loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

GALERIA U STAROSTY ŚLADAMI RODZINY – MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE W ŚWIĘTOKRZYSKIEM - AKADEMIA GÓRNICZA W KIELCACH

Paweł Goraj - Administrator

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Końskich zdjęcia galeria u starostyodbył się kolejny wernisaż z cyklu Galeria U Starosty, który tym razem poświęcony został dwóm wybitnym osobowościom polskiej nauki, do których niewątpliwie należą Maria Skłodowska – Curie oraz Stanisław Staszic. Pierwsza część wystawy nosząca tytuł – „Śladami Rodziny Marii Skłodowskiej – Curie w Świętokrzyskiem”, odnosiła się do życia i twórczości naszej Noblistki, natomiast drugi człon wystawy zatytułowany – Akademia Górnicza w Kielcach, ukazywał w sposób dokumentalny drogę powstawania i rozwoju w/w uczelni w perspektywie czasu oraz niebagatelnego wkładu w jej rozwój Stanisława Staszica, jednego z głównych ideologów polskiego oświecenia i jednocześnie założyciela Akademii.

Czytaj więcej...

WIGILIA Z KOMBATANTAMI ŚWIATOWEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Paweł Goraj - Administrator

W miniony piątek w siedzibie Światowego Związku zdjęcie spotkanie opłatkowe Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Kielecki Koło w Końskich przy ulicy Warszawskiej odbyło się spotkanie wigilijne. W uroczystości udział wzięli : przedstawiciele ŚZŻ „AK” i Leśników, a także Burmistrz MiG Końskie Michał Cichocki, zastępca Krzysztof Jasiński, Marian Gąszcz – doradca Burmistrza, Krystyna Milczarek – naczelnik wydziału Edukacji UMiG Końskie, a także Tomasz Słoka – wójt Gminy Gowarczów, Jarosław Przygodzki – radny sejmiku województwa świętokrzyskiego, Helena Obara – radna powiatowa oraz naczelnik wydziału Polityki Społecznej,  Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Końskich - Krzysztof Stachera, który w trakcie spotkania w imieniu Zarządu Powiatu złożył najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia

Czytaj więcej...

30 ROCZNICA STANU WOJENNEGO

Paweł Goraj - Administrator

13 grudnia 2011 roku w godzinach popołudniowych zdjęcie mszaw Kolegiacie Św. Mikołaja w Końskich odbyła się uroczysta Msza Św. w intencji Ojczyzny, prześladowanych i represjonowanych w czasie stanu wojennego. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych powiatu koneckiego na czele ze starostą Bogdanem Soboniem, wicestarostą Andrzejem Markiem Lenartem, członkiem Zarządu Wiesławem Basiakiem, Burmistrzem Miasta i Gminy Końskie Michałem Cichockim oraz radną powiatu Heleną Obara. Nabożeństwo koncelebrowali księża wikariusze tutejszej parafii na czele z ks. prałatem Andrzejem Zapartem, który wygłosił okolicznościową homilię.

Czytaj więcej...

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ Z KOŃSKICH Z WIZYTĄ W PARLAMENCIE

Paweł Goraj - Administrator

W dniu 15 grudnia 2011 roku na zaproszenie zdjęcie WTZKancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Warsztaty Terapii Zajęciowej z Końskich zaprezentowały swój dorobek artystyczno - plastyczny wyeksponowany w Domu Poselskim. Warsztat Terapii Zajęciowej z Końskich działający pod kierownictwem Barbary Zbylut w związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia przygotował cały wachlarz prac malarskich, oraz plastyczno - dekoracyjnych. Różnorodność form wystawy cieszyła się dużym zainteresowaniem, ale największe zaciekawienie wzbudziły przygotowane przez uczestników WTZ „stroiki świąteczne” i prześliczne choinki zrobione z naturalnego tworzywa jakim były szyszki. Takie chwile pozwalają, również tym hierarchicznie najwyższym przedstawicielom naszego państwa na spojrzenie w kierunku problematyki osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej...

70 ROCZNICA ŚMIERCI PATRONA POWIATU KONECKIEGO BŁ. KS. KAZIMIERZA SYKULSKIEGO

Paweł Goraj - Administrator

11 grudnia 2011 roku w Kolegiacie Św. Mikołaja zdjęcie msza w rocznicęw Końskich o godz. 12.15 celebrowano uroczystą Mszę Św. w 70 rocznicę śmierci patrona Powiatu Koneckiego, który zginął jako męczennik II wojny światowej rozstrzelany w bloku 11 – 11 grudnia 1941 r. o godz. 15.18. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele koneckiego samorządu na czele ze starostą koneckim Bogdanem Soboniem, Przewodniczącym Rady Powiatu Wiesławem Skowronem, Danutą Leśniewicz Członkiem Zarządu Powiatu, Sekretarzem Powiatu Romanem Struzikiem, a także Radnymi Powiatowymi Robertem Plechem i Heleną Obara oraz wielu Konecczan. Mszę koncelebrowali: ks. prałat Andrzej Zapart oraz ks. infułat Bonifacy Miązek.

Czytaj więcej...

POWIATOWE KONTO POMOCY „MIKOŁAJKI - 2011”

Paweł Goraj - Administrator

10 grudnia 2011 roku w Zespole Szkół zdjęcie Mikołajki 2011Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich odbyła się 10 edycja Mikołajek organizowanych przez Stowarzyszenie Powiatowe Konto Pomocy. Ponad 200 dzieciaków dotkniętych niepełnosprawnością i trudnymi warunkami finansowymi z terenu całego powiatu koneckiego, w towarzystwie członków Stowarzyszenia, rodziców i bardzo licznej grupy wolontariuszy mogło uczestniczyć w Mikołajkowej zabawie. A wszystko, to mogło się odbyć dzięki wspaniałym sercom sponsorów, którzy jak co roku wspierają finansowo i rzeczowo tą inicjatywę.

Czytaj więcej...

SYSTEM TRANSFERU WIEDZY W REGIONIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

Paweł Goraj - Administrator

29 listopada 2011 roku w II Liceum Ogólnokształcącym zdjęcie system transferu danychim. Marii Skłodowskiej - Curie w Końskich odbyło się forum dyskusyjne poświęcone kwestii budowy „Systemu transferu wiedzy w regionie świętokrzyskim”. Spotkanie zainicjowała Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, którą w tym dniu reprezentowali dr Zdobysław Kuleszyński – prorektor WSEiP w Kielcach oraz mgr Piotr Hnidan. W forum udział wzięli również dyrektorzy koneckich placówek oświatowych, dyrektor PUP w Końskich, dyrektor ZOZ w Końskich, przedstawiciele KSWP w Końskich, dyrektorzy banków w Końskich, konecki samorząd powiatowy reprezentował Andrzej Marek Lenart – wicestarosta. Jednym z zasadniczych celów powstania tego typu forum jest odpowiedzenie sobie na pytanie w jakim kierunku będzie ewoluował nasz region

Czytaj więcej...

SPOTKANIE Z WOLONTARIUSZAMI

Paweł Goraj - Administrator

7 grudnia 2011 roku w siedzibie Starostwa zdjęcie spotkanie z wolontariuszamiPowiatowego w Końskich odbyło się spotkanie z wolontariuszami z placówek szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie powiatu koneckiego. Młodzież przybyła na spotkanie z inicjatywy Andrzeja Marka Lenarta – wicestarosty, który podziękował wszystkim za wielkie zaangażowanie w pracy dotyczącej wolontariatu, w różnego typu placówkach i organizacjach. Miało ono ścisły związek z przypadającym 5 grudnia Światowym Dniem Wolontariatu. W spotkaniu uczestniczyła Barbara Biskup reprezentująca Centrum Wolontariatu w Kielcach, która przyjechała z wolontariuszami studiującymi w Polsce - Tuğçe Can z Turcji oraz Nikolą Kocerskim z Macedonii. W trakcie wizyty goście przedstawili prezentacje multimedialne,

Czytaj więcej...

LAURY WOLONTARIATU 2011

Paweł Goraj - Administrator

Alicja Czarnecka ze Starachowic, Katolickie zdjęcie logotypStowarzyszenie Młodzieży z Bodzentyna oraz Ewa Lubacz i Michał Olszewski, aktorzy i wolontariusze Fundacji TM z Kielc otrzymali w poniedziałek Laury Wolontariatu 2011. Wśród wyróżnionych znalazło się „FORUM WOLONTARIATU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KOŃSKICH” otrzymując tytuł miejsca przyjaznego wolontariuszom, które nagrodę otrzymało za promocję i wspieranie działań w zakresie rozwoju wolontariatu szkolnego. Dyplom osobiście odebrali – Andrzej Marek Lenart – wicestarosta oraz Dorota Duda, którzy są inicjatorami powstania forum działającego w placówkach oświatowych istniejących na terenie powiatu koneckiego.

Czytaj więcej...

„AS W SAMORZĄDZIE” – USŁUGI DORADCZE

Paweł Goraj - Administrator

W dniach 30.11. – 02.12.2011 roku w siedzibie Starostwazdjęcie as w samorządzie Powiatowego w Końskich odbyły się 3 sesje 5 – godzinne w ramach usług doradczych. Zostały one przeprowadzone w ramach projektu „As w samorządzie”. Celem projektu jest zwiększenie efektywności oraz jakości funkcjonowania starostw powiatu koneckiego, skarżyskiego i starachowickiego w wyniku nabycia przez 240 urzędników postawy zorientowanej na obywatela jako klienta, zwiększenie ich kompetencji w kluczowych obszarach wsparcia wpływających na efektywność pracy urzędu, poprzez działania szkoleniowe i doradcze realizowane w okresie od 01.02.2011 r. do 31.05.2012 r. Sesje z redaktorami Biuletynu Informacji Publicznej prowadził inż. Rafał Kula.

Czytaj więcej...

PODPISANIE POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY NA RZECZ ROZWOJU GOSPODARKI SPOŁECZNEJ

Paweł Goraj - Administrator

W dniu 2 grudnia 2011 roku o godz. 12:00 w Starostwie zdjęcie spotkanie "barka"Powiatowym w Końskich nastąpiło podpisanie Porozumienia o Współpracy na Rzecz Rozwoju Gospodarki Społecznej w Gminie Końskie i Powiecie Koneckim. Podpisanie w/w Porozumienia poprzedzone zostało 8 spotkaniami. Począwszy od 18 listopada 2010 r. w Powiecie Koneckim odbył się cykl spotkań z przedstawicielami Fundacji Pomocy Wzajemnej ,,Barka” z Poznania, w ramach Projektu ,,Zintegrowanego Systemu Wsparcia Ekonomii Społecznej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Podczas spotkań Barbara Sadowska - wiceprzewodnicząca Zarządu Fundacji ,,Barka” zapoznała przedstawicieli samorządu MiG Końskie, Starostwa Powiatowego w Końskich, przedstawicieli PCPR w Końskich, M-GOPS w Końskich,

Czytaj więcej...