loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

 RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

Niech zstąpi duch twój! - Jan Paweł II Pro Memoria - Konkurs

Administrator

Niech zstąpi Duch Twój – tymi słowami pragniemy zatytułować zdjęcie KONKURS...konkurs poświęcony pamięci papieża św. Jana Pawła II. Właśnie zbliża się setna rocznica urodzin tego Wielkiego Polaka! Jak znacząca to postać w życiu narodu polskiego, ba całego świata, nie trzeba nikogo chyba przekonywać, zwłaszcza w obecnej sytuacji, związanej z szeroko pojętą epidemią, Jego słowa wydają się być szczególnym „memento”! W tym miejscu warto przypomnieć słynne odwołanie – nie lękajcie się, albo też u stóp Giewontu krótkie, a jakże wymowne słowa, do nieprzebranej liczby wiernych – sursum corda! A także: Bogu dziękujcie, ducha nie gaście!

Czytaj więcej...

Maleniec na TVP Historia!

Administrator

W marcu br. dawną fabrykę żelaza w Maleńcuzdjęcie MALENIEC NA TVP HISTORIA... odwiedziła ekipa programu "Było, nie minęło..." na czele z Adamem Sikorskim - znanym popularyzatorem historii znanej i nieznanej. Wizyta ta była doskonałą okazją do przypomnienia i popularyzacji metalurgicznych oraz patriotycznych tradycji Powiatu Koneckiego. Podczas prac nad przygotowaniem tej audycji uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, tj. Starosta Konecki - Grzegorz Piec, Członek Zarządu Powiatu Koneckiego - Jarosław Staciwa oraz członkowie organizacji promujących regionalne dziedzictwo historyczne, w tym GRH "Patrioci i Fabrykanci Zagłębia Staropolskiego", Stowarzyszenia "GROT" ze Starachowic, Stowarzyszenia "W Dolinie Czarnej" w Rudzie Malenieckiej oraz Stowarzyszenia Historyczne "Pasja" z Końskich.

Czytaj więcej...

PIERWSZA TAKA SESJA RADY POWIATU

Administrator

W środę 22 kwietnia 2020 r., odbyła zdjęcie PIERWSZA TAKA SESJA...się XIII Sesja Rady Powiatu. W związku z pandemią koronawirusa, nie wszyscy radni byli obecni w sali obrad. Pomimo to, wzięli w niej udział wszyscy. Pięciu radnych, w tym Przewodniczący Rady, zasiadło w  sali konferencyjnej  Starostwa, zaś pozostałych  16. pracowało w trybie zdalnym. Radni uczestniczący w tej sesji, dzięki możliwościom technicznym, przegłosowali przyjęcie porządku obrad. Jednak na wniosek Przewodniczącego rozszerzony on został o trzy podpunkty. Podczas przebiegu obrad, między innymi uchwalono zmiany w budżecie oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2020-2026.

Czytaj więcej...

PODZIĘKOWANIA I ŻYCZENIA STAROSTY

Administrator

zdjęcie HERB POWIATU KONECKIEGO

 

„Patrząc ciągle przed siebie, myśląc o tym,
jak zrobić jeszcze więcej, osiągniesz stan umysłu,
w którym nie ma rzeczy niemożliwych.”
                                                          Henry Ford

 

 

Drodzy Uczniowie – Absolwenci oraz Pedagodzy!

Kończy się kolejny rok szkolny, kolejny etap edukacji i wychowania młodego pokolenia. Wiele zmian i cennych inicjatyw to efekt Waszej twórczej codziennej pracy. Jest to również okazja, aby Wszystkim Państwu złożyć serdeczne podziękowania w imieniu własnym i całego Zarządu Powiatu w Końskich za rzetelność, wytrwałość i zaangażowanie, za solidną i sumienną pracę w tak trudnym dla Nas wszystkich czasie.

Dziękuję Wam Drodzy Nauczyciele i Wychowawcy za to że przekazujecie młodemu pokoleniu zasób wiedzy, nowe umiejętności, wzbogacacie w nich nieprzemijające wartości dobra, prawdy i uczciwości.

Rodzicom dziękuję za to, że podejmujecie trud współpracy ze szkołą dla dobra Waszych dzieci.

Uczniom zaś składam gratulacje i podziękowania za włożony trud w zdobywanie wiedzy, osiągnięte wyniki, dążenie do poszerzenia horyzontów oraz dbałość o dobre imię szkoły.

Życzę Wam, żeby w dalszym ciągu nie opuszczało Was szczęście, a udany start był zapowiedzią dalszych sukcesów na wyższych uczelniach w karierze zawodowej i życiu osobistym.

                                                                              Z wyrazami szacunku.

podpis sk

 

DZIAŁANIE TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ W POWIECIE KONECKIM

Administrator

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich realizuje zdjęcie DZIAŁANIE TARCZY...zadania ujęte w krajowym programie tarczy antykryzysowej, mające zminimalizować negatywne skutki epidemii COVID – 19 dla sektora działalności gospodarczej, szczególnie w zakresie małych przedsiębiorstw. W dniu 22 kwietnia Zarząd Powiatu Koneckiego zapoznał się z danymi przedstawionymi przez dyrektora PUP dotyczącymi stopnia realizacji tych zadań. W spotkaniu uczestniczyli: starosta - Grzegorz Piec, wicestarosta - Wiesław Skowron, członek zarządu - Jarosław Staciwa i reprezentujący PUP dyrektor - Jacek Werens z zastępcą - Marcinem Latańskim.

Czytaj więcej...

STAROSTA DZIĘKUJE ZA UDZIAŁ W KONKURSIE „WIEDZĄ ZABIĆ WIRUSA”

Administrator

Mateusz Mazur z Kielc zdobył Puchar Starosty, zajmując zdjęcie STAROSTA DZIĘKUJE ZA UDZIAŁ...I miejsce w ogólnopolskim konkursie o powiecie koneckim „Wiedzą zabić wirusa - dwa pytania w samo południe”. Pan Mateusz wygrał również pięciokrotnie Nagrodę Dnia w postaci książek o tematyce regionalnej. Po 10 dniach rywalizacji Komisja Konkursowa przygotowała Klasyfikację Ogólną Konkursu, wyłaniając 12 Laureatów (3. i 10. Miejsce ex aequo). Wszyscy otrzymali pamiątkowe Dyplomy za udział w Konkursie i zostali uhonorowani publikacjami regionalnymi.

„Jak okazało się, walka i rywalizacja czasowa pomiędzy uczestnikami konkursu dostarczyła sporo emocji. Wszyscy uczestnicy byli niezwykle zaangażowani. Konkurs był doskonałym upowszechnieniem wiedzy regionalnej, świetną formą rozrywki na wypełnienie tego trudnego czasu. Wierzę, że zmagania i rywalizacja z zakresu wiedzy na temat naszej małej ojczyzny, pozwoliła choć w części, stać się chwilą potrzebnego wytchnienia i pożyteczną rozrywką. Składam serdeczne podziękowanie i gratulacje Uczestnikom i jednocześnie Laureatom, ponieważ każdy z nich był zwycięzcą tego konkursu - podsumował Starosta Konecki - Grzegorz Piec.

Czytaj więcej...

NABÓR DO KLAS PIERWSZYCH

Administrator

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,zdjęcie NABÓR DO KLAS PIERWSZYCH...

Zarządzeniem z dnia 22 stycznia 2020 r. Świętokrzyski Kurator Oświaty ustalił terminy przeprowadzenia czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na r. sz. 2020/2021 dla szkół działających na terenie województwa świętokrzyskiego.

W dniach od 11 maja 2020 r. do 23 czerwca 2020 r. będzie trwał nabór do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych. Do 24 czerwca 2020 r. komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora szkoły, dokonuje weryfikacji wniosków o przyjęcie kandydatów do danej szkoły. Chętni kandydaci w dniach 26 – 30 czerwca 2020 r. uzupełniają swoje wnioski m.in. o świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

Czytaj więcej...

WSPARCIE Z MINISTERSTWA ZDROWIA DLA POWIATU KONECKIEGO

Administrator

Trwa dystrybucja środków ochrony zdjęcie WSPARCIE Z MINISTERSTWA...osobistej z Ministerstwa Zdrowia, które dzięki pomocy 10. Świętokrzyskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej trafiły do Starostwa Powiatowego. Jak stwierdził starosta konecki - Grzegorz Piec, zależy nam, by jak najszybciej ta pomoc trafiła do potrzebujących. Płyny dezynfekcyjne, rękawiczki, maseczki i przyłbice ochronne otrzymają Ośrodki Pomocy Społecznej, we wszystkich gminach naszego powiatu.

Czytaj więcej...

TERYTORIALSI POMAGAJĄ W POWIECIE KONECKIM

Administrator

W dniu 20 kwietnia w Starostwie Powiatowym odbyło zdjęcie TERYTORIALSI POMAGAJĄ...się spotkanie starosty Grzegorza Pieca z porucznikiem Marcinem Kowalem, oficerem prasowym 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Tematem rozmowy był zakres pomocy tej formacji placówkom powiatowym w czasie zmagań z pandemią koronawirusa. Żołnierze z 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej dostarczyli do starostwa środki ochrony osobistej z Ministerstwa Zdrowia, które mają zostać rozdysponowane różnym placówkom na terenie powiatu.

Czytaj więcej...