loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

 RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

XIV Sesja Rady Powiatu w Końskich

Administrator

W dniu 29 maja odbyła się kolejna sesja zdjęcie XIV Sesja rady powiatuprzeprowadzona w sposób zdalny. W sali posiedzeń obradowało siedmioro radnych, a zdecydowana większość, bo aż 14 wzięło w niej udział dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technicznym. Na wstępie wszyscy radni przyjęli przedstawiony porządek obrad, obejmujący szesnaście punktów. Następnie starosta Grzegorz Piec przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Koneckiego z okresu pomiędzy sesjami, a dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy omówił sytuację na lokalnym rynku pracy i działania związane z realizacją programu Tarczy Antykryzysowej. Radni po wysłuchaniu i zadaniu dodatkowych pytań przyjęli oba sprawozdania.

Czytaj więcej...

Konkurs o rotmistrzu Witoldzie Pileckim – Kochajcie Ojczystą Ziemię – Czwarty - ostatni zestaw pytań

Administrator

zdjecie Konkurs

16. Ciało rotmistrza Pileckiego potajemnie pogrzebano prawdopodobnie na tzw. „Łączce” dziś kwatera „Ł” cmentarza Powązkowskiego. Dopiero we wrześniu 1990 r. Sąd Najwyższy uniewinnił rotmistrza i jego towarzyszy, ukazał niesprawiedliwy charakter wydanych wyroków i uwypuklił patriotyczną postawę skazanych w tym procesie. Witold Pilecki otrzymał pośmiertnie ordery i odznaczenia.

Pytanie: Jakie odznaczenie przyznał pośmiertnie Pileckiemu prezydent Lech Kaczyński?

17. Po 1989 roku w celu upamiętnienia rotmistrza Pileckiego podjęto wiele działań: stawiano pomniki, pisano książki, powstawały filmy i spektakle, pisano piosenki i ustanawiano Pileckiego patronem drużyn harcerskich, szkół, ulic i mostów.

Pytanie: Kto zagrał główną rolę w widowisku teatralnym Śmierć Rotmistrza Pileckiego” w reżyserii Ryszarda Bugajskiego?

Czytaj więcej...

Informacja

Administrator

zdjęcie Koronawirus - raport

Zgodnie z informacją udzieloną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich, Starosta Konecki zawiadamia, że w dniu 31 maja 2020 r. – według stanu na godzinę 1400– na terenie Powiatu Koneckiego od początku odnotowano 22 (+3) przypadki koronawirusa. 59 (-20) osób jest poddanych kwarantannie.

/-/Grzegorz Piec

STAROSTA KONECKI

Konkurs o rotmistrzu Witoldzie Pileckim – Kochajcie Ojczystą Ziemię – Trzeci zestaw pytań

Administrator

11. Pilecki, oprócz pseudonimów, posługiwał się następującymi nazwiskami konspiracyjnymi: „Tomasz Serafiński", „Roman Jezierski, „Leon Bryjak", „Jan Uznański", „Witold Smoliński", używał też kryptonimu - „T-IV".

Pytanie: Jakimi pseudonimami posługiwał się Pilecki? Prosimy podać przynajmniej dwa z nich.

zdjęcie Konkurs

12. Chociaż Witold Pilecki, ze względu na pracę w organizacji „NIE”, nie powinien się włączać czynnie do walk powstańczych, nie pozostał biernym świadkiem. Początkowo walczył jako szeregowy żołnierz w Zgrupowaniu „Chrobry II” starając się zachować anonimowość. Jednak w miarę upływu czasu, gdy coraz bardziej potrzebni byli oficerowie ujawnił swój stopień wojskowy. Po upadku powstania warszawskiego Pilecki trafił do niemieckiej niewoli. Po wyzwoleniu udał się do II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych stacjonującego wtedy we Włoszech.

Pytanie: W jakich obozach przebywał Pilecki po upadku powstania warszawskiego?

Czytaj więcej...

Informacja

Administrator

zdjęcie Koronawirus - raport

Zgodnie z informacją udzieloną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich, Starosta Konecki zawiadamia, że w dniu 28 maja 2020 r. – według stanu na godzinę 1400– na terenie Powiatu Koneckiego od początku odnotowano 19 przypadków koronawirusa. 79 (-4) osób jest poddanych kwarantannie.

/-/Grzegorz Piec

STAROSTA KONECKI

Europejskie miliony na przeciwdziałanie skutkom epidemii dla Powiatu Koneckiego

Administrator

Blisko 2,5 miliona złotych wynosi wartość zdjęcie Europejskie miliony na przeciwdziałanie...projektu, który przygotował zespół projektowy składający się z pracowników starostwa powiatowego i koneckiego szpitala w odpowiedzi na ogłoszone w trybie nadzwyczajnym wezwanie Zarządu Województwa z dnia 11 maja. Po ekspresowym tempie naboru wniosków oraz ich oceny w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego odbyło się w dniu 28 maja uroczyste podpisania umowy o dofinansowanie. Na dokumencie określającym warunki przyznania pomocy finansowej swoje podpisy złożyli: Andrzej Bętkowski - Marszałek Województwa i Renata Janik - Wicemarszałek ze strony Województwa Świętokrzyskiego oraz Grzegorz Piec - Starosta Konecki, Wiesław Skowron - Wicestarosta przy kontrasygnacie Edyty Drążkiewicz - Skarbnika ze strony Powiatu Koneckiego.

Czytaj więcej...

Wsparcie dla małych firm z Powiatu Koneckiego

Administrator

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich zdjęcie Powiatowy Urząd Pracy w Końskichogłasza III nabór wniosków w ramach Tarczy Antykryzysowej, który będzie prowadzony od dnia 02.06.2020r do 15.06.2020r. O wsparcie w postaci dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, w związku ze spadkiem obrotów w następstwie wystąpienia COVID-19, mogą się ubiegać przedsiębiorcy, będący osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników. Wnioski o dofinansowanie należy składać do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Czytaj więcej...

Wąsosz to nie miejsce na odpady!

Administrator

Już w zeszłym roku Wąsosz obiegła zdjęcie Wąsosz to nie miejsce na odpady...wiadomość, że w miejscu dawnej odlewni żeliwa, nowy właściciel posesji, przewiduje uruchomić firmę, zajmującą się pozyskiwaniem i przetwórstwem odpadów gastronomicznych. Niebawem mieszkańcy wsi wystosowali pismo protestujące wobec takich zamiarów, w którym można przeczytać:

Nieopodal wsi przebiega granica obszaru chronionego Natura 2000 Dolina Czarnej. Wieś stała się atrakcyjna do zamieszkania, o cennych walorach przyrodniczych. Ze względu na walory krajobrazowe, bliskość lasów i czyste powietrze, wiele rodzin zainwestowało w budowę i remonty domów na terenie Wąsosza. Obawiamy się, że wartość naszych nieruchomości drastycznie spadnie, spadnie również wartość pozostałych gruntów.

Czytaj więcej...