29 czerwca o godz. 14.30., w zdjęcie do artykułu pierwsze posiedzenie na którym widać uczestników przy stole konferencyjnymsali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Końskich odbyło się pierwsze spotkanie Powiatowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich, działającej na terenie Powiatu Koneckiego. Celem spotkania było przybliżenie przez Przewodniczącą Rady - Justynę Rupniewską zasad funkcjonowania Kół Gospodyń Wiejskich oraz prawnych podstaw gospodarki finansowej. Przypomniano także o możliwościach wsparcia działalności KGW przez działające organizacje pozarządowe, które w swoich statutach mają zapisane współdziałanie ze społecznością terenów wiejskich.

Czytaj więcej...

40 lat Solidarności – spotkanie z historią najnowszą

Paweł Goraj - Administrator

W środę 1 lipca uroczyście zaprezentowano zdjęcie do artykułu 40 lat solidarności na którym widać wojewodę świętokrzyskiego przemawiającego do mikrofonuwystawę poświęconą 40 rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”. W tym dniu podobne ekspozycje zostały zaprezentowane w 17 miastach Polski, w tym również w Mielcu, gdzie 40 lat temu rozpoczął się strajk pracowników WSK-PZL. Wszystkie te prezentacje mają na celu ukazanie ogólnopolskich masowych strajków z lipca, sierpnia i września 1980 roku. Wystawy składają się z części ogólnopolskiej, części regionalnych oraz lokalnych, ukazujących powstawanie „Solidarności” w niemal każdym zakątku naszego kraju.

Czytaj więcej...

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich ogłasza nabór wniosków

Paweł Goraj - Administrator

Od dnia 25.06.2020 r. w trybie ciągłym będzie zdjęcie do artykułu dyrektor powiatowego urzędu pracy ogłasza nabór wnioskówprowadzony nabór na:

- art. 15 zzc dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych (art. 15zzc ustawy COVID-19*);
- art. 15 zzda niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych (art. 15zzda ustawy COVID-19*);
- art. 15 zze2 dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej (art. 15 zze2 ustawy COVID-19*);

Czytaj więcej...

XV Sesja Rady Powiatu w Końskich

Paweł Goraj - Administrator

W dniu 30 czerwca 2020 odbyła się XV sesja zdjęcie do artykułu 15 sesja rady powiatu na którym widać wszystkich radnych pozujących do zdjęciaRady Powiatu. Wśród uchwał, podjętych podczas tego posiedzenia, niewątpliwie istotne były te, dotyczące udzielenia obecnemu zarządowi wotum zaufania oraz udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2019 r. Uchwały przegłosowano zdecydowaną większością głosów: 16 radnych „za” i 5 wstrzymujących się, nikt nie głosował „przeciw”. Za otrzymane zaufanie wszystkim podziękował Starosta Konecki Grzegorz Piec przypominając, że poprzedni rok był niezwykle trudny. Przypomnijmy, że przez pewien czas funkcję organów powiatowych pełnił jednoosobowo obecny starosta, a w połowie roku odbyły się ponowne wybory do rady powiatu skutkujące zmianą składu zarządu.

Czytaj więcej...