loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

 RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

...

Administrator

zdjęcie zarządu powiatu koneckiego, na zdjęciu Grzegorz Piec, Wiesław Skowron, Jarosław Staciwa, Dariusz Banasik.Pani Dorota Łukomska

Burmistrz Stąporkowa

W związku z pojawiającymi się w ostatnich dniach opiniami i stanowiskami Pani w sprawie odpadów zmagazynowanych w hali w Stąporkowie przy ulicy Staszica, pragniemy po raz kolejny odnieść się do podawanych w różnych mediach informacji.

Problem odpadów w Stąporkowie nie jest obojętny Zarządowi Powiatu jak wynika z Pani sugestii.

Od czerwca 2019 roku podjęliśmy szereg działań mających na celu zlikwidowanie poważnego zagrożenia, jakim jest ta sytuacja. 

Proszę przyjąć do wiadomości, że wszystkie decyzje i postanowienia wydawane i realizowane przez Powiat muszą być zgodne z prawem i procedurami obowiązującymi w takich sytuacjach.

Od chwili stwierdzenia zagrożenia dla mieszkańców Stąporkowa wynikającego z sąsiedztwa zmagazynowanych odpadów podjęliśmy szereg bardzo ważnych decyzji i czynności w tej sprawie. Z dniem 10.08.2018r. cofnięte zostało zezwolenie na zbieranie odpadów dla Spółki DAV-SERWIS z Katowic. Właściciel odpadów odwołał się od decyzji Starosty do organu II instancji i uchylał się od obowiązku usunięcia zagrożenia, pomimo ostateczności decyzji. Z tego powodu zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne w sprawie. Do dnia dzisiejszego wydano pięć postanowień o nałożeniu grzywien w celu przymuszenia, na łączną kwotę 40 000 złotych. Procedury były wydłużane w czasie przez nieustanne podważanie ich przez Spółkę w postaci zażaleń.

Zapewniamy Panią Burmistrz, że Zarząd Powiatu jest świadomy obowiązku wynikającego z art. 26 ustawy o odpadach. W naszej ocenie dotyczy on odpadów zdeponowanych na hali i kodów odpadów określonych w zezwoleniu Starosty.

Bierzemy odpowiedzialność za usunięcie tych odpadów, po wyczerpaniu wszystkich środków prawnych w tym postępowaniu. Obciążanie Powiatu za wszystkie inne zagrożenia występujące na terenie nieruchomości przy ulicy Staszica, której właścicielem jest Syndyk Masy Upadłościowej, jest nieuzasadnione i bez podstawy prawnej.

Na pewno pozyskała Pani informację, że wstępny, szacunkowy koszt likwidacji wszystkich odpadów wynosić może ponad 10 milionów złotych.

Zarząd Powiatu dysponuje środkami pochodzącymi z dotacji, subwencji i środkami finansowymi przekazywanymi na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej. Są to środki, które nie mogą być przeznaczone na inny  niż wskazany cel. Dochody własne Powiatu nie są w stanie pokryć kosztów likwidacji zagrożenia w Stąporkowie. Są one przeważnie przeznaczane na oświatę, funkcjonowanie Starostwa, domów pomocy społecznej, szpitala i w szczególności na drogi powiatowe.

Korzystanie z kredytów bankowych jeszcze bardziej pogorszyłoby sytuację finansową i w obecnej sytuacji nie stać nas na to.

W powyższej sprawie zwróciliśmy się o wsparcie w pozyskaniu pomocy finansowej na ten cel do Posłów i Senatorów RP Województwa Świętokrzyskiego.

W odpowiedzi na nasz wniosek chęć pomocy w tej sprawie zadeklarował  Pan Senator Jarosław Rusiecki.

Zapewniam Panią i wszystkich mieszkańców Stąporkowa, że jeżeli Zarząd Powiatu będzie posiadał jakiekolwiek możliwości finansowe w tej sprawie, problem zostanie niezwłocznie rozwiązany.

Sugestię Pani Burmistrz, aby odpady te przenieść na parking Starostwa traktujemy jako skutek chwilowej niedyspozycji Pani i pozostawiamy bez komentarza.

                                                                  Z poważaniem

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

  Grzegorz Piec –         

STAROSTA              

Będzie powiatowa Rada Kół Gospodyń Wiejskich!

Administrator

Zarząd Powiatu w Końskich na swoim posiedzeniuzdjęcie do artykułu bedzie powiatowa rada kół gospodyń, na zdjęciu zabytkowy zakład hutniczy w Maleńcu gdzie odbędzie się pierwsze spotkanie w dniu 3 czerwca podjął uchwałę o powołaniu Powiatowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Końskich. W jej skład będą wchodzić przedstawiciele poszczególnych kół działających w lokalnym środowisku (po jednym z każdego). Ukonstytuowanie powołanej Rady nastąpi 20 czerwca, podczas pierwszego zebrania zaplanowanego w obiektach Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu.

Kandydaci na członków Rady mogą być zgłaszani przez działające na terenie powiatu koneckiego koła gospodyń wiejskich, które są wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Czytaj więcej...

Kochajcie Ojczystą Ziemię – Konkurs o rotmistrzu Witoldzie Pileckim - Rozstrzygnięty!

Administrator

Starałem się tak żyć, abym w godzinie zdjęcie do artykułu o rozstrzygmnięciu konkursu na którym widać Grzegorza Pieca i Mariana Wikierę.

śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać.“

-Witold Pilecki-

W dniach 25 maja do 1 czerwca został zorganizowany konkurs o rotmistrzu Witoldzie Pileckim, dla przybliżenia oraz uczczenia postaci niezłomnego bohatera, zgładzonego przez komunistyczny reżim i skazanego przez wiele lat na zapomnienie. Organizatorem konkursu był Starosta Konecki Grzegorz Piec, a patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął Instytut Pamięci Narodowej - Delegatura w Kielcach, który ufundował nagrody. Pytania konkursowe w czterech etapach, ukazywały się na stronie starostwa powiatowego.

Czytaj więcej...

Informacja

Administrator

zdjęcie Koronawirus raport

Zgodnie z informacją udzieloną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich, Starosta Konecki zawiadamia, że w dniu 4 czerwca 2020 r. – według stanu na godzinę 1400– na terenie Powiatu Koneckiego od początku wystąpienia epidemii odnotowano 22 przypadki koronawirusa. 72 (-2) osoby są poddane kwarantannie.

/-/Grzegorz Piec

STAROSTA KONECKI

To już trzy miesiące

Administrator

Równo trzy miesiące temu, 4 marca 2020 zdjęcie do artykułu To już trzy miesiące na którym widać prezydenta Andrzeja Dudę i starostę koneckiego Grzegorza Pieca.roku, nasz powiat odwiedził z oficjalną wizytą urzędujący Prezydent RP – Andrzej Duda. Dla wielu mieszkańców, licznie przybyłych na spotkanie, była to okazja osobistego kontaktu z najważniejszą osobą w naszym państwie. Przypomnijmy, że pierwszym punktem wizyty było spotkanie w koneckim szpitalu Św. Łukasza, gdzie Prezydent Andrzej Duda zapoznał się z sytuacją placówki i zagrożeniami związanymi z dopiero rozwijającą się epidemią Covid-19.

Czytaj więcej...

Informacja

Administrator

zdjęcie Koronawirus raport

Zgodnie z informacją udzieloną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich, Starosta Konecki zawiadamia, że w dniu 3 czerwca 2020 r. – według stanu na godzinę 1400– na terenie Powiatu Koneckiego od początku odnotowano 22 przypadki koronawirusa. 74 (+2) osoby są poddane kwarantannie.

/-/Grzegorz Piec

STAROSTA KONECKI

Wsparcie Powiatu dla koneckiej Policji

Administrator

Podczas XIV sesji radni uchwalili zmiany zdjęcie do artykułu wsparcie dla koneckiej policji na którym widać logo oznakowanego samochoduw budżecie, umożliwiające realizację uchwały zarządu, wspierającą koneckich policjantów. Przeznaczone, decyzją Zarządu Powiatu Koneckiego, środki w wysokości 50 tysięcy złotych, posłużą dofinansowaniu w około 50 procentach oznakowanego samochodu. Nowy i odpowiednio wyposażony pojazd zwiększy mobilność i możliwości szybkiego reagowania policji, przyczyniając się do poprawy stanu bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu.

Czytaj więcej...

Tarcza antykryzysowa w Powiecie Koneckim…

Administrator

Jako wsparcie w ramach mechanizmów pomocowych zdjęcie do artykułu tarcza antykryzysowa. Na zdjęciu starosta konecki oraz dyrektor powiatowego urzędu pracyTarczy Antykryzysowej trafiło do lokalnych przedsiębiorców już ponad 15 milionów złotych. Od momentu wprowadzenia ustawy, zadania związane ze zmniejszeniem negatywnego wpływu epidemii na konecki rynek pracy, prowadzi Powiatowy Urząd Pracy w Końskich.

Czytaj więcej...

Informacja

Administrator

zdjęcie Koronawirus raport

Zgodnie z informacją udzieloną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich, Starosta Konecki zawiadamia, że w dniu 2 czerwca 2020 r. – według stanu na godzinę 1400– na terenie Powiatu Koneckiego od początku odnotowano 22 przypadki koronawirusa. 72 (-4) osoby są poddane kwarantannie.

/-/Grzegorz Piec

STAROSTA KONECKI