loga aloga bloga c

             RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH   bip   logo termo   ankieta

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

WSPOMINALI WYJĄTKOWEGO MISJONARZA

Administrator

To było wyjątkowe spotkanie, ale i nie ma się czemu zdjęcie WSPOMINALI WYJĄTKOWEGO...dziwić bo postać, o której wspominano była niezwykłym świadectwem umiłowania Boga i drugiego człowieka. Ksiądz, ale i przede wszystkim misjonarz, Marceli Prawica przez blisko 45 lat żył na misjach wśród biednych ludzi, ofiarując im wszystko co miał od Siebie. 24 września br. Fundacja Misja i Pamięć Księdza Marcelego Prawicy zorganizowała spotkanie pt. „Moc w słabości się doskonali”, gdzie wspominano życie i ofiarę ks. Marcelego. O godzinie 17 na nekropoli koneckiej, przy grobie księży, odmówiono wspólną modlitwę za spokój duszy księdza, po czym w kolegiacie św. Mikołaja została odprawiona uroczysta liturgia pod przewodnictwem ks. bp Henryka Tomasika oraz ks. bp pomocniczego Piotra Turzyńskiego.

Czytaj więcej...

PRZEGLĄD ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZIEMI KONECKIEJ

Administrator

W poniedziałek 23 września w Sali konferencyjnej zdjęcie PRZEGLĄD ORGANIZACJI...Starostwa Powiatowego w Końskich odbyło się spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń z terenu powiatu, którego organizatorem był Wiesław Mietliński – Prezes Fundacji Inicjatyw Młodzieży. Cenne informacje dotyczące zasad działania i możliwości pozyskiwania środków na cele statutowe przedstawiła Teresa Śliwa - kierownik Oddziału Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, a problemy dotyczące przepisów RODO objaśniał Waldemar Piłat - Inspektor Ochrony Danych w UM.

Czytaj więcej...

„DAR WOLNOŚCI” - 80. ROCZNICA POWSTANIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO

Administrator

Z inicjatywy koneckiego koła Światowego Związkuzdjęcie "DAR WOLNOŚCI.... Żołnierzy Armii Krajowej, w niedzielę 22 września w kolegiacie św. Mikołaja w Końskich, odbyła się uroczystość dla upamiętnienia 80. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego. We mszy św. uczestniczyli nieliczni już sędziwi przedstawiciele kombatantów z prezesem Andrzejem Kosmą na czele, poczty sztandarowe, parafianie w tym dzieci i młodzież. Starostwo Powiatowe w Końskich reprezentował Marian Wikiera naczelnik Wydziału Promocji i Kultury, który w imieniu weteranów przedstawił w krótkim rysie historycznym tło dawnych wydarzeń.

Czytaj więcej...

PAMIĘĆ PRZEZ POKOLENIA

Administrator

W niedzielę 22 września 2019 r. w kaplicy św. Floriana zdjęcie PAMIĘĆ PRZEZ POKOLENIA...w Kornicy zgromadzili się wszyscy, którzy chcieli oddać hołd ofiarom tragicznych wydarzeń sprzed 76 lat. We wrześniu 1943 Niemcy spacyfikowani wieś Kornica – pojmano wówczas kilkunastu mężczyzn posądzonych o kontakty z partyzantami. Egzekucji dokonano w kilka dni później.

Czytaj więcej...

UDANA INAUGURACJA SEZONU DLA KSSPR KOŃSKIE

Administrator

W sobotę w hali sportowej przy ul. Stoińskiego zdjęcie UDANA INAUGURACJA ...koneccy szczypiorniści pokonali zespół AZS UW Warszawa 31:30. Mecz obfitował w niespodziewane zwroty akcji, a wypracowana przez naszą drużynę w drugiej połowie spotkania przewaga topniała w szybkim tempie. Duże doświadczenie i waleczność szczypiornistów KSSPR pozwoliły wytrzymać presję przeciwnika i zakończyć spotkanie zwycięsko.

Czytaj więcej...

POŻEGNANIE GOŚCI Z NIEMIEC

Administrator

Piątek 20 września 2019 r. upłynął pod znakiem zdjęcie POŻEGNANIE GOŚCI...przygotowań do pożegnania kolegów z Niemiec, którzy przez ostatni tydzień gościli w koneckim Warsztacie Terapii Zajęciowej i podziwiali uroki Ziemi Świętokrzyskiej. Korzystając z ostatnich chwil lata i sprzyjającej aury spotkanie odbyło się w plenerze. Gospodarze przygotowali specjały z grilla i pyszne ciasta, a Starosta Konecki Grzegorz Piec i członek zarządu powiatu Jarosław Staciwa pojawili się na spotkaniu z koszem słodkości dla wszystkich uczestników. Kontakt obu grup ułatwili uczniowie II LO, doskonaląc swoje umiejętności językowe.

Czytaj więcej...

W GOŚCINIE U WOJEWODY I MARSZAŁKA

Administrator

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Towarzystwiezdjęcie W GOŚCINIE... Wspierania Rozwoju Powiatu „Wszechnica Konecka” od 11 lat współpracuje z placówką o podobnym profilu działania z Quedlinburga w Niemczech. Spotkania podopiecznych obu placówek są okazją do wymiany doświadczeń i wzajemnego poznania. Podopieczni WTZ w Końskich raz w roku wyjeżdżają na tygodniowy pobyt do Quedlinburga a my na podobnych zasadach gościmy przyjaciół z Niemiec.

Czytaj więcej...

INWESTYCJA W ŻYCIE - NOWA ODSŁONA KONECKIEGO – SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO

Administrator

To była wymagająca i dość kosztowna modernizacja, zdjęcie INWESTYCJA W ŻYCIE...ale jednocześnie niezbędna jeśli chodzi o dziś i najbliższą przyszłość dla koneckiego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Zaplanowane działania skupiły się przede wszystkim na doposażeniu i modernizacji Oddziału, tak by móc sprostać wymaganiom Ministerstwa Zdrowia.

Czytaj więcej...

XVII WOJEWÓDZKIE BIEGI PRZEŁAJOWE „SPRAWNI RAZEM”

Administrator

18 września 2019 r. w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym zdjęcie XVII WOJEWÓDZKIE BIEGI...w Baryczy odbyły się Wojewódzkie Biegi Przełajowe. Coroczna impreza przyciągnęła wielu amatorów lekkoatletyki, a zacięta rywalizacja dostarczyła dużo emocji. To już 27. edycja tej imprezy, która po raz kolejny skupiła uczestników z całego województwa świętokrzyskiego.

Czytaj więcej...

DZIECKO TO NASZA PRZYSZŁOŚĆ

Administrator

LOGA PROJEKTU

Powiat konecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, w związku z realizacją projektu pn. „Zielone światło” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 9, Działanie 9.2 Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, prowadzi działania mające na celu promocję rodzicielstwa zastępczego. Doradztwo w zakresie tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej realizowane będzie we wszystkich gminach powiatu koneckiego.

Czytaj więcej...

KOLEJNE PIENIĄDZE DLA SAMORZĄDÓW Z POWIATU KONECKIEGO

Administrator

W czwartek 12 września gościli w Końskich zdjęcie KOLEJNE PIENIĄDZE DLA...Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek i dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Andrzej Klimczak. Celem wizyty było przekazanie informacji o środkach finansowych, które zostaną przekazane gminom naszego powiatu na budowę, remonty i modernizacje w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W spotkaniu zorganizowanym w Urzędzie Miasta i Gminy Końskie uczestniczyli: Starosta Konecki Grzegorz Piec i włodarze gmin będącym beneficjentami wspomnianych środków: burmistrzowie Krzysztof Obratański i Dorota Łukomska, wójtowie Leszek Kuca, Henryk Konieczny, Stanisław Pacocha i Robert Wielgopolan.

Czytaj więcej...

VI SESJA RADY POWIATU KONECKIEGO

Administrator

12 września 2019 roku w sali konferencyjnej zdjęcie VI SESJA RADY POWIATUStarostwa Powiatowego w Końskich odbyła się szósta sesja Rady Powiatu Koneckiego. Tuż po godzinie 14:00 sesję otworzył Zbigniew Kowalczyk - Przewodniczący Rady Powiatu.

Projekt porządku obrad przewidywał:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

Czytaj więcej...