loga aloga bloga c

 RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

„WARTO DAĆ NARZĘDZIA KOMUŚ KTO MA PASJĘ”

Administrator

To pierwsze słowa, które wypowiada do nas nauczycielka zdjęcie WARTO DAĆ NARZĘDZIA...fizyki w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Curie Skłodowskiej w Końskich – Alicja Sobaś. Pani Alicja pod swoją opieką ma obecnie dwie klasy o profilu matematyczno – fizycznym, razem to 80 uczniów. Dodatkowo jest również opiekunem Koła Naukowego Wydruku 3D, które skupia uczniów zainteresowanych tą dziedziną wiedzy i technologią. Pierwsza drukarka tego typu trafiła do szkoły 3 lata temu, kiedy II Liceum w Końskich odwiedziła Pani prezydentowa – Agata Kornhauser – Duda, w związku z Fundacją Św. Mikołaja.

Czytaj więcej...

SPOTKANIE OPŁATKOWE KONECKIEGO ŚRODOWISKA ŻOŁNIERZY AK

Administrator

W sobotę 7 grudnia w Baryczy odbyło się uroczyste zdjęcie SPOTKANIE OPŁATKOWE...spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej koło w Końskich. Gościny użyczył Jan Słuszniak – dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Zdzisławy i Stanisława Bytnarów. Po powitaniu przybyłych przez prezesa koła Andrzeja Kosmę, zostały wręczone dyplomy uznania za pracę na rzecz środowiska kombatantów dla Witolda Fitasa oraz Dariusza Kosmy. Podziękowania za zaangażowanie w działaniu, osobiście dokonała prezes Zarządu Okręgu ŚZŻAK w Kielcach – Alina Szwach.

Czytaj więcej...

POWIAT WSPIERA SZPITAL

Administrator

Nowoczesna medycyna nie byłaby tak skuteczna, gdybyzdjęcie POWIAT WSPIERA SZPITAL... nie dobry sprzęt medyczny. Usprawnia on pracę lekarzy, umożliwia szybką diagnozę i skraca proces leczenia pacjentów. Rada Powiatu Koneckiego zwróciła uwagę na konieczność wyposażenia Szpitala Specjalistycznego św. Łukasza w nowe urządzenia medyczne. Uchwałą NR X/59/2019 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29.XI. 2019 r. przyznano dotację celową, z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich, w łącznej kwocie 642 000 zł.

Czytaj więcej...

ŚW. MIKOŁAJ JEDNAK ISTNIEJE

Administrator

Zgodnie z tradycją 6 grudnia Święty Mikołaj zdjęcie ŚW. MIKOŁAJ...zagościł w naszym powiecie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowało w sali konferencyjnej starostwa spotkanie dla dzieci z rodzin zastępczych. Dodatkowe niespodzianki dla miłych gości przygotowali także starosta konecki Grzegorz Piec, wicestarosta Wiesław Skowron i Jarosław Staciwa – członek zarządu. O oprawę artystyczną zadbali pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Końskich.

Czytaj więcej...

SPOTKANIE STAROSTÓW ZIEMI ODROWĄŻÓW

Administrator

W środę 4 grudnia z inicjatywy starosty Marcina Baranowskiego zdjęcie SPOTKANIE STAROSTÓW ...w siedzibie starostwa opoczyńskiego odbyło się spotkanie włodarzy powiatów współdziałających w ramach Stowarzyszenia Ziemia Odrowążów. Oprócz gospodarza w spotkaniu uczestniczyli: Włodzimierz Górlicki - starosta szydłowiecki, Marian Niemirski – starosta przysuski i starosta konecki Grzegorz Piec. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że wymiana doświadczeń i koncepcja wspólnego działania czterech powiatów z trzech sąsiednich województw jest bardzo dobra, choć wymaga wprowadzenia pewnych zmian.

Czytaj więcej...

Z RODZINAMI ZASTĘPCZYMI W ŚWIĄTECZNEJ ATMOSFERZE

Administrator

W atmosferze rodzinnego ciepła i oczekiwania zdjęcie Z RODZINAMI ZASTĘPCZYMI...na Święta Bożego Narodzenia w dniu 04.12.2019 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Końskich odbyło się spotkanie grupy wsparcia rodzin zastępczych i dyrektorów placówek rodzinnych z terenu Powiatu Koneckiego w ramach projektu partnerskiego „Zielone światło”, realizowanego przez Powiat Konecki / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich. Spotkanie było okazją do wspólnego przeżywania wyjątkowego nastroju Świąt Bożego Narodzenia oraz do podzielenia się swoimi sukcesami oraz trudnościami, z jakimi na co dzień rodziny się zmagają.

Czytaj więcej...

FABRYKA ŻELAZA W MALEŃCU ZNÓW PRACUJE!

Administrator

Gdy w 2004 roku Powiat Konecki stał się właścicielemzdjęcie FABRYKA ŻELAZA... zespołu zakładu przemysłowego w Maleńcu, rozpoczął się mozolny proces zabezpieczania i odtwarzania tego unikalnego w skali europejskiej zabytku techniki. Prowadzone działania były kontynuacją prac, jakie przy obiekcie w latach 1970-2013 realizowali pracownicy i studenci Politechniki Śląskiej w Katowicach. W 2015 roku rozpoczęto przygotowania do realizacji szeregu specjalistycznych robót budowlanych i prac rewaloryzacyjnych, których celem było m.in. zabezpieczenie zabytkowej zabudowy poprzemysłowej, w tym układu hydroenergetycznego oraz jego dostosowanie do funkcji turystycznej; a także zabezpieczenie zabytkowego ciągu technologicznego oraz jego dostosowanie do funkcji turystycznej.

Czytaj więcej...

CHARYTATYWNY MECZ

Administrator

Tu nie liczyło się zwycięstwo, choć emocji zdjęcie CHARYTATYWNY MECZ...nie brakowało. W piątek 29 listopada br. na parkiecie hali sportowej przy ulicy Stoińskiego w Końskich rozegrano mecz charytatywny. Celem meczu było wsparcie finansowe, dla wybitnie uzdolnionych uczniów z I LO w Końskich, którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Niemal pełne trybuny kibiców dały tylko potwierdzenie organizatorom, że akcja cieszy się dużym zainteresowaniem, a osób chętnych do wsparcia ww. inicjatywy nie brakuje.

Czytaj więcej...

100 LECIE ISTNIENIA TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI

Administrator

W ostatni piątek listopada w Ośrodku Szkolno – Wychowawczymzdjęcie 100 LECIE TPD... w Baryczy, odbyła się skromna, ale jednocześnie podniosła uroczystość 100 - lecia istnienia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W tej wyjątkowej chwili nie zabrakło władz statutowych Towarzystwa, jego członków i działaczy oraz przedstawicieli władz samorządu Powiatu Koneckiego. „Dzisiejsza uroczystość, to hołd dla tych wszystkich ludzi, którzy działają i działali w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci, pamiętając jednocześnie, że to cała rzesza ludzi dobrej woli” – podkreślał prezes TPD w Końskich – Bogdan Soboń.

Czytaj więcej...

100 LAT POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

Administrator

W piątek 29 listopada w auli Zespołu Szkół zdjęcie 100 LAT PCKPonadpodstawowych Nr 1 z inicjatywy Zarządu Rejonowego PCK odbyła się uroczystość z okazji 100-lecia działalności tej organizacji w naszym kraju. Uczniowie przygotowali część artystyczną przypominającą ważne momenty z historii Polskiego Czerwonego Krzyża. Do tych dat odniósł się również Marek Werens - Prezes Zarządu Rejonowego PCK przypominając, jak ta organizacja powstawała na naszym terenie, i jak funkcjonuje współcześnie.

Czytaj więcej...

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ – NIEMIECKI MODEL DZIAŁANIA

Administrator

W ramach wzajemnej wymiany doświadczeń pomiędzy polskimi zdjęcie WTZ - NIEMIECKI MODEL DZIAŁANIA...i niemieckimi placówkami pomocy osobom niepełnosprawnym po raz kolejny gościła u naszych zachodnich sąsiadów reprezentacja koneckich Warsztatów Terapii Zajęciowej z kierownik Barbarą Zbylut. Na zaproszenie Stowarzyszenia „Lebenshilfe Harzkreis-Quedlinburg” (tł. Pomoc Życiowa Powiat- Quedlinburg) w wizycie roboczej uczestniczył też Starosta Konecki Grzegorz Piec. Podczas spotkań zorganizowanych przez gospodarzy w dniach 20 i 21 listopada nasza delegacja miała okazję zapoznać się z niemieckimi wzorcami pomocy niepełnosprawnym.

Czytaj więcej...

X SESJA RADY POWIATU KONECKIEGO

Administrator

29 listopada 2019 roku w sali konferencyjnej Starostwa zdjęcie X SESJA RADY POWIATU...Powiatowego w Końskich odbyła się dziesiąta sesja Rady Powiatu Koneckiego. Tuż po godzinie 12:30 sesję otworzył Zbigniew Kowalczyk - Przewodniczący Rady Powiatu.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

Czytaj więcej...