loga aloga bloga c

 RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W SIEDZIBIE STAROSTWA

Administrator

W dniu 22 listopada 2011 r. w siedzibie zdjęcie spotkanieStarostwa Powiatowego w Końskich podpisane zostało porozumienie intencyjne, dotyczące utworzenia Punktu Informacyjnego Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego. Tym samym w dniu dzisiejszym Punkt rozpoczął swoje funkcjonowanie na parterze w budynku Starostwa przy Biurze Obsługi Interesanta. Porozumienie ze strony Funduszu podpisał Krzysztof Zaręba – prezes zarządu, a w imieniu Powiatu dokument sygnowali: starosta konecki - Bogdan Soboń oraz wicestarosta - Andrzej Marek Lenart. Podczas spotkania obecna była Danuta Filiks z Powiatowego Forum Pracodawców, Wiesław Basiak – członek Zarządu Powiatu w Końskich,

Czytaj więcej...

BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA W POWIECIE KONECKIM

Administrator

Od 30 listopada do 7 grudnia (w dni powszednie, logo nfzoprócz weekendu) można będzie wykonać bezpłatne badanie mammograficzne w kilku miejscowościach Powiatu Koneckiego. Badanie, w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, finansowane jest przez NFZ. Program skierowany jest do kobiet w wieku od 50 do 69 roku życia, gdyż w tej grupie wiekowej obserwowalny jest wzrost zachorowań na nowotwór złośliwy, jakim jest rak piersi. Panie w wieku do 50 lat lub powyżej 69 roku życia, nie młodsze niż 35, mogą również wykonać badanie w mammobusie, za uiszczeniem opłaty w wysokości 80 zł oraz okazaniem zaświadczenia od lekarza dowolnej specjalizacji o braku przeciwwskazań do wykonania badania.

Czytaj więcej...

„MIASTO KOŃSKIE OKIEM KAMERY„– PONAD PÓŁ WIEKU TEMU

Administrator

17 listopada 2011 roku w siedzibie Biblioteki Publicznej zdjęcie okiem kameryMiasta i Gminy Końskie, gdzie przybyło wielu Konecczan, odbyła się projekcja filmu pt.: „Trzeci Warunek” w reżyserii Wojciecha Fiwka. Film został nakręcony w Końskich w 1958 r. Opowiada o formowaniu się drużyny Zuchów w małym miasteczku. Widz bez problemu może rozpoznać koneckie ulice, elementy parku miejskiego i centrum miasta oraz ruiny zamku w Modliszewicach przed odbudową. Film jest ciekawą wycieczką w przeszłość – można rozpoznać wielu mieszkańców Końskich sprzed 53 lat. Spotkanie rozpoczął dyrektor biblioteki – Dariusz Kowalczyk, który przedstawił postać reżysera oraz tło historyczne powstania filmu.

Czytaj więcej...

11 LISTOPADA 2011 ROKU

Administrator

93 rocznicę Odzyskania Niepodległości zdjęcie 11 listopadasamorząd konecki w towarzystwie licznych pocztów sztandarowych i zgromadzonych Konecczan, zainaugurował pod Pomnikiem Wdzięczności. Po hymnie, który odegrała Miejska Orkiestra Dęta zebranych gości przywitał Krzysztof Jasiński – wiceburmistrz, który zaprosił do mikrofonu Jarosława Godlewskiego – ucznia II LO w Końskich, aby w krótkim rysie historycznym nawiązującym do obchodzonego święta przypomnieć zgromadzonym o heroicznym poświęceniu i zmaganiach milionów Polaków w walce o niepodległość Ojczyzny. Warty honorowe wystawili uczniowie Szkoły Doskonalenia Zawodowego w Końskich, której przedstawiciele towarzyszą w niemal każdej tego typu uroczystości.

Czytaj więcej...

UROCZYSTA SESJA RADY POWIATU Z OKAZJI 93 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Administrator

W czwartkowe popołudnie w siedzibie zdjęcie uroczysta sesjaZespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie odbyła się uroczysta sesja Rady Powiatu z okazji 93 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Spotkanie rozpoczęto odegraniem hymnu państwowego. Kolejnym punktem uroczystości były okolicznościowe przemówienia. Starosta konecki Bogdan Soboń przedstawił krótki rys historyczny działań wojskowych rozgrywających się na terenie powiatu koneckiego, które doprowadziły do powrotu Polski na mapy Europy i świata po 123 latach – „Nie możemy zapominać o heroicznej walce żołnierza polskiego na naszym terenie.

Czytaj więcej...

SIĘGNIJ PO WIEDZĘ - SIĘGNIJ PO AWANS - BEZPŁATNE SZKOLENIA

Administrator

SZKOLENIE DOTYCZĄCE ROZLICZANIA PROJEKTÓW UNIJNYCH

Administrator

9 listopada br. w siedzibie Starostwa Powiatowego zdjęcie szkoleniew Końskich odbyło się bezpłatne szkolenie dotyczące rozliczania projektów unijnych. Zostało ono zorganizowane przy współudziale Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Prowadzącymi szkolenie byli: Małgorzata Toporek, Artur Kosmala i Ireneusz Sobala. Spotkanie otworzył Andrzej Marek Lenart – wicestarosta konecki, „który zachęcał wszystkich przybyłych do uczestnictwa w tego typu szkoleniach, ponieważ pozwolą one właściwie zrozumieć problematykę rozliczania poszczególnych projektów współfinansowanych przez Unię Europejską.

Czytaj więcej...

X SESJA RADY POWIATU W KOŃSKICH

Administrator

27 października 2011 roku w budynku Starostwa zdjęcie sesja radyPowiatowego w Końskich odbyła się 10 sesja Rady Powiatu. W obradach uczestniczyło 20 radnych, co zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym czyniło ją zdolną do podejmowania prawomocnych uchwał. Informacje o pracy Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami szczegółowo przedstawiał Bogdan Soboń - starosta. W trakcie obrad przedstawiono informacje dotyczące bezpieczeństwa sanitarnego powiatu, które w sposób wyczerpujący referowali: Maria Werens – dyrektor Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Końskich oraz Tadeusz Kulkiewicz – Powiatowy Lekarz Weterynarii. I tak z przedstawionych informacji mogliśmy się dowiedzieć,

Czytaj więcej...

WRĘCZENIE STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW

Administrator

W dniu wczorajszym w siedzibie Muzeum im. zdjęcie stypendiumPrzypkowskich w Jędrzejowie odbyła się uroczystość wręczenia stypendium Prezesa Rady Ministrów dla najzdolniejszej młodzieży 4 powiatów województwa świętokrzyskiego. 31 uczniów reprezentujących powiaty: kielecki, konecki, włoszczowski oraz jędrzejowski odebrało z rąk wojewody Bożentyny Pałki – Koruby dyplomy uprawniające do pobierania rocznego stypendium w wysokości 258 złotych miesięcznie. Na uroczystości wręczono także odznaczenia państwowe nadane postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 października 2011 r. na wniosek Ministra Edukacji Narodowej za zasługi dla rozwoju Oświaty, za działalność społeczną.

Czytaj więcej...

REMONT BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO – POWIATOWY URZĄD PRACY

Administrator

Na części budynku Starostwa Powiatowego zdjęcie logo pupw Końskich są realizowane roboty budowlane związane z przebudową, rozbudową i termomodernizacją budynku biurowego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy. Zadanie obejmuje kompleksowy remont pierwszego i drugiego piętra, remont byłej portierni oraz budowę wiatrołapu. Na tej części obiektu zostanie również przeprowadzona termomodernizacja. Zadanie jest realizowane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo - Handlowe „AGRO-BUD” ze Starachowic. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego, który został rozstrzygnięty w sierpniu bieżącego roku.

Czytaj więcej...

WSPOMNIENIE LATA – GALERIA U STAROSTY

Administrator

27 października 2011 roku w budynku Starostwa zdjęcie galeriaPowiatowego w Końskich odsłonięto kolejną wystawę z cyklu Galeria U Starosty. Bohaterami wernisażu tym razem były dzieci, uczestnicy letniego wypoczynku wakacyjnego, który odbył się pod opieką i patronatem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Końskich. Wystawę zatytułowano „Wspomnienie Lata - Prace dzieci uczestników kolonii TPD”. Otwarcia wernisażu dokonał osobiście Bogdan Soboń - starosta, który w towarzystwie Wiesława Skowrona – przewodniczącego Rady Powiatu oraz Beaty Oczkowicz – wicewojewody i Emiliana Niemca – dyrektora ZZH w Maleńcu gratulował uczestnikom kolonii wspaniałych prac i jednocześnie dziękował opiekunom, wychowawcom i organizatorom zaangażowania i troski w organizację kolonii.

Czytaj więcej...

POWIATOWA GRA OBRONNA

Administrator

W miniony piątek na terenie gminy Fałków zdjęcie gra obronnaodbyła się Powiatowa Gra Obronna. Wspomniane działania sprawdzają funkcjonowanie i koordynację służb obrony cywilnej na terenie powiatu koneckiego. Gra rozpoczęła się od spotkania poszczególnych służb w Starostwie Powiatowym w Końskich. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele KPP w Końskich – kom. Stanisław Michalski, PPSP - kom. Roman Boruń, zastępca wójta gminy Fałków – Zdzisław Skiba, wójt Gminy Radoszyce – Paweł Binkowski, zastępca burmistrza Stąporkowa – Andrzej Głogowski, Powiatowy Lekarz Weterynarii - Tadeusz Kulkiewicz, dyrektor Stacji Sanitarno – epidemiologicznej w Końskich – Maria Werens, dyrektor ZDP – Stanisław Mościński, dyrektor szpitala św. Łukasza w Końskich – Wojciech Przybylski oraz służby Obrony Cywilnej Powiatu – Bogdan Soboń starosta i Andrzej Marek Lenart wicestarosta.

Czytaj więcej...