loga aloga bloga c

             RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH   bip   logo termo   ankieta

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

„WSPANIAŁĄ RZECZĄ JEST SŁUŻYĆ POLSCE” - KONECKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI

Administrator

Policyjne Święto rozpoczęła okolicznościowa msza zdjęcie „WSPANIAŁĄ RZECZĄ JEST...św., którą odprawiono w Kolegiacie św. Mikołaja w Końskich, pod przewodnictwem ks. dziekana Andrzeja Zaparta. „Wasza czujność, poświęcenie i ciężka praca dotyka słabej strony natury człowieka. Wy musicie interweniować, gdy inni się obawiają i mają poczucie lęku i strachu w swoim sercu” – podkreślał podczas kazania ks. dziekan Andrzej Zapart.

Czytaj więcej...

EFEKT PRZERÓSŁ OCZEKIWANIA – niedzielna odsłona - KUŹNIC KONECKICH 2019

Administrator

Niedziela była drugim dniem tegorocznych Kuźnic zdjęcie XX KUŹNICE KONECKIE...Koneckich. Wydarzenie, tym razem odbyło się w Parku Miejskim w Końskich. Na wszystkich, którzy zdecydowali się wziąć udział w tegorocznej, jubileuszowej edycji czekały liczne atrakcje, takie jak choćby konkursy, stoiska wystawiennicze gmin powiatu koneckiego, ale również epokowa osada z grupą rekonstrukcyjną, ukazującą obóz partyzancki, która powstała przy Zabytkowym Zakładzie w Maleńcu. Niedzielną odsłonę XX Kuźnic Koneckich poprowadzili: Anna Wiaderna z Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Końskich oraz Marian Wikiera naczelnik Wydziału Promocji i Kultury w Starostwie Powiatowym w Końskich, dla którego wydarzenie było również swoistym debiutem, od strony organizacyjnej.

Czytaj więcej...

XX. KUŹNICE KONECKIE „NA DROGACH DO WOLNOŚCI” - w sobotniej odsłonie

Administrator

Kuźnice Koneckie doczekały się XX., jubileuszowejzdjęcie XX KUŹNICE KONECKIE... edycji. To szczególne święto Powiatu Koneckiego. W swoim głównym założeniu ma na celu przywoływanie i krzewienie dziedzictwa narodowego i kulturowego naszej małej Ojczyzny! W sobotę 6 lipca w siedzibie Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich, które było współgospodarzem tego wydarzenia, jubileuszowe uroczystości rozpoczął panel popularno-naukowy. Z tej to racji, że tegoroczne Kuźnice Koneckie organizowane są pod hasłem: „Na drogach do wolności”, pragnąc tym samym odwołać się do dwóch znaczących rocznic, które wpisują się w ogólnonarodowy program pod nazwą Niepodległa!

Czytaj więcej...

W DĄŻENIU DO DOSKONAŁOŚCI - DNI OTWARTE W ŚODR W MODLISZEWICACH

Administrator

Dni Otwarte w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa zdjęcie W DĄŻENIU DO DOSKONAŁOŚCI Rolniczego w Modliszewicach już po za nami. Organizatorom tej cyklicznej i bardzo dobrze znanej w województwie świętokrzyskim, choć z całą pewnością nie tylko, imprezy zawsze towarzyszy ogromne zainteresowanie. Podczas 44 edycji wydarzenia, na zwiedzających czekało mnóstwo atrakcji związanych przede wszystkim z branżą rolniczą, ale także spożywczą, przetwórczą, producencką, czy hodowlaną. Na polu doświadczalnym ŚODR w Modliszewicach już od godziny 9.00 można było podziwiać wspaniałe rezultaty postępu biologicznego wykorzystywane w uprawie wielu odmian zbóż i roślin.

Czytaj więcej...

PATRIOCI I FABRYKANCI ZAGŁĘBIA STAROPOLSKIEGO – ZABYTKOWY ZAKŁAD HUTNICZY ZAPRASZA 7 LIPCA - KUŹNICE KONECKIE

Administrator

Jedną z atrakcji tegorocznych Kuźnic Koneckich będzie zdjęcie PATRIOCI I FABRYKANCI ZAGŁEBIA STAROPOLSKIEGO ...obozowisko oddziału partyzanckiego, które zorganizowane zostanie przez Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu, Stowarzyszenie „W Dolinie Czarnej” oraz Świętokrzyskie Stowarzyszenie Historyczne „GROT” Oddział Powstańczy 1863 r. Stoisko będzie miało formę symulacji leśnego obozowiska partyzanckiego z okresu powstania styczniowego z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku oraz replik historycznych broni czarnoprochowej z połowy XIX wieku.

Czytaj więcej...

II SESJA RADY POWIATU KONECKIEGO

Administrator

28 czerwca 2019 roku w sali konferencyjnej Starostwa zdjęcie II SESJA RADY POWIATU KONECKIEGOPowiatowego w Końskich odbyła się druga sesja (nadzwyczajna) Rady Powiatu Koneckiego. Tuż po godzinie 14:00 sesję otworzył Zbigniew Kowalczyk – Przewodniczący Rady Powiatu Koneckiego.

Proponowany porządek obrad przewidywał:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

Czytaj więcej...

POWIATOWA MAPA DROGOWA

Administrator

Powiat Konecki aktualnie realizuje inwestycje drogowe korzystając zdjęcie POWIATOWA MAPA DROGOWAze wsparcia finansowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowita wartość zadania realizowanego na terenie gminy Słupia Konecka, wynosi 1 461 908,64 mln zł., z czego budżet państwa, za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach dofinansowywuje zadanie w kwocie 730 954 tys. zł., natomiast kwotę 365 477 tys. zł. dokłada gmina Słupia Konecka, a pozostałe 365 477, 64 tys. zł. zostanie zabezpieczone w budżecie Powiatu Koneckiego. Pełna nazwa realizowanego zadania brzmi:

Czytaj więcej...

I SESJA RADY POWIATU KONECKIEGO

Administrator

24 czerwca 2019 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego zdjęcie I SESJA RADY POWIATU...w Końskich odbyła się pierwsza sesja Rady Powiatu Koneckiego. Tuż po godzinie 11:00 sesję otworzył Wiesław Skowron – Radny Senior.

Proponowany porządek obrad przewidywał:

1. Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji Rady Powiatu w Końskich.

2. Wręczenie przez Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej nowo wybranym radnym zaświadczeń o wyborze.

3. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Powiatu w Końskich.

Czytaj więcej...

POWIAT KONECKI WCIĄŻ WYSOKO - FINAŁ PROGRAMU - „BEZPIECZNE ŚWIĘTOKRZYSKIE”

Administrator

17 czerwca 2019 r. w Filharmonii Świętokrzyskiej nagrodzono zdjęcie BEZPIECZNE ŚWIĘTOKRZYSKIE ...i wyróżniono jednostki samorządowe biorące udział w programie „Bezpieczne Świętokrzyskie”, gdzie Powiat Konecki zajął 6 miejsce. Program, którego celem jest dbałość o bezpieczeństwo obywateli, realizowany jest już od 20 lat. Wyróżnienia w tegorocznej edycji otrzymały również gminy: Stąporków i Ruda Maleniecka. Powiat Konecki reprezentował, w tym dniu naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Wiesław Basiak.

Czytaj więcej...

SĄ DUMĄ NASZYCH SZKÓŁ

Administrator

Tegoroczne nagrody dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych zdjęcie SĄ DUMĄ NASZYCH SZKÓŁi SOSW w Baryczy trafiły już w ręce najzdolniejszych uczniów z terenu powiatu koneckiego. 18 czerwca 2019 roku w sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich najzdolniejsi uczniowie, wytypowani przez dyrektorów poszczególnych szkół i zaakceptowani przez grono pedagogiczne, cieszyli się z otrzymanych stypendiów i wyróżnień, które w imieniu organu prowadzącego, wręczał pełniący funkcje Starosty Koneckiego – Grzegorz Piecoraz dyrektorzy poszczególnych placówek oświatowych.

Czytaj więcej...

X SESJA PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ RADY POWIATU KONECKIEGO

Administrator

19 czerwca 2019 roku w sali konferencyjnej Starostwa Pzdjęcie X SESJA RADY...owiatowego w Końskich odbyła się dziesiąta sesja Rady Powiatu Koneckiego. Tuż po godzinie 12:00 sesję otworzył Grzegorz Piec – pełniący funkcję Rady Powiatu Koneckiego.

Porządek obrad przewidywał:

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy sesjami.

3. Planu robót drogowo - mostowych na 2019 rok.

Czytaj więcej...

PATRONUJE MU BŁOGOSŁAWIONY KS. KAZIMIERZ SYKULSKI

Administrator

Czerwiec 2007 roku, Rada Powiatu Koneckiego podejmuję zdjęcie KAZIUKI KONECKIE 2019uchwałę o ustanowieniu bł. ks. Kazimierza Sykulskiego Patronem Powiatu Koneckiego. Następnie w dość krótkim odstępie czasu, w maju 2008 roku, papież Benedykt XVI na wniosek ks. bp. Zygmunta Zimowskiego wydaje dekret ustanawiający bł. ks. Kazimierza Sykulskiego Patronem Powiatu Koneckiego. Od tego momentu Powiat Konecki może szczycić się, tak wspaniałym Patronem. Kaziuki Koneckie, to inicjatywa podjęta w podziękowaniu Panu Bogu, za dar życia i posługi kapłańskiej ks. Kazimierza na Ziemi Koneckiej.

Czytaj więcej...